18-07-2013

למרות חלוף למעלה משלושה עשורים מתחילת כניסתם של זרים לעבודה בישראל, עדיין מתקשה המוסד לביטוח לאומי בהבטחת זכויותיהם.לדוח המלא