דוחות כספיים - קו לעובד G-MS2RT09N2E
Left Menu
דוחות כספיים

דוחות כספיים

דו"חות רבעוניים על תרומה מישות מדינית זרה

רשימת  דו"חות רבעוניים על תרומה מישות מדינית זרה :

1. דו"ח רבעון 1 לשנת 2012

2. דו"ח רבעון 2 לשנת 2012

3. דו"ח רבעון 3 לשנת 2012

4. דו"ח רבעון 4 לשנת 2012

5. דו"ח רבעון 1 לשנת 2013

6. דו"ח רבעון 2 לשנת 2013

7. דו"ח רבעון 3 לשנת 2013

8. דו"ח רבעון 1 לשנת 2014

9. דו"ח רבעון 2 לשנת 2014

10. דו"ח רבעון 3 לשנת 2014

11. דו"ח רבעון 1 לשנת 2015

12. דו"ח רבעון 2 לשנת 2015

13. דו"ח רבעון 3 לשנת 2015

14. דו"ח רבעון 4 לשנת 2015

15. דו"ח שנתי 2015

16. דו"ח רבעון 1 לשנת 2016

17. דו"ח רבעון 3 לשנת 2016

18. דו"ח רבעון 4 לשנת 2016

19. דו"ח שנתי 2016

20. דו"ח רבעון 1 לשנת 2017

21. דו"ח רבעון 3 לשנת 2017

22. דו"ח רבעון 4 לשנת 2017

23. דו"ח שנתי 2017

24. דו"ח שנתי 2018

25. דו"ח שנתי 2019

26. דו"ח שנתי 2020

ניתן לעיין בדוחות הכספיים של עמותת קו לעובד באתר גיידסטאר בקישור כאן