עובדים פלסטינים

המשך
סגור

נכון ל-1.12.14 מועסקים בישראל כ-45,000 עובדים פלסטינים, כאשר כ- 27,000 מאלו מועסקים בענף הבניין והיתר בענפי החקלאות, השירותים והתעשייה. בשטחי ההתנחלויות מועסקים כ-25,000 עובדים פלסטינים נוספים, באזורי התעשייה ובחקלאות בבקעה.

בעיות נפוצות

 • אפליה – אפליה בשכר ובזכויות הסוציאליות, היעדר אכיפה ממשלתית, כבילה למעסיקים, תנאי בטיחות ירודים, הלנות שכר, אי-תשלום זכויות סוציאליות וביטול שרירותי של רישיונות עבודה ע"י המינהל האזרחי.
 • הגעה לעבודה – הגעת העובדים למקום עבודת היא תהליך ארוך ומסובך. עובדים רבים נאלצים לצאת את ביתם כבר בשעות הלילה בכדי להגיע למעברים בשעות הפתיחה לפועלים. עם פתיחת המעברים, ממתינים אלפי עובדים בצפיפות ודוחק משך שעות עד למעבר במחסום. לאחר המעבר עליהם למצוא דרך להגיע למקום העבודה, כאשר הבחירה נעה בין נסיעה באוטובוסים, בהם לעיתים קרובות נוצרים חיכוכים עם תושבי ההתנחלויות, או נסיעה יקרה במוניות. כ- 14,000 מהעובדים לנים בישראל במשך השבוע וחוזרים לבתיהם בסופי השבוע.
 • פיקוח מדומה – מדור התשלומים, גוף הממשלתי שהוקם בשנת 1970, אמור לפקח על העברת תשלומים מלאים על פי חוק לעובדים פלסטינים ממעסיקיהם, וכן להבטיח את זכויותיהם הסוציאליות והעברת המיסים למוסדות השונים. בפועל מתרכז הפיקוח בעיקר בהעברת הכספים למוסדות ומבצע אכיפה חלקית על זכויות העובדים. המדור אינו מדווח לעובדים על הכספים המופקדים לפנסיה, אינו מאפשר לעובדים למשוך רק את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה כעובדים ישראלים ובכך הוא מעודד שבירת פנסיות ומותיר את העובדים ומשפחותיהם חסרי כל במקרים של תאונה או מוות. באחרונה פרסם מבקר המדינה דו"ח חריף על תפקודו של מדור התשלומים.
 • תאונות עבודה – בהיעדר אכיפה ממשלתית אפקטיבית, שיעור תאונות העבודה בענף הבנייה, בעיקר מנפילה מגובה גבוה, גדל משנה לשנה.
 • עבודה ללא זכויות – בשל הגבלת מכסות הרישיונות להעסקת עובדים פלסטינים, רבים נאלצים לעבוד ללא רישיון או לעבוד עם רישיון סוחר. במצב זה הם חשופים יותר לניצול ע"י מעסיקיהם.

 

הישגים עיקריים בתחום

 • עתירה לבג"ץ לאחר פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה שקבע כי זכויות העובדים הפלסטינים המועסקים בהתנחלויות אינן מוקנות לעובדים אלא משתנות ממקרה למקרה. בג"ץ קבע נחרצות כי העובדים יקבלו את זכויותיהם על פי החוק הישראלי.
 • שיתוף פעולה ארוך טווח עם האיגודים המקצועיים הפלסטינים בשטחים למען הגברת מודעות העובדים לזכויותיהם ובהגנה על העובדים המועסקים בישראל ובשטחים.
 • שיתוף פעולה עם לשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית הפועלות מול מדור התשלומים בישראל, בייעוץ והסברה.

 

אתגרים עתידיים / משימות עיקריות לשנים הקרובות:

 • ביטול הכבילה של העובדים למעסיקיהם במתן רישיון עבודה פתוח למעסיקים לפי בחירת העובד בכל עת.
 • חיוב מדור התשלומים לנהל את קרן הפנסיה לעובדים הפלסטינים בדומה לקרנות הפנסיה בהן חברים עובדים ישראלים.
 • הגברת האכיפה הממשלתית על מעסיקי עובדים פלסטינים בכל הנוגע לבטיחות בעבודה וזכויות סוציאליות.

יישום חובתה של הרשות המקומית לעניין בטיחות בעת הקמת מבנים

פניית מינהל הבטיחות לרשויות המקומיות 28.3.17

המשך קריאה >>

עושק הפועלים הפלסטינים – סיקור מורחב בעיתון הארץ

לפני כמה חודשים הפסיקה רשות האוכלוסין וההגירה לטפל בבקשות של הפועלים הפלסטינים לקבל דמי מחלה. כך צנח שיעור הפועלים המקבלים את התשלום מכאחוז אחד בשנים האחרונות ל-0.25% השנה. אחת הסיבות היא כנראה "עומס בעבודה": שתי פקידות במדור התשלומים אחראיות על הטיפול במכלול הזכויות הסוציאליות של כ-60 אלף פועלים פלסטינים.

המשך קריאה >>

תגובת הקואליציה למאבק בתאונות בניין – דוח רבעון המנהל לבטיחות תעסוקתית

"נתוני ההרוגים והפצועים מהשנה החולפת משקפים מצב חמור אף יותר מהערכותינו עם הקמת הקואליציה. מכלל הנתונים והמידע שנחשף בחודשים שחלפו מסתמן בבירור כי אין מענה פיקוחי ראוי להפקרות בענף הבניין"

המשך קריאה >>

עתירת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ נגד "תקנת הבקעה" של שרת המשפטים שקד

תקנה הקובעת כי כלל העובדים שאינם תושבי ישראל יחוייבו להפקיד ערבות כספית בעת הגשת תביעה לביה"ד לעבודה מפלה ופוגעת ישירות בקבוצות העובדים המוחלשות ביותר מבין העובדים בישראל ובשטחים

המשך קריאה >>

עתירה לאור כשלים בניהול קרן דמי מחלה בעבור עובדים פלסטינים

הכספים שנגבו ונועדו לביטוח דמי מחלה, מנוהלים ע"י רשות האוכלוסין וההגירה בלא תקנון מחייב, במחשכים, תוך שלילת רכיבים בסיסיים המוקנים בקרנות מקבילות; תוך הערמת קשיים על עובדים המבקשים לממש את הזכויות הנובעות מהן; תוך עיכובים ממושכים בתשלום הזכויות והתנערות רבתי ממשמעויותיהם של הכספים. מצב עניינים זה, בו הכספים שנגבו אינם משמשים לייעודם הסטטוטורי, מהווה פגיעה קניינית ופגיעה חמורה בשוויון, ועולה לכדי עושק של אוכלוסיית עובדים חלשה ונעדרת קול.

המשך קריאה >>

שינוי שיטת ההעסקה של עובדים פלסטינים

"מודל זה מבקש לייתר את הקצאת ההיתרים לקבלנים השונים באופן פרטני על ידי מעבר לשיטת הקצאה ענפית כללית. מסך המכסה הענפית הכללית יוכל כל קבלן בענף הבניין והשיפוצים, הרשום בפנקס הקבלנים, להעסיק עובדים פלסטינים שבידם רישיון עבודה בבניין, ללא הגבלה מספרית. לדעתנו שיטה זו טובה לאין ערוך מזו המקובלת כיום, והיא עשויה למנוע הפרות חוק וכשלי התנהלות."

המשך קריאה >>

"דו"ח תאונות עבודה בישראל – תמונת מצב": מצג נתונים מטעה ומקומם

מינהל הבטיחות התעסוקתית במשרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי מפרסמים הבוקר דו"ח מסכם רב-שנתי בנושא תאונות עבודה בישראל. אופן מצג הנתונים בדו"ח מטעה את הקורא לחשוב כי ישראל נמצאת במגמת שיפור בעוד שלמעשה לא כך הדבר; קיימת עליה מדאיגה במספר תאונות העבודה הקטלניות במשק בהשוואה לשנים קודמות, בדגש על ענף הבניה, וקיים תת דיווח מתמשך וחמור בכל הנוגע לתאונות העבודה השוטפות. מספרם הגבוה של ההרוגים בתאונות עבודה מקרב מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים מצביע בהכרח על הפקרות קשה בשמירה על ביטחונם הבסיסי של העובדים. למרות הנתונים הזועקים המתפרסמים בזה אחר זה, עומדות הרשויות בסירובן לפעול למיגור מחדלי הפיקוח במשק; תקציבי הפיקוח הזעומים לא הוגדלו במאום, אף מפקח לא נוסף לצוות המדולל האמון על המלאכה במשרד הכלכלה, כתבי אישום לא הוגשו, חקירות אינן מתקיימות, ובאופן עקבי הדרג המדיני ממשיך להתעלם מהזעקה הציבורית הגוברת

המשך קריאה >>

מכפילים את מספר המועסקים – ומי דואג לביטחון וזכויות העובדים?

עובדים פלסטינים מועסקים בישראל בהתאם להחלטת ממשלה ב-1970 שהסדירה את העסקתם ועוגנה בחוק מ-1994. החלטה זו עד היום אינה מיושמת במלואה. כך לדוג' המדינה אוכפת על המעסיקים לשלם מסים ולהפקיד כספים עבור הזכויות הסוציאליות של העובדים, אך מתעלמת מאי העברת התשלומים המלאים של אותן הזכויות לעובדים. בנוסף, על הממשלה לטפל בשורה של תופעות נלוות למתכונת העסקת העובדים הפלסטינים כיום, בכדי להבטיח עבורם תנאי העסקה בטוחים ואנושיים שיאפשרו להם לחזור לביתם בריאים ושלמים

המשך קריאה >>

הזכות לקצבת שארים של אלמנות עובדים פלסטינים

אמש (2.3.2016) הגישה קו-לעובד, באמצעות עו"ד מיכל תג'ר, תביעות נגד הרשות לאוכלוסין והגירה בשם שתי אלמנות לעובדים פלסטינים, אשר דרישתן לקבלת קצבת שארים המגיעה להן לפי חוק נתקלת בסירוב המעלה חשד לרמייה ואפליה.

המשך קריאה >>

דיווחים בתקשורת על מחדל תאונות העבודה בבניין

למעקב שוטף אחר דיווחים בתקשורת בנוגע למחדל התאונות בענף הבניה אנא בקרו בעמוד הפייסבוק של "הקואליציה למאבק בתאונות בניין"

המשך קריאה >>

המלצות דחופות ליישום מיידי במאבק בתאונות בניין

מוגש ליו"ר וחברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לקראת ישיבת הוועדה ביום  9.2.2016

המשך קריאה >>

"סכנה על הפיגומים. כך מופקרים פועלי בניין בישראל"

"גם היום יצנח פועל באתר בנייה" – עיתון הארץ בסיקור נרחב של מכת תאונות העבודה בענף הבניין. הישג חשוב של "הקואליציה למאבק בתאונות בבניין"

המשך קריאה >>

סיכום דיון בועדת העבודה – צעדים מעשיים לטיפול במחדל תאונות העבודה

ביום שלישי ה- 15.12.2015 השתתפו נציגי קו לעובד בדיון בועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא תאונות עבודה בענף הבנייה. הדיון היה רב משתתפים ויעיל יחסית לדיונים קודמים שהתנהלו בכנסת בהקשר זה. להלן דברי הסיכום של הוועדה מפי יו"ר הוועדה, חבר הכנסת אלי אלאלוף, אשר בשונה מדיונים קודמים בנושא, כוללים החלטות קונקרטיות ומשמעותיות

המשך קריאה >>

נייר עמדה – הקואליציה למאבק בתאונות בבניין

"הקואליציה למאבק בתאונות בענף הבניין" כוללת את הארגונים קו לעובד, ארגון העובדים מען, רופאים לזכויות אדם, והאגודה לזכויות האזרח, משפטנים מן האקדמיה לרבות הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה, ופעילים רבים בהם חסן שולי וסוהייל דיאב. הקמת הקואליציה נועדה לקדם את המאבק בתאונות הבניין, ההורגות עשרות ופוצעות אלפי עובדים בשנה, על רקע כשל רב מערכתי מקיף בקידום הבטיחות בענף הבניין, באכיפה ובענישה על הפרת נוהלי בטיחות, ובפיצוי עובדים שנפגעו.

המשך קריאה >>

עדכוני קו לעובד לציון יום זכויות האדם הבינלאומי – 10.12.2015

לחצו כאן לקריאת הניוזלטר בעברית Press here to read the newsletter in English      

המשך קריאה >>

הזכות לטיפול רפואי של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל

עמותת קו לעובד השיקה השבוע דו"ח עדכני המציג תמונת מצב קשה ומטרידה בכל הנוגע לזכות הבסיסית לטיפול רפואי בקרב עובדים פלסטינים המועסקים בישראל. בדו"ח זה אנו מפרטים את אופן גביית הכספים שיועדו לשירותי בריאות ורווחה וחושפים נתונים שנאספו דרך חוק חופש המידע על עשרות המיליונים שמשרד האוצר מותיר לעצמו, בתחכום מרושע, על חשבון בריאותם ורווחתם של העובדים הפלסטינים.

המשך קריאה >>

יש דרכים פשוטות לעצור את המחדל בענף הבניין

מספר הפצועים וההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין גדל ומחמיר מדי שנה, אך שום מדיניות אכיפה ומניעה אפקטיבית אשר מנסה לשים קץ למחדל בענף הבניה ולהפקרות של חיי הפועלים לא מקודמת.

המשך קריאה >>

"עושק של אוכלוסיית עובדים חלשה ונעדרת קול"

הבוקר (2.11) הגישה "קו לעובד" עתירה נגד ממשלת ישראל, רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד האוצר, בעניין ניהול כספי הפנסיה של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל

המשך קריאה >>

קול קורא מטעם קו לעובד לאור הפרות מתמשכות של זכויות עובדים ערבים

ימים מתוחים וקשים עוברים על כלל האזרחים במדינה. רגשות הפחד והחשש הם רגשות נורמליים ואנושיים ביותר אך אסור כי יהפכו לחממה לגזענות. גדיעת פרנסתו של עובד, הרחקתו ממקום העבודה או התייחסות חשדנית ושונה כלפיו אך ורק בשל שייכותו הקבוצתית, מלבד היותה לא חוקית היא גם לא מוסרית ולא ערכית. שמירה על זכויות אדם ועקרונות דמוקרטיים, תקפה בכל הזמנים, גם בזמנים קשים.

המשך קריאה >>

דרוש/ה רכז/ת תחום עובדים פלסטינים

לעמותת "קו לעובד" העוסקת בהגנה על זכויותיהם של העובדים המוחלשים במשק, דרוש/ה רכז/ת תחום עובדים פלסטינים המועסקים בישראל ובהתנחלויות.

המשך קריאה >>

ענישה קולקטיבית לעובדים פלסטינים שיעזו לתבוע זכויות?

מסמך שהגיע לידי עמותת קו לעובד חושף את כוונת בעלי מפעלים בהתנחלויות להתאגד ולגבש "רשימה שחורה" של עובדים פלסטינים אשר תבעו או תובעים את מקום עבודתם בדרישה לקבל את זכויותיהם – כחוק. כוונת רכס וחבריו היא למנוע "כעונש" מעובדים אלו קבלת אישורי עבודה בעתיד.

המשך קריאה >>

מדוע נמנעות מאלמנות עובדים פלסטינים גמלאות פנסיה חודשיות?

בעקבות שינוי מדיניות נמנעות מאלמנות עובדים פלסטינים גמלאות פנסיה חודשיות

המשך קריאה >>

סגירת משרדי קו לעובד בחול המועד

משרדי קו לעובד יהיו סגורים בחול המועד, בין ה- 3-11 באפריל

המשך קריאה >>

זכויות עובדים ביום הבחירות

ביום שלישי, ה- 17.3.2015, יתקיימו הבחירות לכנסת ה- 20, מה המשמעויות לעובדים?

המשך קריאה >>

כבשת הרש

מייסדת קו לעובד מספרת על מחסום בלתי עביר המונע מאלמנות עובדים פלסטינים לקבל גמלאות חודשיות של דמי הפנסיה ממדור התשלומים

המשך קריאה >>

דפי מידע בשפות שונות – ביטול נקודות זיכוי

בינואר 2015 נכנס לתוקף ביטול נקודות הזיכוי במס ההכנסה לעובדים שאינם ישראלים, להלן דפי מידע של "קו לעובד" בנושא

המשך קריאה >>

אטימות הביטוח הלאומי כלפי עובדים שאינם ישראלים

הביטוח הלאומי מכביד על קבלת טיפול רפואיים לעובדים שאינם ישראלים, ומאלץ את עמותת קו לעובד להגיש תביעות מיותרות לבית הדין לעבודה

המשך קריאה >>

שבוע לאחר השביתה – פועל התמוטט ומת במחסום

אחמד אבדיר, נשוי ואב לחמישה, המתין שעות בתור הארוך במחסום טול כרם בדרכו לעבודה בישראל. לאחר שעות המתנה במעבר, חש ברע, נפל ומת

המשך קריאה >>

כמה עוד פילים אפשר להכניס לפולקסוואגן?

בכל בוקר נדחקים אלפי עובדים פלסטינים דרך מחסום אחד, בניסיון להגיע למקום עבודתם – דיווח מהשטח

המשך קריאה >>

דו"ח מבקר המדינה: יש לשקול את המשך קיומו של מדור התשלומים

דו"ח מבקר המדינה חושף את הגזל המתמשך של העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל, בחסות "מדור התשלומים" במינהל האוכלוסין

המשך קריאה >>

ארגוני זכויות אדם קוראים לפעולה כנגד גל הפיטורים של עובדים ערבים

בעקבות עשרות פניות של עובדים ערבים שפוטרו ממקום עבודתם מטעמים מפלים פנו ארגוני זכויות אדם למדינה בדרישה לנקוט פעולה מיידית

המשך קריאה >>

דו"ח שנתי: פעילות עמותת קו לעובד בשנת 2013

ארגון קו לעובד מסכם את שנת 2013 בדו"ח מקיף הכולל פרטים ומידע על ליבת עשיית העמותה בתחומים שונים בעולם העבודה הישראלי

המשך קריאה >>

כיצד השפיעו ההסכמים הבילטרליים על גיוס מהגרי עבודה בישראל?

מחקר חדש בוחן את השפעת ההסכמים הבילטרליים האחרונים על גיוס העובדים הזרים בענפי החקלאות והבנייה

המשך קריאה >>

למען חברה שיוויונית והוגנת

דבר מנכ"ל קו לעובד" בתגובה לגילויי השנאה והגזענות במאורעות הימים האחרונים

המשך קריאה >>

כמה ולמה משלמים העובדים הפלסטינים עבור היתר העסקה?

שליש מממשכורת העובדים הפלסטינים מועברות ל"מאכערים" בעבור היתר העסקה- נייר עמדה וכתבה בחדשות ערוץ 2

המשך קריאה >>

עבדות מודרנית

עובדים בבקעת הירדן – 8 שקלים בשעה, 16 שעות ביום, 7 ימים בשבוע, בלי תנאים סוציאליים

המשך קריאה >>

ניצול עובדים: כך המדינה מסייעת למעסיקים

לכבוד חג הפועלים, טור דעה מאת עלא ח'טיב, המספר כי עובדים רבים בישראל סובלים מהעסקה נצלנית ופוגענית

המשך קריאה >>

פועלי הבניין בסכנה? לשלול הרישיון לקבלן

חנה זהר, מייסדת עמותת "קו לעובד", מציעה דרכים פשוטות להתמודדות עם התופעה הקשה של ריבוי הולך וגדל בנפגעי תאונות עבודה בענף הבניין

המשך קריאה >>

אתה לא מדבר עברית?

רשויות הבריאות אינן דואגות לספק מתורגמנים לנפגעי תאונות עבודה כשאלו פונים לקבלת טיפול רפואי

המשך קריאה >>

המירוץ להכרה בתאונת עבודה

סיוט בירוקרטי, פיטורים מהעבודה ומצב רפואי מתדרדר הם מנת חלקם של העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל המבקשים הכרה בתאונת עבודה

המשך קריאה >>

מלחמה בדרך לעבודה

מדי יום נדחקים אלפי עובדים פלסטינים במעבר הגבול טייבה, "אם מישהו יעז להתכופף להרים משהו שנפל לו, הוא לא יצא משם בחיים"

המשך קריאה >>

"שיטת מצליח" בביטוח הלאומי?

עובד המבקש לקבל דמי פגיעה נתקל בחומה בירוקרטית המהווה דוגמא להתשת העובדים בכדי שיוותרו על זכויותיהם

המשך קריאה >>

הפועלים הזרים מבוטחים נגד תאונות, אבל לא מקבלים טיפול רפואי הולם

בעוד אלפי מהגרי עבודה נפצעים מדי שנה, הם מהווים רק אחוז ממקבלי הפיצויים

המשך קריאה >>

דרישה בכנסת: "קווי תחבורה נפרדים ליהודים ולפלשתינים ביו"ש"

חה"כ מוטי יוגב ממפלגת הבית היהודי פנה לשר הביטחון בבקשה לבחון מחדש את קיום הצו שמאפשר לפלסטינים לנסוע לצד יהודים בתחבורה הציבורית ביהודה ושומרון

המשך קריאה >>

נייר עמדה: אי אכיפת החוק על מעסיקים ישראלים בשטחים

על אף פסק דין "אבן בר" שקבע כי החוק הישראלי חל בשטחים – במפעלים ישראלים בהתנחלויות רווחת העסקת עובדים פלסטינים באמצעות קבלן ובניצול

המשך קריאה >>

בונים על ניצול עובדים

הממשלה דאגה לאגרות יקרות וערבויות גבוהות לתאגידי כוח האדם בבנייה – כדי לייקר עלויות ולעודד כניסת עובדים ישראלים. את המחיר משלמים העובדים

המשך קריאה >>

חקלאים בהתנחלויות נפגעים מחומרי הדברה

מאת: ראיד אבו יוסף, קו לעובד אלפי פועלים פלסטינים מועסקים בהתנחלויות הישראליות החקלאיות בבקעת הירדן, בתנאי עבודה גרועים מאוד, כשהם חשופים לניצול בגלל היותם נזקקים באופן קיצוני למקומות עבודה. שכרם היומי עבור שבע עד שמונה שעות עבודה הינו כ- 65 ש"ח בלבד, כאשר שכר המינימום בחוק עומד על 154 ₪ ליום. בנוסף לכך, אין הם זוכים […]

המשך קריאה >>

נשים פלסטיניות וההתמודדויות בעבודה

מאת: סלוא עלינאת, קו לעובד המצב הכלכלי המתדרדר ואחוזי האבטלה הגבוהים ברשות הפלסטינית, המגיעים לעשרות אחוזים, הם מהגורמים לכך שנשים פלסטיניות נאלצות לעבוד בהתנחלויות ובאזורי התעשייה הישראליים בגדה המערבית. העובדות באות מרקע כלכלי-חברתי קשה, רובן לא השלימו את לימודיהן בתיכון כך שסיכוייהן להשתלב במשרות ברשות הפלסטינית קלושים. משפחותיהן עיבדו בעבר את אדמותיהן, אבל יחד עם הפקעת […]

המשך קריאה >>