"קו לעובד" חוגג שלושים שנה! – קמפיין מימון ההמונים החל.

יום ראשון, נובמבר 21, 2021

תרומה לקו לעובד היא אקט של סולידריות עם עובדים ועובדות בישראל. שלושים שנה שקו לעובד מזהה את השטחים העיוורים בשוק התעסוקה הישראלי, ופועל לקידום זכויותיהם של אלו המועסקים בשטחים אלו. העבודה הקשה משתלמת: עם הזמן הפך הקו לכתובת יחידה מסוגה עבור עובדים/ות המצויים בשולי שוק העבודה, ודעתו נדרשת בשלל סוגיות הנדונות בפורומים ממשלתיים ומקצועיים. כדי […]

קו לעובד לשרת הכלכלה והתעשייה: כשלים חמורים באכיפת הבטיחות בעבודה עם חומרי הדברה

יום חמישי, נובמבר 11, 2021

משנת 2017, השנה בה החלה זרוע העבודה ומנהל הבטיחות לפרסם את צווי הבטיחות המוטלים על מעסיקים – הוטל צו בטיחות אחד (!) בגין שימוש בחומרי הדברה. הייתכן שלא בוצעו עבירות בטיחות בתחום מזה ארבע שנים? סקר שערכנו בקרב עובדי חקלאות מצא כי 93% מהעובדים דיווחו על בעיות בריאות הקשורות לעבודתם, מרביתן נוגעות לעבודה עם חומרי […]