G-MS2RT09N2E
Left Menu
לעבוד בטוח בחקלאות

לעבוד בטוח בחקלאות

פרוייקט "לעבוד בטוח בחקלאות" משותף לנו ולקרן "מנוף" למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה, של המוסד לביטוח לאומי. הוא מבקש להנגיש לעובדים בחקלאות ידע בסיסי בנוגע לזכויותיהם, לחובות המעסיק בנוגע לבטיחותם, ולדרכים בהן הם יכולים לשמור על חייהם ובריאותם בעבודה הקשה והמסוכנת בתחום החקלאות.

[embed]https://youtu.be/18AxHfEq_pU[/embed] https://youtu.be/uK_Ep7O8MDY https://youtu.be/hGADwyzJmxM https://youtu.be/3sjiAOSIyOY ענף החקלאות הוא אחד מתחומי התעסוקה המועדים ביותר לפגיעה גופנית בעובדים. אחת הסיבות לכך היא שהעובדים, שרובם הגדול פלסטינים או מהגרי עבודה מתאילנד, ואינם דוברים עברית - לא מכירים את תקנות הבטיחות שיש לשמור עליהן ולא מודעים לזכויות שלהם ביחס לשמירה על בטיחותם. מטרת פרוייקט "לעבוד בטוח בחקלאות" היא להושיט לעובדים את הכלים הנחוצים להם כדי לשמור על בטיחותם ובריאות, ולחזור הביתה בשלום. במסגרת הפרוייקט אנו מרכיבים, מתרגמים ומנגישים חומרי הסברה על בטיחות בעבודה ואז מפיצים אותם לעובדים, עורכים סדנאות בטיחות ומקיימים קשר רציף עם העובדים ועם הרשויות כדי לאתר ולפתור הפרות בטיחות. היעד שלנו הוא חיזוק נורמות השמירה על בטיחות בענף החקלאות הן על ידי העובדים והן על ידי המעסיקים. אנחנו מאמינים שעם חיזוק של נורמות אלו, מספר הפצועים, ההרוגים והלוקים במחלות עבודה בענף ירד משמעותית. חוברת הנחיות לעבודה בטוחה בחקלאות: [embeddoc url="https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2019/06/חוברת-ביטות-חקלאות-סופי.pdf"]

לקרוא עוד

פרוייקט "לעבוד בטוח בחקלאות" משותף לנו ולקרן "מנוף" למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה, של המוסד לביטוח לאומי. הוא מבקש להנגיש לעובדים בחקלאות ידע בסיסי בנוגע לזכויותיהם, לחובות המעסיק בנוגע לבטיחותם, ולדרכים בהן הם יכולים לשמור על חייהם ובריאותם בעבודה הקשה והמסוכנת בתחום החקלאות.