Left Menu
דוחות קו לעובד

דוחות קו לעובד

מבחר ניירות עמדה, דו"חות ופרסומים בתחומי הפעילות השונים של קו לעובד

דוחות קו לעובד, שפורסמו במהלך השנים האחרונות, מופיעים כאן בחלוקה לתחומי פעילות. סקרים, ניירות עמדה ודוחות ישנים יותר ניתן לחפש (ולפעמים אפילו למצוא!) כאן למטה, או באמצעות מנוע החיפוש  בדף הבית.


מהגרי עבודה בחקלאות

אוקטובר 2021 – ארץ אוכלת עובדיה: הפקרת בריאותם של מהגרי עבודה בחקלאות
דצמבר 2020 – הפרת זכויות מהגרי עבודה מתאילנד במשקים החקלאיים בישראל.
אוקטובר 2020 – תנאי מגורים של מהגרי עבודה בחקלאות.
פברואר 2018 – המחיר שהם משלמים: השלכות העבודה עם חומרי
הדברה על בריאותם 
ובטיחותם של עובדי החקלאות מהגרי העבודה בישראל.

 


פלסטינים המועסקים בישראל

מרץ 2021 – "תמונת מצב": התפתחויות ושינויים בהעסקת פלסטינים
בישראל.
נובמבר 2018 – כיבוש העבודה: העסקת פלסטינים בישראל.

 

 


מבקשי מקלט

אפריל 2019 – שוד ושבר: על הכשלים של חוק הפיקדון ויישומו.
מרץ 2015 – תמונת מצב: עובדות מבקשות מקלט בשוק העבודה הישראלי.
ינואר 2012 – סיכום פעילות תחום פליטים ומבקשי מקלט

 


סיעוד

אוגוסט 2016 – כסף שחור, עבודה שחורה: גביית דמי תיווך ממהגרי עבודה בסיעוד בישראל.

 

 


תאונות עבודה בבניין

יולי 2021 – דוח בטיחות בעבודהסיכום חצי שנתי
ינואר 2021 – דוח בטיחות בעבודה – סיכום 2020
יולי 2019 – קבלניות שיאניות בצווי בטיחות – דוח חצי שנתי 2019
יולי 2019 – דוח חצי שנתי תאונות עבודה בבניין 2019
ינואר 2019 – סיכום 2018 בפרויקט נרתמים  – תאונות עבודה בבניין
פברואר 2018 – סיכום 2017 בפרויקט נרתמים – תאונות עבודה בבניין


דוחות שנתיים

דוח שנתי 2020
דוח שנתי 2019
דוח שנתי 2018
כך עובדים עניי עירנו: דוח שנתי 2017

 


דוחות כלליים

דצמבר 2020 – כיצד מושפעים מהגרי עבודה מהקורונה?
דצמבר 2020 – מיהם העובדים החיוניים השקופים?
מאי 2020 – מי שומר על העובדים? ניתוח אכיפת זכויות עובדים על ידי מנהל האכיפה וההסדרה.
פברואר 2016 – ללא חוזה: שוק העבודה ב-2015 במשקפי עובדים שפנו לייעוץ בקו לעובד.