03-12-2017

לפני חודשיים פסק בית המשפט העליון כי חוק ההיטל, המחייב את המעסיק במס של 20% על העסקת עובד זר, יחול גם על מבקשי מקלט. להחלטה זו יש השלכות הרות גורל לא רק על מעסיקים אלא גם על מבקשי מקלט.

הודעתנו לעיתונות:

בקשתנו להצטרף לעתירה נגד ההיטל: