30-08-2018

אהוד עין-גיל ועבד דארי עוזרים מדי שנה לעשרות עובדים פלסטינים הנפצעים במהלך עבודתם בתאונות עבודה למצות את זכויותיהם. הם מספרים לנו בדו”ח זה על פעילותם החשובה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2018 – בה הם סייעו לעובדים להשיג 342,000 ש”ח להם היו זכאים.