29-10-2022

2023 – קו לעובד מארח את ד"ר נעם צבעוני, רופא מחוזי בקופ"ח מאוחדת ומומחה ברפואה תעסוקתית, כדי לדבר על בריאות עובדים. מראיינת: עו"ד דיאנה בארון מקו לעובד.

2022 – עו"ד אלעד כהנא מקו לעובד, בהתייחסות לתקנות שמקדם משרד הכלכלה לגביית דמי תיווך מעובדות סיעוד.

2022 – עו"ד ח'אלד דוח'י, מנהל מחלקת עובדים פלסטינים, מתייחס לתופעת הסחר בהיתרים בועדה המיוחדת לעובדים זרים.

2021 – קו לעובד מציין 30 שנות אקטיביזם:

2021 – כיבוש העבודה: עובדים פלסטינים המועסקים בישראל.

2021 – חנה זוהר, מייסדת העמותה, מקבלת תואר לשם כבוד מאוניברסיטת תל אביב.

2019 – קו לעובד למען העובדים והעובדות בישראל: סיפורו של רחמים

2018 – עו"ד ח'אלד דוח'י, מנהל תחום עובדים פלסטינים בקו לעובד, בביקור בג'נין.

2014 – סרט שהכנו ליום העובדים הבינלאומי