Left Menu
זכותונים

זכותונים

הזכותון "הכללי" כולל תמצית זכויות העובדים בישראל, לפי מעמד ומתכונת העסקה. בגרסאות המורחבות תמצאו הפניות לחוקים ופירוט בנוגע לסוגיות שונות.

הזכותון "הכללי" כולל תמצית זכויות העובדים בישראל, לפי מעמד ומתכונת העסקה. בגרסאות המורחבות תמצאו הפניות לחוקים ופירוט בנוגע לסוגיות שונות. 

לפירוט נוסף אנו ממליצים לבקר באתר "כל זכות" בו ניתן למצוא מידע עדכני ומפורט בנוגע לזכויות העובדים, הן לפי ענפי תעסוקה והן לפי מתכונות העסקה: תעסוקה וזכויות עובדים.

*ראו גם: אתר זכויות עובדים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

עברית

 

ערבית

*ראו גם: אתר זכויות עובדים בשפה הערבית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

אנגלית

 

שפות נוספות