25-11-2018

בחמישי האחרון קיימנו במשרדי קרן רוזה לוקסמבורג כנס להשקת הדוח החדש של קו לעובד – “כיבוש העבודה – העסקת פלסטינים בישראל”. הדוח, תוצאה של מחקר ומעקב בני שנתיים וחצי, מתאר את מודל ההעסקה של עובדים פלסטינים בישראל, כולל העוולות, הניצול והאפליה הנובעים ממנו. מוזמנים לקרוא את הדוח כאן.