Left Menu
התנדבות

התנדבות

פעילות קו לעובד מבוססת על עשייתם של מתנדבים. אם ברצונך לעזור לעובדים דרך התנדבות משמעותית ומספקת, עומדות לפנייך אפשרויות התנדבות מגוונות

כיצד ניתן לסייע

פעילות קו לעובד מבוססת  על עשייתם של מתנדבים. אם ברצונך לעזור לעובדים דרך התנדבות משמעותית ומספקת,  עומדות לפנייך אפשרויות התנדבות מגוונות:

 


עם קהל

קבלת קהל

סיוע לעובדים ישראלים ומהגרי עבודה המגיעים לסניפי קו לעובד השונים כדי למצות את זכויותיהם וטיפול בתלונות נגד מעסיקים. קבלת הקהל מחולקת לתחומים שונים: עובדים ישראלים, עובדי סיעוד, עובדי חקלאות, פליטים ועובדי בניין. קבלת הקהל מתקיימת בשפות שונות וידיעת שפות מהווה יתרון משמעותי להתנדבות בתחום זה.

 הקו החם

מענה טלפוני לעשרות פניות טלפוניות של עובדים ישראלים ומהגרי עבודה. הקו החם מאפשר לעובדים לקבל מענה מיידי לשאלות בקשר לזכויותיהם.

 ייעוץ באינטרנט

מענה לשאלות בדיני עבודה על ידי עורכי דין מתנדבים.  תשובות נבחרות מתפרסמות גם באתר האינטרנט של קו לעובד במדור "שאלות ותשובות".

 תרגום

תרגום לעובדים בבתי משפט, גישורים, משא ומתן וכתיבת דפי מידע.

ידיעת שפות מהווה יתרון משמעותי להתנדבות בתחום זה.

 יציאה לשטח

פגישות עם מהגרי עבודה במקומות עבודתם (אתרי בניין, אזורים חקלאיים וכו') על מנת להפיץ דפי מידע, לתעד תנאי מגורים ועבודה, במקרים בהם ישנה הפרת זכויות סוציאליות.

 סיוע לעובדים מול הרשויות ובמקרים שונים 

ליווי מהגרי עבודה מול הרשויות (משטרת ההגירה, משרד הפנים, ביטוח לאומי) ובמקרים של אשפוז או בדיקות בבתי חולים.


ללא קהל

פייסבוק
סיוע בעדכון הפרופיל בפייסבוק של הקו.

צילום ועריכה
צילום ו/או עריכת סרטים קצרים בנושאים בהם העמותה מתעסקת. הסרטים מתפרסמים באתר, ברשימות התפוצה ובכנסים/הרצאות מטעם העמותה.

גיוס כספים
התפקיד כולל סיוע במציאת קרנות באינטרנט, עריכה ושדרוג מסמכים ומכתבים באנגלית, ביצוע מחקרים באינטרנט על קרנות, כתיבת מכתבים/מסמכים/ .PROPOSALS

שיווק ופיתוח משאבים

עזרה בכתיבת חומרים שיווקים, ניסוח והעלאת תכנים לאינטרנט, כתיבת דו"חות ופרסומים שונים.


טופס התנדבות

ניתן לפנות ישירות לרכזת מתנדבים, גבי ויינרוט, בדוא"ל: volunteers@kavlaoved.org.il

או באמצעות מילוי הטופס הבא:

טופס התנדבות

פניה לעמותת קו לעובד עם נכונות להתנדב ולעזור לפעילות השוטפת