10-03-2019

בלי שכר מינימום, נדרשות לבצע עבודות ללא תשלום, ומוטרדות מינית.

ע’, עובדת חקלאות פלסטינית, מרוויחה 120 שקלים על 10 שעות עבודה. כשניסתה לדרוש את הזכויות שלה הודיע לה המעסיק הישראלי שלה שאם תעשה זאת יפגע באישור הכניסה שלה ושל החברות שלה, והיא תישאר בלי עבודה. כשמ’, עובדת סיעודית הוטרדה על ידי המעסיק שלה, היא חששה לעזוב ושאשרת העבודה שלה תיפגע. כאשר חבריה לעבודה של ק’, עובדת חקלאות תאילנדית, היו משתכרים, היא הייתה חווה “מגע לא רצוי”, אבל לא היו לה הרבה ברירות, התנאים מאלצים אותה לחלוק אתם גם שירותים ואמבטיה.