19-02-2018

המחיר שהם משלמים: השלכות העבודה עם חומרי הדברה על בריאותם ובטיחותם של עובדי
החקלאות מהגרי העבודה בישראל

מאת: אנג׳י צ׳ו
בהשתתפות: עינת פודחרני, עו”ד מיכל תג’ר, רותם סודמן, תיקי שיקו.
תודה לג’וליה אלטמן, ענת בן שמואל, ריצ’רד פרסקוט, מאט טאונטון, חדוה ישכר.