18-09-2014

מומלץ מאוד למעסיקי עובדי ניקיון בבתים פרטיים, ככל מעסיק אחר בישראל, להתקשר עם עובדי הניקיון המועסקים בביתם בחוזה עבודה מסודר, המפרט את הזכויות והחובות של שני הצדדים. באם מדובר בעובד שאינו דובר עברית, על ההסכם להיכתב בשפה המובנת לעובד. 

לפניכם מספר חוזים לדוגמה בשפות שונות המיועדים למטרת העסקת עובדי ניקיון בבית פרטי 

דוגמה לחוזה העסקה – עברית

דוגמה לחוזה העסקה – אנגלית

דוגמה לחוזה העסקה – ספרדית

דוגמה לחוזה העסקה – צרפתית

cover