02-08-2016

בעקבות פרסומים בתקשורת אודות כוונתה של שרת המשפטים שקד לקבוע בתקנות אגרה (גבוהה במיוחד) במעמד בקשת אישור של תובענות ייצוגיות, פנו הארגונים ‘אדם, טבע ודין’ ו’קו לעובד’ לשרה כדי להתריע ולהביע את התנגדותנו הנחרצת.

לכתבת גלובס בנושא: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001143130

נוסח הפניה לשרת המשפטים: