ועד מנהל - קו לעובד G-MS2RT09N2E
Left Menu
ועד מנהל

ועד מנהל

הכירו את חברי הועד המנהל של קו לעובד

עינת פודחרני
עו"ד גדיר ניקולא
ד"ר דבורה בלום
ויקטור לדרפרב
פרופ' אורלי בנימין
עלוה קולן
סלומון אבבה
חסן אל חאג'

  • דורון שובל – ועדת ביקורת
  • הגר רונן – ועדת ביקורת