pirsumim_dohot

ניירות עמדה

סינון לפי:

עליה דרמטית בסכום דמי התיווך שמשלמים עובדי סיעוד בישראל

על פי סקר חדש שערכה עמותת "קו לעובד" בקרב עובדות ועובדי סיעוד: בחמש השנים האחרונות זינק סכום דמי התיווך הממוצע לעובדת בכ- 3,600$. הרווחים, הנאמדים במאות מליוני שקלים בשנה, נגרפים לכיסן של חברות כח האדם בישראל.

המשך קריאה >>

ארגונים ציבוריים נגד חוק התביעות הייצוגיות של איילת שקד

הארגונים "אדם טבע ודין ו"קו לעובד" לשרת המשפטים: רעיון הטלת האגרה בגין תביעות משפטיות הוא צעד מוטעה, שיחטיא את מטרתו, ואשר משמעותו תהיה ביטול דה פקטו של חוק תובענות ייצוגיות באמצעות תקנות"

המשך קריאה >>

שינוי שיטת ההעסקה של עובדים פלסטינים

"מודל זה מבקש לייתר את הקצאת ההיתרים לקבלנים השונים באופן פרטני על ידי מעבר לשיטת הקצאה ענפית כללית. מסך המכסה הענפית הכללית יוכל כל קבלן בענף הבניין והשיפוצים, הרשום בפנקס הקבלנים, להעסיק עובדים פלסטינים שבידם רישיון עבודה בבניין, ללא הגבלה מספרית. לדעתנו שיטה זו טובה לאין ערוך מזו המקובלת כיום, והיא עשויה למנוע הפרות חוק וכשלי התנהלות."

המשך קריאה >>

"דו"ח תאונות עבודה בישראל – תמונת מצב": מצג נתונים מטעה ומקומם

מינהל הבטיחות התעסוקתית במשרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי מפרסמים הבוקר דו"ח מסכם רב-שנתי בנושא תאונות עבודה בישראל. אופן מצג הנתונים בדו"ח מטעה את הקורא לחשוב כי ישראל נמצאת במגמת שיפור בעוד שלמעשה לא כך הדבר; קיימת עליה מדאיגה במספר תאונות העבודה הקטלניות במשק בהשוואה לשנים קודמות, בדגש על ענף הבניה, וקיים תת דיווח מתמשך וחמור בכל הנוגע לתאונות העבודה השוטפות. מספרם הגבוה של ההרוגים בתאונות עבודה מקרב מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים מצביע בהכרח על הפקרות קשה בשמירה על ביטחונם הבסיסי של העובדים. למרות הנתונים הזועקים המתפרסמים בזה אחר זה, עומדות הרשויות בסירובן לפעול למיגור מחדלי הפיקוח במשק; תקציבי הפיקוח הזעומים לא הוגדלו במאום, אף מפקח לא נוסף לצוות המדולל האמון על המלאכה במשרד הכלכלה, כתבי אישום לא הוגשו, חקירות אינן מתקיימות, ובאופן עקבי הדרג המדיני ממשיך להתעלם מהזעקה הציבורית הגוברת

המשך קריאה >>

מכפילים את מספר המועסקים – ומי דואג לביטחון וזכויות העובדים?

עובדים פלסטינים מועסקים בישראל בהתאם להחלטת ממשלה ב-1970 שהסדירה את העסקתם ועוגנה בחוק מ-1994. החלטה זו עד היום אינה מיושמת במלואה. כך לדוג' המדינה אוכפת על המעסיקים לשלם מסים ולהפקיד כספים עבור הזכויות הסוציאליות של העובדים, אך מתעלמת מאי העברת התשלומים המלאים של אותן הזכויות לעובדים. בנוסף, על הממשלה לטפל בשורה של תופעות נלוות למתכונת העסקת העובדים הפלסטינים כיום, בכדי להבטיח עבורם תנאי העסקה בטוחים ואנושיים שיאפשרו להם לחזור לביתם בריאים ושלמים

המשך קריאה >>

עובדות "שקופות" בנקיון משק בית – לציון יום האישה הבינ"ל

עמותת קו לעובד מעניקה סיוע לעובדות משק בית באמצעות קבלת קהל וסדנאות במרכזים קהילתיים שונים ברחבי הארץ. במהלך שנת 2015 כ -1500 עובדות ועובדי משק בית פנו למשרדי קו לעובד לקבלת ייעוץ וסיוע, כ- 15% מהעובדים חזרו להמשך טיפול, מתוכם 83% נשים.

המשך קריאה >>

השוק הוורוד – מצבן של נשים בשוק העבודה בישראל

לקראת יום האישה הבינלאומי, ביקשנו למפות בקצרה את הפניות מעובדות ישראליות שהצטברו בחודשיים האחרונים, מתחילת שנת 2016. ביקשנו לבדוק אילו בעיות משתקפות בפניותיהן, ומה הן מעידות על מצבן של נשים בשוק העבודה הנוכחי. הסקירה הנוכחית תתמקד בהתאם בהפרות השיטתיות בהן התמקדו הפניות, ובענפים "נשיים" המועדים יותר לפורענות.

המשך קריאה >>

הבאת מהגרי עבודה ע"י חברות זרות משמעותה פגיעה מופלגת בעובדים

בעקבות פרסומים אודות הצעת החלטה אשר תובא לפני קבינט הדיור מחר (יום ב', 7.3), ובה אישור התקשרות בין חברות זרות לחברות ישראליות לצורך עבודה קבלנית בבניין בארץ, קו לעובד פנה לשר האוצר וכלל חברי קבינט הדיור בקריאה לסגת מן היוזמה ולהימנע מאישור המהלך.

המשך קריאה >>

"ללא חוזה" – שוק העבודה 2015 במשקפי עובדים

כמדי שנה, אנו סוקרים את אלפי הפניות שהגיעו ל"קו לעובד" מאת עובדים ישראלים, כדי לדלות מתוכן תמונת מצב עדכנית של שוק העבודה בשנה החולפת. בחרנו להדגיש השנה, כמה מבין התופעות המרכזיות שאבחנתנו היא שעלו בפניות השנה יותר מבשנים קודמות, ושדרוש להם פתרון מערכתי.

המשך קריאה >>

המלצות דחופות ליישום מיידי במאבק בתאונות בניין

מוגש ליו"ר וחברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לקראת ישיבת הוועדה ביום  9.2.2016

המשך קריאה >>

עצרו את הפגיעה בארגוני החברה האזרחית

ביום א' (27.12) אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק הדורשת מארגונים להצהיר בע"פ ובכתב שהם מקבלים תרומות ממדינות זרות ואף לשאת תג זיהוי בכנסת. מדובר בחוק שהוא מוטה ופוליטי: ראשית, הצעת החוק אינה חלה על עמותות וארגונים רבים המקבלים תרומות מחו"ל מבעלי הון, מגורמים עסקיים או מגורמים אחרים בעלי אינטרסים מגוונים הנסתרים מעיני הציבור. שנית, השקיפות כבר קיימת: חוק העמותות מחייב כבר שנים דיווח על תרומות בכלל ותרומות ממדינות זרות בפרט. למרבה האבסורד, הצעת החוק לא מטפלת כלל בארגונים שכלל לא מדווחים על תרומות בהתאם לחוק, או שהתרומות שלהם חסויות.

המשך קריאה >>

סיכום דיון בועדת העבודה – צעדים מעשיים לטיפול במחדל תאונות העבודה

ביום שלישי ה- 15.12.2015 השתתפו נציגי קו לעובד בדיון בועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא תאונות עבודה בענף הבנייה. הדיון היה רב משתתפים ויעיל יחסית לדיונים קודמים שהתנהלו בכנסת בהקשר זה. להלן דברי הסיכום של הוועדה מפי יו"ר הוועדה, חבר הכנסת אלי אלאלוף, אשר בשונה מדיונים קודמים בנושא, כוללים החלטות קונקרטיות ומשמעותיות

המשך קריאה >>

נייר עמדה – הקואליציה למאבק בתאונות בבניין

"הקואליציה למאבק בתאונות בענף הבניין" כוללת את הארגונים קו לעובד, ארגון העובדים מען, רופאים לזכויות אדם, והאגודה לזכויות האזרח, משפטנים מן האקדמיה לרבות הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה, ופעילים רבים בהם חסן שולי וסוהייל דיאב. הקמת הקואליציה נועדה לקדם את המאבק בתאונות הבניין, ההורגות עשרות ופוצעות אלפי עובדים בשנה, על רקע כשל רב מערכתי מקיף בקידום הבטיחות בענף הבניין, באכיפה ובענישה על הפרת נוהלי בטיחות, ובפיצוי עובדים שנפגעו.

המשך קריאה >>

עדכוני קו לעובד לציון יום זכויות האדם הבינלאומי – 10.12.2015

לחצו כאן לקריאת הניוזלטר בעברית Press here to read the newsletter in English      

המשך קריאה >>

פרשנות מבזה ושערורייתית לפס"ד בג"צ – עובדות סיעוד

ב-9.12 התכנסה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לדון בהצעה מחודשת של משרד הכלכלה לתיקון חוק עובדים זרים, כמתחייב מפסיקת בג"ץ לפני כשנה וחצי בעתירה של ארגון קו לעובד. ההצעה הנוכחית, כמו גם ההצעה הקודמת, היא פרשנות שערורייתית לפס"ד של בג"צ אשר קבע באופן חד משמעי כי על המדינה לקרב את הסדרי הביטוח של מהגרי עבודה ותיקים […]

המשך קריאה >>

הזכות לטיפול רפואי של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל

עמותת קו לעובד השיקה השבוע דו"ח עדכני המציג תמונת מצב קשה ומטרידה בכל הנוגע לזכות הבסיסית לטיפול רפואי בקרב עובדים פלסטינים המועסקים בישראל. בדו"ח זה אנו מפרטים את אופן גביית הכספים שיועדו לשירותי בריאות ורווחה וחושפים נתונים שנאספו דרך חוק חופש המידע על עשרות המיליונים שמשרד האוצר מותיר לעצמו, בתחכום מרושע, על חשבון בריאותם ורווחתם של העובדים הפלסטינים.

המשך קריאה >>

התנגדות קו לעובד למהלך חידוש הבאת עובדים סין בלי הסכמים בילטראליים

ביום 20.9.2015 קיבלה הממשלה החלטה תקדימית ומקוממת, לפיה "במקביל לחתימת ההסכם הבילטראלי תותר באופן זמני הבאת עובדים זרים בענף הבניין מהרפובליקה העממית של סין ללא הסכם או הסדר בילטראלי להבאת עובדים זרים". אנו מבקשים להתריע בדבר השלכותיה הקשות האפשריות של החלטה זו, אשר תוצאתה תהא פגיעה מופלגת בחומרתה בזכויות עובדים, העולה אף כדי סחר בבני […]

המשך קריאה >>

מתנערים מאחריות: עובדי הקבלן בירושלים נותרים ללא מענה

לאחר 3 שנים של מעקב ודיווחים לגורמים האחראים בעיריית ירושלים, ארגון קו לעובד רואה בחומרה את המשך התקשרותה של עיריית ירושלים עם חברות המפרות זכויות עובדים באופן מתמיד ומתועד, ועל אף העברת עדויות לפגיעה בעובדים לידיה במשך שנים.

המשך קריאה >>

מבקר המדינה אישש את טענות ארגוני זכויות האדם

מבקר המדינה מאשר: רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הכלכלה נכשלו באכיפת זכויותיהם של מהגרי עבודה

המשך קריאה >>

עובדים בישראל 2015: יותר הפרות זכויות, פחות יציבות בעבודה

עמותת "קו לעובד" משיקה דו"ח המנתח מאות פניות עובדים ברבעון הראשון של שנת 2015. התחושה העולה מניתוח הפניות: עובדים ללא יציבות וביטחון בפרנסתם

המשך קריאה >>

זכויות עובדים ביום הבחירות

ביום שלישי, ה- 17.3.2015, יתקיימו הבחירות לכנסת ה- 20, מה המשמעויות לעובדים?

המשך קריאה >>

עובדות בשוליים – נשים ערביות בשוק העבודה

לרגל יום האשה הבינ"ל המצוין מדי שנה בשמיני במרץ, עמותת קו לעובד מפרסמת דו"ח בדבר מצבן בשוק העבודה של נשים ערביות, המועסקות, בעיקר, בשוק העבודה השניוני. הדו"ח משקף תמונה של הפרות מורכבות ומגוונות של זכויות העובדות ובכלל זאת הפרות רחבות של זכויות בסיסיות המובטחות על-פי משפט העבודה בישראל, לצד חוסר מודעות רב בקרב העובדות לאותן זכויות והיקפן, המאפשר הפרה באין מפריע, אפליה מחמת מגדר נגדן כנשים המנוצלות ככוח עבודה זול וזמני ללא מודעות לכתובת אליה ניתן לפעול וללא אכיפה אפקטיבית, וכן אפליה מחמת לאום.

המשך קריאה >>

تسكتيش عحقك! אל תוותרי על זכויותיך!

קו לעובד משיקה זכותון וקמפיין חדשים להעלאת מודעותן של עובדות ערביות לזכויותיהן לפי משפט העבודה

המשך קריאה >>

דו"ח תמונת מצב: מבקשות מקלט עובדות בישראל

דו"ח קו לעובד לרגל יום האישה הבינ"ל עוסק במצבן של אלפי מבקשות המקלט בישראל ומעיד כי כורח כלכלי מאלצן לעבוד בכל מחיר ובתנאי העסקה פוגעניים

המשך קריאה >>

קו לעובד: ההסתדרות הלאומית חוטאת לתפקידה בייצוג עובדי קבלן

עמדת "קו לעובד" בביה"ד הארצי לעבודה, בתובענה שהגישה ההסתדרות הלאומית נגד הממונה על יחסי עבודה במשרד הכלכלה

המשך קריאה >>

דפי מידע בשפות שונות – ביטול נקודות זיכוי

בינואר 2015 נכנס לתוקף ביטול נקודות הזיכוי במס ההכנסה לעובדים שאינם ישראלים, להלן דפי מידע של "קו לעובד" בנושא

המשך קריאה >>

עסקה לא הוגנת

דו"ח חדש של ארגון Human Rights Watch קובע כי עובדי חקלאות תאילנדים בישראל סובלים מהפרות חמורות של זכויותיהם

המשך קריאה >>

ממשיכים לשמור על השומרים

זכותון חדש ומעודכן למועסקים ולמועסקות בענף השמירה

המשך קריאה >>

דו"ח ביניים: פילוח פניות עובדי קבלן לעמותת קו לעובד 2013-2014

דו"ח ביניים של עמותת קו לעובד חושף כי בין השנים 2013-2014 "איפוס ותק" הייתה התלונה הנפוצה ביותר בקרב עובדי קבלן

המשך קריאה >>

דו"ח: מתחת למינימום – הפרת חוקי שכר למהגרי עבודה בחקלאות

דו"ח חדש של עמותת קו לעובד מזהיר כי קיימת סכנה שענף החקלאות בישראל הפך תלוי בהפרת חוקי השכר כלפי העובדים

המשך קריאה >>

דו"ח שנתי: פעילות עמותת קו לעובד בשנת 2013

ארגון קו לעובד מסכם את שנת 2013 בדו"ח מקיף הכולל פרטים ומידע על ליבת עשיית העמותה בתחומים שונים בעולם העבודה הישראלי

המשך קריאה >>

ניצול לפי שעה – הפגיעה בזכויות העובדים השעתיים

הפורום לאכיפת זכויות עובדים מציג נייר עמדה הסוקר את תופעת העובדים השעתיים שיוצג בכנס "ניצול לפי שעה" בכנסת

המשך קריאה >>

העסקה מסביב לשעון: נייר עמדה בעניין שינוי אופן ההעסקה בשעות נוספות

ארגוני הפורום לאכיפת זכויות עובדים מזהירים כי המתווה החדש נוטה לטובת המעסיקים ועשוי לפגוע ברווחת העובדים

המשך קריאה >>

חוות דעת: מבקשי המקלט שזומנו ל"חולות" זכאים לפיצויי פיטורין וכספי פנסיה

הממונה על עובדים זרים במשרד הכלכלה קבע: מבקשי מקלט שזומנו למתקן חולות או העוזבים את הארץ זכאים לפיצויי פיטורין וכספי פנסיה

המשך קריאה >>

נייר עמדה לקראת דיון בנושא תמותת עובדים תאילנדים בחקלאות

נייר עמדה מטעם "קו לעובד" לקראת דיון בנושא תמותת עובדים תאילנדים בחקלאות, שהתקיים בוועדת עובדים זרים בכנסת ביום 12.5.14

המשך קריאה >>

נייר עמדה: תופעות וליקויים בהעסקת מהגרי עבודה בחקלאות

נייר עמדה "מהגרי עבודה בתחום החקלאות: תופעות בולטות וליקויים בהסדרי העסקתם" לקראת דיון בוועדת עובדים זרים בתאריך 1.1.14

המשך קריאה >>

דו"ח בחינת יישום המלצות CEDAW לטיפול באפליית מהגרות העבודה

דו"ח קו לעובד בוחן את יישום המלצות CEDAW בשנים האחרונות בהקשר לזכויות מהגרות העבודה בישראל ומציע דרכי התמודדות לטיפול בהפרת זכויות מהגרות העבודה

המשך קריאה >>

העדרות בשל חופשת לידה – מהן זכויותיך?

תקציר הזכויות הנצברות לעובדת בתקופת העדרותה מעבודה בשל חופשת לידה

המשך קריאה >>

"עבודה שחורה – כסף שחור" דו"ח קו לעובד על תופעת גביית דמי התיווך בענף הסיעוד 2013

למרות שאינה חוקית, תופעת גביית דמי התיווך הפכה לשגרה, הסכומים מגיעים לאלפי דולרים לעובד ומעצימים את כבילתו למעסיק

המשך קריאה >>

דף עמדה – פגיעות גבוהה של מהגרות עבודה בחקלאות

נייר עמדה שהוגש על ידי ארגון "קו לעובד" לקראת ישיבת וועדת עובדים זרים בכנסת בנושא ניצול מיני של מהגרות עבודה בענף החקלאות

המשך קריאה >>

נייר עמדה: לעגן בחוק את צו ההרחבה לפנסיה חובה עם תוספות חיוניות

עקב אי ציות מעסיקים לצו ההרחבה לפנסית חובה – רבים מן העובדים המשתכרים פחות מ-5,000 ש"ח בחודש אינם מבוטחים. עמדת קו לעובד לשינוי הנדרש

המשך קריאה >>

נייר עמדה: אי אכיפת החוק על מעסיקים ישראלים בשטחים

על אף פסק דין "אבן בר" שקבע כי החוק הישראלי חל בשטחים – במפעלים ישראלים בהתנחלויות רווחת העסקת עובדים פלסטינים באמצעות קבלן ובניצול

המשך קריאה >>

ביצי הזהב החדשים – הפליטים הסודנים

מאת: נריה מרק, קו לעובד חברת השמירה "סיירת לבוק בע"מ" גילתה את הרווח הגלום בהעסקת עובדים מבלי לשלם להם את שכרם. שבעה עובדים מסודן, כל אחד בנפרד, הגיעו למשרדנו עם תיאורים כמעט זהים של תנאי עבודתם תחת חברת השמירה "סיירת לבוק בע"מ". העובדים כולם הועסקו כשומרים על אתרי בנייה, בדרך כלל בשעות הלילה. כל העובדים דיווחו […]

המשך קריאה >>

כשלים בטיפול המוסד לביטוח לאומי בזכויות זרים

למרות חלוף למעלה משלושה עשורים מתחילת כניסתם של זרים לעבודה בישראל, עדיין מתקשה המוסד לביטוח לאומי בהבטחת זכויותיהם. לדוח המלא

המשך קריאה >>

העסקת פלסטינים בישראל ובהתנחלויות – מגבלות, כבילה ופגיעה בזכויות

הדו"ח מתאר את אבני הנגף הרבות בהן נתקל עובד פלסטיני בדרכו לפרנסה בישראל ובמהלך עבודתו שם, ובראשן תלותו במעסיק מסוים.
הדוח: העסקת פלסטינים בישראל ובהתנחלויות – מגבלות, כבילה ופגיעה בזכויות

המשך קריאה >>

מי לא חגג את יום המשפחה בישראל? עובדים זרים

מאת: עו"ד רחלי אידלביץ   דמיינו שיום אחד בן/בת הזוג שלך י/תקבל "רלוקיישן" Relocation למדינה אחרת שידועה בעולם כמדינה מתוקנת ושומרת זכויות אדם. במדינה הזו יקבל בן הזוג מרשויות אישור עבודה ושהייה- וויזה למשך תקופה של מספר שנים. אז תגלו פתאום שאותה מדינה מתנה את אשרת העבודה בתנאי אחד- בני המשפחה מדרגה הראשונה: ילדים, בני זוג […]

המשך קריאה >>

הצעה לרפורמה במיגור התופעה: עובדים ועניים

המאבק האחרון למען עובדי הקבלן עסק בתופעה חשובה בשוק העבודה הישראלי. לצערנו, זוהי תופעה אחת מיני רבות. בקו לעובד ניסחנו רפורמה שיישומה עשוי להעלות את רמת חייהם של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולהפוך את העבודה למקור חיי רווחה וגאווה. התוכנית מבוססת על ניסיון וידע שנצברו מהייעוץ הניתן לאלפי עובדים. בישראל מועסקים 3 מיליון עובדים. 33% […]

המשך קריאה >>

עמדת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה בדבר מיגור ההעסקה הקבלנית

הקאוליציה הארצית להעסקה ישירה הוקמה בשנת 2010 ושותפים בה: עובדות ניקיון, נציגי ועדי עובדים, התאחדות הסטודנטים הארצית ויו"רי אגודות הסטודנטים, ארגוני עובדים וארגונים חברתיים כגון: צ"ח, איתך-מעכ"י, שת"יל, כוח לעובדים, התנועה החברתית לישראל, האגודה לזכויות האזרח, הפורום להגנת ההשכלה הציבורית, קו לעובד ועוד. כקואליציה המכילה הן עובדות ועובדים והן גופים וארגונים שעוסקים שנים רבות בליווי, […]

המשך קריאה >>

הפסקה בעבודה – זכות לכל עובד!

מאת: חנה זהר הפסקה בעבודה זו לא מתנה. היא הכרחית לתפקוד העובדים ועליה להיות כלולה בשעות העבודה. אנו רוצים לצאת נגד תופעה מכוערת שמתפשטת בשוק העבודה – מעסיקים מורידים שכר עבור זמן הפסקה לעובדיהם. סעיף ארכאי בחוק הגנת השכר מתיר למעסיקים לקזז חצי שעה מזמן העובד אם ההפסקה היא רצופה במשך חצי שעה והעובדים יכולים לצאת […]

המשך קריאה >>

הצעה לשימוש יעיל ורחב בהוצאה על מס הכנסה שלילי

מאת: חנה זהר בסוף נובמבר 2011 שלחנו לשר הרווחה משה כחלון את הצעתנו הנ"ל שעשויה באותן עלויות להשיג מטרות נוספות.  ההצעה הועלתה במסגרת ועדת התעסוקה של ועדת המומחים למחאה, יוסי יונה ואביה ספיבק. הצעה דומה הועלתה לאחר מכן, בדף עמדה שהוציא דר' דניאל גוטליב ראש מחלקת המחקר בביטוח הלאומי.   כיום, לאחר שנכנס לתוקף  צו ההרחבה […]

המשך קריאה >>

אפליה וניצול במקומות עבודה על רקע גיל

מאת: גלית ברקת דניאלי, מתנדבת "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היותם הורים,גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים. בכל אחד מאלה: (1)קבלה לעבודה; (2) תנאי עבודה; (3) קידום בעבודה; (4) הכשרה או השתלמות מקצועית; (5) פיטורים או פיצויי פיטורים. (6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד […]

המשך קריאה >>

העסקה באמצעות קבלן – יחסי עבודה?

מאת: אלכס ענבר   אלכס ענבר, מתנדב ותיק בעמותה מתאר כיצד תופעת עובדי הקבלן פוגעת ביחסי העבודה, בשכר הממוצע במשק ובמחויבות לארגון בימים שלפני פרוץ מגיפת ההעסקה באמצעות חברות קבלן וכוח אדם, הייתה גם משמעות אנושית למושג יחסי עבודה: יחסים = הקשר בין העובד למעביד, בין העובד למקום העבודה. מכלול היחסים שבין המעביד לעובד, כלכליים כאנושיים,יצרו […]

המשך קריאה >>

קו לעובד וארגונים נוספים לעיריית תל אביב: "הפסיקו עם העסקה דרך חברות קבלן"

מאת: יעל אברמן, דוברת   הארגונים: "קו לעובד" , "ארגון העובדים מען", "כוח לעובדים", ו"רבנים למען זכויות האדם", שלחו מכתבים לחברי מועצת העיר ת"א-יפו וביקשו מהם, לתמוך בהצעה לעבור להעסקה ישירה של עובדי קבלן: "להצביע בעד עיריית תל אביב יפו כמעסיק הגון – מעסיק ישיר". בישיבת מועצת העיר הקרובה, אשר תתקיים ב-19.09.11, תוגש הצעה לסדר מטעם […]

המשך קריאה >>

לא הוצאות אלא הכנסות – המחאה הבאה שדרושה בישראל

מאת: עלא חט'יב, מנכ"ל מחאה מתחילה בשאלה פשוטה – האמנם? האם צריך לקבל את הקיים? האם הגזרות הן משמיים? היכולת לשאול ולערער על הקיים היא המובילה מהפכות ושינויים במציאות שלנו. היכולת הזו מדבקת. אדם אחד שקם ושואל – למה ומדוע?! הוא שמתחיל שרשרת של שינויים, ובהמשך מהפכות. כך למשל, בדצמבר 2010, הצית את עצמו מחמד בועזיזי, […]

המשך קריאה >>

אין פרנסה בלי עבודה

מאת: קסם אדיב, רכזת תחום פליטים ומבקשי מקלט וג'מאל בושארה, מבקש מקלט מסודן הכתבה תפורסם בגליון הבא של העיתון "קול הפליטים". אף אחד לא יכול להתקיים בלי פרנסה, ואין פרנסה בלי עבודה. מעסיקים רבים מנצלים את התלות של אנשים בעבודה ואת הקושי הגדול במציאת עבודה כדי לנצל את העובדים ולשלם להם כמה שפחות. במדינת ישראל ישנם […]

המשך קריאה >>

ביקור אצל עובדים תאילנדים המועסקים בלטרון

באחד הימים בשבוע שעבר יצאנו לבקר עובדים תאילנדים שהתלוננו על אי תשלום שעות נוספות. מצאנו אותם לאחר שעות העבודה, בקרוואן מבודד ליד מנזר לטרון, מוקף בנוף פסטורלי מרהיב ביופיו. המעסיק גר במושב גפן הסמוך. הקראוון המשמש למגורים ידע ימים טובים יותר. כנראה הוקצה למגורי העובדים התאילנדים לאחר שלא התאים כבר לכל שימוש אחר. התקרה והקירות […]

המשך קריאה >>

מאבק ארגוני זכויות האדם נגד "חוק העבדות"

מאת: דנה שקד, דוברת ביום 26.3.2011 ערכה עמותת "קו לעובד" בשיתוף ארגונים נוספים (ביניהם האגודה לזכויות האזרח, מוקד לסיוע לעובדים זרים, ילדים ישראלים ורופאים לזכויות אדם) הפגנה בה נכחו למעלה מ 400 איש. ההפגנה, אותה הנחתה מרב מיכאלי, ביקשה להוריד מסדר יומה של הכנסת את תיקון חוק הכניסה לישראל אותו מבקשת הממשלה להעביר עם תחילת מושב הקיץ […]

המשך קריאה >>

שטח הפקר: מהגרות עבודה בישראל 2011

מאת: חני בן ישראל, עו"ד יום האישה הבינלאומי מצוין מדי שנה ברחבי העולם בשמונה במרץ. יום זה מוקדש לציון הישגיה של תנועת הנשים למען שוויון זכויות והזדמנויות, תנאי העסקה נאותים והשתתפות שווה בחיים החברתיים והפוליטיים עבור כל הנשים. האירועים שהובילו לכינונו של יום האישה הבינלאומי קשורים בקשר עמוק למחאה נגד תנאי ההעסקה הקשים והמפלים שהיו מנת […]

המשך קריאה >>

הזכות לצאת לביקור מולדת

מאת: רחלי אידילביץ', עו"ד ר' היא מהגרת עבודה מסרי לנקה. היא שילמה 7000$ כדמי תיווך על מנת לקנות את הזכות לעבוד בישראל. בכדי לממן סכום זה לקחה ר' הלוואה מגורמים פרטיים והיא משלמת ריבית בגובה של כ- 250$ לחודש. להבטחת החוב משכנה את ביתה בסרי לנקה וטרם פרעה את חובה. ר' הינה אלמנה ולה שלושה ילדים […]

המשך קריאה >>

ניגוד אינטרסים בין מדיניות להעדר מדיניות

מאת: קסם אדיב, רכזת תחום מבקשי מקלט ופליטים כיצד נאבקים על זכויות עובדים במקום העבודה, כאשר העובדים מוכנים לעבוד בכל מחיר? מהרגע שהתחילו להגיע לארץ גלים גדולים של מבקשי מקלט, לפני שלוש שנים בערך, משאירה הממשלה, באופן מכוון, את המעסיקים, את ארגוני זכויות האדם, את הפליטים ומבקשי המקלט בערפל, בכל הנוגע לחוקיות העסקתם. החל מהרישיון הרעוע, […]

המשך קריאה >>

עמותת "קו לעובד": "עלייה של 30% בתלונות מהגרי עבודה נגד מעסיקים"

מאת: עידו סולומון, TheMarker תלונות נגד מעסיקים הוגשו למשרדי עמותת קו לעובד, להגנת זכויות עובדים, ב-2010 על ידי מהגרי עבודה בתחום הסיעוד. מדובר בעלייה של 30% לעומת כמות התלונות שתועדו במהלך 2009. מתוך הפניות שהגיעו, 1,300 תלונות דרשו טיפול והמשך מעקב, ותועדו במערכת הממוחשבת של העמותה. הנתונים עולים מדו"ח שערכה עידית לבוביץ', רכזת תחום הסיעוד בארגון. לדבריה, […]

המשך קריאה >>

דו"ח: גם העובדים בסלולר משלמים "קנסות עזיבה"

מאת: תני גולדשטיין, YNETבשנת 2010 פנו 3,085 עובדים לארגון קו לעובד באמצעות האינטרנט והתלוננו על פגיעה מצד מעסיקיהם. כך עולה מדו"ח שמפרסם הארגון היום (ב'). מדובר בגידול דרמטי במספר התלונות, אבל יו"ר הארגון, חנה זוהר, מבהירה, כי "הסיבה לכך היא לא הרעת תנאים אלא שהעובדים הולכים ונעשים מודעים לאפשרות התלונה דרך האינטרנט". לדבריה, "מצבם של עובדים רבים […]

המשך קריאה >>

דיון מסכם בועדת עובדים זרים: המלצות לרפורמה מקיפה בטיפול בבעלי צרכים סיעודיים בישראל

מאת: עידית לבוביץ', רכזת תחום סיעוד להלן עיקרי המלצות הועדה כפי שהועברו למשרדי הממשלה השונים:  א. קביעת גורם אחד המופקד על הטיפול באנשים עם צרכים סיעודיים – עריכת רפורמה בחקיקה, הגדרת גורם אחראי מרכזי, העברת סמכויות בין משרדים, והאחדת חוקים שונים. ב. הרחבת מודל ביטוח הבריאות באמצעות קופות החולים וכלילת הביטוח הסיעודי בחוק הביטוח הממלכתי – […]

המשך קריאה >>

דו"ח סיור: המושבים עזריאל ועולש

מאת: נטע רוזנטל, רכזת פניות עובדי חקלאות ביום שבת, 25/12/2010 יצאו מתנדבי ועובדי "קו לעובד" לסיור במושבים עזריאלי ועולש בעקבות תלונות שהגיעו מעובדים המועסקים במושבים הללו. מושב עזריאל: העובדים במושב התלוננו כי שכרם מולן החל מחודש אוגוסט 2010, למעלה מארבעה חודשים. המעסיק בשם רפי, מתגורר במושב הסמוך ועוסק בגידול פרחים. מכיוון שהמושב הינו מושב דתי, הפגישה […]

המשך קריאה >>

דו"ח: תנאי העסקתם של עובדים פלסטינים בהתנחלויות 2010

המשך קריאה >>

דו"ח: אכיפה (או העדרה) בהעסקת מהגרי עבודה בענף החקלאות

מאת: נטע רוזנטל, רכזת פניות עובדי חקלאות במדינת ישראל מועסקים כיום כ-24,000 מהגרי עבודה בענף החקלאות. מרבית העובדים בענף מגיעים מתאילנד, אולם ישנם גם עובדים המגיעים מנפאל, מוייטנאם ולאחרונה גם מסין. רובם המכריע של המועסקים בתחום הינם גברים, אך ישנו גם מספר מועט של נשים. העובדים מגיעים לישראל באמצעות חברות כוח אדם פרטיות, להן משלם כל […]

המשך קריאה >>

סיור במושב רחוב – עמק בית שאן

מאת: נטע רוזנטל, רכזת עובדי חקלאות ביום שבת, 13 בנובמבר 2010, יצא צוות עובדות ומתנדבות של קו לעובד לסיור במושב רחוב שנמצא בעמק בית שאן. הסיור התקיים בעקבות תלונה שהגיעה לקייסי, עובדת העמותה: 30 עובדים התלוננו על תנאי העסקתם ומגוריהם. אחד העובדים שלח לעובדת העמותה פקס עם כל פרטי העובדים. המעסיק גילה כי העובדים פנו לקו […]

המשך קריאה >>

סקר מהגרות עבודה בענף הסיעוד

ביום 28.10.2010 נערך כנס קו לעובד בנושא "עבודת סיעוד מסביב לשעון: מציאות הכרחית או עבדות מודרנית?" הכנס, שנערך בתיאטרון "קרוב" בתחנה המרכזית החדשה בת"א, ביקש לדון בהיבטים המגדריים ותנאי התעסוקה הבעייתיים הכרוכים בעבודת הסיעוד, בהם תעסוקה במתכונת של 24 שעות ביממה. בכנס נכחו נציגי ביטוח לאומי, נציגי לשכות פרטיות בענף הסיעוד, נציגת "כן לזקן", נציגת […]

המשך קריאה >>

מייבאים עובדים – ואז מאשימים אותם בחוליי החברה

מאת: חדוה ישכר, חברת ועד מנהל יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין, הצליח השנה לעשות היסטוריה כאשר צימצם את חוק ההסדרים והעביר ארבעה נושאים מתוכו להליך חקיקה רגיל. "סירוס", קוננו תומכי היעילות הכלכלית; "הישג לדמוקרטיה", צהלו אחרים. לפי מספר התגובות להצעת החוק המופיעות באתר הממשלתי "שיתוף הציבור בנושאים משולחן הממשלה", נראה שהציבור נשאר אדיש לחוק המשקף את מדיניותה […]

המשך קריאה >>

בנות ערובה- עובדות פלסטיניות בהתנחלויות

מאת: סלוא עלינאת אימאן (שם בדוי), בת 34 מן הכפר נויעמה שבאזור יריחו, היא פועלת חקלאות בהתנחלויות שבבקעת הירדן במשך 16 שנים. אימאן החלה לעבוד בגיל 18, מיד לאחר שסיימה את לימודיה בתיכון, והשתלבה בתחום החקלאות היות שהיו מעט מאוד אפשרויות עבודה ברשות הפלסטינית. אימאן העובדת עם שתי אחיותיה אומרת: "אני חייבת לעבוד כדי לפרנס את […]

המשך קריאה >>

סבסוד הניצול

מאת: חנה זהר, מנהלת "קו לעובד" "סך התוספת לעובד ישראלי במפעלים בשטחים הוא 2,000 ₪" (אורה קורן, דה מרקר, 10.8.10), כך טוענים בהתאחדות התעשיינים ודורשים מהמדינה סבסוד להעסקת עובדים ישראלים במקום העובדים הפלסטינים. במשך שנים טענו רוב המעסיקים בשטחים שהדין החל עליהם הוא הדין הירדני שחל בשטחים ערב הכיבוש בשנת 1967. צו המינהל האזרחי שאמור לשמש […]

המשך קריאה >>

ביקור באילת – תיאור מפגשו של עו"ד העמותה עם פליטים

מאת: חאלד דוח'י, עו"ד ביום 29/06/2010 נסעתי לאילת לפגוש פליטים סודנים על מנת לקבל, ככל שיידרש, את תלונותיהם כנגד מעסיקיהם. מראש התקשרתי לכמה עובדים שהיו לי מספרי הטלפון שלהם, ושבעבר עזרתי להם מול מעסיקיהם. הודעתי להם שאני מגיע לאילת ובמידה וחברים או קרובי משפחה שלהם צריכים עזרה שיפגשו אותי אצל ג'ון במקלט. חודש ימים לפני נסיעתי […]

המשך קריאה >>

הצעת החוק למניעת הסתננות – שקרים ומציאות

מאת: האגודה לזכויות האזרח, מוקד לסיוע לעובדים זרים, קו לעובד, א.ס.ף, אמנסטי אינטרנשיונל, המרכז לפלורליזם יהודי, רופאים לזכויות אדם הצעת החוק למניעת הסתננות, שתעלה לדיון ראשון בוועדת הפנים ביום 3.2.2010, היא אחת מהצעות החוק המסוכנות והחשוכות שהונחו על שולחן הכנסת. אישורה של הצעת החוק משמעו ביטול התחייבותה של מדינת ישראל כלפי אמנת האו"ם העוסקת בפליטים, כליאה […]

המשך קריאה >>

השוד הממלכתי – מדינת ישראל חייבת מיליארדי שקלים לעובדים פלסטינים

בדו"ח זה, אנו מציעים חישוב מקורב של הסכומים שמדור התשלומים ניכה משכרם של עובדים פלסטינים מהשטחים שהועסקו בישראל, או גבה עבורם ממעסיקיהם, בשנים 1792-0227. סכומי הכסף הללו נגבו באופן רשמי כדי לממן זכויות סוציאליות שונות לעובדים, אך בפועל הועבר רוב הכסף למשרד האוצר ולהסתדרות. החישוב מראה כי במשך עשורים צברה מדינת ישראל חוב של מיליארדי שקלים לעובדים הפלסטינים. את החוב הזה עליה להשיב לעובדים עצמם או ליורשיהם, בהתאם לרישומים המלאים והמפורטים של מדור התשלומים.

המשך קריאה >>

ניצול ללא הבדל דת, גזע ומין?

מאת: איריס בר, קו לעובד בחיפה ובקריות חיים כ-10,000 בני ובנות הקהילה האתיופית – אחוז מזערי מכ-400,000 תושבי חיפה והקריות. אמנם מזערי, אך כשליש מפניות העובדים הישראלים למשרדינו הן פניות של עובדים ועובדות ממוצא אתיופי. אני פורשת בפני את התיקים: עובדת ניקיון שהגיעה לקו לעובד בחודש מרץ אחרי שהתפטרה בעקבות קיצוץ מספר שעות העבודה שלה לחצי. […]

המשך קריאה >>

דו"ח עובדים פלסטינים המועסקים בהתנחלויות – 2008

מאת: סלוא עלינאת, קו לעובד   שנת 2008 החלה זמן קצר לאחר פסיקת בג"ץ על השוואת תנאי ההעסקה בשטחים לאלו של ישראל, וסומנה כשנת מבחן לאותם תנאי העסקה. עצם קיומה של הפסיקה וחוסר הנכונות לאכוף אותה היוו ביטוי בולט לניסיונות של רשויות החוק בישראל להחזיק את המקל משני קצוותיו – לראות בפלסטינים ככוח עבודה בלתי נפרד […]

המשך קריאה >>

דוח פעילות 2008 – הליכים משפטיים בעניין מעמדם והעסקתם של מהגרי עבודה

מאת: עו"ד חני בן ישראל בשנת 2008 המשכנו לטפל במהגרי עבודה בעניינים אינדיבידואליים ועקרוניים הנוגעים למעמד בישראל. בנוסף, המשכנו בפעילות משפטית קיימת ויזמנו פעילות משפטית חדשה בסוגיות עקרוניות שונות הנוגעות להעסקתם של מהגרי עבודה בישראל. הליכים משפטיים חדשים – פרטני: 1. עת"ם 2997/08 באג דבי ג'וגג'אלי נ' משרד הפנים – בחודש נובמבר 2008 הגשנו עתירה בהולה […]

המשך קריאה >>

דו"ח 2008 – העסקה בענף החקלאות

מאת: דן קופר, קו לעובד העובדים בענף החקלאות, רובם מהגרי עבודה מתאילנד, נחשבים לעובדים המנוצלים ביותר במשק הישראלי שבתחומי הקו הירוק. שכר העבודה הוא נמוך ביותר ועומד בממוצע על כ-12.8 ₪ לשעה. העובדים התאים מועסקים שעות נוספות רבות ובמרבית המקרים משך שבעה ימים בשבוע בניגוד לחוק. אחוז גבוה מאוד (כ-80%!) מן העובדים המתלוננים אף דיווחו על […]

המשך קריאה >>

פעילות לשינוי נוהל אינטר ויזה

מאת: עו"ד ענת קדרון, קו לעובד כחלק ממדיניות הכבילה והפיקוח על תנועותיהם של מהגרי עבודה, מגביל משרד הפנים גם את האפשרות של עובדים אלו לצאת מישראל ולחזור אליה בתוך תקופת השהייה המותרת בת חמש השנים. עפ"י נוהל אשרת כניסה חוזרת, רק עובד אשר מועסק בפועל בעת הגשת הבקשה (דהיינו, אוחז באשרת ב/1 בתוקף) ואשר מעסיקו הסכים […]

המשך קריאה >>

כוחה של מזמינת השירות

מאת: נריה מרק, קו לעובד בחודש שעבר פרסמנו באתר מקרה בו קבוצה של עשרות פליטים עבדו בעבודות ניקיון בגני התערוכה ולא קיבלו את שכרם. את המקרה העברנו לעיריית תל אביב שמייד פנתה לגני התערוכה. מנכ"ל גני התערוכה קבע איתנו פגישה בה ישתתפו גם מנהלי חברת הניקיון אשר סיפקה עבור גני התערוכה את שירותי הניקיון. המנכ"ל הבהיר […]

המשך קריאה >>

בין תקווה לייאוש: עובדים פלסטינים מול הקבלנים באזורי התעשייה בהתנחלויות

מאת: סלוא עלינאת, קו לעובד תחושת הייאוש בקרב העובדים הפלסטינים בהתנחלויות גדולה מתמיד. מרבית העובדים מועסקים באמצעות קבלנים פלסטינים המוצגים על ידי העובדים כאנשים שהם "מעל החוק". אחד העובדים סיפר כי הקבלן תחתו עובד האשים אותו בגניבה באזור התעשייה ברקן ומאז אסרו עליו השומרים להיכנס לאזור למרות שהיה בידו אישור כניסה. עובד אחר סיפר כי יש […]

המשך קריאה >>

ניצני המוות, על אזור התעשייה "ניצני השלום"

מאת: מאת: מוחמד בלידי, מזכיר איחוד העובדים הפלסטינים בטול כרם הגורמים הפוליטיים הפלסטיניים לא מכירים בהתנחלויות ולכן אין הכרה רשמית של משרדי הרשות הפלסטינית בעובדים הפלסטינים שם, לפיכך אין הרשות מכסה את תאונות העבודה שלהם. יחד עם זאת, האיגודים לא יכולים לשתוק על הפגיעה והפרת זכויות העובדים ולכן החליטו לעזור להם. בשנת 1997נוצר הקשר הראשוני עם […]

המשך קריאה >>

המפעלים באזור התעשייה ברקן – סכנה ברורה ומוחשית

מאת: ראיד אבו יוסוף, קו לעובד באזור התעשייה ברקן שליד סלפית, בצפון הגדה המערבית, נמצאים מפעלים ישראליים רבים בהם מועסקים מאות עובדים פלסטיניים. בשיחות שקיימנו עם העובדים, מתברר עד כמה אין הם מודעים לסכנה הממשית לפגיעה בבריאותם ועד כמה המציאות אינה מותירה להם אפשרות אחרת. המעסיקים מבחינתם מספקים אמצעי הגנה דלים, שאינם עומדים בדרישות התקן ובכך […]

המשך קריאה >>

בטיחות במפעלים בהתנחלויות מחלות מקצוע, תאונות עבודה ודרכי התגוננות

מאת: מאת ראיד אבו יוסף, רכז בטיחות, קו לעובד סיבות תאונות העבודה רשלנות העובדים היא מהסיבות המרכזיות לתאונות העבודה. לדוגמא – נפילת חתיכת מתכת שנשמטה מידיו של פועל באחד המפעלים גרמה לפגיעה ברגלו. שניתן היה למונעה באמצעות לבישת נעלי בטיחות. סיבה נוספת לריבוי תאונות עבודה היא חוסר ניסיון של העובדים, ובמיוחד כשנדרש מהם להפעיל מכונות שאין […]

המשך קריאה >>

אתרי המוות האטי: סקירה של 2 מפעלים בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית

מאת: ראיד אבו יוסוף, קו לעובד מרבית העובדים המועסקים במפעלים הישראלים, באזורי התעשייה של ההתנחלויות, נחשפים לניצול ולהפרת זכויותיהם החוקיות הן מההיבט של תנאי ההעסקה והן מבחינת תנאי הבטיחות הננקטים. המעסיקים אינם מספרים לעובדיהם על הסכנות אליהן הם נחשפים, אינם מדריכים אותם בדרכי ההתגוננות מפניהן ולא מספקים אמצעי הגנה מתאימים. כל זאת למרות שחוק העבודה הישראלי […]

המשך קריאה >>

יישום צו ההרחבה בנושא ביטוח פנסיוני לגבי מהגרי עבודה

מאת: עו"ד ענת קידרון, קו לעובד עמדת קו לעובד: יש להשאיר את ההסדרים הטכניים לגבי אופן קבלת הכסף לקרנות הפנסיה ולכוחות השוק, ואין כל צורך בהתערבות המדינה בניהול כספי הפנסיה של העובדים. 1. נקודת המוצא היא כי מהגרי עבודה העובדים בישראל זכאים לזכויות שוות לאלו של עובדים ישראלים: הן אלו המעוגנות בחוק, והן אלו שמקורן בהסכמים […]

המשך קריאה >>

השוואה בין הצעת החוק הממשלתית ל"הגברת האכיפה בדיני עבודה" אל מול הצעת החוק של הארגונים החברתיים בדבר "אחריות מזמין השירות"

מאת: הפורום לאכיפת זכויות עובדים הצעת "החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה", עברה כבר בקריאה ראשונה בכנסת, זוהי "תגובת הנגד" של הממשלה להצעת החוק מטעם הפורום לאכיפת זכויות עובדים ל"אחריות מזמין השירות". הצעת החוק הממשלתית בנושא אכיפת זכויות עובדים, במקומה של הצעת חוק אחריות המזמין, לא תספק מענה אמיתי לבעיית העושק של עובדי הקבלן לקראת ההצבעה (הקריאה […]

המשך קריאה >>

נייר עמדה בנושא תקיפה מינית של מהגרות עבודה

מאת: קו לעובד תופעת ניצולן המיני של מהגרות עבודה בידי מעסיקיהן, בעיקר אלו המועסקות בסיעוד או בעבודות משק בית, הנה, ככל הנראה, תופעה נרחבת, בישראל כביתר המדינות המבססות ענפי העסקה מסוג זה על כוח העבודה של מהגרות עבודה ממדינות "מתפתחות", ומקובל לקשור אותה עם הפגיעוּת המיוחדת של עובדות אלה, הנובעת מפעולתם המשולבת של מספר גורמים. הגורם […]

המשך קריאה >>

"עבודה בגיהנום"

מאת: סלוא עלינאת, כל העיר באמצעות גדר ההפרדה מצליחה ישראל לפגוע אנושות בכלכלת החברה הפלסטינית בגדה המערבית, תוך שהיא מנצלת את מצוקת האזרחים לחיזוק התעשייה והפיתוח בהתנחלויות גדר ההפרדה הגזענית אמנם מפרידה בין העם היהודי לעם הפלסטיני, אך במישור הכלכלי היא דווקא מחזקת את התלות של הפלסטינים בישראל ואת הניצול של הפלסטינים על-ידי ישראל. אזורי התעשייה […]

המשך קריאה >>