pirsumim_hadashot

חדשות ועדכונים

סינון לפי:

עושק הפועלים הפלסטינים – סיקור מורחב בעיתון הארץ

לפני כמה חודשים הפסיקה רשות האוכלוסין וההגירה לטפל בבקשות של הפועלים הפלסטינים לקבל דמי מחלה. כך צנח שיעור הפועלים המקבלים את התשלום מכאחוז אחד בשנים האחרונות ל-0.25% השנה. אחת הסיבות היא כנראה "עומס בעבודה": שתי פקידות במדור התשלומים אחראיות על הטיפול במכלול הזכויות הסוציאליות של כ-60 אלף פועלים פלסטינים.

המשך קריאה >>

תגובת הקואליציה למאבק בתאונות בניין – דוח רבעון המנהל לבטיחות תעסוקתית

"נתוני ההרוגים והפצועים מהשנה החולפת משקפים מצב חמור אף יותר מהערכותינו עם הקמת הקואליציה. מכלל הנתונים והמידע שנחשף בחודשים שחלפו מסתמן בבירור כי אין מענה פיקוחי ראוי להפקרות בענף הבניין"

המשך קריאה >>

מעקב דה-מרקר: מהגרות עבודה בחקלאות

על רשויות המדינה מוטלת האחריות לגבש באופן מיידי רשימת נהלים ברורים ומוסדרים בכל הנוגע להעסקת נשים בחקלאות, לרבות קביעת מכסה מינימלית של נשים במשק חקלאי אחד, קביעת מגורים נפרדים, שירותים ומקלחות נפרדים לנשים, וחובת יידוע הנשים על אפשרותן להתלונן. הרשויות צריכות לוודא אכיפה אפקטיבית בשפת העובדות, לקבוע בבירור מי מהגופים הממשלתיים אחראי לאכיפת נוהלי העסקת נשים בחקלאות, ולאן יש לפנות במידה שהנהלים הופרו.

המשך קריאה >>

התבצרות פועלים על מנוף עקב הלנת שכר

שני פועלים סינים התבצרו על מנוף באתר בנייה בבית שמש בדרישה לקבל את שכרם, שלטענתם לא שולם להם כבר כמה חודשים.

המשך קריאה >>

עתירה: הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה מפקירה את העובדים

מוסד הממונה עוגן בחוק על מנת להבטיח הגנה על זכויותיהם של העובדים המוחלשים ביותר בשוק העבודה בישראל; עובדים אשר חשופים להפרה שיטתית של זכויותיהם ולניצול מחפיר של מוחלשותם. העדר הפעילות של המוסד מחייב לפיכך את התערבותו של בית המשפט

המשך קריאה >>

הפעלת קרן הפיקדון בעבור פליטים ומבקשי מקלט והשלכותיה ההרסניות

ארגוני זכויות אדם פנו במשותף לשר הפנים אריה דרעי, וליו"ר ועדת הפנים ח"כ אמסלם, כדי להזהיר על ההשלכות הצפויות אם תאושר הפעלת 'קרן הפקדון' במתכונת המוצעת עבור אוכלוסיית העובדים מקרב הפליטים ומבקשי המקלט

המשך קריאה >>

עתירת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ נגד "תקנת הבקעה" של שרת המשפטים שקד

תקנה הקובעת כי כלל העובדים שאינם תושבי ישראל יחוייבו להפקיד ערבות כספית בעת הגשת תביעה לביה"ד לעבודה מפלה ופוגעת ישירות בקבוצות העובדים המוחלשות ביותר מבין העובדים בישראל ובשטחים

המשך קריאה >>

העליון אישר הרשעה על החזקה בתנאי עבדות של עובדת פיליפינית

המשך קריאה >>

3 הרוגים ו-3 נעדרים באסון קריסת "חניון הברזל"

השעה היא שעת חירום והדברים ידועים. עשרות עובדים כבר מצאו את מותם השנה ומאות רבות נפגעו באורח קשה. יום יום יוצאים עשרות אלפי עובדים לעבוד בעשרות אלפי אתרים מסוכנים, בהם חייהם נתונים בסכנה מידית. הטרגדיה שהתרחשה הבוקר ממחישה ביתר שאת את הסכנה הן לעובדים והן לכלל הציבור

המשך קריאה >>

עתירה לאור כשלים בניהול קרן דמי מחלה בעבור עובדים פלסטינים

הכספים שנגבו ונועדו לביטוח דמי מחלה, מנוהלים ע"י רשות האוכלוסין וההגירה בלא תקנון מחייב, במחשכים, תוך שלילת רכיבים בסיסיים המוקנים בקרנות מקבילות; תוך הערמת קשיים על עובדים המבקשים לממש את הזכויות הנובעות מהן; תוך עיכובים ממושכים בתשלום הזכויות והתנערות רבתי ממשמעויותיהם של הכספים. מצב עניינים זה, בו הכספים שנגבו אינם משמשים לייעודם הסטטוטורי, מהווה פגיעה קניינית ופגיעה חמורה בשוויון, ועולה לכדי עושק של אוכלוסיית עובדים חלשה ונעדרת קול.

המשך קריאה >>

עליה דרמטית בסכום דמי התיווך שמשלמים עובדי סיעוד בישראל

על פי סקר חדש שערכה עמותת "קו לעובד" בקרב עובדות ועובדי סיעוד: בחמש השנים האחרונות זינק סכום דמי התיווך הממוצע לעובדת בכ- 3,600$. הרווחים, הנאמדים במאות מליוני שקלים בשנה, נגרפים לכיסן של חברות כח האדם בישראל.

המשך קריאה >>

ארגונים ציבוריים נגד חוק התביעות הייצוגיות של איילת שקד

הארגונים "אדם טבע ודין ו"קו לעובד" לשרת המשפטים: רעיון הטלת האגרה בגין תביעות משפטיות הוא צעד מוטעה, שיחטיא את מטרתו, ואשר משמעותו תהיה ביטול דה פקטו של חוק תובענות ייצוגיות באמצעות תקנות"

המשך קריאה >>

תחקיר חדשות2: מסטודנטים – לפועלים זרים

אלפי סטודנטים לחקלאות ממדינות מתפתחות מגיעים לישראל מדי שנה בכדי ללמוד מהמומחים הישראלים, והם גם משלמים על כך שכר לימוד. אלא שעל פי עדותם, במקום ללמוד על שיטות חקלאיות הם נשלחים לעבוד בשדות כמו פועלים ולא כסטודנטים.

המשך קריאה >>

שינוי שיטת ההעסקה של עובדים פלסטינים

"מודל זה מבקש לייתר את הקצאת ההיתרים לקבלנים השונים באופן פרטני על ידי מעבר לשיטת הקצאה ענפית כללית. מסך המכסה הענפית הכללית יוכל כל קבלן בענף הבניין והשיפוצים, הרשום בפנקס הקבלנים, להעסיק עובדים פלסטינים שבידם רישיון עבודה בבניין, ללא הגבלה מספרית. לדעתנו שיטה זו טובה לאין ערוך מזו המקובלת כיום, והיא עשויה למנוע הפרות חוק וכשלי התנהלות."

המשך קריאה >>

הזמנה לאסיפה הכללית – קו לעובד

ביום רביעי, 1.6.2016 תתכנס האסיפה הכללית של עמותת "קו לעובד", בשעה 20:00, במשרדי העמותה ברחוב נחלת בנימין 75, תל אביב-יפו.

המשך קריאה >>

"דו"ח תאונות עבודה בישראל – תמונת מצב": מצג נתונים מטעה ומקומם

מינהל הבטיחות התעסוקתית במשרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי מפרסמים הבוקר דו"ח מסכם רב-שנתי בנושא תאונות עבודה בישראל. אופן מצג הנתונים בדו"ח מטעה את הקורא לחשוב כי ישראל נמצאת במגמת שיפור בעוד שלמעשה לא כך הדבר; קיימת עליה מדאיגה במספר תאונות העבודה הקטלניות במשק בהשוואה לשנים קודמות, בדגש על ענף הבניה, וקיים תת דיווח מתמשך וחמור בכל הנוגע לתאונות העבודה השוטפות. מספרם הגבוה של ההרוגים בתאונות עבודה מקרב מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים מצביע בהכרח על הפקרות קשה בשמירה על ביטחונם הבסיסי של העובדים. למרות הנתונים הזועקים המתפרסמים בזה אחר זה, עומדות הרשויות בסירובן לפעול למיגור מחדלי הפיקוח במשק; תקציבי הפיקוח הזעומים לא הוגדלו במאום, אף מפקח לא נוסף לצוות המדולל האמון על המלאכה במשרד הכלכלה, כתבי אישום לא הוגשו, חקירות אינן מתקיימות, ובאופן עקבי הדרג המדיני ממשיך להתעלם מהזעקה הציבורית הגוברת

המשך קריאה >>

מכפילים את מספר המועסקים – ומי דואג לביטחון וזכויות העובדים?

עובדים פלסטינים מועסקים בישראל בהתאם להחלטת ממשלה ב-1970 שהסדירה את העסקתם ועוגנה בחוק מ-1994. החלטה זו עד היום אינה מיושמת במלואה. כך לדוג' המדינה אוכפת על המעסיקים לשלם מסים ולהפקיד כספים עבור הזכויות הסוציאליות של העובדים, אך מתעלמת מאי העברת התשלומים המלאים של אותן הזכויות לעובדים. בנוסף, על הממשלה לטפל בשורה של תופעות נלוות למתכונת העסקת העובדים הפלסטינים כיום, בכדי להבטיח עבורם תנאי העסקה בטוחים ואנושיים שיאפשרו להם לחזור לביתם בריאים ושלמים

המשך קריאה >>

ביה"ד מבקר בחריפות את הממשלה על שאינה אוכפת את הזכות לפנסיה

בית הדין האזורי לעבודה יצא בביקורת חריפה על כך שהממשלה אינה פועלת כנדרש לאכיפת הזכות לפנסיה; זכות בעלת משמעות לאומית, כך לדברי ביה"ד. ביום רביעי האחרון (9.3), לאור התנגדות לפשרה שהגישה עמותת קו לעובד, בתובענה ייצוגית על רקע היעדר הפרשות לפנסיה במפעל אלון בדרום, יצא ביה"ד בפס"ד חריף ובו קביעות עקרוניות תקדימיות

המשך קריאה >>

ניוזלטר לציון יום האישה, 8 למרץ 2016

לקריאת הניוזלטר בדפדפן לחצו כאן

המשך קריאה >>

עובדות "שקופות" בנקיון משק בית – לציון יום האישה הבינ"ל

עמותת קו לעובד מעניקה סיוע לעובדות משק בית באמצעות קבלת קהל וסדנאות במרכזים קהילתיים שונים ברחבי הארץ. במהלך שנת 2015 כ -1500 עובדות ועובדי משק בית פנו למשרדי קו לעובד לקבלת ייעוץ וסיוע, כ- 15% מהעובדים חזרו להמשך טיפול, מתוכם 83% נשים.

המשך קריאה >>

השוק הוורוד – מצבן של נשים בשוק העבודה בישראל

לקראת יום האישה הבינלאומי, ביקשנו למפות בקצרה את הפניות מעובדות ישראליות שהצטברו בחודשיים האחרונים, מתחילת שנת 2016. ביקשנו לבדוק אילו בעיות משתקפות בפניותיהן, ומה הן מעידות על מצבן של נשים בשוק העבודה הנוכחי. הסקירה הנוכחית תתמקד בהתאם בהפרות השיטתיות בהן התמקדו הפניות, ובענפים "נשיים" המועדים יותר לפורענות.

המשך קריאה >>

הבאת מהגרי עבודה ע"י חברות זרות משמעותה פגיעה מופלגת בעובדים

בעקבות פרסומים אודות הצעת החלטה אשר תובא לפני קבינט הדיור מחר (יום ב', 7.3), ובה אישור התקשרות בין חברות זרות לחברות ישראליות לצורך עבודה קבלנית בבניין בארץ, קו לעובד פנה לשר האוצר וכלל חברי קבינט הדיור בקריאה לסגת מן היוזמה ולהימנע מאישור המהלך.

המשך קריאה >>

הזכות לקצבת שארים של אלמנות עובדים פלסטינים

אמש (2.3.2016) הגישה קו-לעובד, באמצעות עו"ד מיכל תג'ר, תביעות נגד הרשות לאוכלוסין והגירה בשם שתי אלמנות לעובדים פלסטינים, אשר דרישתן לקבלת קצבת שארים המגיעה להן לפי חוק נתקלת בסירוב המעלה חשד לרמייה ואפליה.

המשך קריאה >>

עצמאיות בפנים, עובדות שעתיות בחוץ – אפליה מעמדית בחוק

הצעת החוק "דמי לידה לעצמאיות" עברה בוועדת העבודה והרווחה פה אחד – והשאירה את העובדות השעתיות בחוץ.

המשך קריאה >>

דיווחים בתקשורת על מחדל תאונות העבודה בבניין

למעקב שוטף אחר דיווחים בתקשורת בנוגע למחדל התאונות בענף הבניה אנא בקרו בעמוד הפייסבוק של "הקואליציה למאבק בתאונות בניין"

המשך קריאה >>

"ללא חוזה" – שוק העבודה 2015 במשקפי עובדים

כמדי שנה, אנו סוקרים את אלפי הפניות שהגיעו ל"קו לעובד" מאת עובדים ישראלים, כדי לדלות מתוכן תמונת מצב עדכנית של שוק העבודה בשנה החולפת. בחרנו להדגיש השנה, כמה מבין התופעות המרכזיות שאבחנתנו היא שעלו בפניות השנה יותר מבשנים קודמות, ושדרוש להם פתרון מערכתי.

המשך קריאה >>

חשיבות היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם

הטיפול בעבירת סחר בבני אדם בישראל מתחלק בין מספר גופים ממשלתיים. תפקידה של היחידה הוא חיוני לשם התיאום בין הגופים השונים. בין היתר דואגת היחידה להדרכה וסיוע בזיהוי הקורבנות, אפשרויות הסיוע הסוציאלי והמשפטי ואף מעורבת בטיפול הפלילי בעבריינים. ללא התיאום המתבצע על ידי היחידה לא ניתן יהיה לטפל בתופעת הסחר באופן אפקטיבי, וודאי שלא ניתן יהיה למגר אותה כליל.

המשך קריאה >>

אפליה מסביב לשעון

השארת עובדות שמועסקות לפי שעות מחוץ להצעת החוק המבקשת השוואה בשיטת חישוב דמי הלידה בין שכירות לעצמאיות, יוצרת אפליה מעמדית מקוממת

המשך קריאה >>

המלצות דחופות ליישום מיידי במאבק בתאונות בניין

מוגש ליו"ר וחברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לקראת ישיבת הוועדה ביום  9.2.2016

המשך קריאה >>

"חברות קבלן מנצלות עובדים, נסגרות ונפתחות מחדש"

כתבה נרחבת במהדורת שישי של הארץ, על שיטת "מצליח" הפופולרית במשק, על גבם של העובדים המוחלשים ביותר: עובדי קבלן, עובדים זמניים, עובדים שעתיים, עובדי מיקור חוץ, ועובדים לא מאוגדים.

המשך קריאה >>

אדם – לא רק עובד

בסוף חודש נובמבר יצא צוות תחום חקלאות של קו לעובד לביקור עובדים במושב לכיש שנמצא בצפון הנגב. בביקור נפגשנו עם קבוצה של כ-10 עובדים, המועסקת ע"י אותו מעסיק. במהלך הביקור ישבנו עם העובדים, הקשבנו לטענות השונות שהעלו ונתנו מענה לשאלות הרבות שהעלו בנוגע לזכויותיהם .

המשך קריאה >>

למה לא נכללות העובדות השעתיות בהצעת החוק?

טור דעה של חנה זוהר, מייסדת עמותת קו לעובד, ב"המקום הכי חם בגהנום": עובדות קבלן ימשיכו לקבל דמי לידה נמוכים, אבל זה בגללן. למה הן עובדות קבלן?

המשך קריאה >>

"סכנה על הפיגומים. כך מופקרים פועלי בניין בישראל"

"גם היום יצנח פועל באתר בנייה" – עיתון הארץ בסיקור נרחב של מכת תאונות העבודה בענף הבניין. הישג חשוב של "הקואליציה למאבק בתאונות בבניין"

המשך קריאה >>

רכזת תחום חקלאות של קו לעובד בין 50 אנשי השנה החברתיים 2015

קו לעובד מברכים את נועה שאואר, רכזת תחום חקלאות בעמותה, שנבחרה לאחת מ-50 אנשי השנה של ידיעות האחרונות שבלטו בעשייה החברתית ב־2015! ברכות גם לכל שאר הפעילים המסורים שמופיעים ברשימה וחיזוקים על עשייתם החשובה!
נועה עושה עבודה מדהימה בתחום קשה ומאתגר במיוחד – השמירה על זכויות מהגרי העבודה בחקלאות בארץ

המשך קריאה >>

עצרו את הפגיעה בארגוני החברה האזרחית

ביום א' (27.12) אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק הדורשת מארגונים להצהיר בע"פ ובכתב שהם מקבלים תרומות ממדינות זרות ואף לשאת תג זיהוי בכנסת. מדובר בחוק שהוא מוטה ופוליטי: ראשית, הצעת החוק אינה חלה על עמותות וארגונים רבים המקבלים תרומות מחו"ל מבעלי הון, מגורמים עסקיים או מגורמים אחרים בעלי אינטרסים מגוונים הנסתרים מעיני הציבור. שנית, השקיפות כבר קיימת: חוק העמותות מחייב כבר שנים דיווח על תרומות בכלל ותרומות ממדינות זרות בפרט. למרבה האבסורד, הצעת החוק לא מטפלת כלל בארגונים שכלל לא מדווחים על תרומות בהתאם לחוק, או שהתרומות שלהם חסויות.

המשך קריאה >>

רענון נוהל אינטר-ויזה לעובדים בסיעוד

לאור ריבוי המקרים שדווחו ע"י קו לעובד הוציא משרד הפנים חוזר רשמי לכלל לשכות האוכלוסין בארץ ובו רענון והבהרות נוהל אינטר-ויזה העדכני אשר אינו נאכף: החובה לאפשר לעובדות יציאה לחופשת מולדת בתקופה שבין מעסיקים, ללא דרישת אישור כלשהו

המשך קריאה >>

עדכוני קו לעובד לציון יום המהגר הבינלאומי – ניוזלטר, 18.12.2015

לחצו כאן לקריאת הניוזלטר

המשך קריאה >>

סיכום דיון בועדת העבודה – צעדים מעשיים לטיפול במחדל תאונות העבודה

ביום שלישי ה- 15.12.2015 השתתפו נציגי קו לעובד בדיון בועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא תאונות עבודה בענף הבנייה. הדיון היה רב משתתפים ויעיל יחסית לדיונים קודמים שהתנהלו בכנסת בהקשר זה. להלן דברי הסיכום של הוועדה מפי יו"ר הוועדה, חבר הכנסת אלי אלאלוף, אשר בשונה מדיונים קודמים בנושא, כוללים החלטות קונקרטיות ומשמעותיות

המשך קריאה >>

עדכוני קו לעובד לציון יום זכויות האדם הבינלאומי – 10.12.2015

לחצו כאן לקריאת הניוזלטר בעברית Press here to read the newsletter in English      

המשך קריאה >>

פרשנות מבזה ושערורייתית לפס"ד בג"צ – עובדות סיעוד

ב-9.12 התכנסה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לדון בהצעה מחודשת של משרד הכלכלה לתיקון חוק עובדים זרים, כמתחייב מפסיקת בג"ץ לפני כשנה וחצי בעתירה של ארגון קו לעובד. ההצעה הנוכחית, כמו גם ההצעה הקודמת, היא פרשנות שערורייתית לפס"ד של בג"צ אשר קבע באופן חד משמעי כי על המדינה לקרב את הסדרי הביטוח של מהגרי עבודה ותיקים […]

המשך קריאה >>

ביקור צוות חקלאות במושב פעמי תש"ז

בשבת ה-31.10 יצא צוות תחום חקלאות של "קו לעובד" לביקור עובדים שגרתי, הפעם במושב פעמי תש"ז שבצפון הנגב, בכדי לבחון את תנאי העסקת העובדים ואת מגוריהם. ביקור זה נעשה לאחר שפנו העובדים אל משרדינו בתלונה על מעסיקם

המשך קריאה >>

עצרו את הפגיעה בארגוני החברה האזרחית

המטרה היא לא שקיפות. השימוש במילה הוא ציני. המטרה היא להכפיש ציבורית את ארגוני החברה האזרחית שפועלים למטרות של שקיפות, של צדק חברתי, של קידום הדמוקרטיה. והדרך היא להפלות בין ארגונים, בדיוק ההיפך מדמוקרטיה.

המשך קריאה >>

שוב הרעה בתנאי העובדים התאילנדים – כתבת חדשות2

עובדי החקלאות – מהגרי עבודה הסובלים ממגורים בתנאים ירודים, מתנאי עבודה מפרכים וקשים, ואשר המדינה מתחמקת מהפעלת סמכויות האכיפה בכדי להביא לכדי שיפור כלשהוא במצבם – על כתפיהם רוצים השרים לפתור את "משבר החקלאים" וקשיי ענף החקלאות המשווע לסובסידיות מדיניות.

המשך קריאה >>

הזכות לטיפול רפואי של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל

עמותת קו לעובד השיקה השבוע דו"ח עדכני המציג תמונת מצב קשה ומטרידה בכל הנוגע לזכות הבסיסית לטיפול רפואי בקרב עובדים פלסטינים המועסקים בישראל. בדו"ח זה אנו מפרטים את אופן גביית הכספים שיועדו לשירותי בריאות ורווחה וחושפים נתונים שנאספו דרך חוק חופש המידע על עשרות המיליונים שמשרד האוצר מותיר לעצמו, בתחכום מרושע, על חשבון בריאותם ורווחתם של העובדים הפלסטינים.

המשך קריאה >>

יש דרכים פשוטות לעצור את המחדל בענף הבניין

מספר הפצועים וההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין גדל ומחמיר מדי שנה, אך שום מדיניות אכיפה ומניעה אפקטיבית אשר מנסה לשים קץ למחדל בענף הבניה ולהפקרות של חיי הפועלים לא מקודמת.

המשך קריאה >>

קו לעובד מצרפת לפעילותה מתנדבים ומתנדבות חדשים/ות

אנו מצרפים מתנדבים/ות חדשים/ות; לקבלת קהל, למענה טלפוני ולמענה בדוא"ל.

המשך קריאה >>

תאילנד תבקש מישראל הסבר על פגיעה בשכר עובדיה בארץ

שר החקלאות ושר האוצר התירו למעסיקים להכפיל את הניכויים משכר העובדים התאילנדים המועסקים בחקלאות בישראל, ושגרירות תאילנד מזהירה שהעובדים עשויים להפסיק לבוא – כתבת "הארץ"

המשך קריאה >>

"עושק של אוכלוסיית עובדים חלשה ונעדרת קול"

הבוקר (2.11) הגישה "קו לעובד" עתירה נגד ממשלת ישראל, רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד האוצר, בעניין ניהול כספי הפנסיה של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל

המשך קריאה >>

Kav LaOved – Worker's Hotline is hiring a Manager of Resource Development

המשך קריאה >>

קול קורא מטעם קו לעובד לאור הפרות מתמשכות של זכויות עובדים ערבים

ימים מתוחים וקשים עוברים על כלל האזרחים במדינה. רגשות הפחד והחשש הם רגשות נורמליים ואנושיים ביותר אך אסור כי יהפכו לחממה לגזענות. גדיעת פרנסתו של עובד, הרחקתו ממקום העבודה או התייחסות חשדנית ושונה כלפיו אך ורק בשל שייכותו הקבוצתית, מלבד היותה לא חוקית היא גם לא מוסרית ולא ערכית. שמירה על זכויות אדם ועקרונות דמוקרטיים, תקפה בכל הזמנים, גם בזמנים קשים.

המשך קריאה >>

בשל שינוי בתקנות, משכורת שלמה נלקחה ממבקשי מקלט

החוק מאפשר לרשות המסים לנכות רטרואקטיבית נקודות זיכוי שניתנו בשוגג. 15 מבקשי מקלט גילו להפתעתם כי המעסיקים העבירו את משכורתם לרשות המסים. "פחדתי שלא יהיה לי איך לקנות אוכל". – כתבת "הארץ" מיום 26.10.2015

המשך קריאה >>

ביה"ד לעבודה: העסקת אחות דרך חברות קבלן הינה העסקה פיקטיבית

בית הדין לעבודה (23.10): "העסקת המבקשת באמצעות חברות כח אדם הייתה העסקה פיקטיבית, כאשר חברות כח האדם מהוות צינור תשלום בלבד" (עמ' 10, ס' 28); ביה"ד אסר על העירייה לקלוט עובדת חדשה במקומה; הורה על ביטול מכרז חיצוני שפרסמה העירייה והורה על פרסום מכרז פנימי בהקדם, במסגרתו תוכל אבירם להגיש מועמדות, על מנת שתיקלט כעובדת העירייה (מן המניין)

המשך קריאה >>

דרוש/ה רכז/ת תחום עובדים פלסטינים

לעמותת "קו לעובד" העוסקת בהגנה על זכויותיהם של העובדים המוחלשים במשק, דרוש/ה רכז/ת תחום עובדים פלסטינים המועסקים בישראל ובהתנחלויות.

המשך קריאה >>

התנגדות קו לעובד למהלך חידוש הבאת עובדים סין בלי הסכמים בילטראליים

ביום 20.9.2015 קיבלה הממשלה החלטה תקדימית ומקוממת, לפיה "במקביל לחתימת ההסכם הבילטראלי תותר באופן זמני הבאת עובדים זרים בענף הבניין מהרפובליקה העממית של סין ללא הסכם או הסדר בילטראלי להבאת עובדים זרים". אנו מבקשים להתריע בדבר השלכותיה הקשות האפשריות של החלטה זו, אשר תוצאתה תהא פגיעה מופלגת בחומרתה בזכויות עובדים, העולה אף כדי סחר בבני […]

המשך קריאה >>

חדשות, עדכונים ושנה טובה מקו לעובד – ניוזלטר, ספטמבר 2015

לחצו כאן לקריאת הניוזלטר 

המשך קריאה >>

ענישה קולקטיבית לעובדים פלסטינים שיעזו לתבוע זכויות?

מסמך שהגיע לידי עמותת קו לעובד חושף את כוונת בעלי מפעלים בהתנחלויות להתאגד ולגבש "רשימה שחורה" של עובדים פלסטינים אשר תבעו או תובעים את מקום עבודתם בדרישה לקבל את זכויותיהם – כחוק. כוונת רכס וחבריו היא למנוע "כעונש" מעובדים אלו קבלת אישורי עבודה בעתיד.

המשך קריאה >>

מתנערים מאחריות: עובדי הקבלן בירושלים נותרים ללא מענה

לאחר 3 שנים של מעקב ודיווחים לגורמים האחראים בעיריית ירושלים, ארגון קו לעובד רואה בחומרה את המשך התקשרותה של עיריית ירושלים עם חברות המפרות זכויות עובדים באופן מתמיד ומתועד, ועל אף העברת עדויות לפגיעה בעובדים לידיה במשך שנים.

המשך קריאה >>

אירוע פרידה והוקרה לחנה זהר – מייסדת קו לעובד

ביום חמישי, ה-20.8, התכנסו יחדיו פעילי העמותה, עמיתים לדרך, שותפות למאבק, חברות וחברים – כדי לציין במאורע חגיגי את פרישתה לגמלאות של מייסדת קו לעובד – חנה זוהר. חנה אמנם תמשיך להתנדב ולהשפיע, אך היא גם פורשת לגמלאות לאחר 25 שנים של יצירה עשירה ועשיה פורצת דרך.

המשך קריאה >>

בג"צ הכיר בזכות לתביעה ייצוגית כאשר ארגון העובדים כושל בתפקידו

בפס"ד עקרוני שפורסם אמש (30.8) אימץ בג"צ באופן חד-משמעי את טענת קו לעובד לפיה לעובדים עומדת הזכות להגיש תביעה ייצוגית כנגד המעסיק, גם כאשר קיים הסכם קיבוצי ענפי, אם ארגון העובדים כשל בתפקידו להגן על זכויותיהם.

המשך קריאה >>

מותר או אסור להעסיק מבקשי מקלט?

הנפקת אשרות שהייה עמומות ומבלבלות גרמה למעסיקים רבים להניח כי אסור להעסיק מבקשי מקלט, למרות שברוב המקרים ההעסקה מותרת. בשבוע האחרון, לאור החלטת בג"ץ, השתחררו מאות מבקשי מקלט ממתקן הכליאה בחולות. לאור האיסור שהוציא שר הפנים על חזרתם לערים אילת ותל אביב, ערים שרבים מהם התגוררו ועבדו בהן קודם לכן, רבים נותרו ללא קורת גג וללא מענה תעסוקתי.

המשך קריאה >>

בואו להתנדב בקו לעובד!

עמותת קו לעובד מצרפת לפעילותה מתנדבים ומתנדבות חדשים/ות

המשך קריאה >>

תובענה ייצוגית טוענת להונאת סטודנטים זרים ורשויות המדינה

תובענה ייצוגית ע"ס מעל ל-100 מליון ש"ח הוגשה מטעם קו לעובד ואזרח סנגלי כנגד חברת "אגרוסטאדיס"

המשך קריאה >>

OurHands# קמפיין חדש לזכויות עובדי משק בית

עמותת קו לעובד לוקחת חלק בקמפיין מדיה חברתית בינ"ל לקידום זכויות עובדי משק הבית ומפרסמת חוברת זכויות חדשה למועסקים בענף הסיעוד

המשך קריאה >>

יום הפליט 2015 – פליטים עובדים

לקראת יום הפליט 2015 מציגה רכזת תחום פליטים תיאור מקרה של פליט עובד, המשקף את הבעיות המרכזיות בהעסקת פליטים ללא הסדרה מדינתית

המשך קריאה >>

השעיה זמנית – שיטת הניצול החדשה

מייסדת קו לעובד מספרת על התופעה המתרחבת של הפסקות כפויות והשעיית עובדים מעבודתם

המשך קריאה >>

עמותת קו לעובד מצרפת לפעילותה מתנדבים ומתנדבות חדשים/ות

אנו מצרפים כעת מתנדבים/ות חדשים/ות; לקבלת קהל, למענה טלפוני ולמענה בדוא"ל.

המשך קריאה >>

ההסכם הקואליציוני יביא להפרה חמורה של זכויות מהגרי העבודה

קו לעובד, המוקד לפליטים ולמהגרים והאגודה לזכויות האזרח פנו אתמול (רביעי) לראש הממשלה, בנימין נתניהו ולשר האוצר המיועד, משה כחלון, והתריעו בפניהם על השלכותיו הקשות של ההסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לבין סיעת כולנו, המבקש לאפשר הבאת מהגרי עבודה לישראל בידי חברות קבלניות זרות, באופן שיוביל לפגיעה חמורה בזכויות מהגרי העבודה, עד כדי סכנה לסחר בבני אדם.

המשך קריאה >>

מבקר המדינה אישש את טענות ארגוני זכויות האדם

מבקר המדינה מאשר: רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הכלכלה נכשלו באכיפת זכויותיהם של מהגרי עבודה

המשך קריאה >>

עובדים בישראל 2015: יותר הפרות זכויות, פחות יציבות בעבודה

עמותת "קו לעובד" משיקה דו"ח המנתח מאות פניות עובדים ברבעון הראשון של שנת 2015. התחושה העולה מניתוח הפניות: עובדים ללא יציבות וביטחון בפרנסתם

המשך קריאה >>

ביקור מגדלי הפלפלים בדרום – חלק ג'

חלקו האחרון של סיור צוות קו לעובד אצל מהגרי העבודה בענף החקלאות בדרום הארץ

המשך קריאה >>

מדוע נמנעות מאלמנות עובדים פלסטינים גמלאות פנסיה חודשיות?

בעקבות שינוי מדיניות נמנעות מאלמנות עובדים פלסטינים גמלאות פנסיה חודשיות

המשך קריאה >>

ביקור מגדלי הפלפלים בדרום – חלק ב'

אנו ממשיכים בביקור צוות קו לעובד אצל עובדי החקלאות בדרום הארץ, שסיפרו לנו על החיים והקשיים של מהגרי העבודה בישראל

המשך קריאה >>

ביקור מגדלי הפלפלים בדרום – חלק א'

צוות קו לעובד יצא לפגוש את מהגרי העבודה המועסקים בענף החקלאות בדרום הארץ וגילה שורה של הפרות זכויות עובדים

המשך קריאה >>

תביעות 2015

רשימה מתעדכנת של תביעות בגין הפרות זכויות עובדים שהוגשו על ידי עמותת "קו לעובד" בשנת 2015

המשך קריאה >>

סגירת משרדי קו לעובד בחול המועד

משרדי קו לעובד יהיו סגורים בחול המועד, בין ה- 3-11 באפריל

המשך קריאה >>

העסקה שעתית בחג החירות

שאלות ותשובות לעובדים השעתים בעניין העסקה בחול המועד פסח

המשך קריאה >>

זכויות עובדים ביום הבחירות

ביום שלישי, ה- 17.3.2015, יתקיימו הבחירות לכנסת ה- 20, מה המשמעויות לעובדים?

המשך קריאה >>

מצג שווא של שוויון

למרות השוויון למראית עין בענף, נשים בענף הסיעוד חשופות ליותר סיכונים בכל הנוגע לביטחון תעסוקתי

המשך קריאה >>

تسكتيش عحقك! אל תוותרי על זכויותיך!

קו לעובד משיקה זכותון וקמפיין חדשים להעלאת מודעותן של עובדות ערביות לזכויותיהן לפי משפט העבודה

המשך קריאה >>

דו"ח תמונת מצב: מבקשות מקלט עובדות בישראל

דו"ח קו לעובד לרגל יום האישה הבינ"ל עוסק במצבן של אלפי מבקשות המקלט בישראל ומעיד כי כורח כלכלי מאלצן לעבוד בכל מחיר ובתנאי העסקה פוגעניים

המשך קריאה >>

כבשת הרש

מייסדת קו לעובד מספרת על מחסום בלתי עביר המונע מאלמנות עובדים פלסטינים לקבל גמלאות חודשיות של דמי הפנסיה ממדור התשלומים

המשך קריאה >>

קו לעובד: ההסתדרות הלאומית חוטאת לתפקידה בייצוג עובדי קבלן

עמדת "קו לעובד" בביה"ד הארצי לעבודה, בתובענה שהגישה ההסתדרות הלאומית נגד הממונה על יחסי עבודה במשרד הכלכלה

המשך קריאה >>

דפי מידע בשפות שונות – ביטול נקודות זיכוי

בינואר 2015 נכנס לתוקף ביטול נקודות הזיכוי במס ההכנסה לעובדים שאינם ישראלים, להלן דפי מידע של "קו לעובד" בנושא

המשך קריאה >>

הגדלת הקצבאות להעסקת עובדי סיעוד אינה חלה על הקשישים הסיעודיים

ועדת העבודה והרווחה אישרה את העלאת הקצבאות לזכאים לשירותי רפואה מיוחדים אולם מרבית המעסיקים לא יזכו להטבה

המשך קריאה >>

איבוד הכנסה מעבודה בשל הפסקות כפויות והשעיה

הפסקות כפויות והשעיית עובדים הפכו לפרקטיקה נפוצה הפוגעת בעיקר בעובדים השעתיים

המשך קריאה >>

עסקה לא הוגנת

דו"ח חדש של ארגון Human Rights Watch קובע כי עובדי חקלאות תאילנדים בישראל סובלים מהפרות חמורות של זכויותיהם

המשך קריאה >>

אטימות הביטוח הלאומי כלפי עובדים שאינם ישראלים

הביטוח הלאומי מכביד על קבלת טיפול רפואיים לעובדים שאינם ישראלים, ומאלץ את עמותת קו לעובד להגיש תביעות מיותרות לבית הדין לעבודה

המשך קריאה >>

שבוע לאחר השביתה – פועל התמוטט ומת במחסום

אחמד אבדיר, נשוי ואב לחמישה, המתין שעות בתור הארוך במחסום טול כרם בדרכו לעבודה בישראל. לאחר שעות המתנה במעבר, חש ברע, נפל ומת

המשך קריאה >>

סנכרון המערכות עובד רק כנגד העובדות

חנה זהר, מייסדת עמותת "קו לעובד", מספרת על הקשיים בדרכן של שתי מבקשות מקלט עובדות להשיג את הזכויות המגיעות לכל עובדת בישראל

המשך קריאה >>

היעדר נתונים לשימור ניצול עובדים

מחקר חדש מעיד כי רשויות מקומיות בישראל אינן נוהגות לאסוף ולתעד מידע על העסקת עובדי קבלן בתחומן

המשך קריאה >>

יום המהגר 2014

טור מאת כריס נזאר, מתנדבת בעמותת קו לעובד

המשך קריאה >>

ערבים בשוק העבודה: עובדים ועובדות חסרי זכויות

לרגל יום זכויות האדם הבינ"ל 2014 מציגה עמותת קו לעובד דו"ח הבוחן את תנאי העסקתם של עובדים ערבים בישראל

המשך קריאה >>

המאבק בחוק ההסתננות לא תם

תגובת ארגוני זכויות אדם לאישור תיקון מספר 5 לחוק ההסתננות

המשך קריאה >>

ברכת מנכ"ל קו לעובד לשנה האזרחית החדשה

עמותת "קו לעובד" ממשיכה בעשייה מאומצת להגנה על זכויות עובדים בישראל

המשך קריאה >>

כמה עוד פילים אפשר להכניס לפולקסוואגן?

בכל בוקר נדחקים אלפי עובדים פלסטינים דרך מחסום אחד, בניסיון להגיע למקום עבודתם – דיווח מהשטח

המשך קריאה >>

לפטר אדם רק כי הוא ערבי – זה לא חוקי

עמותת קו לעובד קוראת לגופי האכיפה לפתוח בחקירה כנגד מעסיקים שהודו כי פיטרו עובדים ערבים בשל מוצאם

המשך קריאה >>

מה הבעיה עם מענק עבודה?

מייסדת עמותת "קו לעובד" מסבירה מדוע שליש מהעובדים הזכאים לא פנו לקבלת מענק עבודה בשנת 2013

המשך קריאה >>

דו"ח מבקר המדינה: יש לשקול את המשך קיומו של מדור התשלומים

דו"ח מבקר המדינה חושף את הגזל המתמשך של העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל, בחסות "מדור התשלומים" במינהל האוכלוסין

המשך קריאה >>

ממשיכים לשמור על השומרים

זכותון חדש ומעודכן למועסקים ולמועסקות בענף השמירה

המשך קריאה >>

האקונומיקה הכהה, זה הכי כואב

מספר התלונות המגיעות לקו לעובד מעובדי ניקיון מצביע על תופעה של פגיעה כתוצאה מחשיפה לחומרי ניקיון בעבודתם.

המשך קריאה >>

ולפני עיוור לא תיתן מכשול

לאחרונה התקבלה תביעתו של מבקש מקלט שהועסק באמצעות שרשרת של קבלני משנה שנועדה לנשלו מזכויותיו

המשך קריאה >>

כללים לסיום יחסי עבודה עם עובד/ת ניקיון במשק בית

החלטתם לסיים את יחסי העבודה עם עובד/ת הניקיון שאתם מעסיקים בביתכם? כך תוודאו שסיום ההעסקה יעשה על פי החוק

המשך קריאה >>

הזמן לפתרון אמיתי שיטיב עם תושבי דרום ת"א ומבקשי המקלט

תגובת העותרים לפסיקת בג"ץ כי יש לסגור את מתקן "חולות" בתוך שלושה חודשים

המשך קריאה >>

אתם מעסיקים!

לקראת חגי תשרי קו לעובד קורא למעסיקי עובדי ניקיון בבתים פרטיים לדאוג לתשלום זכויות המגיעות לעובדים המועסקים בביתם

המשך קריאה >>

חוזים לדוגמה

דוגמאות לחוזי העסקת עובדי ניקיון בבתים פרטיים בשפות שונות דוגמאות לחוזי העסקת עובדי ניקיון בבתים פרטיים בשפות שונות

המשך קריאה >>

נלחמים על המובן מאליו

טור אישי מאת מתנדבת בקבלת הקהל של עמותת קו לעובד לעובדי ניקיון בבתים פרטיים

המשך קריאה >>

איסור על פיטורי עובדת ניקיון במשק בית בהריון

מעסיקים עובדת ניקיון בניקיון ביתכם? אתם מעסיקים לכל דבר וכפופים לחוק עבודת נשים, ללא קשר למעמדה החוקי של העובדת, לצורת ההעסקה או התשלום

המשך קריאה >>

הפרשת פנסיה לעובדי ניקיון במשק בית

החובה להפריש כספים לפסיה עבור עובדי ניקיון בבתים פרטיים היא חובה בחוק שיש לבצעה, כאן תוכלו ללמוד עוד על הנושא

המשך קריאה >>

איך משלמים את דמי הביטוח הלאומי עבור עובדת משק בית?

כל מה שצריך לדעת בכדי לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובדת משק הבית (עוזרת/מנקה) בקלות ובמהירות

המשך קריאה >>

דו"ח ביניים: פילוח פניות עובדי קבלן לעמותת קו לעובד 2013-2014

דו"ח ביניים של עמותת קו לעובד חושף כי בין השנים 2013-2014 "איפוס ותק" הייתה התלונה הנפוצה ביותר בקרב עובדי קבלן

המשך קריאה >>

פעילות עמותת קו לעובד בתקופת מבצע צוק איתן

במהלך קיץ 2014 סייעה עמותת "קו לעובד" למאות עובדים בשאלות ודילמות אשר עלו בהקשר ללחימה בדרום הארץ

המשך קריאה >>

פורסם נוהל תקופת התארגנות לעובדי חקלאות ושפים מומחים

בהתאם להתחייבותו בעתירת "קו לעובד" להורות על עדכון הנהלים הנוגעים לתקופת ההתארגנות, פרסם משרד הפנים נוהל מסודר בנושא

המשך קריאה >>

מסלול עוקף

סטודנטים לתוכניות בין לאומיות ללימודי חקלאות מועסקים כמהגרי עבודה בתת תנאים בניגוד להסכמים בילטראליים

המשך קריאה >>

דו"ח: מתחת למינימום – הפרת חוקי שכר למהגרי עבודה בחקלאות

דו"ח חדש של עמותת קו לעובד מזהיר כי קיימת סכנה שענף החקלאות בישראל הפך תלוי בהפרת חוקי השכר כלפי העובדים

המשך קריאה >>

החגיגה נגמרת

בשנה הבאה יבוטל מענק עבודה מועדפת בתחנות הדלק, בין השאר בעקבות תלונות רבות על פגיעה בזכויות העובדים – חיילים משוחררים

המשך קריאה >>

ארגוני זכויות אדם קוראים לפעולה כנגד גל הפיטורים של עובדים ערבים

בעקבות עשרות פניות של עובדים ערבים שפוטרו ממקום עבודתם מטעמים מפלים פנו ארגוני זכויות אדם למדינה בדרישה לנקוט פעולה מיידית

המשך קריאה >>

דו"ח שנתי: פעילות עמותת קו לעובד בשנת 2013

ארגון קו לעובד מסכם את שנת 2013 בדו"ח מקיף הכולל פרטים ומידע על ליבת עשיית העמותה בתחומים שונים בעולם העבודה הישראלי

המשך קריאה >>

נחתם הסכם שיפור תנאי עובדי ענף האבטחה

כחצי שנה לאחר החלת ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הניקיון, עובדי האבטחה זוכים להסכם דומה

המשך קריאה >>

הכתובת הייתה על הקיר

קיטייאנגקול נאראקורן נהרג מפגיעת פצמ"ר בעת שעבד בחממה, רק שבוע לפני כן נדחתה בקשת קו לעובד למיגון עובדי החקלאות בדרום

המשך קריאה >>

כיצד השפיעו ההסכמים הבילטרליים על גיוס מהגרי עבודה בישראל?

מחקר חדש בוחן את השפעת ההסכמים הבילטרליים האחרונים על גיוס העובדים הזרים בענפי החקלאות והבנייה

המשך קריאה >>

הצעת חוק בעניין הודעה מוקדמת מבקשת להשוות זכויות לעובדים שעתיים

הפורום לזכויות עובדים קורא לאימוץ הצעת חוק המשווה בין זכויות עובדים שעתיים לעובדים בשכר חודשי

המשך קריאה >>

למען חברה שיוויונית והוגנת

דבר מנכ"ל קו לעובד" בתגובה לגילויי השנאה והגזענות במאורעות הימים האחרונים

המשך קריאה >>

ניצול לפי שעה – הפגיעה בזכויות העובדים השעתיים

הפורום לאכיפת זכויות עובדים מציג נייר עמדה הסוקר את תופעת העובדים השעתיים שיוצג בכנס "ניצול לפי שעה" בכנסת

המשך קריאה >>

רק הפרחים מוגנים

מגורים מחפירים, שימוש לא מוגן בחומרי הדברה הגורם לבעיות רפואיות, ועובדים המפחדים להתלונן. ביקור עובדים בכפר ויתקין 25.5.14

המשך קריאה >>

פעילות עמותת קו לעובד בעשור הראשון להקמתה

אוגדן המכיל את פרסומי עמותת קו לעובד ודפי המידע מטעמה בין השנים 1990-2000

המשך קריאה >>

בג"ץ קבע: זכויות בריאות לעובדי סיעוד ותיקים

ביום 23.6.2014 הכריעה בג"ץ בעתירת ארגון "קו לעובד" שדרשה להקנות זכויות סוציאליות למהגרי עבודה השוהים בישראל שנים ארוכות כדין

המשך קריאה >>

סטודנטים הפגינו להחזרתה לעבודה של עובדת קבלן באוניברסיטה העברית

ההפגנה נערכה ממול לבית הדין לעבודה במהלך דיון בצו מניעה שהגישה עמותת "קו לעובד" כנגד פיטורי העובדת, בתום הדיון הוחזרה העובדת לעבודתה

המשך קריאה >>

אירועי יום הפליט 2014

אירועים לכבוד יום הפליט הבין לאומי המצויין בתאריך 20.6.2014

המשך קריאה >>

מותר או אסור להעסיק מבקשי מקלט?

הנפקת אשרות שהיה עמומות ומבלבלות גרמה למעסיקים רבים להניח כי אסור להעסיק מבקשי מקלט, למרות שברוב המקרים ההעסקה מותרת

המשך קריאה >>

על עובדי קבלן ועל מה שלעולם לא ייתפס בעדשת המשפט

טור אישי לקראת הדיון בבית הדין לעבודה בעניין החזרתה לעבודה של עובדת ניקיון באוניברסיטה העברית שפוטרה על ידי מנהל חברת הקבלן

המשך קריאה >>

כמה ולמה משלמים העובדים הפלסטינים עבור היתר העסקה?

שליש מממשכורת העובדים הפלסטינים מועברות ל"מאכערים" בעבור היתר העסקה- נייר עמדה וכתבה בחדשות ערוץ 2

המשך קריאה >>

סיכום יום חשיבה אסטרטגי בקו לעובד

מנכ"ל העמותה מסכם את יום החשיבה שהתקיים בתאריך 27.5.2014

המשך קריאה >>

עבדות מודרנית

עובדים בבקעת הירדן – 8 שקלים בשעה, 16 שעות ביום, 7 ימים בשבוע, בלי תנאים סוציאליים

המשך קריאה >>

מבקשי המקלט שבתו, ואיבדו את עבודותיהם

בתום שביתת המחאה הופתעו עשרות מבקשי מקלט לגלות שפוטרו, ארגון קו לעובד מנסה לתווך בין העובדים למעסיקים

המשך קריאה >>

מהו הרווח שגוזרות חברות הביטוח על ביטוחי הבריאות לעובדים הזרים?

מוסף אנליסט של חדשות ערוץ 10 בוחן את הרווחים הנגזרים על גבי הקשישים בביטוח לעובדי הסיעוד, ראיון עם רכזת תחום סיעוד בקו לעובד

המשך קריאה >>

הכירו את עובדות הסיעוד שמחכות לכם בסוף הדרך

הכירו את הנשים שדואגות להורים שלנו, ומאפשרות לנו לעבוד כל כך הרבה

המשך קריאה >>

ניצול עובדים: כך המדינה מסייעת למעסיקים

לכבוד חג הפועלים, טור דעה מאת עלא ח'טיב, המספר כי עובדים רבים בישראל סובלים מהעסקה נצלנית ופוגענית

המשך קריאה >>

שקופות: עובדות זרות במקצוע הסיעוד

עידית לבוביץ', רכזת תחום עובדות סיעוד בקו לעובד, בטור שהתפרסם באתר YNET

המשך קריאה >>

עבדות מודרנית: האנשים ה"שקופים" נחשפים

אתר YNET בפרוייקט צילומי לכבוד ה-1 במאי על העובדים המוחלשים ביותר במשק הישראלי

המשך קריאה >>

טור דעה: מביאים עובדים? דאגו גם לבריאותם

מייסדת ארגון "קו לעובד" חנה זהר, מספרת על מצבם העגום של העובדים בענף הבנייה, לאור ההחלטה לייבא עוד עשרות אלפי עובדים מסין לענף

המשך קריאה >>

תאילנדים מתלוננים על חשיפה לחומרי ריסוס בלי הגנה, אך הרשויות לא מטפלות

המשך מעקב עיתון "הארץ" אחר תנאי העבודה של מהגרי העבודה בענף החקלאות מתיאלנד לאור פעילות "קו לעובד" בתחום

המשך קריאה >>

תסמונת מסתורית גובה את חייהם של עשרות פועלי חקלאות מתאילנד

עיתון הארץ חושף נתוני תמותה מדאיגים בקרב עובדי החקלאות מתיאלנד

המשך קריאה >>

טור דעה: בחסות הכנסת – ניצול הזרים בסיעוד יתגבר

עו"ד מיכל תג'ר בטור שהתפרסם באתר YNET

המשך קריאה >>

פועלי הבניין בסכנה? לשלול הרישיון לקבלן

חנה זהר, מייסדת עמותת "קו לעובד", מציעה דרכים פשוטות להתמודדות עם התופעה הקשה של ריבוי הולך וגדל בנפגעי תאונות עבודה בענף הבניין

המשך קריאה >>

שוויון של הפרד ומשול

טור דעה מאת גדיר ניקולא, מנהלת סניף נצרת ורכזת תחום עובדים ערבים בארגון "קו לעובד"

המשך קריאה >>

המורים יוצאים למאבק בפיטורים הפיקטיביים

עמותת קו לעובד תפגש עם נציגי מורים לבחינת פעולה משפטית כנגד מכתבי פיטורין פיקטיביים

המשך קריאה >>

תמונת מצב: מה השתנה בזכויות העובדים בשנים האחרונות?

מרטין וילר, רכז עובדי קבלן בקו לעובד, מספר לאתר YNET על השינויים בזכויות העובדים שנערכו בשנים האחרונות

המשך קריאה >>

טור דעה: נפתלי בנט, דאג לעובדים המוחלשים

שר הכלכלה וראש קבינט יוקר המחיה יכול כבר כיום להציע מנגנון קבוע לעדכון שכר המינימום פעמיים בשנה

המשך קריאה >>

בשורה לעובדי הקבלן: תוספת גם במגזר הפרטי

צו הרחבה ישווה את תנאי עובדי הניקיון במגזר הפרטי לאלו שבמגזר הציבורי, אולם במגזר הציבורי לא מקיימים את ההסכמים

המשך קריאה >>

מי מפר את זכויות עובדי הקבלן?

בעקבות דו"ח ראשוני של ארגון קו לעובד המצביע על יישום חלקי והפרות ברורות של חוק העסקת עובדי קבלן במגזר הציבורי בתחומי השמירה והניקיון ההסתדרות תגיש תביעות משפטיות נגד משרדי המשפטים והתקשורת

המשך קריאה >>

הישג לעובדי הניקיון במגזר הפרטי

שכר עובדי הניקיון במגזר הפרטי יושווה לתנאי העובדים במגזר הציבורי

המשך קריאה >>

למי דואגים? ההסתדרות הלאומית פעלה מטעם המעסיקים בנושא העובדים הזרים

הממונה על יחסי עבודה במשרד הכלכלה: הסכם השכר הקיבוצי עבור העובדים הזרים בענף הבניין מפלה אותם לרעה מול העובדים הישראלים

המשך קריאה >>

העסקה מסביב לשעון: נייר עמדה בעניין שינוי אופן ההעסקה בשעות נוספות

ארגוני הפורום לאכיפת זכויות עובדים מזהירים כי המתווה החדש נוטה לטובת המעסיקים ועשוי לפגוע ברווחת העובדים

המשך קריאה >>

חוות דעת: מבקשי המקלט שזומנו ל"חולות" זכאים לפיצויי פיטורין וכספי פנסיה

הממונה על עובדים זרים במשרד הכלכלה קבע: מבקשי מקלט שזומנו למתקן חולות או העוזבים את הארץ זכאים לפיצויי פיטורין וכספי פנסיה

המשך קריאה >>

נייר עמדה לקראת דיון בנושא תמותת עובדים תאילנדים בחקלאות

נייר עמדה מטעם "קו לעובד" לקראת דיון בנושא תמותת עובדים תאילנדים בחקלאות, שהתקיים בוועדת עובדים זרים בכנסת ביום 12.5.14

המשך קריאה >>

200 אלף שקלים לחקלאי ששיכן עובדים בלול

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב גזר קנס בסך 200,000 שקלים על מעסיק אשר לא סיפק תנאי מגורים הולמים למהגרי העבודה במשקו

המשך קריאה >>

אתה לא מדבר עברית?

רשויות הבריאות אינן דואגות לספק מתורגמנים לנפגעי תאונות עבודה כשאלו פונים לקבלת טיפול רפואי

המשך קריאה >>

המבקר קבע: אין מדיניות כוללת לטיפול במבקשי המקלט

בדיקת מבקר המדינה מעלה שורת ליקויים והעדר תוכניות פעולה מספקות בתחומי הבריאות, הרווחה, התעסוקה, ועוד למבקשי המקלט בישראל

המשך קריאה >>

נייר עמדה: תופעות וליקויים בהעסקת מהגרי עבודה בחקלאות

נייר עמדה "מהגרי עבודה בתחום החקלאות: תופעות בולטות וליקויים בהסדרי העסקתם" לקראת דיון בוועדת עובדים זרים בתאריך 1.1.14

המשך קריאה >>

התעמרות בעובדים ותנאים מחפירים: ביקור במושבים רוויה ושדי תרומות

ביקור במושבים שדי תרומות ורוויה חשף אותנו לתנאי העבודה והמגורים המחפירים באזור, וגם לסיפורה של עובדת אחת בין עשרות עובדים

המשך קריאה >>

המירוץ להכרה בתאונת עבודה

סיוט בירוקרטי, פיטורים מהעבודה ומצב רפואי מתדרדר הם מנת חלקם של העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל המבקשים הכרה בתאונת עבודה

המשך קריאה >>

מחר ידון בג"ץ בעתירה נגד חוק ההסתננות החדש

בג"ץ ידון בעתירה משותפת לארגוני זכויות אדם נגד חוק ההסתננות החדש המאפשר כליאת מבקשי מקלט לזמן בלתי מוגבל במתקן "חולות"

המשך קריאה >>

מלחמה בדרך לעבודה

מדי יום נדחקים אלפי עובדים פלסטינים במעבר הגבול טייבה, "אם מישהו יעז להתכופף להרים משהו שנפל לו, הוא לא יצא משם בחיים"

המשך קריאה >>

המשרד בתל אביב סגור ביום רביעי 19/3

מחר, ה- 19/3/14, משרדנו בתל אביב יהיו סגורים. אתכם הסליחה קו לעובד

המשך קריאה >>

דו"ח בחינת יישום המלצות CEDAW לטיפול באפליית מהגרות העבודה

דו"ח קו לעובד בוחן את יישום המלצות CEDAW בשנים האחרונות בהקשר לזכויות מהגרות העבודה בישראל ומציע דרכי התמודדות לטיפול בהפרת זכויות מהגרות העבודה

המשך קריאה >>

ולקחת לך חבר

מהגרות העבודה במשקים החקלאיים סובלות מהטרדות ותקיפות מיניות על בסיס יומיומי ונאלצות "לקחת חבר" למטרות הגנה

המשך קריאה >>

זכויות שוות גם לפליטות – יום האישה 2014

קו לעובד מלווה מבקשת מקלט שללא ידיעתה הפכה לעובדת קבלן חסרת ותק וזכויות, כאשר נכנסה להריון פוטרה ונותרה חסרת ביטוח רפואי – טור לקראת יום האישה הבינ"ל 2014

המשך קריאה >>

העדרות בשל חופשת לידה – מהן זכויותיך?

תקציר הזכויות הנצברות לעובדת בתקופת העדרותה מעבודה בשל חופשת לידה

המשך קריאה >>

העובדים: "אין לנו מה להפסיד", ביקור במושב שדי תרומות

העובדים מרססים ללא מסכות, גרים בתנאים מחפירים ושכרם מעוכב, החודש שבתו במחאה על התנאים הקשים

המשך קריאה >>

"שיטת מצליח" בביטוח הלאומי?

עובד המבקש לקבל דמי פגיעה נתקל בחומה בירוקרטית המהווה דוגמא להתשת העובדים בכדי שיוותרו על זכויותיהם

המשך קריאה >>

תקציר עמדת ארגוני זכויות אדם לתקנות החדשות של עובדות הסיעוד

לקראת דיון שהתקיים בתאריך 19.2.2014 בוועדת הפנים, שלחו ארגוני זכויות אדם את עמדתם כי אישור התקנות משמעו השבת הסדר הכבילה

המשך קריאה >>

הפועלים הזרים מבוטחים נגד תאונות, אבל לא מקבלים טיפול רפואי הולם

בעוד אלפי מהגרי עבודה נפצעים מדי שנה, הם מהווים רק אחוז ממקבלי הפיצויים

המשך קריאה >>

הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט (המכונים גם "מסתננים")

בהמשך לפרסומים בנוגע להעסקת מבקשי מקלט יובהר כי התחייבות משרד הפנים בפניי בג"צ שלא לאכוף את האיסור על העסקת מבקשי מקלט עודנה בתוקף

המשך קריאה >>

כאן גרים : רשמים מביקור עובדי החקלאות במושב יעבץ

העובדים גרים במכולה הרותחת בקיץ וקפואה בחורף, במקרים נדירים ניתנת להם גישה לשירותי רפואה כאשר רק לאחרונה צוידו באמצעי מיגון כנגד הריסוס. רשמים מביקור במושב יעבץ 25.1.14

המשך קריאה >>

תביעות 2014

רשימה שתתעדכן מעת לעת של תביעות שהוגשו בגין הפרות זכויות עובדים על ידי עמותת "קו לעובד" בשנת 2014

המשך קריאה >>

פקטור של עבדות סיעודית

בערב זכיית רוז פוסטאנס ב"אקס פקטור" פרסם שר הפנים תקנות שכובלות עובדות סיעוד למעסיקים ומנשלות מזכויות. המרוויחות – חברות כוח האדם

המשך קריאה >>

עובד סיעוד, לא עבד: עובדי הסיעוד מבקשים זכויות שוות

לקראת מצעד עובדות הסיעוד, כתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ בה מתראיינת עידית ליבוביץ', רכזת תחום הסיעוד ב"קו לעובד"

המשך קריאה >>

הכלא השקוף של עובדות הסיעוד

רועי וגנר, חבר הועד המנהל של "קו לעובד", מספר על הכלא השקוף של עובדות הסיעוד, בטור שהתפרסם באתר "העוקץ"

המשך קריאה >>

מבקשי המקלט נדרשו להתחייב שלא ישבתו

מבקשי מקלט שביקשו לשוב לעבודתם בתום השביתה נדרשו לחתום על חוזי עבודה שמרעים את התנאים שלהם

המשך קריאה >>

פליטים משלמים מס הכנסה כמו עובדים זרים – אך ללא נקודות זיכוי

רכזת תחום פליטים ומבקשי מקלט ב"קו לעובד" נועה קאופמן מסבירה מדוע המדינה מרוויחה פעמיים על חשבון העובדים

המשך קריאה >>

אין מנוס מהעסקה הוגנת לפליטים

מתן אפשרות להעסקת מבקשי המקלט בצורה מסודרת הוא אינטרס של כולנו

המשך קריאה >>

סובסידיה בדמות עובד זר מנוצל

העלמת העין של משרד הכלכלה מאי ציות החקלאים לחוק שכר המינימום היא מכוונת ומהווה דרך עקיפה לתמוך בענף החקלאות באופן בלתי רשמי

המשך קריאה >>

מעקב אחר יישום "חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בגופים ציבוריים"

הנתונים הראשוניים שנאספו על ידי ארגון "קו לעובד" מצביעים על יישום חלקי והפרות ברורות של החוק החדש

המשך קריאה >>

עובדות בלי הפסקה

עובדות הסיעוד הן קבוצת העובדות היחידה שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליה. בשבת יצאו למצעד בקריאה לשוויון זכויות

המשך קריאה >>

כשלים בטיפול הביטוח הלאומי בעובדים שאינם ישראלים

סיכום ישיבת "הועדה לפתרון בעיית העובדים הזרים" בה תיארו נציגי "קו לעובד" את הכשלים במתן טיפולים רפואיים לנפגעי עבודה

המשך קריאה >>

פרסום דו"ח הביטוח הלאומי בעניין מעמדן הכלכלי חברתי של נשים בישראל בין השנים 1997-2011

מן הדו"ח עולה תמונה עגומה המצביעה על פערים חברתיים המיוחסים לאפליית נשים

המשך קריאה >>

דבר מנכ"ל "קו לעובד", עלא ח'טיב, בפתח השנה האזרחית החדשה

כבכל שנה גם השנה פנו אלינו אלפי עובדים מכל רחבי הארץ ובשטחי הרשות הפלסטינית. העובדים הישראלים, הפלסטינים, הפליטים ומהגרי העבודה נפגעו כולם כאחד מתוך זלזול בזכויותיהם הבסיסיות כעובדים

המשך קריאה >>

קו לעובד הארגון הראשון שמוכר כארגון ציבורי לפי חוק תובענות ייצוגיות

לראשונה מאז חקיקת חוק תובענות ייצוגיות שרת המשפטים מוסיפה ארגונים לרשימה הקבועה בחוק. הארגון הראשון הינו עמותת "קו לעובד"

המשך קריאה >>

שיפור תנאי עובדי קבלן בתחומי הניקיון והשמירה במגזר הציבורי

חוק שהתקבל לאחרונה מחייב השוואת תנאי עובדי הקבלן בתחומים מסוימים לאלו של שאר העובדים. נגד מפרי הוראות החוק החדש תתאפשר אכיפה מנהלית והגשת תביעות אזרחיות

המשך קריאה >>

עורכי הדין מעמותת קו לעובד נבחרו לתפקידים בלשכת עורכי הדין

העמותה מברכת את עו"ד ערן גולן שמונה ליו"ר פורום דיני העבודה, וכן את עורכי הדין מיכל תג'ר, חאלד דוח'י וחני בן ישראל על מינויים לתפקידים מרכזיים בלשכה

המשך קריאה >>

עובדות הסיעוד מבקשות זכויות שוות וקוראות לחתימה על אמנה C189

מטפלות הסיעוד יוצאות למצעד בקריאה לממשלת ישראל לאמץ את אמנת עובדות משק הבית של ארגון העבודה הבינלאומי- יום שבת 4.1.2014 בשעה 19:00

המשך קריאה >>

עובד שבת במחאה על תנאי העסקתו וגורש לתאילנד

עובדי חקלאות במושב שדה ניצן שבתו במחאה על תנאי העסקתם. חברת כח האדם סימנה את מנהיג השביתה לטענתה והביאה לגירושו מן הארץ, על אף שהייתה לו אשרה בתוקף

המשך קריאה >>

דרישה בכנסת: "קווי תחבורה נפרדים ליהודים ולפלשתינים ביו"ש"

חה"כ מוטי יוגב ממפלגת הבית היהודי פנה לשר הביטחון בבקשה לבחון מחדש את קיום הצו שמאפשר לפלסטינים לנסוע לצד יהודים בתחבורה הציבורית ביהודה ושומרון

המשך קריאה >>

לראשונה: תשלום שכר מינימום לעובדי חקלאות ביישובי הערבה התיכונה

החל מהחודש יזכו עובדי החקלאות ביישובי הערבה התיכונה להשתכר בהתאם לחוק שכר מינימום, כאשר רוב החקלאים בישראל עדיין מצליחים להתחמק מתשלום כחוק

המשך קריאה >>

על הרשויות המקומיות לפעול למען העסקת עובדי האבטחה במוסדות החינוך

מכתב שנשלח הבוקר לשר החינוך, לשר הפנים ולראש מרכז השלטון המקומי, דורש כי הרשויות המקומיות יפעלו למען העסקה הוגנת של אותם מאבטחים

המשך קריאה >>

העסקה מסודרת של מבקשי המקלט עשויה להטיב עם דרום תל אביב

כך יטענו היום ארגוני זכויות האדם בדיון בועדת הכנסת לעובדים זרים. מתן רישיונות עבודה למבקשי המקלט יקל על המצוקה בשכונות מוחלשות בארץ

המשך קריאה >>

מיהו החזק ומיהו החלש? תגובת "קו לעובד" לטור הדעה של יעל גבירץ

בטורה ב"ידיעות אחרונות" תקפה גבירץ את העובד שסעד את אביה ואת עמותת קו לעובד שסייעה לו למצות את זכויותיו. תגובת העמותה במלואה מתפרסמת כאן

המשך קריאה >>

דף מידע לעובדי קבלן בענפי הניקיון והשמירה המועסקים ע"י גוף ציבורי

מידע ופירוט על הרחבת סל הזכויות של עובדי קבלן בענפי הניקיון והשמירה המועסקים עבור גוף ציבורי

המשך קריאה >>

שומרים על השומרים: למען העסקה הוגנת בקרב מאבטחים בבתי הספר

המאבטחים רק שבו מ"החופש הגדול" שנכפה עליהם ועם שובם לעבודה – יישלחו בשנית לחופשה כפויה בשל החגים. הצטפרו אלינו לתהליך של שינוי ושיפור תנאיהם

המשך קריאה >>

עונת המלפפונים: סיור במושב אחיטוב, שנתיים לאחר שביתת העובדים

בחודש יולי לפני שנתיים שבתו עובדי החקלאות במושב אחיטוב בדרישה לתנאי מגורים הולמים ותשלום שכר מינימום. למרות המאבק, מאז לא הרבה השתנה

המשך קריאה >>

התנצלות

עו"ד ענת גונן ועמותת קו לעובד מתנצלים על הצער, הכאב ועוגמת הנפש אשר נגרמו למשפחת אבגי לרבות סמי ואירית מהיישוב בית אריה, בעקבות פרסום מאמר באתר האינטרנט של עמותת קו לעובד בהקשר להעסקת עובדת זרה וזאת ללא מתן ביטוי למרות גרסת המשפחה אשר נמסרה טלפונית לנציגת קו לעובד וגם פרסום שמם של ההורים, מקום מגוריהם, […]

המשך קריאה >>

חקלאים בהתנחלויות נפגעים מחומרי הדברה

מאת: ראיד אבו יוסף, קו לעובד אלפי פועלים פלסטינים מועסקים בהתנחלויות הישראליות החקלאיות בבקעת הירדן, בתנאי עבודה גרועים מאוד, כשהם חשופים לניצול בגלל היותם נזקקים באופן קיצוני למקומות עבודה. שכרם היומי עבור שבע עד שמונה שעות עבודה הינו כ- 65 ש"ח בלבד, כאשר שכר המינימום בחוק עומד על 154 ₪ ליום. בנוסף לכך, אין הם זוכים […]

המשך קריאה >>

נשים פלסטיניות וההתמודדויות בעבודה

מאת: סלוא עלינאת, קו לעובד המצב הכלכלי המתדרדר ואחוזי האבטלה הגבוהים ברשות הפלסטינית, המגיעים לעשרות אחוזים, הם מהגורמים לכך שנשים פלסטיניות נאלצות לעבוד בהתנחלויות ובאזורי התעשייה הישראליים בגדה המערבית. העובדות באות מרקע כלכלי-חברתי קשה, רובן לא השלימו את לימודיהן בתיכון כך שסיכוייהן להשתלב במשרות ברשות הפלסטינית קלושים. משפחותיהן עיבדו בעבר את אדמותיהן, אבל יחד עם הפקעת […]

המשך קריאה >>

כל מה שלא רוצים שנדע על גמלת סיעוד למעסיקי עובדים זרים

מידע חלקי ושגוי אודות חברות הסיעוד גרם לעיתונאים ולחברי כנסת לצאת כנגד שינוי הנוהל שהופך את הקשיש למעסיק היחיד של עובדת הסיעוד

המשך קריאה >>

לא רק מילים על גבי נייר: קמפיין חדש של קו לעובד בתקשורת הערבית

הקמפיין פונה לעובדים המועסקים בענפים שחלו בם צווי הרחבה כמו ענפי המלונאות והבניין, ומיידע את העובדים על זכויותיהם על מנת שיקבלו את המגיע להם

המשך קריאה >>

כמו אבן בר: על עובדים פלסטינים שהועסקו במישור אדומים חל החוק הישראלי

בית הדין לעבודה בירושלים קבע כי על חברת "אבן בר" לשלם לעובדים הפלסטינים כמו לעובדים הישראלים ונסמך על "הלכת קו לעובד" בפסיקת בג"ץ

המשך קריאה >>

פליטים ועובדים: דו"ח פניות פליטים לקו לעובד לקראת יום הפליט הבינ"ל

בניגוד לאמנת הפליטים עליה חתומה ישראל, המדינה מערימה קשיים על פליטים המבקשים להתפרנס בכבוד וחושפת אותם לשורה של הפרות זכויות

המשך קריאה >>

לא לתת לעובדות לבלבל: הצצה לדיון של השדולה "להשבת מסתננים לארצם"

חדוה ישכר, פעילה ב"קו לעובד" מתארת את רשמיה ומסקנותיה מהשתתפות בדיון שיזמה איילת שקד, יו"ר השדולה המבקשת לגרש פליטים מישראל בכל מחיר

המשך קריאה >>

אירוע לציון יום הפליט הבינ"ל: 20.6.13 בשעה 19:00 בגן החשמל, ת"א

הערב כולו יוקדש לנושא כליאת הפליטים ויכלול נאומים לצד סיפורים אישיים, "מאהל הידברות" בו יתראיינו פליטים לתקשורת ולקהל הרחב והופעות

המשך קריאה >>

פגישה של נציגי קו לעובד עם משרד העבודה הפלסטיני

במפגש הוחלט על הרחבת שיתוף הפעולה בין משרד העבודה הפלסטיני לבין העמותה, שיכלול בין היתר העברת סדנאות על זכויות עובדים ופרסום דו"חות

המשך קריאה >>

נבחר הרכב הוועד המנהל של עמותת "קו לעובד" לשנה הקרובה

אמש התקיימה האסיפה הכללית השנתית של חברי וחברות העמותה ונערכו בחירות לתשעת חברי הוועד המנהל

המשך קריאה >>

צווארון כחול לבן: העסקה נצלנית בקרב ישראלים מתפשטת מלמטה למעלה

דו"ח פניות עובדים ישראלים לקו לעובד במהלך 2012 מראה כי הפרות זכויות עובדים שנפוצו בקרב עובדים מוחלשים, פשטו כיום בקרב עובדים חזקים

המשך קריאה >>

אחד במאי 2013: כולנו משלמים את המחיר על ניצול עובדים

החוק לא מגן על כל העובדים בישראל: יום הפועלים המצוין היום מזכיר שהעסקה נצלנית של עובד או של קבוצת עובדים היא מדרון תלול לניצול של כלל העובדים במשק

המשך קריאה >>

הודעה על מועדי סגירת המשרדים בחגים

ביום רביעי 1/5/13 נציין את האחד במאי. ביום זה משרדי קו לעובד יהיו סגורים.

ביום שלישי 14/5/13 ערב חג השבועות לא תתקיים קבלת קהל.

ביום רביעי 15/5/13 חג השבועות, המשרדים יהיו סגורים.

מאחלים חגים שמחים,

צוות "קו לעובד"

המשך קריאה >>

סגירה זמנית לקבלת הקהל בימי חמישי

קבלת הקהל בימי חמישי לעובדי ניקיון תהיה סגורה למשך חודש

המשך קריאה >>

עובדת סיעוד משלמת כ-8,400 דולר בממוצע כדי לעבוד בישראל

על פי סקר שערכה עמותת "קו לעובד" בקרב עובדות ועובדי סיעוד: כמחצית מהעובדים שילמו כ-75% מסך דמי התיווך בישראל בניגוד לחוק וללא דיווח

המשך קריאה >>

כסף שחור עבודה שחורה: כנס על תופעת גביית דמי תיווך ממהגרי עבודה

ב10.4 תקיים עמותת "קו לעובד" כנס בנושא בהשתתפות נציגים מהמשטרה, מהכנסת, מהממשלה ומארגוני זכויות אדם. הציבור מוזמן והכניסה חופשית

המשך קריאה >>

תמונה קבוצתית של ניצול: 300 עובדים ממתינים למשכורתם מנובמבר

300 מבקשי מקלט לא קיבלו את שכרם לחודש נובמבר. המעסיק מתנער מאחריות וטוען שמסר את המשכורות כולן לאחד העובדים שברח עם הכסף

המשך קריאה >>

בג"ץ קבע: מהגרות עבודה אינן זכאיות לתשלום שעות נוספות

נדחתה עתירתה של עובדת הסיעוד יולנדה גלוטן לתשלום שעות נוספות. ההחלטה המהווה הפליה מגדרית נתקבלה ברוב של 6 שופטים כנגד החלטת 3 שופטות

המשך קריאה >>

פרס רפפורט לאשה מחוללת שינוי הוענק לחנה זהר, מייסדת קו לעובד

אמש הוענק הפרס לנשים שחוללו שינוי במרחב הציבורי, החברתי או הכלכלי בישראל. הפרס הראשון על מפעל חיים ועשייה רבת שנים הוענק לחנה זהר

המשך קריאה >>

אחים למשק / מיכל תג'ר וחנה זהר

עתירת לשכת המסחר כנגד חוק האכיפה, המטיל על מזמיני השירות את האחריות במקרה של הפרת זכויות עובדים, מראה כי חברות כוח האדם שלא יוכלו לאפשר את הפרת זכויות עובדיהם – לא יוכלו להתקיים. קריסת חברת "האחים עובדיה" שב"קו לעובד" נרשמו במהלך השנים תלונות רבות אודותיה – היא רק הסנונית הראשונה.

המשך קריאה >>

לראשונה בישראל – הרשעה על החזקה בתנאי עבדות

מאת: עו"ד חני בן ישראל בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע ביום 29.2.12 בפסק-דין תקדימי בני זוג מירושלים בעבירות של החזקה בתנאי עבדות ועיכוב דרכון. המתלוננת במקרה זה הוחזקה בתנאים הקרובים לתנאי כליאה בבית בו הועסקה בעבודות משק בית. היא לא הורשתה לצאת, עבדה שעות ארוכות בכל יום, שבעה ימים בשבוע, דרכונה עוכב בידי המעסיקים, והיא הולנה […]

המשך קריאה >>

הצלחה קטנה-גדולה

מאת: דנה רונן, רכזת משפטית   בסוף שנת 2011 הגיעה אלינו מרתה– עובדת שמקורה בגאנה ונמצאת בישראל כבר כ- 15 שנה. העובדת הגיעה אלינו לאחר שחלתה וקיבלה אישור לחופשת מחלה מרופא תעסוקתי. באותה תקופה היא הועסקה אצל תשע מעסיקות שונות – אצל כל אחת בין שלוש שנים לכ-15 שנה. בתקופה זו (כשלושה חודשים) היא לא יכלה […]

המשך קריאה >>

הצלחה של אכיפה אזרחית בתחום פליטים

מאת: נועה קאופמן, רכזת תחום פליטים לפני כחודשיים פירסמה חדווה ישכר – מתנדבת מסורה בעמותה את חוויותיה מליווי פיטים מאריתריאה אשר עבדו בבניין ולא קיבלו את שכרם. בשבוע האחרון אירעו התפתחויות משמעותיות בזכות התערבות שלנו. לאחר ביקורה של חדוה, נשלחו מכתבים לכל החברות המוכרות שאת שמם מצאנו באתרים בהם עבדו הפליטים. בתחילה קיבלנו תשובות שליליות בלבד, המתנערות […]

המשך קריאה >>

תחתום שאתה ארנב

מאת: תגריד שביטה ועבד דארי, רכזי עובדים פלסטינים עובדים פלשתינאים המועסקים ע"י מעסיקים ישראלים בהתנחלויות זכאים לכל הזכויות המעוגנות בחוקי העבודה בישראל. אישור לכך ניתן בפס"ד של בית הדין העליון משנת 2007.  קו לעובד בשיתוף עם האיגודים המקצועיים בשטחים פועל שנים רבות ליידע את העובדים על הזכויות המוקנות להם. שיעור האבטלה הגבוה ברשות הפלסטינית והגבלות על […]

המשך קריאה >>

עיריית חיפה וקבלניות המשנה שלה

מאת: איריס בר, מנהלת סניף חיפה שלושה סיפורים על העסקה עיריית חיפה וחברות הבת שלה (כגון אתו"ס) – מוסדות המנוהלים ע"י אנשים הנבחרים על ידינו, תושבי העיר, כל חמש שנים, וממומנים במידה רבה מכספי המיסים העירוניים אותם אנו משלמים… באוקטובר 2009 הגיעה למשרדנו י.א. שעבדה יותר משנתיים במשרה בהיקף של 40% כמדריכה בפינת הליטופים בגן […]

המשך קריאה >>

הצעה לרפורמה במיגור התופעה: עובדים ועניים

המאבק האחרון למען עובדי הקבלן עסק בתופעה חשובה בשוק העבודה הישראלי. לצערנו, זוהי תופעה אחת מיני רבות. בקו לעובד ניסחנו רפורמה שיישומה עשוי להעלות את רמת חייהם של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולהפוך את העבודה למקור חיי רווחה וגאווה. התוכנית מבוססת על ניסיון וידע שנצברו מהייעוץ הניתן לאלפי עובדים. בישראל מועסקים 3 מיליון עובדים. 33% […]

המשך קריאה >>

הצעה לרפורמה במיגור התופעה: עובדים ועניים

המאבק האחרון למען עובדי הקבלן עסק בתופעה חשובה בשוק העבודה הישראלי. לצערנו, זוהי תופעה אחת מיני רבות. בקו לעובד ניסחנו רפורמה שיישומה עשוי להעלות את רמת חייהם של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולהפוך את העבודה למקור חיי רווחה וגאווה. התוכנית מבוססת על ניסיון וידע שנצברו מהייעוץ הניתן לאלפי עובדים. בישראל מועסקים 3 מיליון עובדים. 33% […]

המשך קריאה >>

דיווח על סדנא בכפר ג'ווריש בנפת שכם

מאת: תגריד שביטא ביום שבת 4 פברואר 2012, נסענו לטולכרם , פגשנו את המתנדב המסייע לנו ונציג האיגוד. יחד נסענו לכפר ג'ווריש בנפת שכם שם המתינו לנו עובדים המועסקים בישראל קיימנו את הסדנא בחנות של המארח בכפר. זה כפר די עני, חסר כל מקור פרנסה חוץ מכוח עבודה שמנוצל בבוטות על ידי המעסיקים באזור. אין עבודת […]

המשך קריאה >>

עמדת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה בדבר מיגור ההעסקה הקבלנית

הקאוליציה הארצית להעסקה ישירה הוקמה בשנת 2010 ושותפים בה: עובדות ניקיון, נציגי ועדי עובדים, התאחדות הסטודנטים הארצית ויו"רי אגודות הסטודנטים, ארגוני עובדים וארגונים חברתיים כגון: צ"ח, איתך-מעכ"י, שת"יל, כוח לעובדים, התנועה החברתית לישראל, האגודה לזכויות האזרח, הפורום להגנת ההשכלה הציבורית, קו לעובד ועוד. כקואליציה המכילה הן עובדות ועובדים והן גופים וארגונים שעוסקים שנים רבות בליווי, […]

המשך קריאה >>

חוצה ישראל: גרסת הפליטים

בשבת בבוקר יצאתי עם אֶלַם ונגאסי לסיור כתובות בתל אביב – יפו ושכנותיה. השניים, פליטים מאריתריאה, שמטעמים מובנים לא אוכל לזהותם בשמם המלא, הועסקו על ידי קבלן עובדים בשם ג'קי באתרי בנייה שונים ברחבי גוש דן. אלם, כבן 30, הועסק על ידי ג'קי במשך שמונה חודשים; נגאסי, בן ארבעים ומשהו, עבד במשך שנה וחצי והוא […]

המשך קריאה >>

בג"ץ יולנדה גלוטן

מאת: עו"ד חני בן ישראל לפני כשלושה שבועות (15.11.2011) דן בג"ץ, בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בעתירתנו לדיון נוסף בענין תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדות סיעוד (דנג"ץ 10007/09 יולנדה גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה). הדיון הנוסף הוא בפסק-דינו של בג"ץ מלפני שנתיים, בו נקבע כי עובדות הסיעוד אינן באות – באופן קטגורי וגורף […]

המשך קריאה >>

אל תשפכו את התינוק עם המים

מאת: עו"ד רחלי אידלביץ בעבר הסדיר נוהל עובדת זרה שילדה בישראל את נושא מעמד העובדות בתקופת חופשת לידה ובמצב בו הסתיימה העסקתן בתקופת ההיריון מכל סיבה שהיא. העובדות קיבלו אשרת תייר ל-3 חודשים עם אופציה להארכה מסיבות הומניטאריות. העובדות נהנו ממעמד חוקי בחופשת הלידה וגם במקרים של פיטורים/התפטרות, כשהסיכוי למצוא מעסיק חדש של עובדת הרה הוא […]

המשך קריאה >>

בג"ץ יולנדה גלוטן

מאת: עו"ד חני בן ישראל   לפני כשלושה שבועות (15.11.2011) דן בג"ץ, בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בעתירתנו לדיון נוסף בענין תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדות סיעוד (דנג"ץ 10007/09 יולנדה גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה). הדיון הנוסף הוא בפסק-דינו של בג"ץ מלפני שנתיים, בו נקבע כי עובדות הסיעוד אינן באות – באופן קטגורי […]

המשך קריאה >>

תמצית החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

מאת: מתוך אתר האגודה לזכויות האזרח   ביום 12.12 עברה בכנסת הצ"ח ממשלתית להגברת האכיפה של דיני העבודה אחרי שנתיים וחצי של דיונים. הצ"ח הזו כוללת מספר כלים, כולל כלים חדשניים כמו אחריות מזמין השירות, להגברת האכיפה של דיני עבודה. היא נולדה בעקבות עבודה ארוכת שנים של הארגונים שהעלתה על סדר היום את בעיות האכיפה של דיני העבודה […]

המשך קריאה >>

שביתת מאות עובדים תאילנדים במושב אחיטוב

מאת: יעל אברמן, דוברת ביום שני ה-11.7.2011 שבתו 400 עובדים תאילנדים במושב אחיטוב שבעמק חפר כמחאה על תנאי העסקתם והפרת זכויותיהם. כ-400 עובדים החליטו לא לעבוד ועמדו בדממה מוחלטת ליד חממות המלפפונים, בפתח היישוב. השובתים הם כחצי מהעובדים במושב שמגדל 70% מהתוצרת החקלאית בישראל. כתגובה לשביתה, פתח משרד התמ"ת בחקירה נגד המעסיקים. העובדים שבתו שביתת […]

המשך קריאה >>

רב הנסתר על הגלוי: החלטת הממשלה להארכת שהיית העובדים הסינים בישראל

מאת: דנה שקד, רכזת תחום בניין ביום שני האחרון, הגיעו אלינו עובדים סינים ובידם מסמך אותו ביקשו שנתרגם להם כמו גם ביקשו לדעת כיצד תוכן המכתב משפיע על שהייתם בישראל. המכתב מיום 1.6.11, עליו חתום אלדד ניצן, יו"ר התאגדות תאגידי כוח אדם לבניין, מסביר כי התאחדות הקבלנים ומשרד האוצר עתידים לחתום על הסכם ביום 6.6.11 בו […]

המשך קריאה >>

עבירה משמעתית של עובד משרד הפנים

מאת: עידית לבוביץ', רכזת תחום סיעוד הסיפור שלהלן ממחיש התנהלות פנימית שנויה במחלוקת במסדרונות משרד הפנים. התכתבות בין מספר בעלי תפקידים בכירים ברשות האוכלוסין וההגירה חושפת דעות והתנהלות של אנשי משרד הפנים כלפי עובדים זרים המועסקים בארץ כחוק. ההתכתבות החלה בעקבות פניה של קו לעובד למשרד הפנים לאשר על פי חוק את יציאתה של עובדת זרה […]

המשך קריאה >>

קפה בערבית? לא ברשת ארומה תל אביב

מאת: עו"ד גדיר ניקולא ביום 2 אפריל 2011 פנה "הפורום לאכיפת זכויות עובדים" לחברת "סהר שפע אחזקות ובניו בע"מ", בעלי רשת בתי הקפה ארומה ת"א, בבקשה להורות על ביטול הנוהל האוסר על עובדי רשת ארומה תל-אביב לדבר בשפה מלבד העברית. הנוהל, כך ציינה עו"ד גדיר ניקולא, כותבת המכתב, האוסר על עובדים לשוחח ביניהם בשפת אמם ו/או […]

המשך קריאה >>

בוטל "נוהל עובדת זרה בהריון"

לאחר בג"ץ הכבילה ובג"ץ גבעת זאב, הישג שלישי בבג"ץ ל"קו לעובד" – ביטל "נוהל עובדת זרה בהריון"

המשך קריאה >>

תאילנדים, עושק וההסתדרות

מה קורה כאשר ההסתדרות מחליטה להרחיב את תחומי עיסוקה? היא מחליטה להחתים ולגבות מעובדים תאילנדים העתידים להגיע לישראל דמי חבר משולמים מראש, למשך תקופה של 5 שנים. מה קורה כאשר מסבים את תשומת ליבם של מנהלי ההסתדרות לכך שפעילותם גובלת בעושק שכן מעבר לעובדה שאין העובדים יודעים על מה הם חותמים, אין זה לגיטימי לגבות […]

המשך קריאה >>

ארגוני זכויות אדם: תיקון חוק הכניסה לישראל שידון ביום ה' בוועדת הפנים: "סולל את הדרך לעבדות מודרנית"

מאת: דנה שקד, דוברת "קו לעובד" • תיקון החוק יחזיר את הסדר הכבילה של עובדות זרות למעסיקיהן בגרסה דרקונית ופוגענית • תיקון החוק עומד בניגוד בוטה לפסיקת בית משפט עליון ויפגע פגיעה חמורה בזכויות יסוד • תיקון החוק יפגע פגיעה רב ממדית בשוק העבודה הישראלי, בעיקר בעובדים ישראלים ברמות השכר הנמוכות • תיקון החוק מוכיח כי מדיניותה הרשמית של הממשלה […]

המשך קריאה >>

הזכות לצאת לביקור מולדת

מאת: רחלי אידילביץ', עו"ד ר' היא מהגרת עבודה מסרי לנקה. היא שילמה 7000$ כדמי תיווך על מנת לקנות את הזכות לעבוד בישראל. בכדי לממן סכום זה לקחה ר' הלוואה מגורמים פרטיים והיא משלמת ריבית בגובה של כ- 250$ לחודש. להבטחת החוב משכנה את ביתה בסרי לנקה וטרם פרעה את חובה. ר' הינה אלמנה ולה שלושה ילדים […]

המשך קריאה >>

תביעה נזיקית נגד המשטרה בגין ברוטאליות בעת מעצר עובדת

מאת: חני בן ישראל, עו"ד באוגוסט האחרון הגישה הקליניקה לזכויות אדם תביעה נזיקית נגד המשטרה בשם מהגרת עבודה מסרי לנקה, שהופנתה אליהם על ידינו. העובדת נעצרה בברוטאליות בעקבות תלונת מעסיקה (שהוא גם שוטר) בגין גניבה. העובדת סבלה יחס מחפיר בעת מעצרה, לרבות חיובה להתפשט על מנת לבדוק את מינה. העובדת תובעת את המשטרה באמצעות הקליניקה, בין […]

המשך קריאה >>

בית הדין הארצי אישר לראשונה תובענה ייצוגית

מאת: ערן גולן, חבר ועד מנהל קו לעובד התייצבה בהליך לבקשת בית הדין הארצי שדן באפשרות של עובד אבטחה שלא הפרישו עבורו כספים לפנסיה להגיש תובענה ייצוגית בשם כל עובדי החברה. בפעם הראשונה הכיר בית הדין הארצי בשיטתיות ההפרה של זכויות עובדים מוחלשים בענף השמירה. בפסק הדין ציינו הנשיא אדלר, והשופטים רבינוביץ ווירט-ליבנה כי התמונה הכוללת […]

המשך קריאה >>

עדות מהשטח: נכנסים לעבוד בריאים וחוזרים הביתה חולים

מאת: תגריד שיבטה, קו לעובד למשרד האיגודים בקלקיליה נכנסה אישה צולעת, מבוגרת, לבושה שחורים. סימני הימים הקשים ניכרים על פניה. במשך עשרות שנים היא עבדה אצל מעסיקים רבים, תמיד עם אותו קבלן מוביל ומעסיקים רבים, תמיד בעבודות חקלאיות. גם בימי הסגר עומס העבודה היה רב והקבלן לחץ שתגענה לעבודה. הנשים והיא בתוכן, עשו את דרכן לפגוש […]

המשך קריאה >>

על כהי עור ולבנים

מאת: דנה שקד, דוברת "קו לעובד" בתגובה על "דו"ח של הכנסת: הממשלה טועה בטיפול בעובדים הזרים" מאת עידו סולומון (17.1.11 TheMarker,) מרכז המחקר והמידע של הכנסת פירסם דו"ח על כך ש-60% מהעובדים הזרים הלא חוקיים הם תיירים שנכנסו לישראל ולא יצאו ממנה. הדו"ח מדגיש כי רשות ההגירה אינה מתמודדת עם 100 אלף איש שנכנסו לישראל כתיירים […]

המשך קריאה >>

הצעות החוק שנדונו בוועדת הפנים של הכנסת מאיימות להחזיר את ישראל לאחור

ביום 3.1.2010 דנה ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת בשתי הצעות חוק, בכפיפה אחת, שמאיימות להחזיר למדינת ישראל דפוסי התנהלות לא דמוקרטיים ופוגעניים. ההצעה הראשונה, חוק העבדות (סעיפים 8(1), 8(2), ו 8(4) תיקון חוק הכניסה לישראל), מבקשת להחזיר את הסדרי הכבילה למהגרי העבודה בתחום הסיעוד. אחרי שבג"ץ הכריע כי כבילת עובד למעסיק איננה חוקתית, מבקשת הצעת החוק להחזיר […]

המשך קריאה >>

בית המשפט העליון קבע : אסור לקנוס מעסיקים של מבקשי מקלט

בית-המשפט העליון – בהרכב השופטים ארבל, רובינשטיין ומלצר פסק ביום,19.1.2011, כי מבקשי מקלט יוכלו לעבוד עד להכרעה בבקשות המקלט שלהם. העתירה הוגשה על-ידי הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב בשם שמונה ארגוני זכויות אדם (*) כנגד החלטת ממשלה מיולי 2010, שקבעה שהחל מה- 1.9.2010 יתחיל משרד הפנים לקנוס מעסיקים של מבקשי מקלט בגין העסקה שלא כדין. פסק […]

המשך קריאה >>

ביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע: זכותה של עובדת סיעוד לממש ימי מחלה במקום בו תבחר

ביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע, דן לאחרונה (4.1.2010) בעניינה של עובדת שעתרה כנגד חברת הסיעוד "א.ש. סיעוד ורווחה בע"מ" לאחר שמנהלת סניף החברה בדימונה איימה על העובדת וצעקה עליה שאם תעזוב את בית מעסיקתה היא לא תקבל את שכרה ותגורש מהארץ. העובדת, שיוצגה ע"י עו"ד דוח'י מעמותת "קו לעובד" קיבלה אישור רפואי לשלושה ימי מחלה. […]

המשך קריאה >>

מבקש מקלט שנפצע בעבודה

מאת: אהוד עין-גיל, מתנדב לפעמים מקרה של עובד אחר מלמד על מגוון הבעיות שבהם נתקלים מבקשי מקלט שנפצעו בעבודה. ב-2 בספטמבר התייצב אצלנו מבקש מקלט מאריתריאה, שהתקבל לעבודה במסעדה בקיסריה (צפונית לחדרה, כנדרש בעבר על פי "נוהל גדרה-חדרה") וביום השלישי לעבודתו נפצע ושבר את ידו. הוא נשלח לטיפול בבית החולים הלל יפה בחדרה, אך הניתוח והקיבוע של השבר […]

המשך קריאה >>

מתנדבים מדווחים

מאת: זהבית פרידמן, חברת ועד מנהל ומתנדבת וצבי אלרואי, מתנדב זהבית פרידמן, חברת ועד מנהל ומתנדבת ותיקה בעמותה וצבי אלרואי, מתנדב חדש, מדווחים לנו מהשטח ומעלים על הכתב סיפורים של שני עובדים שפנו אל "קו לעובד" בבקשה לסיוע. תשלום מלוא גמלת הסיעוד ממשרד הביטחון לעובד הסיעוד מאת: זהבית פרידמן, חברת ועד מנהל עובדת סרי לנקית שהגיעה […]

המשך קריאה >>

על שימוש במי קולחין בחקלאות

מאת: נטע רוזנטל, רכזת פניות עובדי חקלאותמי קולחין הינם מי שפכים (שמקורם במי ביוב, פסולת, תעשייה וכדומה), שעברו טיהור וסינון. סוג זה של מים משמשים כמי השקיה בשטחים חקלאים, אך בשום אופן אינם מתאימים לשתייה. משרד הבריאות רואה בחומרה כל זרימה של מי קולחין למאגר מי שתייה.למרות זאת, הגיעו לאחרונה מספר תלונות מעובדי חקלאות ממושבים שונים […]

המשך קריאה >>

מהגרי עבודה במפעל יזע בירדן דורשים סולידריות

מאת: ארגון ה NLC ארגון ה NLC מדווח כי בצעד חסר תקדים אלפי מהגרי עבודה מסרי לנקה, בנגלדש, הודו ונפאל התאגדו בירדן לצורך מאבק משותף על זכויות העבודה שלהם. העובדים מועסקים במפעל בדים הגדול בירדן, "קלאסיק", שמייצר בגדים עבור החברה הקמעונאית הגדולה בעולם, "וול מארט" ועבור חברת ההלבשה "היינסברנדס". למרות הסכם סחר חופשי שנחתם לפני למעלה מתשע שנים […]

המשך קריאה >>

שניים סינים עם ממון גדול

מאת: דנה שקד, רכזת עובדים סינים 100 מהגרי עבודה מסין הגיעו לישראל ביולי 2010, על פי נתוני הלמ"ס. מהגרי העבודה, לא הגיעו לעבוד בישראל בענף הבניין, כבעבר, אלא לעבוד בה בחקלאות. העובדים שילמו בסין 21,000$ דמי תיווך כל אחד עבור הזכות המפוקפקת לעבוד בישראל. ארבעה מהעובדים הגיעו אל משרדינו במהלך יום שני בערב, ערב קבלת קהל […]

המשך קריאה >>

צמתי הרתעה באכיפת חוקי עבודה

מאת: חנה זהר, מנהלת עמותת "קו לעובד", עו"ד ד"ר יובל לבנת, פעיל ב"קו לעובד" ובפורום לאכיפת זכויות עובדים לאחרונה מגלה משרד האוצר נכונות למלא אחר הדרישה שנשמעת כבר זמן רב, להגדלת מספר הפקחים במחלקת האכיפה בתמ"ת. הנתונים על פערי השכר הגדלים, שיעור העובדים העניים, ובמיוחד ההשוואה למדינות החברות ב- OECD, השפיעו כנראה על מקבלי ההחלטות באוצר. […]

המשך קריאה >>

חלית? אינך רשאית לעבוד בישראל

מאת: עידית לבוביץ', רכזת תחום סיעוד ש' הגיעה לישראל מנפאל בספטמבר 2008 על מנת לעבוד בה בתחום הסיעוד. היא שילמה 9,000$ דמי תיווך בתמורה לקבלת אשרת עבודה בישראל כשהיא משאירה מאחוריה את ביתה בת השש אצל אימה. עם הגיעה לישראל החלה לעבוד אצל מעסיקה ובמהלך חודש מרץ 2009, חלתה בשחפת. ש' אושפזה בבית החולים ושהתה שם […]

המשך קריאה >>

פשיטה משטרתית במושב בשרון

מאת: נטע רוזנטל, רכזת תחום חקלאות הוזמנתי על ידי יחידת סער של המשטרה להצטרף לפשיטה משטרתית באחד המושבים באזור השרון, בכדי לחקור מידע מודיעיני חמור אודות כפייה, עושק ואיומים שהתקבל ביחידת המודיעין שלהם. על פי המידע, העובדים התאילנדים המועסקים שם, מועסקים 19 שעות ביום, לנים במגורים בלתי ראויים ונאלצים לשלם קנס כספי בסך 400 שקלים […]

המשך קריאה >>

המתיקות המרה של "ממתקי עונג בע"מ"

את: סלווא עלינאת, רכזת שטח עובדים פלסטינים בהתנחלויות בחמישי ליולי 2010, פנתה קבוצה של שמונה נשים שמועסקות במפעל "עונג ממתקים" ושנמצא באזור תעשיה של מישור אדומים, אל גב' סלווא עלינאת, נציגת "קו לעובד". העובדות סיפרו כי שכרן מולן במשך חודשיים ולכן פנו אל מנהל העבודה שלהן ומחו על כך בפני שאר העובדים. בתגובה, סיפרו העובדות, הורה […]

המשך קריאה >>

"ספטמבר השחור" – מיליון עובדים המשתכרים לפי שעות יקבלו שכר נמוך על תקופת החגים

מאת: חנה זהר, מנהלת "קו לעובד"חודש ספטמבר והחגים עימו, אינו מבשר טובות למיליון עובדים במשק. עובדים המשתכרים שכר חודשי מקבלים שכר קבוע מידי חודש גם אם היו במהלך החודש כמה חגים. לעומתם העובדים המשתכרים לפי שעות מקבלים שכר רק לפי שעות עבודתם בפועל.המשמעות היא כי בתקופת החגים כפי שקורה בדרך כלל בחודשים ספטמבר-אוקטובר העובדים מקבלים שכר […]

המשך קריאה >>

"נמאס לי להשתכר 14 ש"ח בשעה"

מאת: דנה שקד, רכזת טיפול בעובדים סינים צ' הגיע למשרדינו במהלך חודש יולי, מלווה בחברה סינית המועסקת בסיעוד. צ' התיישב מולי והודיע "הגעתי לפני חודש לעבוד בישראל בחקלאות. אני מועסק בשדה ליד רמלה ומקבל 14 ₪ לשעה. שכרי המועט נשלח ישירות לסין ואין לי כסף מזומן ביד". לשאלתי ענה כי הוא אינו מקבל תלושי שכר […]

המשך קריאה >>

מבקשי מקלט בישראל יוכלו לפתוח חשבונות בנק

לאחר תקופה ארוכה בה נמנע מפליטים לפתוח חשבונות בנק בשל היעדר תעודות מזהות, המפקח על הבנקים פרסם עדכון להסדר לפתיחת חשבונות בנק למבקשי מקלט בישראל הליך הזיהוי, האימות ודרישת המסמכים ע"י הבנקים יתבסס על אשרות משרד הפנים. ההסדר המעודכן נועד לאפשר למבקשי מקלט ולנהנים מהגנה הומניטארית זמנית לפתוח חשבונות בנק. לפי ההסדר, הליך הזיהוי, האימות ודרישת המסמכים […]

המשך קריאה >>

סיכום טענות בדיון הנוסף בבג"צ שעות נוספות לעובדות סיעוד

מאת: עו"ד חני בן ישראל   ביום 1.8.2010 הגשנו לבית-המשפט העליון סיכום טענות בדיון הנוסף שנקבע כי יתקיים בפסק-דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 1678/07 גלוטן נ' בית-הדין הארצי לעבודה (פסק-דין מיום 29.11.2009). עניינו של הדיון הנוסף בשאלה, האם חוק שעות עבודה ומנוחה על חל עובדות בתחום הסיעוד הביתי. בפסק-הדין נשוא הדיון הנוסף נקבע, כי חוק שעות עבודה […]

המשך קריאה >>

פרק הזמן להגשת הבקשות לא יוארך – אך לא יהיו ילדי זרים שבקשותיהם יידחו רק בגלל קושי להשיג מסמכים

דיון היום בג"צ דחה את בקשת הארגונים להאריך את פרק הזמן שניתן לילדי מהגרי העבודה להשגת המסמכים. יחד עם זאת, בית המשפט העליון הבהיר שלא יהיו ילדים שבקשותיהם יידחו רק בשל קשיים ביורוקרטיים: ילדים שיעמדו בקריטריונים – יקבלו הארכת זמן, במידת הצורך, וכל מקרה לגופו. כידוע, ביום ראשון לפני כשבוע וחצי עתרו לבג"צ שישה ארגונים […]

המשך קריאה >>

הגדרת יום ושבוע עבודה והעסקה בשעות נוספות

מאת: מור פרנס-קוריאל, עו"ד בחסות חוק ההסדרים ובהסכמת ההסתדרות, מבקשת היום הממשלה לשנות את ההגדרות של יום ושבוע העבודה התקני, ובכך להתיר למעסיקים להעביד עובדים במשך שעות ארוכות ומתישות, תוך הימנעות מתשלום שעות נוספות. לפי הצעת הממשלה, יוסמך שר התמ"ת לאשר הסכמים קיבוציים הקובעים מסגרת שעות ארוכה מהקבוע בחוק ל"יום עבודה" ו-"שבוע עבודה". בפועל, הדבר יהווה […]

המשך קריאה >>

משרד הפנים מסובב שוב את הדלת

מאת: זהבית פרידמן, חברת הועד המנהל במשך שלוש שנים ו-10 חודשים הועסקה שיווה ראי, עובדת זרה מנפאל, בסיעוד קשישה ממרכז הארץ, סייעה לה בכל צרכיה והתחבבה מאוד על המעסיקה ומשפחתה. הקשישה הלכה לעולמה, וביולי 2009 הופנתה שיווה ע"י לשכת כוח-האדם "מייג'ור 22" לסעוד קשישה אחרת במושב רישפון. ע"פ "נוהל הלשכות הפרטיות" הונפק מכתב השמה מטעם הלשכה […]

המשך קריאה >>

השתתפות נציגת "קו לעובד" בכנס מהגרי עבודה, סיאול, יולי 2010

מאת: עידית לבוביץ', רכזת תחום סיעוד הכנס אורגן ונוהל על ידי ארגון ה- (APMM (Asia Pacific Mission for Migrants. זהו הכנס השני העוסק במהגרי עבודה לא מתועדים (undocumented), הכנס הראשון התקיים בשנת 2003, והמטרה של הכנס הנוכחי הייתה לבחון מהם השינויים שהתרחשו במהלך השנים מאז קיום הכנס הראשון, מהם השינויים שהתרחשו בעקבות המשבר הכלכלי העולמי, ומהן […]

המשך קריאה >>

לא בטוחים

העדר אמצעי מיגון בסיסיים במפעל סולאור באזור התעשייה "ניצני שלום"

המשך קריאה >>

מה לעשות? יוסי הוא קפדן

מאת: אירת פורת, מתנדבת סימון (שם בדוי) הגיעה מקונגו כתיירת לפני חמש שנים. לאחר חודש הגישה בקשה לקבל מקלט מדיני וזו אושרה. היא שוהה כאן כדין כמי שמדינת ישראל נתנה לה הגנה עד אשר יסתיים המשבר במדינתה. בעלה של סימון נהרג והיא נותרה מפרנסת יחידה לשלושת ילדיה. בישראל היא עובדת בניקיון. מנקה את בתיהן של משפחות […]

המשך קריאה >>

חברת "השמירה" זכתה לדירוג זהב במדרג "מעלה" 2010

מאת: חנה זוהר, מנהלת חברת "השמירה" בע"מ, גאה לבטח עד מאוד בהישג זה עד שהיא טורחת לפרסם מודעה בעיתונות, במימונה המלא, בדבר הדירוג לו היא זכתה. עופר אזולאי, שעבד כמאבטח בחברה בוודאי לא היה ממליץ על החברה למדרג, אבל אותו ושכמותו אף אחד לא שואל. אזולאי, מאבטח בחברת "השמירה" בע"מ, קיבל ביום 8.2.2010 מכתב מהחברה בו […]

המשך קריאה >>

תלונה מספר xxx: אבן חסן (פליט) נגד עלי (קבלן עובדים)

מאת: חדוה ישכר, חברת ועד מנהל, חברת ועדת כספים המקום: משרדנו בתל אביב – יפו. הזמן: סוף דצמבר 2009, שעת קבלת פליטים ומבקשי מקלט ביום שלישי אחד אחרי הצהריים. אחמד אבן חסן (כל השמות המוזכרים כאן הינם שמות בדויים), פליט מדרפור, מתיישב נרגש מעט על קצה הכסא שממולי. אני מתבוננת בתצלומו המופיע בדרכון המרופט שהוא מגיש […]

המשך קריאה >>

השתתפות נציגת "קו לעובד" בכינוס ארגון העבודה העולמי, ג'נבה, יוני 2010

מאת: עו"ד חני בן ישראל בחודש יוני 2010 נערך בג'נבה כינוס ארגון העבודה העולמי ה-99, שבסדר יומו נכלל, לראשונה, הנושא של "העסקה הוגנת לעובדים במשקי בית" (Decent Work for Domestic Workers). נציגת קו לעובד השתתפה בכינוס במסגרת משלחת מטעם הארגון Migrant Forum in Asia MFA)), אשר מנתה כ-20 משתתפים וכללה נציגי ארגוני זכויות אדם ממדינות מוצא […]

המשך קריאה >>

עובדים זרים בבניין – סוף עידן לבנייה סינית בישראל?

מאת: דנה שקד, רכזת עובדים סינים 3,000 עובדים מסין עתידים היו לעזוב את ישראל בסוף חודש יוני 2010. לעובדים, ששילמו דמי תיווך העומדים על ממוצע של 25,000$, נאמר כי הם מגיעים לישראל על מנת לעבוד בה חמש שנים. העובדים עשו חישוב פשוט שבמידה וירוויחו 1,000$ בממוצע בחודש, יוכלו להחזיר את דמי התיווך הגבוהים אותם לקחו בסין […]

המשך קריאה >>

גוף ונפש: הקשר בין תנאי עבודה קשים לבריאות נפשית

מאת: אירית פורת, מתנדבת בחודש נובמבר 2009, הגיעה עובדת פיליפינית למשרדנו ב"קו לעובד" כדי לשתף אותנו. קשה לה. כבר ארבע שנים אינה ישנה בלילות. היא חולקת את מיטתה עם זקנה עיוורת, חסרת שקט. שנתה של הזקנה נודדת, היא מבקשת להתהפך במיטתה, רוצה לדעת מהי השעה, רוצה ללכת לשירותים, גונחת, מבקשת מים. מדי יום לאחר ארוחת הבוקר, […]

המשך קריאה >>

איך הפך שכר המינימום לשכר המקסימום?

מאת: חנה זוהר, מנהלת הוועדה לבחינת שכר מקסימום לבכירים במגזר הציבורי ובחברות הציבוריות דנה בימים אלה בהצעת החוק של חברי הכנסת שלי יחימוביץ' וחיים כץ, לקביעת שכר מקסימום לבכירים. אחת הטענות שמעלים מתנגדי החוק, היא כי זו התערבות בשוק החופשי. שכר מקסימום קיים במשק כבר הרבה זמן. זהו בעצם שכר המינימום, של יותר ויותר עובדים, למעלה […]

המשך קריאה >>

חידוש הרישום למאגר עובדים זרים בענף הסיעוד: חזון מול מציאות

מאת: עידית לבוביץ', רכזת תחום סיעוד חידוש הרישום במאגר ביום 7.3.2010 יצא משרד הפנים בהודעה לציבור על הקמתו, בפעם השניה, של המאגר לעובדים זרים בסיעוד הנמצאים בישראל. צויין כי משרד הפנים יתחיל ביום 15.3.2010 במבצע חד פעמי להסדרת מעמדם של עובדי סיעוד זרים ללא אשרה בתוקף או ללא מעסיק סיעודי. במסגרת המבצע, יוכל עובד בענף הסיעוד […]

המשך קריאה >>

אין גבול לאבסורד – עובדים תאילנדים חויבו לשלם להסתדרות דמי חבר מראש לחמש שנים

מאת: חנה זוהר, מנהלת מה גדולה הייתה הפתעתנו לגלות כי ההסתדרות הצטרפה למעסיקים, חברות כוח האדם ולממשלה כקבוצה נוספת שמבקשת להרוויח מהגעתם של מהגרי עבודה מתאילנד. בכתבתו מיום 5.5.2010 ב"גלובס" דיווח שי ניב כי "עובדים זרים יצטרפו להסתדרות וישלמו 1,580 שקל", הסכום, כך נכתב, ישלום בתמורה לייצוגם של מהגרי העבודה על ידי ההסתדרות למשך חמש שנים. […]

המשך קריאה >>

ביה"ד לעבודה פסק: גם ה"ראיס" וגם המעסיק יהיו אחראים לשכר העובדות

מאת: דנה שקד, דוברתעובדות פלשתיניות שהועסקו אצל "איתן וינון חקלאות בע"מ" במושב נעמה בבקעת הירדן, תבעו את מעסיקיהן בשל אי תשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון דמי חופשה, פדיון דמי הבראה ודמי חגים. לכאורה אין חדש תחת השמש, אך בכל זאת מצאנו לנכון להעלות את סיפורן על הכתב כי לא כל יום אוזרות אומץ עובדות פלשתינאיות […]

המשך קריאה >>

תעשיית הרווחים מהעובדים התאילנדים

מאת: חנה זוהר, מנהלת האישור לכניסתם של 3,700 עובדים תאילנדים נוספים שניתן על ידי משרד הפנים, מביא עמו לא רק בשורה טובה לעובדים בחקלאות, אלא משמש מקור הכנסה נכבד לממשלה, לחקלאים ולחברות כוח האדם. והנה, באחרונה התבשרנו שגם ההסתדרות מצטרפת למרוויחים מהעובדים. לאחר מגעים עם שר העבודה התאילנדי, כל עובד תאילנדי ישלם לפני צאתו לישראל דמי […]

המשך קריאה >>

ממצאי דו"ח מבקר המדינה מחזקים את טענות "קו לעובד" בדבר קיום תופעות של סחר בבני אדם בענף החקלאותממצאי דו"ח מבקר המדינה מחזקים את טענות "קו לעובד" בדבר קיום תופעות של סחר בבני אדם בענף החקלאות

מאת: דנה שקד, דוברת דו"ח מבקר המדינה השנתי לשנת 2010 שהתפרסם היום, מקדיש פרק על היתרים להעסקת עובדים זרים בענפי החקלאות והבנייה. ממצאי הדו"ח מחזקים את טענות "קו לעובד" בדבר קיום תופעות של סחר בבני אדם בענף החקלאות דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום, 11.5.2010, מצביע על מספר כשלים מרכזיים עליהם מתריעה עמותת "קו לעובד" מזה שנים: […]

המשך קריאה >>

ברגע האחרון נמנע הגירוש: בית המשפט הוציא צו ארעי נגד גירוש מהגרת העבודה ההרה

שלושה ארגוני זכויות אדם, "מוקד סיוע לעובדים זרים", "האגודה לזכויות האזרח" ו"קו לעובד" עתרו הבוקר לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית משפט מחוזי – מחוז מרכז) בדרישה למנוע את גירושה מישראל של מהגרת עבודה מהפיליפינים בחודש השמיני להריונה. ג'ני הגיעה לישראל מהפיליפינים כשהיא מחזיקה בידה אשרת ב/1 לעבודה בענף הסיעוד. היא הועסקה בסיעוד כחוק, כאשר הכירה […]

המשך קריאה >>

סודה קלאב הלינה את שכרם של עובדים פלסטינים ומעכבת תשלום זכויותיהם של פליטים

מאת: סלוא עלינאת, רכזת שטח עובדים פלסטינים בהתנחלויות לפני כשנה תארנו במאמר של קו לעובד על כך שעובדיה הפלסטינים של חברת "סודה קלאב" זוכים לתנאי העסקה שווים לעמיתיהם הישראלים בעקבות החלטת החברה ליישם את החובה לשלם לעובדים על פי חוקי העבודה בישראל. צעד חשוב זה הושג בעקבות לחץ תקשורתי ואיומים בתביעה משפטית מצד עמותת "קו לעובד". העובדים הפלסטינים […]

המשך קריאה >>

הזרים מייצרים אבטלה? על תעבדו עלינו

מאת: עו"ד חני בין ישראל   קצת קשה לחמוק בימים אלה ממבטיהם הנוגים של "רני כרמלי, חייל משוחרר", "נועה הראל, סטודנטית" ויתר חבריהם לקמפיין החדש של משרד הפנים, תחת הכותרת: "אל תפגעו בפרנסה שלנו". "אני סטודנטית לחינוך מיוחד", מישירה "נועה הראל" מבט נוגה למצלמה בעוד מוזיקה חרישית מתנגנת ברקע. "חשבתי לעבוד בטיפול בילדים או בנקיון בתים, […]

המשך קריאה >>

עבודה במפעל צעצועים היא לא משחק ילדים

מאת: ראאד אבו יוסף, יועץ לענייני בטיחות, "קו לעובד" עובדה ידועה לכול היא כי צבעים מסוימים עלולים להיות רעילים. הורים לפעוטות וילדים בודקים היטב האם הצעצוע אותו הם קונים אינו רעיל ובטוח לשימוש. כל צבע שונה במרכיבו וכך גם השפעתו על גוף האדם. הצבעים בהם משתמשים לצביעת זכוכית מכילים שיעור גבוה של תחמוצת, עופרת וחומרים רעילים […]

המשך קריאה >>

משכורת תמורת יחסי מין

מאת: עידית לבוביץ', רכזת תחום הסיעוד עמותת "קו לעובד" מסייעת באופן יומיומי למהגרי העבודה השוהים בישראל ועובדים בה. מתנדבי ועובדי העמותה נתקלים באין ספור מקרים בהם עוברים מהגרי העבודה התעללות קשה מצד מעסיקיהם ובני משפחתם. סיפוריהם האישיים אינם נחשפים לתקשורת ועמותת "קו לעובד" מתקשה לפרסמם כמו גם לשתף את הציבור כיצד נראים חיי מהגרי העבודה בישראל. בסוף […]

המשך קריאה >>

30 יום בלבד בטרם גירוש

מאת: זהבית פרידמן, מתנדבת, חברת הועד המנהל אל "קו לעובד" פונים עשרות עובדים מדי חודש הנאלצים לעזוב את ישראל לאחר שמעסיקם נפטר או שפוטרו מעבודתם, והם שוהים בישראל מעל 51 חודשים, מבלי שקיבלו את שכר חודש אחרון לעבודתם, פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות נלוות: נ' סעדה זוג קשישים במשך שלוש וחצי שנים. במהלך חודש ינואר 2010 נפטרה […]

המשך קריאה >>

רמאות בתלושי השכר

מאת: נריה מרק, רכזת פניות מבקשי/ות המקלט מגוון של שיטות רמאות נגלות לעובדי ומתנדבי קו לעובד בתלושי השכר אותם מציגים העובדים שפונים אלינו. לעיתים השיטות מוסוות בתחכום, ולעיתים הן גלויות לעין לחלוטין. שיטה נפוצה בה משתמשים מעסיקים בכדי לרמות את מהגרי העבודה שאינם קוראים עברית היא הוספת סעיף, מילה קטנה בתלוש – "מפרעה" או "מקדמה". מדובר […]

המשך קריאה >>

שיכון מהגרי עבודה מתאילנד בלול

מאת: תום מהגר, רכז טיפול בעובדים תאילנדים, "קו לעובד" בתאריך 4.2.10 התקבלה במשרדי "קו לעובד" פנייה דחופה מארבעה עובדים תאילנדים שמועסקים במושב חצב שבאזור גדרה, וסיפרו כי הם גרים ב"חדר" שאינו מחובר לשירותים, לגז ולמים חמים. בנוסף לזאת, סיפרו כי המבנה בו הם שוהים פרוץ לגמרי מכל הכיוונים ואינו מקורה. עוד באותו היום נעשתה פנייה מטעם "קו לעובד", […]

המשך קריאה >>

פועלי בניין בישראל: יצאו לעבודה וחזרו בתכריכים

מאת: סלוא עלינאת, ערפאת עמרו ומחמוד עאמר נפילתם של פועלי בניין, שרובם פלסטיניים, מהפיגומים, הפכה לתופעה נפוצה. חלק מאתרי החדשות הישראליים המדווחים על תאונות אלה אינם טורחים אפילו להזכיר את שמות הפועלים וזאת למרות שפציעותיהם קשות ולפעמים מדובר במקרי מוות. מרבית המעסיקים הישראליים מזלזלים בבטיחות עובדיהם, ובמיוחד במקרים בהם העובדים מועסקים באמצעות קבלן. למעשה אין קשר […]

המשך קריאה >>

פועלי בניין בישראל: יצאו לעבודה וחזרו בתכריכים

מאת: סלוא עלינאת, ערפאת עמרו ומחמוד עאמר נפילתם של פועלי בניין, שרובם פלסטיניים, מהפיגומים, הפכה לתופעה נפוצה. חלק מאתרי החדשות הישראליים המדווחים על תאונות אלה אינם טורחים אפילו להזכיר את שמות הפועלים וזאת למרות שפציעותיהם קשות ולפעמים מדובר במקרי מוות. מרבית המעסיקים הישראליים מזלזלים בבטיחות עובדיהם, ובמיוחד במקרים בהם העובדים מועסקים באמצעות קבלן. למעשה אין קשר […]

המשך קריאה >>

מחסום איל הישראלי: קטטות בין העובדים על מקומם בתור וחיפוש בטחוני קשוח

מאת: מחמוד עאמר, יו"ר ההתאחדות הכללית של איגוד פועלי פלסטין במחוז קלקיליה הם יוצאים לעבודה בשעה 1:00 לפנות בוקר. עוזבים את מיטתם החמה באמצע הלילה בכדי לא להפסיד יום עבודה בצד המערבי של גדר ההפרדה. מגיעים לעבוד בישראל בבניין, בחקלאות, או במתן שירותים אחרים, ממלאים תפקידים שהישראלים אינם רוצים למלא ומוצאים את עצמם מתחרים על עבודות […]

המשך קריאה >>

עשבי מרפא? האמת מאחורי תוצרת ההתנחלויות בבקעת הירדן

מאת: סוכנות החדשות מען בפגישה עם פועלים מהכפר הפלסטיני עין אלבידא, בן 12 אלף התושבים הממוקם מזרחית לטובאס, התברר כי בני הכפר המועסקים בהתנחלויות חקלאיות ישראליות בבקעת הירדן חשופים לפגיעה בזכויותיהם, בעיקר בכל הנוגע לתנאי שכרם ובטיחותם בעבודה. המעסיקים מרוויחים פעמיים נציגי התאחדות איגוד פועלי פלסטין במחוז טובאס ועמותת קו לעובד, אשר השתתפו בפגישה, שמעו על […]

המשך קריאה >>

אלימות נגד חלשים

מאת: אירית פורת, מתנדבת   המטפל הזר מכה את הזקן, הזקן מנצל את המטפלת – כולנו חלשים. נשים, ילדים, זקנים, מטפלים זרים סובלים מגילויי אלימות נגדם מצידם של החזקים מהם. אתמול קראנו על מטפל מנפאל החשוד בכך שהתעלל בזקן. אתמול נמצאה עובדת זרה מרומניה שנמצאת רק שלושה חודשים בארץ זרוקה ברחוב לאחר ששימשה שלושה חודשים שפחת […]

המשך קריאה >>

דיווח מכנס קו לעובד בנושא מהגרי עבודה בחקלאות

את הכנס, שהתקיים ביום 9.12.09, הנחתה עינת פישביין, ובפאנל נכחו הגב' אורית אסטרחן, מחברת כוח אדם המשימה מהגרי עבודה בחקלאות; תום מהגר, רכז עובדים בחקלאות ב"קו לעובד"; עו"ד יובל לבנת מהנהלת "קו לעובד"; מר אברהם דניאל יו"ר איגוד מגדלי הפרחים; מר אילן כהן, חקלאי ממושב רמות; ועו"ד סער פאוקר, יועמ"ש התאחדות האיכרים.       […]

המשך קריאה >>

מכתב גלוי לעובדי/ות חברות סיעוד

מאת: אירית פורת, מתנדבת   רובכם עובדים סוציאליים, אמורים להיות אמונים על טיפול מערכתי בקהילה, אמורים להיות סנגורים של החלשים בחברה. כיצד קרה שאתם, האחראים להבאתם, להשמתם ולתפקודם של מהגרי עבודה, כועסים כל כך על אגודות הפועלות לקידום זכויות העובדים? הלא הייתם אמורים לדאוג לרווחתם של האנשים המטפלים בקליינטים שלכם. האומנם יכול, לדעתכם, להתקיים מצב בו […]

המשך קריאה >>

הכרה מיידית בארגון מהגרי עבודה בקוריאה

ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) והוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות של האו"ם (UNCESCR) דורשים הכרה מיידית בארגון מהגרי העבודה והגנה רחבה יותר על מהגרים בקוריאה הדרומית. הוועדה לחופש ההתאגדות של ארגון העבודה הבינלאומי (CFA) והוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות של האו"ם פרסמו בשבוע החולף המלצות חשובות בנוגע למצבם של מהגרי עבודה בקוריאה הדרומית. המלצת הוועדה לחופש […]

המשך קריאה >>

עתירה לדיון נוסף בפסיקת בג"צ בנוגע לשעות נוספות לעובדי/ות סיעוד

מאת: עו"ד חני בן ישראל, קו לעובד היום הגשנו עתירה לדיון נוסף בפסק-דינו של בית המשפט העליון, אשר דחה על הסף עתירה נגד פסק-דינו של בית-הדין הארצי לעבודה בו נקבע כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עבודתן של עובדות סיעוד, ולפיכך הן אינן זכאיות לגמול עבור עבודה בשעות נוספות. בפסק-הדין נושא הבקשה לדיון נוסף […]

המשך קריאה >>

בלעדי: משרד המשפטים דחה תוכנית חברות השמירה לאכיפה עצמית של חוקי העבודה

מאת: מיקי פלד, כלכליסט משרד המשפטים דחה תוכנית חברות השמירה לאכיפה עצמית של חוקי העבודה משרד המשפטים זימן לפני חודשיים תשע חברות שמירה לשימוע לפני פסילת הרישיון בשל ריבוי עבירות לכאורה על חוקי העבודה. בינתיים הספיקו החברות לדחות את השימועים לפחות עד למרץ 2010, אחרי שהציגו תוכנית לאכיפה עצמית של חוקי העבודה משרד המשפטים דחה תוכנית […]

המשך קריאה >>

דיווח מג'נבה – הכינוס ה-11 של הוועדה על מהגרי עבודה באו"ם

חודש אוקטובר השתתפה עו"ד חני בן ישראל מעמותת קו לעובד בדיוני הכינוס ה-11 של הועדה על מהגרי עבודה באו"ם. הוועדה על מהגרי עבודה הוקמה מכוח האמנה על זכויות מהגרי עבודה ובני משפחותיהם. מטרת הכינוס הייתה לדון בדו"ח התקופתי שהוגש לוועדה על-ידי ממשלת סרי לנקה, החברה באמנה (בהתאם להוראות האמנה, על כל מדינה חברה להגיש דו"ח תקופתי […]

המשך קריאה >>

בחסות הביטוח הלאומי חברות הסיעוד פוגעות

בשנים האחרונות, התקבלו ב"קו לעובד" מאות תלונות של מהגרי עבודה בתחום הסיעוד, בנוגע להתנהלות חברות הסיעוד והמעסיקים. מהתלונות השונות עולה תמונה עגומה של ניצול שיטתי של עובדי הסיעוד, אשר במקרים רבים אינם מכירים את החוק והנהלים, ואינם מודעים לזכויותיהם. חברות הסיעוד מנצלות זאת וגוזלות מהעובדים כספים אשר מגיעים להם כדין מביטוח לאומי (השתתפות בעלות הסיעוד).  […]

המשך קריאה >>

עובדים הנפצעים בעבודתם אינם מועברים לבתי החולים

מאת: סלווא עלינאת   • מעסיקים ישראלים מפקירים עובדים פלסטינים פצועים בשטח, לא דואגים להם לטיפול הרפואי המיידי הנדרש, ואף מכחישים את העסקתם. עמותת "קו לעובד" הוציאה ביום 22.9.09 נייר עמדה העוסק באופן התייחסותם של מעסיקים ישראלים לעובדים פלסטינים אשר נפצעו במהלך עבודתם ובעקבותיה. הנייר מציג תמונה מדאיגה בה ישנם מעסיקים המונעים, לא פעם, קבלת טיפול […]

המשך קריאה >>

מיהו הדופק על קירות המיכל?*

מאת: ערפאת עמרו, עמותת קו לעובד עלי (שם בדוי), בן 41, נשוי ואב לששה ילדים ומתגורר באזור טובאס שבצפון הגדה המערבית. עלי עובד בחברת בניין ישראלית ביפו מאז שנת 1989. בשנה האחרונה שונה הסטטוס של עלי וכעת הוא "מסורב בטחונית", כלומר, אינו רשאי לקבל אישור עבודה בישראל. בכדי לפרנס את משפחתו בת שמונה הנפשות, מנסה עלי […]

המשך קריאה >>

לנסוע? לא בא בחשבון

מאת: אירית פורת, מתנדבת בקו לעובד מריה, אם לשלושה, עזבה את הפיליפינים לפני שלוש שנים במטרה לשבור שבר לילדיה, לבעלה המנסה להרוויח את לחמו, אולם אינו מצליח לפרנס את המשפחה ולהוריה. ההזדמנות לעבוד בישראל כמטפלת נראתה כמו חלום. שנתיים טיפלה בזקנה ולאחר שנפטרה החלה לטפל בזקנה אחרת. הגעגועים לילדיה גדולים. כבר למעלה משנתיים לא ראתה אותם. […]

המשך קריאה >>

אם כואב לך הגב אספי חפציך וחזרי הביתה

מאת: אירית פורת, מתנדבת בקו לעובד מטפלת סיעודית מן הפיליפינים הגיעה לישראל כדי לטפל בזקנה, חולת סוכרת שרגלה נכרתה. כאשר הגיעה המטפלת לפני חמש שנים, מצבה של הזקנה היה טוב, יחסית. רגלה השנייה הייתה חזקה וכן גם ידיה ויכולה הייתה לעזור למטפלת כשזו נצרכה להעבירה מכסא לכסא או מכסא למיטה. שלוש פעמים בשבוע נסעה עם הזקנה […]

המשך קריאה >>

שיעור תאונות העבודה בחקלאות גבוה פי 3 משיעור התאונות בתעשייה; הנזק למשק מתחילת השנה – 85 מ' ש'

מאת: עמירם כהן, TheMarker שיעור תאונות העבודה בחקלאות בישראל גבוה פי 3 משיעור התאונות בתעשייה וגבוה מהממוצע העולמי של תאונות בחקלאות – כך עולה מנתונים שנמסרו לקראת כנס בטיחות ובריאות בחקלאות שיערך בספטמבר. עוד עולה מהנתונים שב-8 החודשים הראשונים של השנה נפגעו מתאונות עבודה בחקלאות 2,950 עובדים. הנזק למשק הלאומי מהתאונות הללו הסתכם ב-85 מיליון שקל, […]

המשך קריאה >>

אילו כוחות נדרשים מאישה שמתמודדת כך לבדה

מאת: אירית פורת, מתנדבת בקו לעובד אישה צעירה מנפאל עובדת כמטפלת בזקן. לפני כשנתיים הכירה צעיר ישראלי והרתה לו. היא הסתירה את הריונה מעיני המעסיק ובנו, חששה שיגרשו אותה מיד כשיגלו. החזיקה מעמד עד סוף ההיריון וכשהגיע רגע הלידה נכנסה לשירותים וילדה בעצמה את בנה הבכור. לבדה. בארץ זרה. למשפחתה בנפאל לא סיפרה דבר, הם ינדו […]

המשך קריאה >>

"עזר מציון"-עמותה ללא כוונות רווח ?

מאת: אן סוצ'יו ודנה שקד, קו לעובד עמותת "עזר מציון" פועלת במסגרת חוק סיעוד להעברת גמלאות סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי לידי מהגרי עבודה המועסקים בענף הסיעוד. למרות הסיסמה המופיעה באתר הבית של עמותת "עזר מציון", "אנחנו שם כשכואב", נראה ש"עזר מציון" מתעלמת מכאבם של מהגרי העבודה. בחודשים האחרונים נתקבלו במשרדי קו לעובד תלונות רבות ממהגרי עבודה […]

המשך קריאה >>

הסייעות המקופחות המטפלות במסירות בילדי הגנים

מאת: חנה זהר, קו לעובד שנת הלימודים מתחילה בימים הקרובים. הגנים יקלטו ילדים וילדות חדשים וההורים, יחד עם המטפלות והגננות, יתמודדו עם הקטנים שמסרבים להיפרד מהוריהם בבוקר. המודעות להתפתחות המואצת בגיל הרך הולכת וגדלה אך לא לערך הרב של עבודת הסייעות לגננות המטפלות בילדים. הגננות מוערכות יותר וזוכות לתגמול כספי בהתאם. הסייעות, לעומתן, מקבלות שכר נמוך […]

המשך קריאה >>

איך התאחדנו במפעל "ימית" ודרשנו את זכויותינו

מאת: עמאד דרויש וח'ליל שהאב, פועלים במפעל ימית שנים ארוכות עבדנו במפעל "ימית" – מפעל בינלאומי לייצור ציוד חקלאי, הממוקם באזור התעשייה "ניצני שלום" שליד טולכרם (בשטחים שנכבשו בשנת 1967). למרות שמרביתנו היינו פועלים מקצועיים, שולמה לנו משכורת נמוכה ולא קיבלנו זכויות סוציאליות. שילוב בין סביבת עבודה לא בטוחה ואי מתן הדרכה להתנהלות בטוחה במפעל, הובילה […]

המשך קריאה >>

תיאור מסעם היום יומי של פלסטינים לעבודה

מאת: ראיד אבו יוסף, עמותת קו לעובד במדינות באירופה חוקי העבודה מחייבים את המעסיקים לשלם תוספת שכר לפועלים המתגוררים רחוק ממקום עבודתם, כפיצוי על זמנם, במידה והעובד נזקק לשעה בכדי להגיע לעבודה ולשעה נוספת בכדי לחזור לביתו. בישראל לעומתם, הגעתו של פועל פלסטיני לעבודה בהתנחלויות ובישראל אשר כרוכה בנסיעה למחסום שלעיתים אורכת יותר משעה, עיכוב במשך […]

המשך קריאה >>

הנגלה והנסתר בהקצאת ההיתרים להעסקת עובדים פלסטינים

מאת: חנה זהר "אין עכשיו הקצאות" אומרים במשרדי מדור התשלומים למעסיקים המבקשים להעסיק עובדים פלסטינים כחוק, ובהיתר. בזמנו, מספר ההקצאות להעסקת עובדים פלסטינים בישראל היה מתפרסם מעת לעת בכלי התקשורת. בתקופה האחרונה, כמעט ולא מתפרסם מידע על ההקצאות והתחושה, של מי שקרוב לנושא, היא של חוסר בהירות. בשל הירידה במכסות מהגרי עבודה בבניה בשנים האחרונות, גובר […]

המשך קריאה >>

בצו מניעה נאסר על עובדת להתפטר מעבודתה

מאת: עו"ד חני בן ישראל ביום 14.7.2009 הגשנו לבית משפט השלום בירושלים תגובה מטעם מהגרת עבודה מהודו, המועסקת בישראל בתחום הסיעוד,  אשר ניתן נגדה צו האוסר עליה להתפטר מעבודתה. ההליך בבית-משפט השלום החל ביוזמת בנה של המעסיקה, אשר ביקש למנוע מהעובדת להתפטר מעבודתה, לאחר שזו הודיעה לו על רצונה לעזוב את העבודה, ואף נתנה הודעה מוקדמת. בנה […]

המשך קריאה >>

עלילות המלך פרדיננד פדהצור בקיצור בגן לוינסקי

מאת: נירית בן ארי, מתנדבת בקו לעובד בספר הילדים "עלילות המלך פרדיננד פדהצור בקיצור", גוזר המלך גזרה על עמו: נאסר עליהם לבטא את האותיות א', ד', מ', י', ו-ו'. כשמגיעים תושבי ממלכתו להתלונן בפניו, המלך לא מבין מה הם אומרים. אבל לפי החוק, נאסר עלינו לבטא את האותיות א', ד', מ', י', ו-ו', מתמרמרים האנשים, ולכן […]

המשך קריאה >>

עובדים מתאילנד בתנאי מחייה מחפירים

בעקבות תלונתו של העובד בנדיט (שם בדוי) על תנאי המחייה והמגורים במקום עבודתו, הגיעו נציגי עמותת "קו לעובד" ביום חמישי, ה- 18.6.09 לאתר שבו משתכנים מר בנדיט וחבריו, סמוך למושב פעמי תש"ז. העובדים שוכנו ע"י מעסיקם בבקתה מוזנחת שקירותיה סדוקים, תקרתה עשויה מאסבסט וחלונותיה מאולתרים. משיחה שקיימנו עם העובדים במקום, עולה כי המעסיק כפה עליהם לגור שם, […]

המשך קריאה >>

המדינה לא מיישמת את החלטותיה בעניין דמי התיווך

מאת: ענת קדרון, קו לעובד כידוע, אחת הרעות החולות והקשות ביותר לטיפול במציאות חייהם של מהגרי עבודה בישראל היא העובדה שהם משלמים אלפי דולרים (ואף עשרות אלפי) כ"דמי תיווך" הנגבים מהם באופן בלתי חוקי ע"י חברות כוח אדם בארצות המוצא ובישראל, וזאת תמורת הסדרת הגעתם לישראל ועבודה בה. בשנת 2005 קיבלה ממשלת ישראל החלטה, כי יש […]

המשך קריאה >>

פגמים במימוש זכויות מטפלים סיעודיים בעקבות פטירת המעסיק

אנו רואים בחומרה וצער את העיכוב במימוש ס' 1י"א לחוק עובדים זרים, שעניינו הפקדת פיקדון חודשי לטובת מהגרי עבודה בקרן ממנה יוכלו העובדים להיפרע עם יציאתם מהארץ, כפי שנקבע בס' 16 להחלטת הממשלה מס' 147 מיום 12.5.09 "לגבי כלל הענפים בהם מועסקים עובדים זרים". הפקדת סכומי הפיקדון מדי חודש, יכולה הייתה לחסוך מהעובדים הליכים ממושכים […]

המשך קריאה >>

פועלי עקרבה שואלים…

מאת: סלוא עלינאת, עמותת קו לעובד מאות מתושבי הכפר עקרבה, הקרוב לנאבלס (שכם), מועסקים בהתנחלויות הישראליות בעמק הירדן, בתנאי עבודה קשים מבחינת גובה השכר ותנאי הבטיחות. 6000 נפשות מונה הכפר, ומלבד יצירת חפצי משכית ומזכרות לתיירים, העבודה בהתנחלויות ובישראל הינה מקור פרנסתם העיקרי. עקרבה מתגאה ברמת הלימודים הגבוהה בכפר, בו בוגרי התיכון המקומי זוכים לציונים גבוהים […]

המשך קריאה >>

קבלן פלסטיני מתנכל לעובדים פלסטינים בהתנחלויות

מאת: התאחדות האיגודים המקצועיים בסלפית סניפי האיגודים הפלסטינים בסלפית וקלקיליה התערבו למען פועלי ופועלות מפעל טקסטיל גדול באזור התעשייה בהתנחלות ברקן. מהתלונה שהוגשה לאיגודים עולה, כי עשרות עובדים ועובדות פוטרו מהמפעל מאחר ולא הסכימו לבטל תביעה שהוגשה בשמם לבית הדין לעבודה בת"א. בתביעה, שסכומה הגיע למאות אלפי שקלים, נדרש המפעל לשלם הפרשי שכר מינימום כחוק ותשלום […]

המשך קריאה >>

עובדים תלויים במרומי העצים בהתנחלויות עמק הירדן הישראליות

מאת: ראיד אבו יוסף, עמותת קו לעובד מטעי התמרים בהתנחלויות עמק הירדן הישראליות נפרשים החל מהתנחלות קליה שבדרום ועד לאזור בית שאן, בצפון. התמרים הינם חלק מהתכנית החקלאית האסטרטגית של מדינת ישראל, ומיוחסת לה חשיבות כלכלית גדולה. בפרסומות לתוצרת התמרים הישראליים, המופיעות בארצות העולם השונות ובמיוחד במדינות אירופה, מתגאה מדינת ישראל בטיב הפרי ובשיטות היצור החקלאיות […]

המשך קריאה >>

ערעור לבית המשפט העליון בשמו של עובד הודי קורבן פליינג ויזה

מאת: עו"ד חני בן ישראל, קו לעובד ביום 25.5.09 עמותת "קו לעובד" הגישה ערעור לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב, אשר דחה את עתירתו של מהגר עבודה מהודו, שהובא לישראל במרמה לצורך עבודה בענף הסיעוד. העותר, במקרה זה, כמו עובדים הודים רבים נוספים, הובא לישראל לצורך עבודה בענף הסיעוד לאחר ששילם סכום עתק […]

המשך קריאה >>

עובדים זרים ללא היתר שגורשו ב- 2008

מאת: רוני בר צורי, תחקירנית, משרד התמ"ת בשנת 2008 גורשו מישראל כ- 3.3 אלף עובדים (ועובדות) זרים ללא היתר עבודה, שיעור הדומה בסדר הגודל שלו למספר המגורשים ב- 2006, שעמד על 3.4 אלף וב- 2007 כ- ארבע אלף לכתבה המלאה

המשך קריאה >>

ביקור במחסום/מעבר קלקיליה

בעקבות פנייתן של פעילות "מחסום ווטש" לשיתוף פעולה עם עמותת "קו לעובד" והאיגודים המקצועיים, יצאו נציגים מהעמותה לקלקיליה בכדי לצפות בדרך בה מתנהל המעבר, דרכו נכנסים אלפי עובדים פלסטינים, מדי יום, בכדי לעבוד בישראל ובהתנחלויות. בשעה שלוש לפנות בוקר, בטור ארוך שהשתרך לאורך קילומטר לפני המחסום, כבר המתינו למעלה מאלף עובדים. מסביב הופץ אור מנורות […]

המשך קריאה >>

עובדת זרה תובעת בני משפחה שהעסיקו אותה בתנאי עבדות וניצלו אותה מינית

מאת: יובל גורן, הארץ עובדת הודית הועסקה בסיעוד במשך שנה ללא ימי מנוחה ונדרשה לטפל בבני משפחה נוספים. הלשכה לסיוע משפטי בתל אביב של משרד המשפטים הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת תביעה אזרחית לפיצויים בסך כחצי מיליון שקלים מטעם עובדת זרה הודית נגד מעסיקיה, בני משפחה מטבריה. מכתב התביעה עולה, שהמשפחה שללה את חופש העובדת […]

המשך קריאה >>

פעילות שוטפת מול משרד הפנים בשנת 2008 – מלחמת ההתשה המתמשכת

מאת: עו"ד ענת קדרון, קו לעובד   גם בשנת 2008 המשיכו מהגרי עבודה להיזקק לעזרת "קו לעובד" על מנת לממש את זכותם הבסיסית ביותר – המשך השהיה בישראל. גם השנה נאלצה קו לעובד להתערב על מנת שפקידי לשכות מנהל האוכלוסין יישמו את נהלי מנהל האוכלוסין עצמו. גם השנה נתקלנו בשרירות, אטימות ובורות של פקידי הלשכות המלוות […]

המשך קריאה >>

רב תרבותיות במפעל סודה קלאב

מאת: סלוא עלינאת, קו לעובד התהליך לשיפור תנאי העסקתם של עובדים פלסטינים במפעלים בהתנחלויות הנו ארוך וקשה. חלקם הרב של המעסיקים הישראליים בהתנחלויות עוקפים את החוק בקלות, מאחר והרשויות אינן ממלאות את תפקידן באכיפת חוק העבודה הישראלי ומכיוון שהעובדים נמצאים במעמד מוחלש מול המעסיקים. במקרים בהם עובדים מתלוננים או תובעים את מעסיקיהם בגין אי שמירת חוקי […]

המשך קריאה >>

הנחיות שר התמ"ת באשר לשלילת היתרים להעסקת מהגרי עבודה ממעסיקים סיעודיים

מאת: עו"ד חני בן ישראל, קו לעובד   לכבוד                                                                                                                          2 בנובמבר 2008 מר אלי ישי, שר התמ"ת בפקס: 02-6662909 שלום רב, הנדון: הנחיותיך באשר לשלילת היתרים להעסקת מהגרי עבודה ממעסיקים סיעודיים קיבלנו בתדהמה מוחלטת את הידיעה על הנחיותיך ללשכה המשפטית של משרד התמ"ת, להימנע כליל (!) משלילת היתרי העסקה של מעסיקים סיעודיים בעקבות תלונות של מהגרי […]

המשך קריאה >>

מכשולים מול מד"א והביטוח הלאומי

מאת: אהוד עין גיל, מתנדב בקו לעובד חוק ביטוח לאומי, במקרה של תאונת עבודה, חל משנת 2005 גם על העובדים הפלסטינים המועסקים בהתנחלויות בשטחים. אולם, עקב ערפול ממושך, לא העובדים ולא המעסיקים היו מודעים לכך. משמעות הערפול היא אי מיצוי הזכות המעוגנת בחוק לקבלת טיפול רפואי חינם, דמי פגיעה בעבודה בשל היעדרות וגמלה במקרה של נכות. […]

המשך קריאה >>

עבודה ללא תשלום בתמורה לאשרה

מאת: עו"ד מיכל תג'ר בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין האזורי בירושלים, מותב בראשות השופט דניאל גולדברג (עב (י-ם) 2688/07 סנדה קין נ' אפרים עמוס וסיגל, הגיעה להכרעה משפטית תופעה חמורה – עליה עמד "קו לעובד" זה מכבר. תופעה זו, היא התניית אשרת העבודה של העובד בעבודתו ללא תמורה. בית הדין לעבודה, קיבל את עדותה של העובדת […]

המשך קריאה >>

הפסקת העסקתם של מהגרי עבודה בענפי הבניין והתעשייה בשנת 2010

בסדרה של החלטות ממשלה בעניין העסקתם של מהגרי עבודה הוחלט לצמצם באופן משמעותי את המכסות המקסימאליות להעסקתם של מהגרי עבודה בתחומי התעשייה והבניין, עד להפסקתה המוחלטת של העסקתם בשנת 2010. אולם, לא נעשה דבר על-מנת ליידע את מהגרי העבודה שבאו לישראל כדין לעבודה בבניין ובתעשייה על כך שהעסקתם בישראל בענפים אלה תוגבל לזמן קצר. משרדי […]

המשך קריאה >>

מסע המכשולים לביקור המשפחה בסרילנקה

מאת: אירית פורת, מתנדבת בקו לעובד ההתנהלות שלה נראתה חסרת סיכוי, נגד מחוגי השעון ונגד כל הסיכויים. ארנדי (שם בדוי) מסרי- לנקה טיפלה בזקנה שנפטרה לפני כחודש. היא לא ראתה את בניה מאז הגיעה לישראל לפני שנתיים ובנוסף לכך, שלשום הגיעה שיחת הטלפון מאחותה, שסיפרה לה שאמן עומדת לעבור ניתוח בעינה האחת הרואה. ארנדי רוצה ללוות […]

המשך קריאה >>

בקעת הירדן – תמונת מצב

מאת: סלוא עלינאת, קו לעובד כפר נסאריה ,נמצא במרחק של כשבעה קילומטרים ממחסום אל-חמרה המפריד את בקעת הירדן מהשטח הפלסטיני בצפון הגדה. קשה להתעלם מהטבע היפה בעונה זו. ירוק בכל עבר, החיים הכפריים נראים שלווים. משיחות עם תושבי הכפר, העובדים בהתנחלויות הישראליות הסמוכות, מצטיירת מבעד לפסטורליות תמונה עגומה של ניצול. בשאר שתיה, תושב הכפר, עבד כחשמלאי […]

המשך קריאה >>

הרוגים בלי אשמים

מאת: עמיר בן דוד ועידן אבני, ידיעות אחרונות, 9.3.09                                 בשריפה נספו שני פועלים = המשרד להגנת הסביבה כבר פירסם את הממצאים אבל המשטרה עדיין מחכה להם חצי שנה לאחר השריפה במפעל לחומרים מסוכנים בפתח תקוה, שבה נספו שני אנשים – חקירת המשטרה בחשד לגרימת מותם מרשלנות נופלת בין הרשויות ולא מטופלת. במשטרה אומרים שהם […]

המשך קריאה >>

מסע בעקבות אשרה

מאת: עו"ד ענת קדרון, קו לעובד לפני שבועות ספורים יצא משרד הפנים בהכרזה חגיגית על "מבצע חד פעמי" למתן אשרות למהגרי עבודה מחוסרי אשרה. כל עובד אשר עומד בתנאי הנוהל יוכל להגיע, לפי פרסומי רשות ההגירה, האוכלוסין ומעברי הגבול, לאחת מן הלשכות באזור מגוריו, ללא צורך בקביעת תור, ולקבל את האשרה, וזאת עד ליום 15.3.09. התנאים לקבלת […]

המשך קריאה >>

בין ניצול לשינוי

מאת: סלוא עלינאת, קו לעובד באזורי התעשייה הישראליים בגדה המערבית נגיש ופשוט לנצל עובדים פלסטינים. לא רק בגלל המצוקה הכלכלית ברשות הפלסטינית, שאינה מותירה להם ברירות מלבד קבלת התנאים של המעסיקים, אלא גם משום שכמעט ואין אכיפה ממשלתית ישראלית לדין העבודה על אותם מעסיקים עבריינים, שמהווים רוב. קולות של פליאה וכעס נשמעו כששמעו עובדי חקלאות, המועסקים […]

המשך קריאה >>

חופשה או גירוש לתאילנד?

מאת: קייסי קפלן, קו לעובד בשעות הבוקר המאוחרות ביום 26.1.09 קיבלתי צלצול טלפון מעובד תאילנדי, ק., העובד במושב באזור הכינרת. העובד חיכה למונית שתיקח אותו לשדה התעופה. בזמן שהמתין, התקשר למשרדי קו לעובד בכדי לשאול שאלות בעניין כרטיס הטיסה שלו ובעניין אשרת ה"אינטר ויזה" שמאפשרת לו לחזור לעבוד בישראל לאחר תקופת החופשה בחו"ל. כמו כן, פנה […]

המשך קריאה >>

סבסוד ענף הסיעוד בעבודת נשים

מאת: חנה זוהר, קו לעובד בעוד זמן קצר תועלה בכנסת הצעת חוק העברת סמכויות לרשות ההגירה, בתוכה הוכנס, ביוזמת משרד התמ"ת, סעיף המבקש למסד את תפקידו של הממונה על זכויות עובדים זרים. בתיאור התפקיד מצוין שהממונה יפעל לשם קידום ההכרה בזכויות העובדים הזרים כלפי המעבידים, מעסיקים בפועל ולשכות פרטיות. כמו כן, יפעל לקידום תודעה ציבורית בתחום […]

המשך קריאה >>

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הגישה תביעה בשם תובעת שלא התקבלה לעבודה בשל הריונה

התביעה על סך 87,425 ש"ח הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה כנגד חברת רמי לי על ידי תובעת אשר לא התקבלה לעבודה מחמת היותה בהריון

המשך קריאה >>

עובדים בהתנחלויות תחת סכנה יומיומית

מאת: ראאד אבו יוסף, קו לעובד באזורים התעשייתיים בהתנחלויות בברקן וסביבתה מועסקים מעל 3,000 עובדים פלסטינים המתגוררים בכפר "קבלאן", הנמצא דרומית לשכם. קיימנו מפגשים עם קבוצות פועלים מהכפר שמטרתם להעלות את מודעותם ולהדריכם לגבי הדרכים הטובות ביותר לדרוש את זכויותיהם ולדאוג לבטיחותם ובריאותם בעבודה. חשבנו שמשלמים לנו לפי החוק בפגישות עם פועלים המועסקים במפעל רהיטי מתכת […]

המשך קריאה >>

צו הרחבה עליו יחתום שר התמ"ת יפגע בעובדי השמירה

מאת: עו"ד ערן גולן, הועד המנהל, קו לעובד הפורום לאכיפת זכויות עובדים לישי: מנע את הפגיעה בפנסיה של המאבטחים ההסכם בין ההסתדרות לארגון חברות השמירה שנחתם לפני כחודשיים יכנס לתוקפו רק אם יחתום שר התמ"ת על צו הרחבה. ההסכם פוגע בזכויות הפנסיוניות של המאבטחים עבור עבודתם בחצי השנה הראשונה הפורום לאכיפת זכויות עובדים הכולל את הארגונים "קו […]

המשך קריאה >>

גל הפיטורים לא פוסח על העובדים מסין

מאת: דנה שקד, רכזת עובדים סינים, קו לעובד במהלך שלושת החודשים האחרונים הגיעו אלינו פניות מעובדים מסין שעבדו בתחום התעשייה בענפים שונים (טקסטיל, רתכות ועוד) ופוטרו. העובדים קבלו על כך שאינם מצליחים למצוא עבודה בענף, לא באמצעות חברות כוח אדם ולא באופן אישי תוך פנייה למפעלים, מכרים ועוד. שתי עובדות שעבדו במפעל טכסטיל הגיעו לישראל במהלך […]

המשך קריאה >>

תרגמת לעובדים? הפכת לבעל הבית

מאת: נריה מרק, קו לעובד 50 מבקשי מקלט מסודן שעבדו במרכז הירידים בגני התערוכה, בעבודות ניקיון ותחזוקה קרוב לעשרים ימים, בין 11 ל-14 שעות עבודה ביום טוענים כי לא קיבלו את שכרם. בבירור עם הקבלן ששלח אותם לעבודה הוא טען כי בידו חתימות של העובדים על כך שקיבלו את שכרם. עוד טען כי העביר סכום נכבד […]

המשך קריאה >>

אינטר ויזה – כבילה למעסיק

מאת: חנה זהר, קו לעובד   מהגרי עבודה בישראל, שיש בידם אשרות עבודה המוגבלות לענפים שונים בישראל, נדרשים על ידי משרד הפנים להוציא אישור מיוחד אם ברצונם לצאת מהארץ במהלך תקופת עבודתם, לביקור מולדת. אישור זה נקרא "אינטר ויזה". אין דבר יותר טבעי מהרצון לצאת לביקור מולדת, במיוחד לאור העובדה שלא ניתן להכניס קרובי המשפחה לארץ […]

המשך קריאה >>

בלתי ממוינים

מאת: עו"ד עודד פלר ועו"ד יונתן ברמן, מתוך לסה פסה השבוע התקיימה מול משרד הביטחון בתל אביב הפגנה, שארגנה קהילת מבקשי המקלט מאריתריאה, בדרישה להפסיק את ההתעמרות הנמשכת בה. הצלחתה של קהילת מבקשי המקלט בישראל לאזור עוז, להתארגן ולעמוד על זכויותיה היא מרשימה ביותר, אף על פי שהיא בלתי נתפשת, ממש מחוצפת, בעיני משרד הפנים.  למאמר […]

המשך קריאה >>

סירוב לפתוח חשבון בנק למבקשי מקלט

מאת: עו"ד ענת קדרון אל קו לעובד הגיעה תלונה של מבקש מקלט מאריתריאה, אשר נתקל בסירוב חוזר ונשנה לפתוח חשבון בנק על שמו, כולל מבנק הדואר. הסיבה לסירוב – היעדרם של מסמכים מזהים. מבקש המקלט אוחז ברישיון עבודה, הנושא את תמונתו, אשר הונפק לו ע"י משרד הפנים בישראל, ובו גם מספר דרכונו של המבקש, אשר לא […]

המשך קריאה >>

לאן נעלמו עשרות מיליוני שקלים שיועדו לקרן לרווחת העובדים הפלסטינים?

מאת: חנה זוהר, קו לעובד בשנת 1994 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לצו מניעה כנגד העברת כספים שנגבו מהעובדים הפלסטינים עבור ביטוח סוציאלי, לרשות הפלסטינית. לצו המניעה צורפה תביעה למתן הזכויות בביטוח לאומי שנשללו מהעובדים הפלסטינים – למרות שנוכו משכרם כספים עבורן. לחילופין התבקש ביהמ"ש להורות למדינה להשיב לעובדים את הכספים שנגבו מהם ללא תמורה. […]

המשך קריאה >>

תוקף המטפלת הסינית ישלם לה 1.6 מיליון ש'

מאת: דנה שקד, קו לעובד + כתבה של ורד לוביץ', הארץ למשרדינו הגיעה עובדת מסין במהלך חודש מרץ 2007. העובדת הועסקה בסיעוד אצל קשישה ביבנה. בנוסף לעבודה פיסית קשה שכללה את נקיון הבית, בישול, רחיצת כלים, רחיצת המעסיקה ועוד, הוטרדה ואף הותקפה העובדת מינית ופיזית מספר פעמים על ידי בנה של המעסיקה שהתגורר בחדר הסמוך. מיד עם […]

המשך קריאה >>

משרד הפנים מחריף מלחמתו בפליטים; תעשיית המלונאות באילת בסכנה

מאת: מוקד סיוע לעובדים זרים משרד הפנים מחריף עמדותיו: החל מהיום יכיר בכל הפליטים המוכרים כבעלי אשרות שהייה בלבד, ללא אפשרות לעבוד כדין. המשמעות: 11,000 מבקשי מקלט מסודן ואריתריאה ישארו מחוסרי אפשרות לממן את עצמם ואת 1000 ילדי הפליטים. זאת ועוד: 2000 מבקשי מקלט מאילת מתבקשים להתפנות מהאזור בצעד שעלול לגרום לזעזוע עמוק בתעשיית המלונאות בעיר […]

המשך קריאה >>

בין תקווה לייאוש: עובדים פלסטינים מול הקבלנים באזורי התעשייה בהתנחלויות

מאת: סלוא עלינאת, קו לעובד תחושת הייאוש בקרב העובדים הפלסטינים בהתנחלויות גדולה מתמיד. מרבית העובדים מועסקים באמצעות קבלנים פלסטינים המוצגים על ידי העובדים כאנשים שהם "מעל החוק". אחד העובדים סיפר כי הקבלן תחתו עובד האשים אותו בגניבה באזור התעשייה ברקן ומאז אסרו עליו השומרים להיכנס לאזור למרות שהיה בידו אישור כניסה. עובד אחר סיפר כי יש […]

המשך קריאה >>

פלסטינים מסורבים בטחונית – הקושי בקבלת אישורי עבודה

מאת: סלוא עלינאת אלפי עובדים פלסטינים, המנסים את מזלם ומבקשים מהמנהל האזרחי בבית אל כרטיס מגנטי ו/או אישור לעבוד בישראל או בהתנחלויות, מגלים כי הם "מסורבים ביטחונית". הגדרה זו עמומה מאד. אין קריטריונים ברורים שלפיהם ניתן לדעת מי יקבל סירוב ומי אישור. עד היום צה"ל לא דאג לפרסם נוהל ברור לגבי בקשות לכרטיסים מגנטיים או אישורי […]

המשך קריאה >>

תופעה חדשה: במקום שהעובד יתבע – המעסיק תובע אותו

מאת: עו"ד מיכל תג'ר, קו לעובד פניות מזן חדש החלו להגיע באחרונה, טיפין טיפין, למשרדי קו לעובד. עובדים בשכר נמוך, נטולי השכלה ממשית, נתבעים על ידי מעסיקיהם לשעבר, לאחר שאולצו לחתום על חוזי עבודה הכוללים תניות כובלות או כאלה הפוגעות בחופש העיסוק. כך, נתבע טכנאי בשכר נמוך על ידי מעסיקתו לשעבר, חברת השמירה מיגון וטכנולוגיות , […]

המשך קריאה >>

פסק דין מעודד נגד חברת "הראשון בניקיון בע"מ"

מאת: עו"ד ח'אלד דוח'י, קו לעובד עובדת שעבדה בנקיון אצל חברת הראשון בניקיון בע"מ במשרדי "אנשים ומחשבים" שנתיים וחצי תבעה שכר עבודה מולן, שכר חודש אחרון, פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ,הפרשי שכר, דמי הבראה, פדיון חופשה, הפרשה לקופת גמל ופיצויי בגין פיטורים שלא כדין. בחודש 07/04 נכרת הסכם בין חברת "אנשים ומחשבים" לבין הנתבעת, חברת […]

המשך קריאה >>

אכיפה ישירה

מאת: חנה זוהר, קו לעובד יותר ויותר פליטים גודשים את משרדנו לאחר שעבדו במסעדות ולא שולם להם שכר אחרון. אי תשלום שכר במהותו הוא חמור ומקומם. כאן לא מדובר על זכויות נלוות כמו דמי חגים, או הבראה אלא על השכר השוטף שהוא שכר מחייה. אפשר היה לצפות שמשרד התמ"ת ינקוט באמצעים חמורים במקרים של הלנת שכר […]

המשך קריאה >>

החרגת העובדים הסיעודיים מחוק שעות עבודה ומנוחה

מאת: חנה זוהר, קו לעובד היועץ המשפטי לממשלה הפתיע בהגישו לבג"ץ עמדה התומכת בתביעת קו לעובד לפיה אין להחריג את עובדי הסיעוד מחוק שעות עבודה ומנוחה. מה שלא הפתיע זו ההתנגדות הרחבה לעמדתו שמשמעותה, אי-תשלום שעות נוספות לעובדי סיעוד. ניתן להבין את הקשישים והנכים, המתקשים לשלם אף את שכר המינימום החוקי בשל הקיצבאות הנמוכות, אך לא […]

המשך קריאה >>

כנס בפיליפינים – מהגרי העבודה יכולים לשנות את העולם

מאת: אירית פורת, מתנדבת בקו לעובד כנס של פורום אסיה להגירה, MFA, התקיים השנה בסוף אוקטובר במנילה שבפיליפינים. הסיסמה של הכנס הייתה: Migrant Workers are Human Beings, Not Commodities בכנס השתתפו עשרות אנשים ממדינות השולחות מהגרי עבודה, ביניהן פיליפינים, בנגלדש והודו וכן ממדינות המקבלות מהגרים, וביניהן ישראל, ירדן, יוון, גרמניה, בלגיה, סינגפור, הונג-קונג ואפילו פקיסטן. היה […]

המשך קריאה >>

העסקה בהתנחלויות – קולות מהשטח

מאת: ערפאת עמרו, קו לעובד • כלואים בעבודה "שברנו את מחסום הפחד" במילים אלו פתח העובד פ. את שיחתו עמנו. פ. עובד במפעל ליצור בלוני גז באזור התעשייתי ניצני השלום הקרוב לטולכרם מזה 7 שנים. שכרו עבור יום עבודה של עשר שעות הוא 90.00 ש"ח בלבד. תנאי העבודה במקום קשים ולא בטיחותיים והעובדים אינם מקבלים כל אמצעי […]

המשך קריאה >>

מפעלים בניצני השלום: הפועלים חשופים לפגיעה יומיומית בבריאותם

העובדים בניצני שלום מסכנים את חייהם בעבודה ולא זוכים לקבל את מלוא זכויותיהם הסוציאליות הקבועות בחוק

המשך קריאה >>

אושרה בקשה לתביעה ייצוגית נגד חברת שמירה אשר לא ביצעה הפרשות לפנסיה בניגוד לצו ההרחבה

החודש אושרה הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת ב.ג. מוקד אבטחה בע"מ, קבלנית שמירה ואבטחה, בגין אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה. הקבוצה שבשמה תוגש התובענה כוללת הן את העובדים המועסקים כיום ע"י המשיבה והן את העובדים שהועסקו על ידה במשך למעלה משישה חודשים, במהלך שבע השנים שקדמו למועד הגשת התביעה, קרי – החל מיום 3.3.1999, ושלא […]

המשך קריאה >>

תאונה במפעל כימי בפתח תקוה הביאה למותם של שני עובדים פלסטינים

מאת: סלוא עלינאת בערב יום ראשון, 21.9.08, ישבו שבעה עובדים פלסטינים שעבדו במפעל "א.ש. אקולוגיות טכנולוגיות" בפתח תקוה לארוחת שבירת צום הרמדאן כשלפתע חדרה לחדר אש גדולה. מרוב פחד עובדים התבלבלו והסתגרו בתוך השירותים במפעל. אחרים הצליחו להימלט בתוך דקות ספורות לפני פיצוץ המפעל. האש התפשטה במהירות "כאילו שערי הגיהינום נפתחו בפנינו" סיפר אחד העובדים שהתכסה […]

המשך קריאה >>

אפיונים של סחר בבני אדם בהעסקת מהגרי עבודה

ועדת המנכ"לים לנושא המאבק בסחר בבני אדם מינתה צוות בין משרדי להמליץ על נהלי זיהוי של קורבנות סחר בבני אדם לעבדות ולעבודת כפייה. הצוות סיים את מלאכתו וגיבש את המלצותיו המלצות הועדה הבין משרדית: 1. אלימות פיזית ו/או מינית ו/או איומים באלה כלפי העובד או משפחתו. 2. איומים בהרחקה מן הארץ או בהסגרה לרשויות. 3. […]

המשך קריאה >>

נשות כל העולם התאחדנה

מאת: יובל לבנת, מלמד בתכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב וחבר הועד המנהל של קו לעובד בפסק דין שהתפרסם לאחרונה, ובו דן בית המשפט העליון בעבירה של אונס תוך התחזות לאדם אחר, כתב השופט אליקים רובינשטיין, כי "בני דורנו ראו בעיניהם בהקשר המגדרי מהפכה, לא פחות". אכן, נראה כי קשה לחלוק על ההשפעה החברתית הרבה של שיח […]

המשך קריאה >>

עתירה בדרישה להסדרת מעמדו של מהגר עבודה מהודו שהובא במרמה לישראל

מאת: עו"ד חני בן ישראל, קו לעובד הבוקר עתר קו לעובד לבית-המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב בשמו של מהגר עבודה מהודו, שהובא לישראל במרמה לצורך עבודה בענף הסיעוד. העותר, כמו עשרות עובדים הודים נוספים, הובא לישראל לצורך עבודה בענף הסיעוד לאחר ששילם סכום עתק לחברת כוח האדם שהסדירה את בואו חרף העובדה, שאין כל מעסיק בישראל […]

המשך קריאה >>

מפגש פועלים בכפר טמון: ההכרה והאחדות הינן בסיס השינוי

מאת: ערפאת עמרו, עמותת "קו לעובד" ביום שבת זה נערכה סדנה לפועלים החקלאיים בהתנחלויות הישראליות באזור בקעת הירדן, וזאת במסגרת שיתוף פעולה בין עמותת "קו לעובד" והתאחדות אגוד הפועלים הפלסטיניים במחוז טובאס. במפגש זה השתתפו 125 פועלים מטמון וכפרי האזור. פועלי התנחלויות הבקעה: שכר נמוך, עושק מצד הקבלנים, ובורות לגבי זכויות מבעיות העובדים שעלו במפגש: מחצית […]

המשך קריאה >>

ניצול עובדים במפעל רהיטים בעמונאל

מאת: ראאד אבו יוסף, עמותת "קו לעובד" בתחילת השבוע הזה ארגנה עמותת "קו לעובד" מפגש עובדים בכפר גי'נסאפוט שליד קלקיליה. מטרת מפגש זה היתה להציג בפני העובדים את חוקי העבודה הישראליים האמורים לחול על הפועלים הפלסטיניים המועסקים בהתנחלויות, בנוסף להעלאת מודעות העובדים בנושאי הבריאות והבטיחות התעסוקתית. בפגישה השתתפה קבוצה של פועלים צעירים מתחת לגיל 30, העובדים […]

המשך קריאה >>

איזור התעשייה עלי זהב: מאבק אמיתי על מסמכי ההעסקה

מאת: ערפאת עמרו, עמותת "קו לעובד" הפועלים הפלסטיניים מנהלים מלחמה אמיתית על מסמכי ההעסקה, ובמיוחד תלושי השכר, וזאת במרבית המפעלים איזור התעשייה הישראלי "עלי זהב" הקרוב לסלפית שבגדה המערבית, כשמדובר ב-150 פועלים המועסקים בשבעה מפעלים. ללא מסמכי תעסוקה באחד ממפעלי העץ סובלים 12 העובדים המועסקים מתנאי עבודה קשים. הם עובדים בסככה שקרקעיתה אדמה חשופה ומקורה באזבסט. […]

המשך קריאה >>

ארגון דיאקוניה השוידי מגנה את ההפרות הישראליות של זכויות הפועלים הפלסטינים, ונפגש עם נציגי עובדים

מאת: איחוד האיגודים המקצועיים הפלסטיניים בסלפית משלחת של ארגון זכויות האדם השוידי "דיאקוניה" שכלל את היועצים המשפטיים של הארגון שרה וג'ריס בארז ורכז התקשורת ג'ואקים ואחראית התכנון האסטרטגי עאידה אלביג'וביץ' בקרה את ההתאחדות הכללית של איגודי העובדים הפלסטיניים בסלפית. את פני המשלחת קיבל מזכיר ההתאחדות הכללית במחוז מחמוד אלבר ויו"ר מחלקת התקשורת דיאא אשתיה, ויו"ר המחלקה […]

המשך קריאה >>

היום הוגש צו מניעה נגד פיטוריהם של 38 עובדים פלסטינים שפוטרו ממפעל טקסטיל באזור ברקן

הבוקר הגשנו בקשה לצווי מניעה זמניים, נגד פיטוריהם של 38 עובדים פלסטינים המועסקים בהתנחלויות, אשר פוטרו לאחר שהעזו לתבוע את מעסיקותיהם – חברות המפעילות מפעל טקסטיל באזור התעשייה ברקן – לשכר מינימום ולזכויות המגן בעבודה; וכחודש בלבד לאחר שעמותת קו לעובד פנתה בשמם בתלונה למשרד התמ"ת בגין ביצוע עבירות חמורות על חוקי העבודה, ובראשם חוק […]

המשך קריאה >>

הוגשה בקשה לביזיון בית המשפט על אי יישום ההחלטות שנקבעו בבג"צ הכבילה

הבוקר הגשנו – קו לעובד, מוקד סיוע לעובדים זרים, רופאים לזכויות אדם, מכון אדווה ועמותת מחויבות לשלום ולצדק חברתי – בקשה לפי פקודת בזיון בית-המשפט בדרישה לכפות את המדינה לקיים את פסק-דינו של בית-המשפט העליון בעניין הסדר הכבילה. ביום 30.3.2006 פסק בית-המשפט העליון, כי הסדר הכבילה – הסדר אשר על-פיו רישיון ישיבתם של מהגרות ומהגרי […]

המשך קריאה >>

תאונות עבודה: 24 הרוגים בחצי שנה

מאת: מיקי פלד, Ynet במחצית הראשונה של שנת 2008 נהרגו בתאונות עבודה 24 עובדים. ורדה אדוארדס, מפקחת עבודה ראשית במשרד התמ"ת, מציינת כי כמחצית מהתאונות אירעו בתעשייה, וכרבע מהן בענף הבנייה. הגורם העיקרי לתאונות הוא עבודה לא בטוחה בגובה. המספרים דומים להתפלגות התאונות אשתקד, ב-2007 כולה נהרגו 51 עובדים. משרד התמ"ת נמסר כי הותקנו תקנות בטיחות […]

המשך קריאה >>

עובדים פלסטינים תובעים הפרשי שכר מינימום וזכויות סוציאליות מחברת אבן בר בע"מ במישור אדומים בבעלות אייל יונה

ב- 10.7.08 הוגשו ארבע תביעות של עובדים פלסטיניים לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, כנגד חברת אבן בר בע"מ, מר אייל יונה (בעל המניות של החברה) ומר יגאל זקן (מנהל החברה), העובדים תובעים הפרשי שכר מינימום למשך כל תקופת עבודתם וכן כל הזכויות הסוציאליות המעוגנות בחוקי המגן, וכך גם תשלומים עבור הפרשות לפנסיה שלא שולמו להם […]

המשך קריאה >>

החקלאים: הממשלה מונעת את בואם של 4,500 תאילנדים

מאת: רותי סיני, הארץ ועדת הכספים של הכנסת תקיים היום דיון דחוף, לבקשת ח"כ שי חרמש (קדימה), על טענת התאחדות חקלאי ישראל כי הממשלה מונעת הבאת 4,500 עובדים מתאילנד. החקלאים חושדים שהבאת העובדים מתעכבת עד ליישומו של הסדר שמטרתו לחסל את תשלום דמי התיווך של אלפי דולרים שמוטלים על תאילנדים שרוצים לעבוד בישראל – הסדר שלו […]

המשך קריאה >>

עובדת מתאילנד שנכלאה לשווא תפוצה ב-36 אלף ש'

מאת: רותי סיני, הארץ משטרת ההגירה תפצה עובדת מתאילנד בסכום חסר תקדים של 36 אלף שקלים על מעצר שווא. העובדת באה לישראל לפני שלוש שנים לעבוד בחקלאות אחרי ששילמה 7,700 דולר למתווכים. בישראל הועסקה עם אחד עשר גברים במושב בשפלה. תנאי המחיה במקום היו קשים – העובדים שוכנו בבקתות עשויות מפח גלי וקרטונים, ריח עז של […]

המשך קריאה >>

תאילנד מכחישה הדיווחים על התנגדותה להבאת עובדי חקלאות לישראל

מאת: רותי סיני, הארץ שגרירות תאילנד מכחישה ידיעות שלפיהן הממשלה בבנגקוק מתנגדת להבאת עובדי חקלאות לישראל באמצעות ארגון בינלאומי במטרה למנוע את עושק העובדים על ידי חברות כוח אדם. ההודעה יוצאת הדופן כינתה את הדיווחים שפורסמו בתקשורת הישראלית "סילוף מוחלט". לפי הידיעות שהתפרסמו באחרונה, שרת העבודה של תאילנד, אוריוואן פינטונג, אמרה לנציגים של התאחדות חקלאי ישראל […]

המשך קריאה >>

בקריות: פועל נהרג מפגיעת צינור להזרמת בטון

מאת: אחיה ראב"ד, Ynet פועל בניין כבן 35 נהרג אחר הצהריים (יום ב') בתאונת עבודה שאירעה באתר בנייה בקרית מוצקין. האיש נפגע לאחר שצינור המשמש להזרמת בטון ליציקה הוטח בראשו. התאונה אירעה סמוך לשעה 16:00 באתר בנייה ברחוב ברק בקריית מוצקין. עובדים הקימו באותה שעה מבנה ויצקו עמודי בטון במקום. צוותי כיבוי שהוזעקו למקום עמלו במשך […]

המשך קריאה >>

עובד זר – ניצול מוכר

מאת: טלי חרותי-סובר אם מישהו זקוק להוכחה נוספת כי בישראל סוף מעשה אינו במחשבה תחילה, שיתבונן בתופעת העובדים הזרים. הכל התחיל באפריל 1993, עת הוטל סגר מוחלט על השטחים ואלפי פועלים פלשתינאים לא הגיעו למקום עבודתם. על ממשלת ישראל הופעל לחץ אדיר: "תנו אלטרנטיווה", זעקו הקבלנים והחקלאים, שנותרו ללא ידיים עובדות. בתחילה גויסו רק כמה מאות […]

המשך קריאה >>

הפועלים במפעל מזון בברקן עובדים במקררים ואינם מקבלים אפילו שכר מינימום

מאת: סלווא עלינאת, קו לעובד הכפר חארס, שבמחוז סלפית, הינו אחד הכפרים הפלסטיניים שפרנסת תושביו מבוססת על עבודה באזורי התעשייה שבהתנחלויות ובעיקר באזור התעשייה ברקן. כ-400 עובדים מועסקים במפעלים הישראליים בברקן, העובדים מועסקים בתנאי עבודה קשים תוך הפרת זכויותיהם הסוציאליות ואי שמירה על תנאי בטיחות מינימאליים. ביום שבת האחרון, נפגשו 20 פועלים המועסקים במפעלים שונים באזורי […]

המשך קריאה >>

השכן כלא העובדת בביתו והכריחה לגעת באיבר מינו

מאת: שרון רונן, חדשות בזמן שפ', עובדת זרה מתאילנד ניקתה את הבית הגיע השכן, נעל את הדלת ואילץ אותה למשש את איבר מינו. מסמך חדש של קו לעובד חושף את תעשיית הניצול המיני של העובדות הזרות מתאילנד. פ' המועסקת במושב חקלאי סמוך לרמלה דיווחה כי מרבית ימי השבוע היא נשלחת על ידי מעסיקה לעבודות ניקיון בבתי […]

המשך קריאה >>

יישום צו ההרחבה בנושא ביטוח פנסיוני לגבי מהגרי עבודה

מאת: עו"ד ענת קידרון, קו לעובד עמדת קו לעובד: יש להשאיר את ההסדרים הטכניים לגבי אופן קבלת הכסף לקרנות הפנסיה ולכוחות השוק, ואין כל צורך בהתערבות המדינה בניהול כספי הפנסיה של העובדים. 1. נקודת המוצא היא כי מהגרי עבודה העובדים בישראל זכאים לזכויות שוות לאלו של עובדים ישראלים: הן אלו המעוגנות בחוק, והן אלו שמקורן בהסכמים […]

המשך קריאה >>

המעלית יצאה משליטה ומחצה את העובדת

מאת: יגאל חי, הארץ צוות של משטרת כפר סבא בא בסוף השבוע למקום האירוע והחל בחקירתו. במקביל, באו למקום חוקרים של האגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (התמ"ת), המופקד על פיקוח ואכיפת החוקים והתקנות בתחום בריאות העובדים וגהות תעסוקתית. כעת ממתינה המשטרה לדו"ח של משרד התמ"ת, ועל פיו היא תחליט על המשך החקירה. בשלב […]

המשך קריאה >>

רצו עובדים – קיבלו בני אדם

מאת: חדוה ישכר יש יסוד להנחה שמהגרי עבודה, המכונים אצלנו עובדים זרים, אינם מודעים לתפקיד הגדול שיועד להם, כבר מתחילת שנות ה-90, בכלכלה הפוליטית בישראל. אין ספק שהצלחתם בביצוע המשימה לא תקנה להם זכויות אזרחיות, לא כל שכן תוספת שכר. לדעת רבים הגירת עבודה קשורה בתהליכי הגלובליזציה ופתיחת השווקים. ואולם הסוציולוגיות אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן מוכיחות […]

המשך קריאה >>

האוצר מתכוון להחליף את כל הפיליפיניות: מגבש תוכנית לצמצום מספר העובדים הזרים ב-100 אלף

מאת: מירב ארלוזורוב, The marker הצוות מציע לראשונה פתרונות שיאפשרו להחליף את מהגרי העבודה בשני הענפים הקריטיים ביותר – החקלאות והסיעוד. הכוונה היא להפחית באופן משמעותי את מספרם בענף החקלאות, וכן להפוך את הסיעוד לענף המעסיק בעיקר ישראלים. נוסף על כך ממליץ הצוות להפסיק את העסקתם של מהגרי עבודה בענף הבנייה. להערכת הצוות, יישום התוכנית יכול […]

המשך קריאה >>

לא ביצעה את המוטל עליה

מאת: ענת קדרון, קו לעובד ר' מצאה מעסיקה, ופנתה ללשכת משרד הפנים ברמת-גן כדי להסדיר את רישיון עבודתה. על פי נהלי משרד הפנים, אין להקשות על עובדי סיעוד, הנמצאים בישראל פחות משנה, ויש להנפיק להם רישיונות עבודה, אף אם שהו זמן מה באופן "בלתי חוקי". למרות זאת, בלשכת משרד הפנים ברמת-גן סירבו להנפיק לר' רישיון עבודה. […]

המשך קריאה >>

לשכות מנהל האוכלוסין לא מיישמות את ההנחיות שלהם עצמם;

ק' הוא אזרח נפאל שהגיע לארץ באפריל 2007 לעבוד בסיעוד, לכן יכול היה לחסות תחת הנוהל, המאפשר לעובדים הנמצאים פחות משנה בישראל, להסדיר מעמדם תוך מציאת מעסיק ולמעשה מונע גירושם המיידי. הנוהל מיוני 2007 קובע כי יש לעכב את גירושם של עובדים, שלא מצאו מעסיק וטרם סיימו את תקופת ההעסקה המקסימאלית המותרת, זאת עד להפעלת […]

המשך קריאה >>

הממשלה תבטל חוזים עם "מודיעין אזרחי" אם לא תשלם חובותיה לעובדים

מאת: רותי סיני, הארץ החשב הכללי באוצר, שוקי אורן, הזהיר כי יחלט את הערבויות של חברת "מודיעין אזרחי" ויפסיק את כל החוזים שלה עם משרדי הממשלה, אם החברה לא תקיים התחייבות שנתנה בכתב לאוצר לשלם למאבטחים מיליוני שקלים שהיא חייבת להם. החברה היא אחת מספקיות האבטחה הגדולות של הממשלה. בעקבות התרעה התחייבה "מודיעין אזרחי" תקדימית להפקיד […]

המשך קריאה >>

חב' השמירה, שהפרה זכויות בעבר, תתמודד על ניהול מרכז ההדרכה במשטרה

מאת: שי ניב, גלובס משטרת ישראל יצאה לאחרונה במכרז ענק הפונה ליזמים פרטיים בדבר הקמה וניהול של מרכז ההדרכה הגדול והראשון מסוגו במשטרת ישראל. המרכז אמור לקום בתוך שנתיים באזור בית שמש ולרכז תחת קורת גג אחת את כל מערך ההדרכה של המשטרה, הפזור כיום ב-18 מחוזות שונים בארץ.ההקמה והניהול של המקום ייעשו בדומה למודל שנבחר […]

המשך קריאה >>

שר הפנים כועס

מאת: יובל לבנת, חבר הועד המנהל של קו לעובד בטורו הפוליטי מיום 27.12.2007 ("התקצר הפיוז") דיווח שחר אילן על התפרצותו של שר הפנים, מאיר שטרית, בעת דיון משותף של ועדת העובדים הזרים וועדת המשנה לסחר בנשים שבכנסת. על פי הדיווח, התפרצותו של שטרית, אשר אף איים לעזוב את הישיבה, היתה תולדה של ביקורת אשר הוטחה במשרד […]

המשך קריאה >>

כל הפליטים מאריתריאה יקבלו אשרות עבודה

מאת: נורית וורגפט, הארץ משרד הפנים החל להעניק אתמול אשרות עבודה לכל הפליטים מאריתריאה שחיים בישראל, לאחר שהכיר במצבם המיוחד – אם יחזרו למדינתם הם עשויים להיות חשופים לכליאה ולעינויים. מאה אריתריאים, מבין כאלפיים שחיים בישראל, היו אתמול הראשונים שקיבלו ממשרד הפנים את האישורים לעבוד במשך חצי שנה. שאר הפליטים עתידים לקבל את האישורים בימים הקרובים. […]

המשך קריאה >>

הפיליפינית חלתה, הביטוח הציע כרטיס הביתה

מאת: רותי סיני, הארץ   ג"ג באה לישראל לפני ארבע שנים וחצי וטיפלה במסירות באשה זקנה עד שהיא עצמה חלתה. כששמעו שלקתה בסרטן השחלות והרחם, מעסיקיה פיטרו אותה. בפברואר עברה ניתוח להסרת הרחם וקיבלה שני טיפולים כימותרפיים. היא היתה צריכה לעבור לפחות עוד שניים, אבל חברת הביטוח הודיעה שבהתאם לתנאי החוק, היא אינה מחויבת לממן טיפולים […]

המשך קריאה >>

היום: הממשלה צפויה לאשר תוכניות למאבק בסחר בבני אדם

מאת: רותי סיני, הארץ הממשלה תספק דיור לקורבנות סחר בבני אדם ותעניק מדי שנה עיטורים לאנשים או גופים שתרמו למאבק בסחר בבני אדם – החלטות בנושאים אלו יתקבלו היום בישיבת הממשלה, שגם צפויה לאשר שתי תוכניות למאבק בסחר בבני אדם למטרות זנות ולמטרות עבדות. לפי ההחלטה שתוגש לאישור הממשלה, ישכור משרד הרווחה שלוש דירות שבהן ישוכנו […]

המשך קריאה >>

שתי עתירות בהולות מנעו גירוש עובדים ברגע האחרון

מאת: קו לעובד במקרה הראשון W.A עובד סיעוד בא לישראל כדי לתמוך במשפחתו שנותרה בסרי לנקה. הוא שילם 5000 דולר דמי תיווך, ומשכן לצורך גיוס הסכום את בית משפחתו. הוא הועסק במשך חודש אך פוטר כיוון שהמעסיקה העדיפה להעסיק אישה בטיפול בה ולא גבר. לאחר מכן התקשה למצוא מעסיק ונעצר. משעלה בסוף הדבר בידו הועסק במשך […]

המשך קריאה >>

הלובינג משתלם: גובה הקנסות על מעסיקי זרים צפוי להצטמצם משמעותית

מאת: שי ניב, גלובס גובה הקנסות המנהליים המוטלים כיום על מעסיקי עובדים זרים, צפוי להצטמצם באופן משמעותי. זאת בעקבות פעילות אינטנסיבית של לובי הכולל חקלאים ותאגידי כוח אדם, ששיאה בהצעת חוק של ח"כ שי חרמש, הנחשב לנציגם של חקלאי הנגב. חרמש טוען כי קנסות בגובה של 5,000-10,000 שקל הם גבוהים מדי, במיוחד כאשר מוטלים במכפלה על […]

המשך קריאה >>

סדנא לעובדים פלסטינים המועסקים באזורי תעשייה ביהודה ושומרון

מאת: קו לעובד עמותת "קו לעובד" יזמה ביום שבת האחרון סדנא לעובדים פלסטינים המועסקים באזורי התעשייה ברקן וטולכרם, במסגרת פרויקט המסייע לעובדים הסובלים מניצול והפרות של זכויותיהם הן בתחום השכר והזכויות הסוציאליות והן בתחום בטיחות בעבודה. עמאד, נציג עובדי מפעל ימית באזור התעשייה טול כרם, סיפר בסדנה על הצלחת העובדים בהשגת זכויותיהם בעקבות שביתה שערכו העובדים […]

המשך קריאה >>

עובדת זרה הועסקה בתנאים לא אנושיים ואז נעצרה על ידי משטרת ההגירה: עכשיו מוגשת נגד המדינה תביעת נזיקין בגין מעצר השווא.

העובדת, אזרחית מדינת תאילנד, הגיעה ארצה על מנת לעבוד כחוק בחקלאות. היא הועסקה ברישיון עבודה יחד עם עובדים אחרים במשק חקלאי במושב פתחיה. תנאי המגורים והעבודה להם זכו העובדים היו בלתי אנושיים. בפברואר 2007 הגיעו למקום פקחים ממשרד התמ"ת מלווים בשוטרי משטרת ההגירה. לאחר שעמדו על התנאים בהם הועסקו העובדים פעלו להוצאתם מהמקום באופן מיידי […]

המשך קריאה >>

החזרי מס לעובדים זרים

מאת: קו לעובד בין השנים 2003-2006 לא קיבלו מהגרי עבודה 2.5 נקודות זיכוי עת שילמו מס הכנסה. בסוף 2006 הוחלט על החזרת הזיכוי רטרואקטיבית. בעקבות מאבק  של עמותת קו לעובד, הוחלט שמעתה יזכו העובדים לנקודות הזיכוי באופן קבוע(לאחר שב- 2007 היה ניסיון נוסף לשלול מהם את נקודות הזיכוי). לעמותה מגיעות פניות של עובדים הזכאים לקבל את החזרי […]

המשך קריאה >>

בית הדין הורה להחזיר עובדת זרה לעבודה – אך משרד הפנים סירב להנפיק לה אשרה

מאת: קו לעובד א' ט', עובדת זרה מהפיליפינים, עבדה בסיעוד של זוג קשישים בני 84 ו- 86. היא הכינה להם אוכל, נתנה להם תרופות, החליפה להם חיתולים וניקתה את ביתם. לאחר כשמונה חודשי עבודה, משנודע לבתם של זוג הקשישים כי העובדת בהריון, פיטרה אותה באופן מיידי. בצר לה, פנתה העובדת לעמותת "קו לעובד", אשר הפנתה אותה […]

המשך קריאה >>

רשם החברות אינו משתמש בסמכותו לפרק חברות לא פעילות – והעובדים נפגעים

מאת: קו לעובד לקו לעובד הגיעו פניות של עובדים אשר זכויותיהם נפגעו. למרות שזכו בפסקי דין אשר הורו למעסיקיהם לשלם להם סכומי כסף שונים, לא הצליחו לקבל את הכסף שנפסק לטובתם מידי מעסיקיהם. לא אחת המעסיק גרס כי העסק נמצא בהפסד, או כי פעילותו נפסקה כליל, וכי אין ביכולתו לפרוע את חובותיו לעובדיו. במספר מקרים, גם […]

המשך קריאה >>

פסק דין תקדימי : הדין הישראלי חל על עובדים פלסטינים המועסקים בהתנחלויות

מספר עובדים פלסטינים שהועסקו במפעלים בהתנחלויות תבעו את מעסיקיהם הישראלים. העובדים שיוצגו על ידי קו לעובד (באמצעות עו"ד אלכסנדר ספינרד), ביקשו כי בית המשפט יקבע שחל עליהם הדין הישראלי וכי הם זכאים לשכר מינימום ותנאים סוציאליים בהתאם לדין זה. השאלה המשפטית העקרונית האם חל על העובדים הדין הירדני או הדין הישראלי (המטיב עם העובדים) נידונה […]

המשך קריאה >>

בקשה לדיון נוסף בעקבות פסיקת בג"צת כי 'כבילת' עובדים טורקיים לחברת יילמזלר היא כדין

תחילתה של הפרשה, בהסכם שנחתם בין התעשייה הצבאית בישראל לבין משרד ההגנה הטורקי, להשבחת 170 טנקים בהיקף של כ- 700 מליון דולר. ההסכם כלל התחייבות של מדינת ישראל לבצע רכש גומלין בהיקף גדול. הפתרון לרכש הגומלין, או לפחות לחלקו, נמצא בהסכמתה של מדינת ישראל להביא עובדים טורקיים שיועסקו בחברה טורקית בשם 'יילמזלר', הרשומה בישראל. על […]

המשך קריאה >>

עובדים זרים נדרשו לחתום על הצהרות בעברית לשם קבלת טיפול רפואי במרפאה של קופת חולים כללית

מאת: קו לעובד לאחרונה הגיעו אל  עמותות 'קו לעובד' ו-'רופאים לזכויות אדם' מספר תלונות מצד מהגרי עבודה (עובדים זרים), כנגד מרפאת זמנהוף (של קופת חולים כללית). על פי התלונות, נדרשו העובדים ומעסיקיהם לחתום על הצהרות שונות כתנאי לקבלת טיפול רפואי. ה"הצהרה" עליה נדרשו העובדים הזרים לחתום כתובה בעברית. הואיל והרוב המכריע של העובדים הזרים בישראל אינם דוברי עברית, […]

המשך קריאה >>

עובדים זרים התלוננו על הלנת שכר בגבעת ברנר

מאת: רוני מ.האס, הדף הירוק מנהל התאגיד החקלאי בגבעת ברנר: הייתה טעות בחישוב השכר והיא תוקנה. בעקבות זאת שולם לעובדים שכר גובה מכפי הנדרש. נבדקת תלונתם של עובדים זרים מנפאל שעבדו בחקלאות בקיבוץ גבעת ברנר, כי מחודש אפריל השנה לא קיבלו את שכרם. העובדים פנו לעמותת "קו לעובד" וסיפור כי טרם קיבלו את משכורת חודש אפריל. […]

המשך קריאה >>

בעקבות פניית קו לעובד: המוסד לביטוח לאומי ישלם גמלאות למבקשי מקלט הממתינים להחלטה בעניינם

מ' הגיעה לישראל מקולומביה לפני כשמונה שנים. זמן קצר לאחר הגעתה פגשה את ח', אזרח קולומביה גם הוא. ח' הגיע לישראל, לאחר שברח מקולומביה עקב איומים של כוחות הגרילה על חייו. כוחות הגרילה רצחו את אחיו של ח', ופצעו את אביו ואח נוסף שלו. הם איימו על ח', באמצעות קרובי משפחתו, שאם יחזור לקולומביה יירצח […]

המשך קריאה >>

ביה"ד: עובדים זרים הם שווי זכויות גם בהעסקה על פי שעות

מאת: חיים ביאור, דה מרקר עובדים זרים הם שווי זכויות, גם אם שכרם משולם להם על בסיס שעות – כך קבעו שופטי בית הדין הארצי לעבודה בערעור שהגיש ניקולא דאטקו, עובד מרומניה. דאטקו הועסק על בסיס שעות כפועל באתרי בנייה של חברת י.שומרוני וביקש לקבל דמי כלכלה ותמריץ עבור אי היעדרות מהעבודה כנהוג לגבי עובדים המועסקים […]

המשך קריאה >>

חברות שמירה שיפרו זכויות לא יקבלו רשיון

מאת: רותי סיני, הארץ חברות שמירה שיבקשו לחדש את רישיונן ל-2008, יידרשו להמציא למשרד המשפטים הצהרה על כל התביעות שהגישו נגדן מאבטחים במהלך השנה הנוכחית. בנוסף, יידרש פירוט מגורמי האכיפה על תלונות, חקירות, כתבי אישום ופסקי דין נגדן על הפרת חוקי עבודה. הדרישה חסרת התקדים מעוררת סערה בענף השמירה. "הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה החליטה […]

המשך קריאה >>

"מודיעין אזרחי" החזירה 5 מיליון שקלים לעובדיה

מאת: רותי סיני, הארץ החברה התחייבה לחשב הכללי במשרד האוצר שתחזיר לעובדיה שכר וכספים עבור זכויות סוציאליות שהיתה חייבת להם חברת מודיעין אזרחי החזירה למאבטחים שלה בעבר ובהווה כמעט חמישה מיליון שקלים בגין שכר וזכויות סוציאליות שהיתה חייבת להם. זאת, במסגרת התחייבות שנתנה לחשב הכללי ירון זליכה, אחרי שזה הבהיר שאם לא תעשה כן, יחולטו הערבויות […]

המשך קריאה >>

מאבטח סירב להכניס עובדת זרה לבית המשפט בגלל העדר אשרה

מאת: קו לעובד העובדת נכנסה לישראל מתאילנד לפני מספר שנים לצורך עבודה בענף החקלאות. לפני מס' חודשים הוגש כנגד מעסיקה לשעבר כתב אישום בגין תקיפות מיניות שתקף אותה. העובדת העידה בבית המשפט במסגרת ההליך הפלילי מספר פעמים. כאשר ביקשה העובדת שלוותה על ידי עו"ד של קו לעובד להיכנס לבית המשפט על מנת לקבל את 'שכר העד' […]

המשך קריאה >>

עתירה נגד החלטת משרד הפנים לחלט ערבות של עובדת זרה למרות שאיתרה מעסיק במועד שנקבע לה

מאת: קו לעובד עתירה של עובדת נפאלית אשר נעצרה בגין שהייה שלא כדין, ונדרשה להפקיד ערבות ע"ס 4,000 ש"ח כתנאי לשחרורה. העובדת נדרשה להסדיר מעמדה תוך 40 יום או לצאת מן הארץ. העובדת הצליחה לאתר מעסיק בעל היתר לפני שחלפו 40 יום. היא הגישה בקשה בלשכת מנהל האוכלוסין בירושלים, אך שם נאמר לה שהתיק עובר ל"ועדה". […]

המשך קריאה >>

ב-2006 היו בישראל 186 אלף עובדים זרים

מאת: תני גולדשטיין, Ynet במהלך אשתקד נכנסו לישראל 38 אלף עובדים זרים. כ-33 אלף מהם עובדים זרים "חוקיים" והיתר (כ-5,800) כאלה שנכנסו לישראל באמצעות אשרת תייר והפכו לעובדים "לא חוקיים". במקביל לכניסת העובדים הזרים החוקיים יצאו מישראל אשתקד 24 אלף עובדים חוקיים. בסוף השנה נותרו בישראל 28 אלף מ-33 אלף העובדים הזרים החוקיים שנכנסו למדינה, והצטרפו […]

המשך קריאה >>

הפעלת שיטת ההעסקה החדשה בסיעוד נדחתה על ידי בג"צ לכל הפחות לחודש ספטמבר

בשבוע שעבר התקיים דיון בעתירת אחיעוז (ארגון ארצי של חברות כח אדם לתיווך עבודת עובדים זרים בסיעוד) נגד משרד התמ"ת. העתירה כוונה נגד הפעלת הסדר ההעסקה חדש בענף הסיעוד המטיל מגבלות שונות על חברות כח האדם, ובעיקר נגד הסעיפים שעניינם הגנה על העובדים הזרים (כגון הטלת האחריות על חברות כח האדם לתשלום שכר העובדים בשנה […]

המשך קריאה >>

בתשובה לעתירת קו לעובד: מנהלת ההגירה הצהירה כי נשמרת הפרדה בין שוטרים החוקרים תלונות עובדים זרים לשוטרים המבצעים פעולות אכיפה

מאת: קו לעובד בעתירה נגד מנהלת ההגירה דרש קו לעובד כי תתבצע הפרדה בין שוטרים המבצעים פעולות אכיפה נגד עובדים זרים לבין שוטרים החוקרים תלונות שלהם כנגד מעסיקיהם או חברות כוח אדם. העתירה נמחקה בעקבות הצהרת מנהלת ההגירה שככלל נשמרת ההפרדה המבוקשת. בג"ץ הוסיף וציין כי "ראוי שההנחיות תהיינה ברורות ויובאו בחשבון בניסוחן האפשרויות הראויות לפתרון […]

המשך קריאה >>

קו לעובד ומוקד סיוע לעובדים זרים עתרו נגד החלטה לגרש עובדת זרה שהוחשדה על ידי מעסיקה בגנבה

קו לעובד ומוקד סיוע לעובדים זרים עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב בשמה של מהגרת עבודה מהפיליפינים שרישיון ישיבתה בוטל וניתנו עליה צווי הרחקה ומשמורת, לאחר שהוחשדה בביצוע עבירת גניבה. לפני כחודשיים פנתה לעובדת אחותו של מעסיקה, וטענה כי 5000 ₪ נעלמו מהבית. העובדת השיבה שלא לקחה מהבית כל כסף, וכי היא אינה יודעת […]

המשך קריאה >>

עתירה: על שר העבודה לקבוע את אזורי הניסוי בהם תועבר גמלת הסיעוד ישירות לקשישים

מאת: קו לעובד תיקון 92 לחוק הביטוח הלאומי קבע כי במשך שנתיים ימים, תתקיים תכנית ניסיונית, לפיה במספר איזורים, אשר עליהם יחליט שר הרווחה יוכלו קשישים הזכאים לגמלת סיעוד, לקבל את הגמלה ישירות לידם ("גמלה בכסף"). זאת להבדיל מהמצב השורר כיום, לפיו קשישים מקבלים את הגמלה דרך חברות סיעוד המעבירות את הכסף למטפלים הסיעודיים. עד כה […]

המשך קריאה >>

השכר לפלשתינאים בהתנחלויות: 50% משכר מינימום

מאת: רותי סיני, הארץ עובדים פלשתינאים המועסקים בהתנחלויות ובמפעלים בשטחים משתכרים כמחצית משכר המינימום על אף שחלה על המעסיקים חובה לשלם להם את השכר הקבוע בחוק הישראלי. רבים מהעובדים גם אינם מבוטחים כלל או שאינם מבוטחים ברמה מספקת נגד תאונות עבודה. ממצאים אלה כלולים בסקירה שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון שהתקיים היום (שלישי) […]

המשך קריאה >>

תביעה לביטול פיטוריהם של חברי ועד עובדים במפעל באזור התעשייה ניצני שלום

מאת: קו לעובד קו לעובד מייצג שלושה עובדים פלסטינים, אשר הועסקו במפעל באזור התעשייה ניצני שלום, ופוטרו בניגוד לדין כאשר ביקשו להקים ועד עובדים במפעל. המפעל ניצל את חולשתם המיוחדת של עובדיו הפלסטינים התלויים בו לא רק כמקור פרסה אלא גם לצורך קבלת "כרטיס מגנטי" משלטונות הביטחון הישראלי, כרטיס המאפשר להם לעבוד באזורי תעשיה בסמוך להתנחלויות. המפעל […]

המשך קריאה >>

עתירת חברות כח אדם נגד הסדר ההעסקה החדש בענף הסיעוד

מוקד סיוע לעובדים זרים וקו לעובד ביקשו אתמול להצטרף במעמד ידיד בית המשפט לעתירה שהגישו לפני כשבועיים חברות כח אדם בסיעוד נגד הסדר ההעסקה החדש בענף שאמור להיכנס לתוקף בחודש אוגוסט הקרוב. חברות הכח האדם המאוגדות בארגון 'אחיעוז' עתרו נגד כל אותם תנאים בהסדר ההעסקה החדש, שנועדו להגן על זכויות מהגרי העבודה. חברות כח האדם […]

המשך קריאה >>

המוסד לביטוח לאומי יפצה עובדת שסירב לשלם לה דמי לידה

מאת: קו לעובד עובדים טועים לחשוב שאם מעסיקיהם לא שילמו עבורם דמי ביטוח לאומי, הם לא זכאים לגמלאות במקרה של פציעה בעבודה, פשיטת רגל של המעסיק , הריון ולידה ובמקרים נוספים. מי שתורם להטעיית הציבור הינם פקידי הביטוח הלאומי הדורשים, כדרך שגרה, לראות את שוברי התשלומים של דמי הביטוח הלאומי כתנאי למתן הגמלה. בדרך כלל הם […]

המשך קריאה >>

בעקבות פניית קו לעובד: קורבן עבדות, קיבל אשרת עבודה ממשרד הפנים

מאת: קו לעובד עובד תאילנדי, הועסק בפיטום אווזים, פיטום האסור על פי החוק, בתנאים בלתי אנושיים. העובד נאלץ לעבוד 7 ימים בשבוע במשך שעות ארוכות ושוכן בחדר צפוף מאוד בסמוך למקום בו התבצעה עבודת הפיטום, אשר שררה בו צחנה נוראה. בחדר לא הייתה דלת, אלא יריעת פלסטיק ועל כן היה בו קר מאוד. המים במקלחת חוממו על ידי […]

המשך קריאה >>

העובדת התלוננה על ניצול – ונעצרה

מאת: אמיר תיבון, מערכת וואלה משטרת ההגירה סייעה למשפחה ממרכז הארץ שהעסיקה עובדת זרה בתנאי ניצול, להתחמק מתשלום לעובדת – כך עולה מכתב תביעה שהגיש ארגון "קו לעובד" כנגד המשפחה . לדברי הארגון, זו לא הפעם הראשונה שמשטרת ההגירה מסייעת מעסיקים 'להיפטר' מעובדים שדורשים את זכויותיהם החוקיות. התביעה הוגשה בשמה של נ"פ, עובדת זרה מאוקראינה, שהגיעה […]

המשך קריאה >>

בעקבות עתירת קו לעובד – שינוי בנוהל תאגידים לעובדי בניין

מאת: קו לעובד הסדר התאגידים, הקובע את הכללים להעסקת עובדים זרים בענף הבניין, קבע את העיקרון כי יש לשלם למהגר עבודה עבור היקף ההעסקה של 236 שעות בחודש אף אם עבד בפועל בהיקף קטן יותר. עקרון זה יסודו בהכרה כי יש בשכר מינימום בהיקף זה בכדי לשקף את העבודה בפועל שמבצעים מהגרי העבודה בישראל. חודשים ספורים לאחר […]

המשך קריאה >>

על שימוש בפורמאלדהיד בחקלאות והסכנות לעובדים

מאת: קו לעובד לאחרונה נפגשה מנהלת סניף קו לעובד בחיפה עם עובדים תאילנדים המועסקים בלולי תרנגולי הודו. העובדים דיווחו כי לצורך חיטוי הביצים הם משתמשים בפורמלין. בזמן החיטוי נוצרים אדי עשן סביב הביצים, הנמצאות במיכל סגור. עם פתיחת המיכל הם עוצרים את נשימתם כיוון שהאדים צורבים את עיניהם ואת דרכי הנשימה. לדבריהם המעסיק לא מספק להם […]

המשך קריאה >>

שוטפי הכלים של החקלאים

מאת: רותי סיני, הארץ באחרונה הגישה עורכת הדין ענת גונן מ"קו לעובד" תלונות למשטרת ההגירה ומשרד התמ"ת בשמם של 15 פועלים תאילנדים נגד שני חקלאים מדרום הארץ, יצחק רום ממושב פריגן ויהודה טמיר ממושב אוהד. הפועלים סיפרו שלא רק ששכרם משולם באיחור של שלושה חודשים והם לא מקבלים תלושי שכר, אלא ששכרם נמוך מהמינימום – 102 […]

המשך קריאה >>

בג"ץ למדינה: נמקו מדוע עובדת זרה שילדה מחוייבת לעזוב את ישראל

מאת: רותי סיני, הארץ במשרד הפנים אין נוהל קבוע בנושא, ומרבית העובדות נדרשות לעזוב את הארץ; התשובה תינתן בתוך 90 יום בג"ץ הורה למדינה לנמק בתוך 90 יום מדוע היא מחייבת עובדות זרות לעזוב את ישראל כשנולד להן ילד, במקום לאפשר להן להשלים תקופת עבודה חוקית של חמש שנים. הוראת הנשיאה, דורית ביניש והשופטות מרים נאור […]

המשך קריאה >>

עתירה נגד המפקד הצבאי בגדה המערבית בבבקשה להשיב לעובד פלסטיני את אישור העבודה בישראל או לחילופין לדאוג לכלכלתו

מאת: קו לעובד קו לעובד עתר בשמו של עומר קומאר, פלסטיני שרישיון עבודתו בישראל והכרטיס המגנטי שהונפק לו, נשללו מחמת "מניעה ביטחונית." בעתירה ביקש קו לעובד שאישורים אלה יושבו לעותר, ולחילופין, שהמפקד הצבאי ידאג לכלכלתו של העותר ולכלכלת התלויים בו – באמצעות גמלאות כספיות או באמצעים אחרים – כאמור באמנת ג'נבה הרביעית. בעתירה נטען בין היתר: […]

המשך קריאה >>

בית המשפט העליון קיבל ערעור קו לעובד בעניין פסיקת הוצאות נגד משרד הפנים

מאת: קו לעובד לפני מס' חודשים הגיש קו לעובד ערעור על פסק דינה של השופטת שרה גדות, אשר סירבה לפסוק הוצאות כנגד משרד הפנים בעתירה שהוגשה בעניין מעצר בלתי חוקי של עובד נפאלי. בפסק הדין עליו נסב הערעור קבעה השופטת כי בנסיבות בהן העותר הנו "שוהה זר", והמשיב הנו מינהל האוכלוסין, אין לפסוק הוצאות לטובת העותר במידה שהוא […]

המשך קריאה >>

עתירה לביטול התקנה המטילה על מעסיק מהגר עבודה אחריות ליציאתו מישראל בתם תקופת עבודתו

מאת: קו לעובד הוצאה כפויה של מהגרי עבודה על ידי מעסיקיהם, היא תופעה נפוצה, ולקו לעובד הגיעו בשנים האחרונות עשרות תלונות בנושא. מעסיק המתכוון לפטר את עובדו, או מגלה כי העובד עומד להתפטר, רוכש עבורו כרטיס טיסה והעובד מועמד בפני עובדה, כביכול, מוגמרת לפיה עליו לצאת ישראל במועד שנבחר על ידי המעסיק. זאת אף אם לא […]

המשך קריאה >>

תושב גן-יבנה הואשם באונס המטפלת הסינית של אמו

מאת: רותי סיני, הארץ Online כתב אישום חמור הוגש באחרונה נגד תושב גן-יבנה, החשוד בביצוע אונס ומעשים מגונים באזרחית סינית שטיפלה באמו, ובמעשים מגונים במטפלת פיליפינית של אמו. בית המשפט המחוזי בתל אביב ידון השבוע בבקשת המדינה לעצור את החשוד, מישאל סרי, עד תום ההליכים. העובדת הסינית הועסקה מינואר השנה בטיפול באמו בת ה-87 של סרי, […]

המשך קריאה >>

"הדרום הפרוע" – סיור שטח ופגישות עם עובדים תאילנדים במושבים דרום הארץ

מאת: קו לעובד ביום שבת האחרון ערכה מנהלת סניף חיפה סיור בדרום הארץ בליווי פעילת זכויות אדם הדוברת תאילנדית. הסיור התמקד בישובי חבל אשכול הנמצא מזרחית לדרום רצועת עזה לאור קבלת דיווחים רבים על נורמות העסקה פוגעניות באיזור זה. עיקר התלונות הן על הלנת שכר שיטתית של 3 חודשי שכר (המעסיק משלם באופן חודשי אך מחזיק […]

המשך קריאה >>

הממשלה אישרה עוד 3,000 עובדים זרים לחקלאות

מאת: צבי לביא, Ynet הממשלה אישרה היום תוספת של 3,000 עובדים זרים לחקלאות, לפי המלצות ועדת דינור, בדגש על המשקים החקלאיים בפריפריה. משקים אלה יזכו לכמות נוספת של זרים מעבר למכסה שנקבעה לענף כולו, לפי קריטריונים מיוחדים שייקבעו. הממשלה החליטה כי על משקי הפריפריה לא יחול התנאי של העסקת עובד ישראלי על כל עובד זר שיידרש, […]

המשך קריאה >>

מתווך כוח האדם הורשע בביצוע עבירות מין בארבע מהגרות עבודה, ודינו נגזר ל- 12 שנות מאסר

מאת: קו לעובד מתווך כוח האדם הורשע בבית המשפט המחוזי בביצוע עבירות מין בארבע מהגרות עבודה, ודינו נגזר ל- 12 שנות מאסר. המתווך ערער לבית המשפט העליון. ערעורו נדחה. בית המשפט ציין בפסק הדין כי המתווך, בעל חברת כח אדם בשם "טיפול אקספרס בע"מ" שעסקה בהבאת עובדות זרות לישראל, ניצל את עיסוקו לביצוע עבירות מין בעובדות […]

המשך קריאה >>

18 שעות עבודה ביום – 150 דולר בחודש

מאת: אמיר תיבון, וואלה חדשות ארגון "קו לעובד" פנה הבוקר למחלקה לעניין סחר בבני אדם במשרד המשפטים, והגיש תלונה בשמה של ד"ס, עובדת זרה מסרי לנקה שהועסקה במשך שבעה חודשים בתנאי עבדות. ד"ס הועסקה על ידי משפחה מירושלים, כמטפלת סיעודית עבור בנם. ימי העבודה שלה היו קשים וארוכים, ובתקופות מסוימות עבדה 18 שעות ביום. לדבריה, במשך […]

המשך קריאה >>

העבודה בישראל, הלב בבית

מאת: יעל ברנובסקי, ynet בישראל – כמו ביתר מדינות העולם – מציינים היום (ה') את יום האישה הבינלאומי ובמסגרת זו זוכות גם האימהות לכבוד הראוי. חלק מהן יזכו למילה טובה או אפילו טבעת מהבעל, אחרות יקבלו זר פרחים מהילדים, אבל יש גם רבות – דווקא אלו שבמהלך כל השנה נאבקות כדי לשרוד – שיום האישה עבורן […]

המשך קריאה >>

עתירה נגד משרד הפנים בדרישה להתיר לעובדת סיעוד סינית לעבור מענף הסיעוד לענף התעשייה והשירותים

מאת: קו לעובד העובדת, כמו עשרות עובדות סיניות נוספות, הובאה לישראל על ידי חברת כוח-אדם ישראלית לצורך עבודה בתחום הסיעוד, כאשר ברור ל"מייבאים", כי חסר לה אחד הכישורים הבסיסיים הדרושים לצורך עבודה בתחום זה – היכולת לתקשר עם המעסיק. בעוד שלחברת כוח האדם שהביאה את העותרת לישראל, כמו גם לחברות כוח האדם האחרות, אין כל אינטרס […]

המשך קריאה >>

"תעשיית העובדים הזרים מגלגלת 300 מיליון דולר בשנה"

מאת: צבי לביא, ynet כך דווח לוועדת העובדים הזרים של הכנסת נציג התמ"ת. האוצר מבקש לגבות חלקו בעמלות התיווך על עובדים זרים "לרשות המסים יש עניין לגבות את חלקה בעמלות התיווך שנגבות בסכומים אדירים על העסקת עובדים זרים בישראל", אמר השבוע נציג האוצר יובל יעקובי לוועדת העובדים הזרים של הכנסת שעסקה בתשלומים האסורים שנגבים מהעובדים. "מלבד […]

המשך קריאה >>

עתירה לב"צ בעניין תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדי סיעוד

מאת: קו לעובד עתירה לבג"צ בשאלת תחולתו של חוק "שעות עבודה ומנוחה" על עבודתם של עובדי סיעוד (על פי רוב מהגרי עבודה) המועסקים בענף הסיעוד הביתי והחובה לשלם להם שכר עבור עבודה בשעות נוספות. העתירה כוונה נגד פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה שקבע כי עובדת סיעוד שהועסקה בהשגחה על קשישה המחוברת למכונת הנשמה אינה […]

המשך קריאה >>

בלי פחד – פעילות קו לעובד להעצמת עובדים פלסטינים בהתנחלויות

מאת: קו לעובד, סלוא עלינאת אוקטובר 2005 – פגישה ראשונה במשרד איחוד האיגודים המקצועיים ביריחו, כשלושים עובדים פלסטינים ישבו מסביב לשולחן הגדול באמצע האולם. העובדים התבקשו לתאר את מצבם בעבודה: כמה שעות עבדו וכמה כסף הם קיבלו בסוף החודש, כיצד הם מרגישים בעבודה, מה אופי היחסים בינם לבין המעסיק הישראלי? ועוד שאלות. העובדים, שעבדו במספר מפעלים באזור התעשייה […]

המשך קריאה >>

20,000 $ – זהו הסכום שמשלמים היום עובדים מסין המבקשים לעבוד בישראל

מאת: קו לעובד עובדים זרים המבקשים לעבוד בישראל משלמים אלפי דולרים דמי תיווך לשם הסדרת הבאתם לארץ. דמי התיווך משולמים על פי רוב בארצות המוצא, אך עובדה ידועה היא כי חלק נכבד מהסכום מגיע גם לידיים ישראליות. עובדים מסין משלמים את הסכומים הגבוהים ביותר. בשנה האחרונה האמירו דמי התיווך המשולמים על ידם והגיעו לסכומי עתק של […]

המשך קריאה >>

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור קו לעובד בעניין קיזוז דמי הודעה מוקדמת מעובדת שלא קיבלה שכר

עובדת לא קיבלה שכר במשך 47 יום ועל כן עזבה את מקום עבודתה. בית הדין האזורי קיבל את תביעתה ופסק לה שכר עבודה, וכן תשלום עבור שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית. עם זאת, בית הדין פסק שהעובדת עזבה ללא מתן הודעה מוקדמת, ובגין כך הורה על קיזוז של סכומי כסף שונים מהסכום שנפסק לטובתה, לרבות […]

המשך קריאה >>

משרד הפנים סרב לתת אשרת עבודה לעובדת סיעוד אשר הייתה מושבתת מעבודה למס' חודשים בעקבות תאונת עבודה

מאת: קו לעובד העובדת, מהגרת עבודה מנפאל, באה לישראל בשנת 2005 ברישיון לעבוד בענף הסיעוד. בתמורה להבאתה לישראל ולהסדרת רישיון עבודה שילמה למתווך כח אדם בנפאל סכום של 6000$. לצורך גיוס הסכום נטלה העותרת הלוואה ממלווה פרטי בריבית חודשית של 3%. נכון למועד הגשת העתירה, טרם עלה בידה להשיב את מלוא סכום ההלוואה שנטלה. כחודשיים ימים […]

המשך קריאה >>

קו לעובד מצטרפת לתביעה הייצוגית בסך 104 מ' ש' נגד חברת ב.ש. אבידר

מאת: אורית בר גיל ושי ניב‏, גלובס Online עמותת קו לעובד מבקשת להצטרף כתובעת לתביעה ובקשה להכיר בתביעה כייצוגית של מאבטח בחברת ב.ש. אבידר. בתביעה טען המאבטח, באמצעות עו"ד רם וגל גורודיסקי, כי החברה אינה משלמת עבור הסדרים פנסיוניים לו ולעובדים אחרים. הוא מעריך את קבוצת העובדים שבתביעה הייצוגית ב-8,000, ומעמיד את סכום התביעה הייצוגית על […]

המשך קריאה >>

עובדי בניין זרים לא יקבלו פיצויי פיטורים בגלל רשלנות משרד התמ"ת

הסדר ההעסקה של עובדים זרים בענף הבניין קובע כי פיצויי הפיטורים ישולמו לעובדים רק עם צאתם את ישראל כחלק מכספי פיקדון המופקדים עבורם מדי חודש על ידי חברות כח האדם המעסיקות אותם. עד לאחרונה היו העובדים רשאים לבחור בין קבלת הפיקדון לחשבון בנק המתנהל על שמם בחו"ל לבין קבלת כספי הפיקדון במזומן בנתב"ג לאחר מעבר […]

המשך קריאה >>

לקח מאלף ממדינה מתקדמת – על זכותם של מהגרי עבודה להתאגד באיגוד מקצועי

בית המשפט העליון בסיאול, קוריאה, פסק ( 1.2.07 ) שיש לאפשר למהגרי עבודה, גם לא חוקיים, להתארגן באיגוד מקצועי. ההחלטה המהפכנית קובעת שכל עוד העובדים הללו מועסקים ועובדים עפ"י חוזה, הם רשאים גם להתאגד. בית המשפט פסק כך בתביעה של האגוד המקצועי של סיאול נגד משרד העבודה האיזורי של סיאול על סירובו לכונן איגוד מקצועי. […]

המשך קריאה >>

בית המשפט קבע כי על המדינה לפעול למציאת מעסיק לעובד זר גם אם איננו נמצא במעצר

עובד נפאלי הובא לישראל לצורך עבודה בגוש קטיף בחקלאות. מאז הנסיגה של ישראל מחבל עזה נותר ללא אשרה. הוא ניסה למצוא מעסיק חלופי בכוחות עצמו, ללא הצלחה. בעתירה שהוגשה על ידי קו לעובד נטען שהואיל ובחקלאות ניתן להביא כיום עובדים חדשים מחו"ל, מעסיקים מעדיפים הבאת עובדים חדשים – תוך גריפת נתח מדמי התיווך שהללו משלמים […]

המשך קריאה >>

עתירה מנהלית להסדרת מעמדה של עובדת נפאלית אשר נפלה קרבן לסחר למטרות דמי תיווך

העובדת אם לילד קטן שילמה בנפאל 6000$ דמי תיווך עבור הסדרת אשרת עבודה עבורה לעבודה בתחום הסיעוד . עם הגעתה לישראל נלקחה העובדת על ידי נציגת חברת כח האדם לדירה בה שוכנו עובדים נפאלים רבים נוספים. נציגת חברת כוח האדם אמרה לעובדת שהמעסיקה הנקובה ברישיון ישיבתה נפטרה, וכי היא תשלח לעבודה אצל מעסיק אחר. העובדת […]

המשך קריאה >>

20 שעות פיטמו אווזים, ובלילה ישנו לצד הפגרים

מאת: רותי סיני מבחן ראשון לחוק נגד סחר בבני אדם: אחים חשודים בהתעללות בתאילנדים שני אחים חשודים ששיכנו את עובדיהם התאילנדים בתוך מכלאות האווזים, בתנאים בלתי אנושיים. אחד מהם חשוד שהמשיך בפיטום אווזים – למרות האיסור של בג"ץ "היו ימים שעבדתי כל כך הרבה ללא הפסקה, 22-23 שעות רצוף… היה עלי לפטם את האווזים כל ארבע […]

המשך קריאה >>

ערעור על גירוש עובד נפאלי 10 חודשים בלבד לאחר הגעתו לישראל

עובד מנפאל הובא לישראל לצורך העסקתו בתחום הסיעוד. בתמורה להסדרת רישיון ישיבתו בישראל, שילם העובד 9000$, סכום שלצורך גיוסו נטל הלוואה בריבית חודשית של 2.5% מאנשים בכפרו, ומשכן את ביתו ואת שדהו, המשמש למחייתו ולמחייתם של בני משפחתו. עשרה חודשים בלבד לאחר הגעתו לישראל, "הוחלף" העובד בעובד אחר בידי חברת כוח-האדם, וזאת, ככל הנראה, על-מנת […]

המשך קריאה >>

עתירה מנהלית – על משרד הפנים לאתר מעסיק חדש לעובד זר

מהגרי עבודה שהגיעו לישראל לאחר ששילמו דמי תיווך בגובה אלפי דולרים במטרה לעבוד בחקלאות ולסייע למשפחותיהם בתאילנד ונפאל, נותרו ללא מעסיק בנסיבות שלא היו תלויות בהם. בתחילה הועסקו העובדים, שבעה ימים בשבוע ללא יום מנוחה, בתנאי מגורים קשים, השתכרו שכר נמוך במיוחד הנופל בהרבה משכר המינימום, והמעסיק אף רימה את העובדים ברישום שעות העבודה שעבדו […]

המשך קריאה >>

משרד הפנים סרב לתת אשרה לעובדת נפאלית קורבן סחר למטרת דמי תיווך

עובדת נפאלית שילמה לפני הגעתה לישראל ובתמורה להסדרת רישיון עבודה סכום של 5000$ דמי תיווך תרת למתווך כוח-אדם בנפאל. לצורך תשלום הסכום נטלה העובדת הלוואה בריבית חודשית של 1.25%. לעובדת נמסר כי נציגה של חברת כוח-האדם בישראל ימתין לה בנמל-התעופה ויסיע אותה לבית המעסיקה ששמה נקוב ברישיון ישיבתה. בהגיעה לנמל התעופה גילתה העובדת, כי איש […]

המשך קריאה >>

הכנסות המדינה מהעסקת עובדים זרים בענף הבנייה : מעל 190,000,000 שקל

ביולי 2005 שונתה שיטת העסקה של מהגרי עבודה בענף בניין, מכבילה למעסיק בפועל לכבילה לתאגידים (חברות כח אדם שהוקמו למטרה זו). אחד מייעדי השיטה החדשה היה לייקר את עלות ההעסקה של מהגרי עבודה בענף הבנייה. לשם כך הוחלט כי על התאגידים יהיה לשלם אגרות שונות עבור הזכות להעסיק מהגר עבודה. על פי הנתונים שמסר משרד […]

המשך קריאה >>

אושר חוק הקובע עונשים כבדים לסוחרים בבני אדם

מאת: גדעון אלון, הארץ Online   לפי החוק, סוחרים בבני אדם למטרות עבדות, עבודת כפייה, זנות וניצול מיני צפויים לעונשים של 16 עד 20 שנות מאסר. עונשים כבדים של 16 עד 20 שנות מאסר צפויים לסוחרים בבני אדם למטרות עבודה בכפייה, עבדות, ניצול מיני וסחר באיברים, בעקבות אישורו אתמול (שלישי) של חוק חדש (חוק איסור סחר […]

המשך קריאה >>

בג"צ המליץ לשקול לאפשר למהגרות עבודה שילדו בישראל לשהות עם ילדיהן בארץ עד לתם התקופה

בעתירה נגד נוהל עזיבת מהגרות עבודה שילדו בישראל תוך שלושה חודשים, ביקש בג"צ מהמדינה לבחון פניות של אמהות המבקשות לשהות עם ילדיהן בישראל

המשך קריאה >>

קו לעובד, מוקד סיוע לעובדים זרים וח"כ אורית זוארץ הגישו עתירה דחופה לבג"ץ למניעת סגירת סע"ר

מאת: עו"ד חני בן ישראל "קו לעובד" יחד עם ח"כ אורית זוארץ, יו"ר ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ועם מוקד סיוע לעובדים זרים הגישו  ב-20 ביולי 2011 עתירה בהולה לבג"ץ המופנית לשר לבטחון פנים, למשטרה ולמשרד המשפטים, בה אנו דורשים להמנע מפירוקה של זרוע סע"ר ביחידה למאבק בפשיעה כלכלית במשטרה. זרוע סע"ר (ראשי תיבות ל-סחר בבני […]

המשך קריאה >>

עתירה נגד סרוב המדינה לחתום על הסכמים משולשים עם ארגון ההגירה הבינלאומי ומדינות המוצא של מהגרי העבודה

מאת: קו לעובד אחת מהתופעות הקשות הפוגעות במהגרי עבודה המגיעים לעבודה בישראל, הינה דמי התיווך הגבוהים אשר הם נדרשים לשלם למתווכי כוח אדם שונים במסגרת "גיוסם" לעבודה בישראל. במשרד התמ"ת התגבשה יזמה להסדיר את הבאת מהגרי העבודה לישראל דרך ארגון ההגירה הבינלאומי (IOM). הרעיון היה שארגון ההגירה הבינ"ל יחליף את חברות התיווך הפרטיות בארצות המוצא, מתוך […]

המשך קריאה >>