עובדים ערבים בישראל

המשך
סגור

האוכלוסייה הערבית מהווה כ-20% מכלל האוכלוסייה בישראל, ומונה כמיליון וחצי אזרחים. מצבה הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה הערבית הוא בכי רע, כ-54% מהמשפחות הערביות חיות מתחת לקו העוני, כאשר שיעור העוני הכללי במדינה הוא כ-20%. הפערים בין האזרחים הערבים ליהודים בתחום העבודה קיימים בכל ההקשרים כמעט: כ-40.8% מהאזרחים הערבים משתתפים בכוח העבודה האזרחי לעומת 60.7% מהאזרחים היהודים, פער זה מקורו בעיקר בהשתתפות הנמוכה של הנשים הערביות בשוק העבודה; כ-20% בלבד מהנשים הערביות משתתפות בשוק העבודה לעומת כ-60% מהנשים היהודיות; ההכנסה החודשית הממוצעת לאזרח הערבי היא 5,419 ₪ לעומת 7,949 ₪ לאזרח היהודי; העובד היהודי משתכר 42% יותר מהעובד הערבי, ואילו העובדת היהודייה משתכרת 28% יותר מהעובדת הערבייה.

85% מהאזרחים הערבים מתגוררים בישובים נפרדים, המצויים בעיקר בפיריפריה – בגליל, במשולש ובנגב. מיעוט הזדמנויות התעסוקה בתוך היישובים הערביים גורם להשתלבותם של האזרחים הערבים במערכת החינוך בתוך היישובים הערביים או הופכים לעובדי הצווארון הכחול במגזר היהודי בעיקר. (צווארון כחול הוא כינוי בלתי פורמלי לאנשים המשתייכים למעמד הפועלים, אשר עובדים בעבודות כפיים ופעמים רבות משתכרים שכר נמוך).

העובדים הערבים מועסקים בעיקר בענפי תעסוקה המאופיינים בהכנסה נמוכה, והם נפקדים כמעט מענפי תעסוקה מניבי הכנסה גבוה כמו היי-טק, בנקאות, ביטוח ופיננסים. יותר ממחצית העובדים הערבים מועסקים בענפים: בינוי, תעשיה, תיקונים ומסחר.

לפי דו"ח חדש של מרכז אדוה, בשנת 2010 64% ממשקי הבית הערבים שבראשם שכיר/ה השתייכו לרובד הנמוך לעומת כ-30% ממשקי הבית היהודים שבראשם שכיר/ה. עוד מגלה הדו"ח כי מצבם של העובדים הערבים הורע לעומת שנים קודמות, כך שיותר ויותר משקי בית ערבים מצטרפים לרובד הנמוך.

הרכב שלושת הרבדים לפי לאום ב- 2002 ו-2010 (בקרב משקי בית שבראשם שכיר/ה):

 

רובד נמוך

רובד בינוני

רובד גבוה

 

2002

2010

2002

2010

2002

2010

יהודים

31.3%

29.9%

28%

28.5%

40.7%

41.6%

ערבים

57.3%

64%

28.8%

23.4%

17.1%

12.6%


מתוך דו"ח מרכז אדוה, "הרובד הבינוני בישראל 1992-2010 – תמונת מצב", ינואר 2013

(ההגדרות לרבדים לפי הדו"ח: הרובד הנמוך כולל משקי בית שבראשם שכיר/ה שהכנסתם עד 75% מההכנסה החציונית ברוטו במשק; הרובד הבינוני כולל משקי בית שהכנסתם נעה בין 75% ל-125% מההכנסה החציונית ברוטו; והרובד הגבוה כולל משקי בית שהכנסתם 125% ומעלה מההכנסה החציונית ברוטו.)

ביוני 2011 פתחה עמותת קו לעובד את סניפה השלישי, בעיר נצרת – העיר הערבית הגדולה במדינה. סניף נצרת נועד לשרת את האוכלוסייה הערבית, על-ידי הנגשת שירותי קו לעובד לעובדים הערבים, על-ידי צוות ערבי שמספק סיוע, ייעוץ וייצוג משפטי לכלל ציבור העובדים הערבים. מאז פתיחת הסניף התקבלו למעלה מ-500 פניות של עובדים ועובדות להתייעצות אודות זכויותיהם, כ-200 עובדים ועובדות ערבים וערביות השתתפו בסדנאות להעלאת מודעות אודות זכויותיהם בעבודה.

בעיות עיקריות:

הפרה רחבה לכל קשת הזכויות בעבודה: הפניות של העובדים הערבים מעידות על הפרה רחבה לכל זכויות המגן כמעט, כגון אי תשלום שעות נוספות, אי תשלום ימי חופשה, אי תשלום חגים, אי הפרשות לקרן פנסיה, אי תשלום פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. גם עובדים עליהם חלים הסכמים קיבוצים ו/או צווי הרחבה והזכאים לקשת זכויות רחבה יותר, כמו בענף הבניה, אינם נהנים בפועל מפירות הסכמים וצווים אלה. כך גם עובדים ערבים בחברות שירותים ובעיקר בענפים שמירה וניקיון, מועדים יותר להפרות לזכויותיהם המובטחות מכוח צווי ההרחבה.

העסקה פוגענית לעובדות ערביות: פניותיהן של עובדות ערביות ובפרט המועסקות בתוך היישובים הערביים, משקפות הפרה רחבה מאוד לזכויות המגן בעבודה, ובראשן הזכות לשכר מינימום. ברב המקרים תלושי השכר פיקטיביים ואינם משקפים את היקף העסקתה של העובדת ובך למעשה מעלימים מעסיקים את העובדה ששכר העובדת שמשולם בפועל הוא נמוך בהרבה משכר המינימום.

הפליה בקבלה ובמקום העבודה: חלק מהפניות שמתקבלות מעידות על הפליה של עובדים ערבים על רקע דת, לאום ומגדר. ההפליה מתבטאת בשלב הקבלה לעבודה: על-ידי הצבת תנאי העסקה המונעים קבלתם של עובדים ערבים כמו "התנאי לשירות צבאי", או דחיית מועמדת לעבודה מטעמי לאום או דת, כמו בשל לבושה הדתי (אלחיג'אב) של מועמדת לעבודה. ההפליה עוד מתבטאת בשלב ההעסקה, על-ידי הצבת תנאים מפלים, כמו שכר נמוך יותר לעובדים ערבים בהשוואה לשכרם של עובדים יהודים באותו מקום עבודה, מניעת עובדים ערבים לדבר בשפת אמם ביניהם או עם לקוחות במקום העבודה, מניעת עובד ערבי לגדל זקן מטעמי דת ועוד.

אתגרים עתידיים:

  • הגברת ההגנה על זכויות העובדים הערבים ואכיפתן – על רשויות המדינה ובראשם האגף לאכיפה ונציבות השוויון להזדמנויות בעבודה במשרד התמ"ת, להגביר את פעילותם בקרב עובדים ערבים, דרך קמפיינים להעלאת מודעות ומבצעי אכיפה יזומים בקרב מעסיקים של עובדים ערבים ובתוך הישובים הערביים.
  • דגש על זכויות העובדות הערביות "זכותה לתעסוקה הוגנת" – פרויקט חדש שיחל במארס 2013, בהובלת קו לעובד ובשותפות עם עוד שלושה ארגונים (ארגון איתך-מעאכי, התוכניות לחינוך משפטי קליני באוניברסיטת ת"א, וקיאן- ארגון פמינסטי). "זכותה לתעסוקה הוגנת" הוא פרויקט תלת-שנתי, שנועד לקדם ולאכוף זכויותיהן של נשים ערביות בשוק העבודה המשני, תוך פעילות בשלושה מישורים: העלאת מודעות, קידום מדיניות שווה ומגדרית בקרבי בעלי-עניין ובעיקר משרדי ממשלה אגפים שלטוניים הרלוונטים לעניין, השגת זכויות לנשים ערביות דרך ייעוץ וייצוג משפטי מול מעסיקים ודרך תביעות לבתי-הדין לעבודה.

יישום חובתה של הרשות המקומית לעניין בטיחות בעת הקמת מבנים

פניית מינהל הבטיחות לרשויות המקומיות 28.3.17

המשך קריאה >>

תגובת הקואליציה למאבק בתאונות בניין – דוח רבעון המנהל לבטיחות תעסוקתית

"נתוני ההרוגים והפצועים מהשנה החולפת משקפים מצב חמור אף יותר מהערכותינו עם הקמת הקואליציה. מכלל הנתונים והמידע שנחשף בחודשים שחלפו מסתמן בבירור כי אין מענה פיקוחי ראוי להפקרות בענף הבניין"

המשך קריאה >>

איך נראה תלוש משכורת ומה עושים איתו?

מתנדבי קו לעובד הכינו עבורנו סרטון הסברה קצרצר וחיוני לעובדים, ובו הסבר פשוט על חשיבות תלוש המשכורת החודשי.
צפו בסרטון בשפה העברית / English / عربي / ትግሪኛ

המשך קריאה >>

"דו"ח תאונות עבודה בישראל – תמונת מצב": מצג נתונים מטעה ומקומם

מינהל הבטיחות התעסוקתית במשרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי מפרסמים הבוקר דו"ח מסכם רב-שנתי בנושא תאונות עבודה בישראל. אופן מצג הנתונים בדו"ח מטעה את הקורא לחשוב כי ישראל נמצאת במגמת שיפור בעוד שלמעשה לא כך הדבר; קיימת עליה מדאיגה במספר תאונות העבודה הקטלניות במשק בהשוואה לשנים קודמות, בדגש על ענף הבניה, וקיים תת דיווח מתמשך וחמור בכל הנוגע לתאונות העבודה השוטפות. מספרם הגבוה של ההרוגים בתאונות עבודה מקרב מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים מצביע בהכרח על הפקרות קשה בשמירה על ביטחונם הבסיסי של העובדים. למרות הנתונים הזועקים המתפרסמים בזה אחר זה, עומדות הרשויות בסירובן לפעול למיגור מחדלי הפיקוח במשק; תקציבי הפיקוח הזעומים לא הוגדלו במאום, אף מפקח לא נוסף לצוות המדולל האמון על המלאכה במשרד הכלכלה, כתבי אישום לא הוגשו, חקירות אינן מתקיימות, ובאופן עקבי הדרג המדיני ממשיך להתעלם מהזעקה הציבורית הגוברת

המשך קריאה >>

השוק הוורוד – מצבן של נשים בשוק העבודה בישראל

לקראת יום האישה הבינלאומי, ביקשנו למפות בקצרה את הפניות מעובדות ישראליות שהצטברו בחודשיים האחרונים, מתחילת שנת 2016. ביקשנו לבדוק אילו בעיות משתקפות בפניותיהן, ומה הן מעידות על מצבן של נשים בשוק העבודה הנוכחי. הסקירה הנוכחית תתמקד בהתאם בהפרות השיטתיות בהן התמקדו הפניות, ובענפים "נשיים" המועדים יותר לפורענות.

המשך קריאה >>

עצמאיות בפנים, עובדות שעתיות בחוץ – אפליה מעמדית בחוק

הצעת החוק "דמי לידה לעצמאיות" עברה בוועדת העבודה והרווחה פה אחד – והשאירה את העובדות השעתיות בחוץ.

המשך קריאה >>

דיווחים בתקשורת על מחדל תאונות העבודה בבניין

למעקב שוטף אחר דיווחים בתקשורת בנוגע למחדל התאונות בענף הבניה אנא בקרו בעמוד הפייסבוק של "הקואליציה למאבק בתאונות בניין"

המשך קריאה >>

אפליה מסביב לשעון

השארת עובדות שמועסקות לפי שעות מחוץ להצעת החוק המבקשת השוואה בשיטת חישוב דמי הלידה בין שכירות לעצמאיות, יוצרת אפליה מעמדית מקוממת

המשך קריאה >>

יש דרכים פשוטות לעצור את המחדל בענף הבניין

מספר הפצועים וההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין גדל ומחמיר מדי שנה, אך שום מדיניות אכיפה ומניעה אפקטיבית אשר מנסה לשים קץ למחדל בענף הבניה ולהפקרות של חיי הפועלים לא מקודמת.

המשך קריאה >>

קול קורא מטעם קו לעובד לאור הפרות מתמשכות של זכויות עובדים ערבים

ימים מתוחים וקשים עוברים על כלל האזרחים במדינה. רגשות הפחד והחשש הם רגשות נורמליים ואנושיים ביותר אך אסור כי יהפכו לחממה לגזענות. גדיעת פרנסתו של עובד, הרחקתו ממקום העבודה או התייחסות חשדנית ושונה כלפיו אך ורק בשל שייכותו הקבוצתית, מלבד היותה לא חוקית היא גם לא מוסרית ולא ערכית. שמירה על זכויות אדם ועקרונות דמוקרטיים, תקפה בכל הזמנים, גם בזמנים קשים.

המשך קריאה >>

סגירת משרדי קו לעובד בחול המועד

משרדי קו לעובד יהיו סגורים בחול המועד, בין ה- 3-11 באפריל

המשך קריאה >>

זכויות עובדים ביום הבחירות

ביום שלישי, ה- 17.3.2015, יתקיימו הבחירות לכנסת ה- 20, מה המשמעויות לעובדים?

המשך קריאה >>

עובדות בשוליים – נשים ערביות בשוק העבודה

לרגל יום האשה הבינ"ל המצוין מדי שנה בשמיני במרץ, עמותת קו לעובד מפרסמת דו"ח בדבר מצבן בשוק העבודה של נשים ערביות, המועסקות, בעיקר, בשוק העבודה השניוני. הדו"ח משקף תמונה של הפרות מורכבות ומגוונות של זכויות העובדות ובכלל זאת הפרות רחבות של זכויות בסיסיות המובטחות על-פי משפט העבודה בישראל, לצד חוסר מודעות רב בקרב העובדות לאותן זכויות והיקפן, המאפשר הפרה באין מפריע, אפליה מחמת מגדר נגדן כנשים המנוצלות ככוח עבודה זול וזמני ללא מודעות לכתובת אליה ניתן לפעול וללא אכיפה אפקטיבית, וכן אפליה מחמת לאום.

המשך קריאה >>

تسكتيش عحقك! אל תוותרי על זכויותיך!

קו לעובד משיקה זכותון וקמפיין חדשים להעלאת מודעותן של עובדות ערביות לזכויותיהן לפי משפט העבודה

המשך קריאה >>

קו לעובד: ההסתדרות הלאומית חוטאת לתפקידה בייצוג עובדי קבלן

עמדת "קו לעובד" בביה"ד הארצי לעבודה, בתובענה שהגישה ההסתדרות הלאומית נגד הממונה על יחסי עבודה במשרד הכלכלה

המשך קריאה >>

ערבים בשוק העבודה: עובדים ועובדות חסרי זכויות

לרגל יום זכויות האדם הבינ"ל 2014 מציגה עמותת קו לעובד דו"ח הבוחן את תנאי העסקתם של עובדים ערבים בישראל

המשך קריאה >>

לפטר אדם רק כי הוא ערבי – זה לא חוקי

עמותת קו לעובד קוראת לגופי האכיפה לפתוח בחקירה כנגד מעסיקים שהודו כי פיטרו עובדים ערבים בשל מוצאם

המשך קריאה >>

פעילות עמותת קו לעובד בתקופת מבצע צוק איתן

במהלך קיץ 2014 סייעה עמותת "קו לעובד" למאות עובדים בשאלות ודילמות אשר עלו בהקשר ללחימה בדרום הארץ

המשך קריאה >>

ארגוני זכויות אדם קוראים לפעולה כנגד גל הפיטורים של עובדים ערבים

בעקבות עשרות פניות של עובדים ערבים שפוטרו ממקום עבודתם מטעמים מפלים פנו ארגוני זכויות אדם למדינה בדרישה לנקוט פעולה מיידית

המשך קריאה >>

דו"ח שנתי: פעילות עמותת קו לעובד בשנת 2013

ארגון קו לעובד מסכם את שנת 2013 בדו"ח מקיף הכולל פרטים ומידע על ליבת עשיית העמותה בתחומים שונים בעולם העבודה הישראלי

המשך קריאה >>

למען חברה שיוויונית והוגנת

דבר מנכ"ל קו לעובד" בתגובה לגילויי השנאה והגזענות במאורעות הימים האחרונים

המשך קריאה >>

ניצול עובדים: כך המדינה מסייעת למעסיקים

לכבוד חג הפועלים, טור דעה מאת עלא ח'טיב, המספר כי עובדים רבים בישראל סובלים מהעסקה נצלנית ופוגענית

המשך קריאה >>

עבדות מודרנית: האנשים ה"שקופים" נחשפים

אתר YNET בפרוייקט צילומי לכבוד ה-1 במאי על העובדים המוחלשים ביותר במשק הישראלי

המשך קריאה >>

שוויון של הפרד ומשול

טור דעה מאת גדיר ניקולא, מנהלת סניף נצרת ורכזת תחום עובדים ערבים בארגון "קו לעובד"

המשך קריאה >>

לא רק מילים על גבי נייר: קמפיין חדש של קו לעובד בתקשורת הערבית

הקמפיין פונה לעובדים המועסקים בענפים שחלו בם צווי הרחבה כמו ענפי המלונאות והבניין, ומיידע את העובדים על זכויותיהם על מנת שיקבלו את המגיע להם

המשך קריאה >>

קפה בערבית? לא ברשת ארומה תל אביב

מאת: עו"ד גדיר ניקולא ביום 2 אפריל 2011 פנה "הפורום לאכיפת זכויות עובדים" לחברת "סהר שפע אחזקות ובניו בע"מ", בעלי רשת בתי הקפה ארומה ת"א, בבקשה להורות על ביטול הנוהל האוסר על עובדי רשת ארומה תל-אביב לדבר בשפה מלבד העברית. הנוהל, כך ציינה עו"ד גדיר ניקולא, כותבת המכתב, האוסר על עובדים לשוחח ביניהם בשפת אמם ו/או […]

המשך קריאה >>

עכו: אדם נהרג ממנוע שנפל על ראשו במפעל

מאת: אחיה ראבד, ynet גבר בן 29 נפצע ומת הבוקר (ג') בתאונת עבודה במפעל "חוד מתכות" באזור התעשייה בעכו. ההרוג הוא בנו של בעלי המפעל. התאונה אירעה אמש, סמוך ל-22:00, בעת שעובדי המפעל העלו מנוע באמצעות מנוף. מחקירת המשטרה עולה כי המנוע, או חלק ממנו, השתחרר ופגע בראשו של הצעיר, שנפצע באורח אנוש. צוות ניידת טיפול […]

המשך קריאה >>