עובדים בסיעוד

המשך
סגור

כיום מועסקות בישראל כ-60,000 עובדות סיעוד כשלמעלה מ- 80% הן נשים. כ- 50,000 הינן בעלות אשרת עבודה בסיעוד, אף שכולן הוזמנו על ידי מדינת ישראל ונכנסו אליה באופן חוקי כשהן מחזיקות באשרת עבודה. מרבית העובדות ללא מעמד איבדו את מעמדן בעקבות נהלים שונים של משרד הפנים או כשלים בהסדרת אשרתן כחוק על ידי מעסיקיהם וחברות כח האדם בהן הן רשומות. כמחצית מהעובדות שהוזמנו לישראל מוצאן מהפיליפינים, כ- 15% מנפאל, 10% מהודו ו- 10% מסרי לנקה, קרוב ל- 10% ממולדובה, והיתר ממדינות מזרח אירופה השונות.

רקע

חוק סיעוד, שחוקק בשנת 1984, נועד לאפשר לקשישים בעלי צורך חלקי בהשגחה וטיפול, סיוע למשך מספר שעות ביום. הקשישים עבורם חוקק החוק, היו תלויים במידה מעטה יחסית במטפלים סיעודיים. לעומתם, קשישים אשר נזקקו לטיפול ממושך ורצוף, היו מאושפזים במוסדות סיעודיים במימון המדינה, או שהעסיקו בביתם מטפלות ואחיות ישראליות במשמרות, אשר השתכרו שכר גבוה לפי שעה.

עובדות הסיעוד הזרות הראשונות שהגיעו לישראל היו פיליפיניות, שהובאו על ידי משרד הבטחון לטיפול בנכי צה"ל בביתם. במהלך השנים, אזרחים קשישים החלו גם הם לבקש אישור להעסיק מטפלים שילונו בביתם. בתחילה, רק קשישים בעלי אמצעים יכלו לעמוד בהוצאות העסקת מטפל צמוד, אך במהלך השנים שכרם של המטפלים הללו ירד מידי שנה כך שגם קשישים בעלי הכנסה נמוכה יחסית החלו לבקש היתרים להעסקת מטפלים זרים.

נדמה היה כי מדובר בפתרון הטוב ביותר ממנו יכולים להרוויח כל הצדדים – הקשיש שנשאר בביתו ובקהילה המוכרת לו, משפחות המטופלים שהשתחררו מאחריות לטיפול משך שעות ארוכות, והמטפלים הזרים בעצמם שיכולים להשתכר ולשפר את תנאי חייהם וחיי משפחתם. כיוון שהמטפלים הזרים התגוררו בבית המעסיק, היה נראה כי העובדים חוסכים באופן זה הוצאות מגורים ולכן משתכרים שכר גבוה יחסית, ולכן מרוצים.

עם הזמן, החלו לצוץ יותר ויותר מקרים של ניצול; תלונות על אלימות, הטרדות מיניות, העסקה מסביב לשעון ללא מנוחה, טיפול במשפחות המתגוררות עם המטופל הסיעודי, ועוד. עם השתרשות והתפשטות שיטת ההעסקה של סיעוד מסביב לשעון, החלו לקבל היתרי העסקה גם מטופלים אשר זקוקים לסיעוד "אקטיבי" והשגחה צמודים משך כל שעות היממה, ללא הפסקה. כך החלו להופיע מקרים של מטפלים סיעודיים שאושפזו בבתי חולים פסיכיאטריים, מטפלים שטופלו בתופעות של דכאון והתמוטטות עצבים, והתגברה כמות התלונות על ניצול העובדים על ידי מעסיקיהם.

במקביל לכל התופעות הללו, זכויות העובדים של אותם מטפלים זכו להתעלמות מוחלטת, והרשויות הממשלתיות לא אכפו חוקי מגן כגון תשלום שעות נוספות, שעות מנוחה וחופשה, מנוחה שבועית וכדומה.

כיום, לאחר שהבעיות הללו יצאו לאור, נדונו באופן פומבי ובמערכת המשפט הישראלית, מנסה המדינה בדרכים שונות להרע את תנאי העסקתם של המטפלים הזרים באמצעות חוקים, תקנות ונהלים. נדמה ששיטת ההעסקה של מטפלת סיעודית זרה מסביב לשעון, משך 24 שעות ביממה, הפכה להיות השיטה האפשרית היחידה, ללא אלטרנטיבות. מטופלים ומשפחותיהם הפכו לתלויים יותר ויותר במטפלים הזרים, שכעת נדרשים לא רק לעבוד 24 שעות ביממה, אלא במקרים רבים אף 7 ימים בשבוע, ללא מנוחה כלל משך חודשים ארוכים. יתרה מזאת, ישנן אף הגבלות על האפשרות של העובדים לצאת לחופשה השנתית, לביקורי מולדת ולעיתים אף לחופשת מחלה, תחת ההסבר שהמטופלים הסיעודיים זקוקים למטפל הקבוע משך כל שעות היום, ולא יוכלו להתאים עצמם לשינויים כלשהם באופן הטיפול בהם.

בעיות עיקריות

דמי תיווך: בעקבות הארכת תוחלת החיים ועליית אחוז הקשישים באוכלוסייה מספרן של עובדות הסיעוד בישראל הולך וגדל משנה לשנה. מאחר ואין מכסה המגבילה את מספר עובדות הסיעוד בישראל, כל אדם הזקוק לסיוע רשאי להוציא היתר העסקה לעובדת סיעוד מעבר לים.

אי קיומם של הסכמי סחר בילטרלים (המבטיחים שמירת אינטרסים של מדינת המוצא לצד אינטרסים של מדינת ישראל) יוצר מצב של שוק פרוץ בו פועלות חברות כוח אדם למטרות רווח על גב המהגרות. כל עובדות הסיעוד שהוזמנו לישראל שילמו "דמי תיווך" תמורה לאשרת העבודה בישראל בסכום ממוצע של 7,500$. עובדים שהגיעו במהלך שנת 2012 מסרי לנקה מדווחים על תשלום דמי תיווך בגובה כ- 10,000$ לאשה וכ- 15,000$ לגבר. בממוצע עובד מטפל סיעודי בישראל בין שנה וחצי לשנתיים כדי להשיב את הסכום שלווה בארצו לצורך תשלום דמי התיווך.

למעלה מ- 100 חברות כח אדם ישראליות עומדות מאחוריי הבאתן של כ-5,000 עובדות סיעוד מדי שנה. דמי התיווך נמסרים במזומן וללא דיווח, והסכום הכולל מגיע לכ-40 מליון דולר של הכנסות לא מדווחות בשנה, כלומר כ-160 מליון ש"ח שנכנסים לישראל ואינם מדווחים לרשויות. במשך השנה עד השנתיים הראשונות לעבודתה בישראל, העובדת כלל איננה משתכרת אלא מעבירה את הסכומים שקיבלה ישירות להחזר החוב בשל דמי התיווך ששילמה. מצב זה מוביל לניצול של העובדות בשל חשש לאבד את מקום עבודתם ולא להיות מסוגלות להשיב את החוב, מצב זה נכון גם במקרים של ניצול חמור או אפילו פגיעות פיזיות כאלו ואחרות.

עיקר התלונות בתחום הסיעוד הן בענייני שכר וזכויות סוציאליות. לרוב בעיות אלו נפתרות באמצעות פניה ישירה למעסיק או לחברת הסיעוד.

אי תשלום פנסיה: לאחרונה בולטת שכיחות גבוהה לתלונות על פנסיה שלא משולמת על ידי המעסיק ו/או חברת הסיעוד. לעיתים משום שהמעסיק כלל אינו יודע כי העובדת זכאית להפרשות פנסיוניות (או מונחה על ידי חברת כח האדם לא לשלם) אך לעיתים כיוון שהמעסיק אינו מסכים עם עקרון תשלום הפנסיה לעובדת שטרם הגיעה לגיל פרישה. בעקבות הנחיה ישנה של משרד התמ"ת, מעסיקים וחברות סיעוד טוענים כי עליהם לשלם רק כאשר העובדת עוזבת את ישראל, ודוחים את התשלום. כאשר העובדת עומדת לעזוב את ישראל בפועל, אין באפשרותה לאתר מעסיקים מן העבר, ועל כן היא נאלצת לעזוב מבלי לקבל את הסכומים המגיעים לה.

העסקה במלאכות אסורות: תלונות רבות מתקבלות על העסקה שלא בהתאם לקריטריונים שהציב משרד הפנים לבעלי ההיתר (המעסיקים): העסקה שלא בטיפול סיעודי, העסקה עבור אנשים אחרים מהמטופל בעל ההיתר, העסקה בעבודות נקיון ומשק בית, העסקה משך שעות ארוכות ברצף ללא הפסקות, וכן העסקה בתנאים פיזיים קשים המובילים לנזקים בריאותיים. במקרים כאלו שולחת העמותה למשרד הפנים בקשות לביטול היתר, אך בקשות אלו לא זוכות לתגובה באופן גורף.

הישגים עיקריים בתחום

  • ביטול נוהל עובדת זרה בהריון: הנוהל חייב את העובדת ההרה לבחור בין הפסקת עבודה או שליחת התינוק לחו"ל כתנאי לחידוש האשרה. "קו לעובד" וארגונים נוספו עתרו לבית המשפט בדרישה לבטל את הנוהל ובית המשפט העליון פסק כי הנוהל מהווה "פגיעה בזכות החוקתית של העובדת להורות" והורה לבטל אותו.
  • עדכון נוהל אינטר ויזה: עדכון הנוהל איפשר לעובדת לצאת לחופשת מולדת גם כאשר אינה מועסקת וגם כאשר חברת כח האדם מסרבת לאשר את יציאתה.
  • פסיקת בית המשפט על העסקה בתנאי עבדות כתב אישום ראשון הקובע כי עובדת סיעוד פיליפינית בירושלים הועסקה בתנאי עבדות (פברואר 2012), ניתנה הכרעת דין הפוסקת כנגד המעסיקים אך ניתן גזר דין אבסורדי של ארבע חודשי שירות בלבד (יוני, 2012)
  • הארכת תקופת ההתארגנות טרם העזיבה את ישראל מ- 30 ל- 60 ימים.
  • ביטול הסדר הכבילה על פי פסיקת בג"צ (מרץ, 2006), ההסדר התנה את אשרת העבודה של העובד בשיוך למעסיק ספציפי, ולא איפשר מעבר בין מעסיקים.

במקום יחסי מטפל ומטופל, יחסי עובד-מעביד

"המפגש הכואב ממילא בין המטפלת הסיעודית שלקחה הלוואה, הותירה מאחור משפחה וילדים קטנים ונסעה לארץ זרה כדי להתפרנס, ובין קשיש שהגיע למצב סיעודי שפוגע בכבודו ובנפשו, הוא גם מפגש אנושי בין נציגי שתי אוכלוסיות מהמוחלשות ביותר בחברה- אבל הוא גם מפגש בין עובדת למעסיק."

המשך קריאה >>

עתירה: הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה מפקירה את העובדים

מוסד הממונה עוגן בחוק על מנת להבטיח הגנה על זכויותיהם של העובדים המוחלשים ביותר בשוק העבודה בישראל; עובדים אשר חשופים להפרה שיטתית של זכויותיהם ולניצול מחפיר של מוחלשותם. העדר הפעילות של המוסד מחייב לפיכך את התערבותו של בית המשפט

המשך קריאה >>

העליון אישר הרשעה על החזקה בתנאי עבדות של עובדת פיליפינית

המשך קריאה >>

עליה דרמטית בסכום דמי התיווך שמשלמים עובדי סיעוד בישראל

על פי סקר חדש שערכה עמותת "קו לעובד" בקרב עובדות ועובדי סיעוד: בחמש השנים האחרונות זינק סכום דמי התיווך הממוצע לעובדת בכ- 3,600$. הרווחים, הנאמדים במאות מליוני שקלים בשנה, נגרפים לכיסן של חברות כח האדם בישראל.

המשך קריאה >>

ניוזלטר לציון יום האישה, 8 למרץ 2016

לקריאת הניוזלטר בדפדפן לחצו כאן

המשך קריאה >>

יום המטפלת הבינלאומי

"היום היינו צריכים כולנו, בנים ובנות, אחים ואחיות, הורים ונכדים, לחגוג למטפלות שדואגות ליקירינו בזמן שאנחנו לא רוצים או לא מסוגלים לעשות את זה במקומן."

המשך קריאה >>

השוק הוורוד – מצבן של נשים בשוק העבודה בישראל

לקראת יום האישה הבינלאומי, ביקשנו למפות בקצרה את הפניות מעובדות ישראליות שהצטברו בחודשיים האחרונים, מתחילת שנת 2016. ביקשנו לבדוק אילו בעיות משתקפות בפניותיהן, ומה הן מעידות על מצבן של נשים בשוק העבודה הנוכחי. הסקירה הנוכחית תתמקד בהתאם בהפרות השיטתיות בהן התמקדו הפניות, ובענפים "נשיים" המועדים יותר לפורענות.

המשך קריאה >>

חשיבות היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם

הטיפול בעבירת סחר בבני אדם בישראל מתחלק בין מספר גופים ממשלתיים. תפקידה של היחידה הוא חיוני לשם התיאום בין הגופים השונים. בין היתר דואגת היחידה להדרכה וסיוע בזיהוי הקורבנות, אפשרויות הסיוע הסוציאלי והמשפטי ואף מעורבת בטיפול הפלילי בעבריינים. ללא התיאום המתבצע על ידי היחידה לא ניתן יהיה לטפל בתופעת הסחר באופן אפקטיבי, וודאי שלא ניתן יהיה למגר אותה כליל.

המשך קריאה >>

רענון נוהל אינטר-ויזה לעובדים בסיעוד

לאור ריבוי המקרים שדווחו ע"י קו לעובד הוציא משרד הפנים חוזר רשמי לכלל לשכות האוכלוסין בארץ ובו רענון והבהרות נוהל אינטר-ויזה העדכני אשר אינו נאכף: החובה לאפשר לעובדות יציאה לחופשת מולדת בתקופה שבין מעסיקים, ללא דרישת אישור כלשהו

המשך קריאה >>

עדכוני קו לעובד לציון יום המהגר הבינלאומי – ניוזלטר, 18.12.2015

לחצו כאן לקריאת הניוזלטר

המשך קריאה >>

פרשנות מבזה ושערורייתית לפס"ד בג"צ – עובדות סיעוד

ב-9.12 התכנסה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לדון בהצעה מחודשת של משרד הכלכלה לתיקון חוק עובדים זרים, כמתחייב מפסיקת בג"ץ לפני כשנה וחצי בעתירה של ארגון קו לעובד. ההצעה הנוכחית, כמו גם ההצעה הקודמת, היא פרשנות שערורייתית לפס"ד של בג"צ אשר קבע באופן חד משמעי כי על המדינה לקרב את הסדרי הביטוח של מהגרי עבודה ותיקים […]

המשך קריאה >>

OurHands# קמפיין חדש לזכויות עובדי משק בית

עמותת קו לעובד לוקחת חלק בקמפיין מדיה חברתית בינ"ל לקידום זכויות עובדי משק הבית ומפרסמת חוברת זכויות חדשה למועסקים בענף הסיעוד

המשך קריאה >>

מבקר המדינה אישש את טענות ארגוני זכויות האדם

מבקר המדינה מאשר: רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הכלכלה נכשלו באכיפת זכויותיהם של מהגרי עבודה

המשך קריאה >>

סגירת משרדי קו לעובד בחול המועד

משרדי קו לעובד יהיו סגורים בחול המועד, בין ה- 3-11 באפריל

המשך קריאה >>

זכויות עובדים ביום הבחירות

ביום שלישי, ה- 17.3.2015, יתקיימו הבחירות לכנסת ה- 20, מה המשמעויות לעובדים?

המשך קריאה >>

מצג שווא של שוויון

למרות השוויון למראית עין בענף, נשים בענף הסיעוד חשופות ליותר סיכונים בכל הנוגע לביטחון תעסוקתי

המשך קריאה >>

הגדלת הקצבאות להעסקת עובדי סיעוד אינה חלה על הקשישים הסיעודיים

ועדת העבודה והרווחה אישרה את העלאת הקצבאות לזכאים לשירותי רפואה מיוחדים אולם מרבית המעסיקים לא יזכו להטבה

המשך קריאה >>

פעילות עמותת קו לעובד בתקופת מבצע צוק איתן

במהלך קיץ 2014 סייעה עמותת "קו לעובד" למאות עובדים בשאלות ודילמות אשר עלו בהקשר ללחימה בדרום הארץ

המשך קריאה >>

דו"ח שנתי: פעילות עמותת קו לעובד בשנת 2013

ארגון קו לעובד מסכם את שנת 2013 בדו"ח מקיף הכולל פרטים ומידע על ליבת עשיית העמותה בתחומים שונים בעולם העבודה הישראלי

המשך קריאה >>

בג"ץ קבע: זכויות בריאות לעובדי סיעוד ותיקים

ביום 23.6.2014 הכריעה בג"ץ בעתירת ארגון "קו לעובד" שדרשה להקנות זכויות סוציאליות למהגרי עבודה השוהים בישראל שנים ארוכות כדין

המשך קריאה >>

מהו הרווח שגוזרות חברות הביטוח על ביטוחי הבריאות לעובדים הזרים?

מוסף אנליסט של חדשות ערוץ 10 בוחן את הרווחים הנגזרים על גבי הקשישים בביטוח לעובדי הסיעוד, ראיון עם רכזת תחום סיעוד בקו לעובד

המשך קריאה >>

הכירו את עובדות הסיעוד שמחכות לכם בסוף הדרך

הכירו את הנשים שדואגות להורים שלנו, ומאפשרות לנו לעבוד כל כך הרבה

המשך קריאה >>

ניצול עובדים: כך המדינה מסייעת למעסיקים

לכבוד חג הפועלים, טור דעה מאת עלא ח'טיב, המספר כי עובדים רבים בישראל סובלים מהעסקה נצלנית ופוגענית

המשך קריאה >>

שקופות: עובדות זרות במקצוע הסיעוד

עידית לבוביץ', רכזת תחום עובדות סיעוד בקו לעובד, בטור שהתפרסם באתר YNET

המשך קריאה >>

עבדות מודרנית: האנשים ה"שקופים" נחשפים

אתר YNET בפרוייקט צילומי לכבוד ה-1 במאי על העובדים המוחלשים ביותר במשק הישראלי

המשך קריאה >>

טור דעה: בחסות הכנסת – ניצול הזרים בסיעוד יתגבר

עו"ד מיכל תג'ר בטור שהתפרסם באתר YNET

המשך קריאה >>

דו"ח בחינת יישום המלצות CEDAW לטיפול באפליית מהגרות העבודה

דו"ח קו לעובד בוחן את יישום המלצות CEDAW בשנים האחרונות בהקשר לזכויות מהגרות העבודה בישראל ומציע דרכי התמודדות לטיפול בהפרת זכויות מהגרות העבודה

המשך קריאה >>

"עבודה שחורה – כסף שחור" דו"ח קו לעובד על תופעת גביית דמי התיווך בענף הסיעוד 2013

למרות שאינה חוקית, תופעת גביית דמי התיווך הפכה לשגרה, הסכומים מגיעים לאלפי דולרים לעובד ומעצימים את כבילתו למעסיק

המשך קריאה >>

תקציר עמדת ארגוני זכויות אדם לתקנות החדשות של עובדות הסיעוד

לקראת דיון שהתקיים בתאריך 19.2.2014 בוועדת הפנים, שלחו ארגוני זכויות אדם את עמדתם כי אישור התקנות משמעו השבת הסדר הכבילה

המשך קריאה >>

Visa Regulation for Caregivers for Special Humanitarian Reasons ("Special Visa ")

The new regulation applies on requests sent after 12.1.2014

המשך קריאה >>

פקטור של עבדות סיעודית

בערב זכיית רוז פוסטאנס ב"אקס פקטור" פרסם שר הפנים תקנות שכובלות עובדות סיעוד למעסיקים ומנשלות מזכויות. המרוויחות – חברות כוח האדם

המשך קריאה >>

עובד סיעוד, לא עבד: עובדי הסיעוד מבקשים זכויות שוות

לקראת מצעד עובדות הסיעוד, כתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ בה מתראיינת עידית ליבוביץ', רכזת תחום הסיעוד ב"קו לעובד"

המשך קריאה >>

הכלא השקוף של עובדות הסיעוד

רועי וגנר, חבר הועד המנהל של "קו לעובד", מספר על הכלא השקוף של עובדות הסיעוד, בטור שהתפרסם באתר "העוקץ"

המשך קריאה >>

עובדות בלי הפסקה

עובדות הסיעוד הן קבוצת העובדות היחידה שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליה. בשבת יצאו למצעד בקריאה לשוויון זכויות

המשך קריאה >>

עובדות הסיעוד מבקשות זכויות שוות וקוראות לחתימה על אמנה C189

מטפלות הסיעוד יוצאות למצעד בקריאה לממשלת ישראל לאמץ את אמנת עובדות משק הבית של ארגון העבודה הבינלאומי- יום שבת 4.1.2014 בשעה 19:00

המשך קריאה >>

מיהו החזק ומיהו החלש? תגובת "קו לעובד" לטור הדעה של יעל גבירץ

בטורה ב"ידיעות אחרונות" תקפה גבירץ את העובד שסעד את אביה ואת עמותת קו לעובד שסייעה לו למצות את זכויותיו. תגובת העמותה במלואה מתפרסמת כאן

המשך קריאה >>

מורה נבוכים: חברות סיעוד וחברות כח אדם – מיהן ומהו תפקידן?

הדיון אודות אופן העסקתן של עובדות הסיעוד מבלבל בין תפקידן של חברות הסיעוד לתפקידן של חברות כח האדם על אף שמדובר בגופים שונים בתכלית

המשך קריאה >>

כל מה שלא רוצים שנדע על גמלת סיעוד למעסיקי עובדים זרים

מידע חלקי ושגוי אודות חברות הסיעוד גרם לעיתונאים ולחברי כנסת לצאת כנגד שינוי הנוהל שהופך את הקשיש למעסיק היחיד של עובדת הסיעוד

המשך קריאה >>

קול נוכח-נפקד: עובדות הסיעוד נעדרו מדיון על אופן העסקתן

ענף של 60 אלף עובדות עובר להעסקה ישירה – ולעובדות לא היה ייצוג בדיון כנסת. בכל ענף אחר זה לא היה קורה, אלא שעובדות הסיעוד נתפסות ככלי בלבד

המשך קריאה >>

אחד במאי 2013: כולנו משלמים את המחיר על ניצול עובדים

החוק לא מגן על כל העובדים בישראל: יום הפועלים המצוין היום מזכיר שהעסקה נצלנית של עובד או של קבוצת עובדים היא מדרון תלול לניצול של כלל העובדים במשק

המשך קריאה >>

בג"ץ קבע: מהגרות עבודה אינן זכאיות לתשלום שעות נוספות

נדחתה עתירתה של עובדת הסיעוד יולנדה גלוטן לתשלום שעות נוספות. ההחלטה המהווה הפליה מגדרית נתקבלה ברוב של 6 שופטים כנגד החלטת 3 שופטות

המשך קריאה >>

סכנה מבית: עובדות סיעוד נפגעות מעבירות מין מצד מעסיקים ובני משפחתם

הסיבות לכך נעוצות באופי העבודה המחייבת מגורים בבית המעסיק ומחולשתן הכלכלית, הפוליטית והחברתית של העובדות המפחדות לצאת כנגד המעסיק ולהתלונן

המשך קריאה >>

לראשונה בישראל – הרשעה על החזקה בתנאי עבדות

בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע ביום 29.2.12 בפסק-דין תקדימי בני זוג מירושלים בעבירות של החזקה בתנאי עבדות ועיכוב דרכון. המתלוננת במקרה זה הוחזקה בתנאים הקרובים לתנאי כליאה בבית בו הועסקה בעבודות משק בית. היא לא הורשתה לצאת, עבדה שעות ארוכות בכל יום, שבעה ימים בשבוע, דרכונה עוכב בידי המעסיקים, והיא הולנה בחדר השירותים. שכרה עמד […]

המשך קריאה >>

מי לא חגג את יום המשפחה בישראל? עובדים זרים

מאת: עו"ד רחלי אידלביץ   דמיינו שיום אחד בן/בת הזוג שלך י/תקבל "רלוקיישן" Relocation למדינה אחרת שידועה בעולם כמדינה מתוקנת ושומרת זכויות אדם. במדינה הזו יקבל בן הזוג מרשויות אישור עבודה ושהייה- וויזה למשך תקופה של מספר שנים. אז תגלו פתאום שאותה מדינה מתנה את אשרת העבודה בתנאי אחד- בני המשפחה מדרגה הראשונה: ילדים, בני זוג […]

המשך קריאה >>

סוגרים חשבון: מס הגולגולת של העובדים הזרים

אלפי דולרים – זה המחיר שמשלם עובד זר רק בשביל הזכות לעבוד בסיעוד בישראל. הכל לאור היום, הכל לא חוקי – והמדינה שותקת. צפו בריאיון עם ראש תחום הסיעוד בעמותת "קו לעובד" לכתבה המלאה בYNET

המשך קריאה >>

בג"ץ יולנדה גלוטן

מאת: עו"ד חני בן ישראל לפני כשלושה שבועות (15.11.2011) דן בג"ץ, בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בעתירתנו לדיון נוסף בענין תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדות סיעוד (דנג"ץ 10007/09 יולנדה גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה). הדיון הנוסף הוא בפסק-דינו של בג"ץ מלפני שנתיים, בו נקבע כי עובדות הסיעוד אינן באות – באופן קטגורי וגורף […]

המשך קריאה >>

אל תשפכו את התינוק עם המים

מאת: עו"ד רחלי אידלביץ בעבר הסדיר נוהל עובדת זרה שילדה בישראל את נושא מעמד העובדות בתקופת חופשת לידה ובמצב בו הסתיימה העסקתן בתקופת ההיריון מכל סיבה שהיא. העובדות קיבלו אשרת תייר ל-3 חודשים עם אופציה להארכה מסיבות הומניטאריות. העובדות נהנו ממעמד חוקי בחופשת הלידה וגם במקרים של פיטורים/התפטרות, כשהסיכוי למצוא מעסיק חדש של עובדת הרה הוא […]

המשך קריאה >>

בג"ץ יולנדה גלוטן

מאת: עו"ד חני בן ישראל   לפני כשלושה שבועות (15.11.2011) דן בג"ץ, בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בעתירתנו לדיון נוסף בענין תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדות סיעוד (דנג"ץ 10007/09 יולנדה גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה). הדיון הנוסף הוא בפסק-דינו של בג"ץ מלפני שנתיים, בו נקבע כי עובדות הסיעוד אינן באות – באופן קטגורי […]

המשך קריאה >>