עובדים בחקלאות

המשך
סגור

בישראל כיום מועסקים כ-22,000 עובדים זרים בחקלאות. העובדים מגיעים ברובם מתאילנד. זאת בעקבות הסכם בילטראלי שנחתם בין ישראל לתאילנד ומיושם החל מיולי 2012. קו לעובד מסייעת לאלפי עובדים בשנה, אשר מתלוננים על תנאי ההעסקה או דורשים את מלוא התנאים והזכויות הסוציאליות המגיעים להם מהמעסיק. דרך קבלת קהל, סיוע טלפוני, סיורי שטח וקבוצת הפייסבוק בשפה התאית – מגיעה העמותה לאלפי עובדים נוספים שלומדים דרכנו על זכויותיהם.

אופן העסקתם של מהגרי ומהגרות עבודה בחקלאות, הופך את זכויותיהם לפגיעות במיוחד; המיקום המבודד של המשקים החקלאיים, העדר שפת תקשורת, כבילה הלכה למעשה לחקלאי ולמשק והעדר אכיפה יעילה בתחום יוצרים תלות כמעט מוחלטת במעסיק ופותחים דלת לניצול העובדים, וביתר שאת עובדות. עבור מהגרות העבודה שעברו ניצול בולט העדר שירותי תרגום מוסדרים בתחנות המשטרה באזורים בהם הן גרות, העדר רשת תמיכה מוסדית (עזרה סוציאלית קבועה ומקלטים) וחוסר היכולת של הרשויות לטפל במקרים של הטרדות מיניות.

בעיות עיקריות

  1. כבילה הלכה למעשה– אופן העסקתן של מהגרי עבודה בתחום החקלאות כובל אותם למעסיקיהם. העובדים רשומים ברשות ההגירה לפי ועל שם מעסיקיהם ואינם יכולים לעזוב כרצונם. במצב זה, כאשר העובדים מובאים עם הגעתם לישראל, הישר משדה התעופה למשק החקלאי, הם לרוב אינם מודעים למיקומם הגיאוגרפי בישראל, אינם מיודעים לגבי השירותים העומדים לרשותם בערים הקרובות, ואינם מודעות לזכותם להתלונן ולעבור למעסיק אחר. העובדים כבולים לחקלאי למעט במקרים בהם חקלאי אחר יסכים לקחת אותם תחת חסותו ולרשום אותם על שמו או כאשר יצאו מישראל. באם העובד אינו נמצא במשק החקלאי בו הוא רשום, הוא מסתכן בשלילת זכותו לעבוד בישראל ובגירוש לארצו. במצב זה, העובדים כבולים למעסיקיהם דה פקטו ואינם חופשיים באמת לעבור מעסיק ולדרוש את זכיותיהם.

 

  1.   אי תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות– איסוף נתונים בעמותת "קו לעובד", תוך תשאול עובדי ענף החקלאות, העלה כי מרבית מהגרי העבודה בחקלאות אינם משתכרים לפי חוק שכר המינימום בישראל. להלן טבלת השכר הממוצע בפועל לעובדי חקלאות כפי שהיא משתקפת מנתוני "קו לעובד":
המצב בפועלממוצעמינימוםמקסימוםעל פי חוק שכר מינימוםפער בין שכר המינימום לממוצע
שכר לשעה רגילה16.3514.0020.0023.126.77
שכר לשעה נוספת

(מעל 8 שעות ביום)

19.2614.0025.0028.90 מ-8 עד 10 שעות;

34.68 מ-10 עד 12 שעות

9.64

(עבור השעה ה-9 וה-10)

שעות ביום10.03815.5עד 12
שכר ליום169.52120.00263.25243.80

(על פי ממוצע השעות בפועל)

74.28

 

כלומר, העובדים הפונים ל"קו לעובד" מרוויחים בפועל רק 70% מהשכר המגיע להם על פי חוק. אין ביכולתנו להכליל את הממצאים הללו על ענף החקלאות בכללותו, אולם אין ספק כי הם מהווים אינדיקציה לתופעה רווחת בענף של תשלום נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק. על בסיס נתוני קו לעובד, לפיהם 22 אלף מהגרי עבודה בחקלאות מועסקים בממוצע כ-309 ימים בשנה בשכר הנקוב בטבלה, סדר הגודל של ההכנסות הנמנעות מהעובדים ונשארות בידי החקלאים בשל אי-אכיפת החוק מגיע לסביבות חצי מיליארד ש"ח מדי שנה.

  1.   שימוש מסוכן בחומרי הדברה– מתלונות שמגיעות לקו לעובד עולה כי לעובדי החקלאות לא ניתנים אמצעי המיגון הנדרשים על פי חוק בעבודה עם חומרי הדברה. יתרה מזאת, העובדים מתלוננים כי אינם עוברים הדרכה מסודרת לשימוש בחומרים הכימיקלים. כמו כן, העובדים נוהגים על מכונות הדברה כגון טרקטורים, ללא רישיונות וללא מיגון בהדברה מסוג זה. כתוצאה מכך, עובדים רבים מדווחים על בעיות בעיניים, כאבי ראש וסחרחורות, קשיים בנשימה ובעיות עור שונות המתעוררות במגע עם החומרים הכימיקלים.

 

  1.   הפרה של נוהל העסקת עובדים זרים בחקלאות של רשות ההגירה– הפרת הנוהל כוללת: אי פתיחת חשבון בנק לעובדי חקלאות, אי מתן ימי מנוחה שבועיים/חודשיים ובכלל, ניוד עובדים בין מעסיקים בניגוד להוראות הנוהל, גירוש עובדים לתאילנד על ידי המעסיק/הלשכה הפרטית.

 

  1.    עושק עובדים-  מתבצע דרך גביית כספים שלא כדין מעובדים (על חידוש ויזה מידי שנה, על ניוד, על אוכל, על מגורים ועוד ).עבודה רציפה במשך כל ימות השנה, מניעת גישה לשירותי בריאות, גביית כפסים שלא כדין על העברות כספים עבור העובדים מישראל לתאילנד.

 

  1.   תנאי מגורים מחפירים– בביקורינו הרבים במגורי עובדים עולה תמונה מחרידה של שיכון העובדים במבנים שונים, חלקם יציבים יותר או פחות, תוך סיכון חייהם של העובדים. המגורים מצביעים על הפקרת העובדים ל"שאריות" מבנים אשר קיימים במשק החקלאי ואינם ראויים למגורי אדם. כגון: מגורים בלול תרנגולים, במחסן ישן, ברפת פרות ובקונטיינרים ישנים של משאיות. מגורים ללא אמצעי חימום או קירור. מטבחים מאולתרים ומסוכנים, מקלחות תחת כיפת השמיים, הקצאת מעט חדרים לעובדים רבים, מגורים בתוך חממות, מגורים במבנים ללא חלונות ועוד .

 

  1. אחזקת דרכון-  ישנם מעסיקים המחליטים לשמור אצלם את הדרכון של העובדים מסיבות שונות – ורובם לא בהכרח מודעים להיות אחזקת הדרכון עבירה פלילית חמורה. מצב עניינים זה כובל את העובד למעסיק ומקום העבודה, שכן אין ביכולתו לנוע בחופשיות באופן חוקי, כמו גם לבקש לעבור למעסיק חלופי באופן מוסדר, ולהחליט על גורלו באורח עצמאי.
  2. לשכות פרטיות מתנערות מטיפול בתלונות העובדים. לפני כשנה נתחם הסכם מבורך בין ישראל לתאילנד, אשר הגביל יכולתן של הלשכות הפרטיות לגבות דמי תיווך מהעובדים כפי שהיה נהוג בעבר. עם זאת, הלשכות הפרטיות עדיין מקבלות סכום קבוע ממהגרי העבודה, סכום אשר נקבע במסגרת ההסכם. עבור סכום זה, אמונה הלשכה הפרטית לטפל בענייני העובד מול המעסיק ולדאוג למעסיקים חלופיים לעובדים במידת הצורך. למרות התשלום ללשכות הפרטיות, לפני חתימת ההסכם ולאחריו, עובדות רבות מתלוננות ב"קו לעובד" כי אינן מצליחות לקבל סיוע. עובדות אשר מתלוננות על ניצול מיני, מדווחות כי הלשכות הפרטיות אינן דואגות לעניינם מול החקלאים, ממאנות להעביר אותן לחקלאים חלופיים ואינן מסייעות לעובדות להגיש תלונה במשטרה. במצב זה, אין לעובדת אל מי לפנות במידה וקיימת בעיה במקום עבודתה, למרות ששילמה ללשכה הפרטית כספים לא מועטים עבור טיפול בענייניה.

 

  1. "משתלמים" ללימוד חקלאות – כ-4,500 סטודנטים לחקלאות ממדינות מתפתחות מגיעים לישראל מדי שנה בכדי ללמוד מהמומחים הישראלים, והם גם משלמים על כך שכר לימוד. אלא שעל פי עדותם, במקום ללמוד על שיטות חקלאיות הם נשלחים לעבוד בשדות כמו פועלים ללא זכויותיהם. מתלונות שמגיעות אל קו לעובד עולה שהבטיחו לסטודנטים שילווה אותם חקלאי בתהליך הלימוד. בפועל הם לא פגשו את החקלאי. דרך הפניות, קו לעובד התריעה כי תכניות ה"השתלמות" בחקלאות אימן אלא תרמית שמטרתה ייבוא עובדים זרים בתחום מעבר למכסות שנקבעו בידי הממשלה.

 

  1. נשים – מתוך ה22,000 עובדים, יש 10-12% עובדיות שמגיעות גם דרך ההסכם הבילטראלית. פגיעותן של מהגרות העבודה בענף החקלאות נותרה בעינה – עובדות אלו מוצאות עצמן לא פעם מוטרדות מינית רחוק מן העין, בנבכי המשקים החקלאיים, מועסקות בעבודות שלא לשמן הגיעו ומנוצלות הן על ידי העובדים שמסביבן והן על ידי המעסיקים. על רשויות המדינה מוטלת האחריות לגבש במיידי רשימת נהלים ברורים ומוסדרים בכל הנוגע להעסקת נשים בחקלאות. לרבות, קביעת מכסה מינימאלית של נשים במשק חקלאי אחד, קביעת מגורים נפרדים, שירותים ומקלחות נפרדים לנשים, וחובת יידוע הנשים על אפשרותן להתלונן. עליהן לוודא אכיפה אפקטיבית בשפת העובדות, לקבוע בבירור מי מהגופים הממשלתיים אחראי לאכיפת נהלי העסקת נשים בחקלאות, ולאן יש לפנות במידה והנהלים הופרו. כל אכיפה לבדיקת הנהלים במשק חקלאי חובה שתעשה בשפת העובדות ובאופן שתאפשר להן להתלונן בפני הפקחים במידת הצורך. ולבסוף על המדינה מוטלת האחריות ליצירת מערך תמיכה בלתי תלוי למהגרות עבודה שעברו ניצול מיני, לרבות קו חם בשפתן, אליו יוכלו להתקשר במידת הצורך ולקבל תמיכה והכוונה.

הישגים עיקריים של קו לעובד

o        חתימה על הסכם בילטראלי בין ממשלת ישראל וממשלת תאילנד: בשנת 2006 עתרה קו לעובד לבג"צ בבקשה להורות למדינה למנוע את התופעה של גביית דמי תיווך מופקעים ממהגרי עבודה. בית המשפט קבע כי על המדינה לעדכן בנושא פעילות אכיפה נגד מתווכים וכן בנושא קידום הסכמים עם מדינות מוצא של מהגרי העבודה. בעוד העתירה תלויה ועומדת, ממשלת ישראל וממשלת תאילנד חתמו על הסכם בילטראלי בשנת 2009, שמטרתו לקבוע הסדר גיוס חדש בענף החקלאות בפיקוח ארגון הגירה הבינלאומי (IOM). במחצית שנת 2012 הגיעו ראשוני העובדים מתאילנד במסגרת הסדר הגיוס החדש, ללא תיווך של חברת כוח אדם פרטית.

o        הארכת תקופת התארגנות לעובדים טרם עזיבה: נהלי משרד הפנים קבעו כי על מהגרי עבודה שסיימו את עבודתם בישראל לצאת מישראל בתוך 30 ימים מיום סיום העסקתם. תקופה קצרה אינה מספיקה להתארגנות עבור העובד ויוצרת בעיות חמורות- אותה תקופה קצרה משמשת תמריץ למעסיקים להימנע מתשלום שכרו וזכויותיו הסוציאליות האחרות של העובד עד שלא תהיה לו ברירה אלא לעזוב. בעקבות פגישה בין קו לעובד ומנכ"ל רשות ההגירה ובכירים במשרד הפנים, הוארכה תקופת ההתארגנות ל-60 יום, תקופה שתאפשר לעובדים למצות את זכויותיהם מול מעסיקיהם.

o        העצמת עובדים ועלייה במודעות לזכויות: חלוקת זכותונים, פתיחת עמוד הפייסבוק ופרסומים בעיתון התאילנדי הוכיחו עצמם. כיום, יותר ויותר עובדים מגיעים בכדי להתלונן על תנאי העסקתם הבסיסיים. השינוי המשמעותי ביותר ניכר בתחום מיצוי זכויות העובדים בתום תקופת העסקתם- עובדים שלא היו מודעים בעבר לזכותם לקבל פיצויי פיטורין, פדיון ימי חופשה, דמי בראה או פנסיה, מגיעים מידי שבוע ומבקשים שנערוך עבורם חישובים בתום תקופת העסקתם, אותם הם מעבירים למעסיקיהם.

 

תגובת הקואליציה למאבק בתאונות בניין – דוח רבעון המנהל לבטיחות תעסוקתית

"נתוני ההרוגים והפצועים מהשנה החולפת משקפים מצב חמור אף יותר מהערכותינו עם הקמת הקואליציה. מכלל הנתונים והמידע שנחשף בחודשים שחלפו מסתמן בבירור כי אין מענה פיקוחי ראוי להפקרות בענף הבניין"

המשך קריאה >>

מעקב דה-מרקר: מהגרות עבודה בחקלאות

על רשויות המדינה מוטלת האחריות לגבש באופן מיידי רשימת נהלים ברורים ומוסדרים בכל הנוגע להעסקת נשים בחקלאות, לרבות קביעת מכסה מינימלית של נשים במשק חקלאי אחד, קביעת מגורים נפרדים, שירותים ומקלחות נפרדים לנשים, וחובת יידוע הנשים על אפשרותן להתלונן. הרשויות צריכות לוודא אכיפה אפקטיבית בשפת העובדות, לקבוע בבירור מי מהגופים הממשלתיים אחראי לאכיפת נוהלי העסקת נשים בחקלאות, ולאן יש לפנות במידה שהנהלים הופרו.

המשך קריאה >>

דרוש/ה: רכז/ת תחום מהגרי עבודה בענף החקלאות

לעמותת "קו לעובד" העוסקת בהגנה על זכויות עובדים, דרוש/ה רכז/ת תחום מהגרי עבודה בענף החקלאות

המשך קריאה >>

עתירה: הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה מפקירה את העובדים

מוסד הממונה עוגן בחוק על מנת להבטיח הגנה על זכויותיהם של העובדים המוחלשים ביותר בשוק העבודה בישראל; עובדים אשר חשופים להפרה שיטתית של זכויותיהם ולניצול מחפיר של מוחלשותם. העדר הפעילות של המוסד מחייב לפיכך את התערבותו של בית המשפט

המשך קריאה >>

עתירת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ נגד "תקנת הבקעה" של שרת המשפטים שקד

תקנה הקובעת כי כלל העובדים שאינם תושבי ישראל יחוייבו להפקיד ערבות כספית בעת הגשת תביעה לביה"ד לעבודה מפלה ופוגעת ישירות בקבוצות העובדים המוחלשות ביותר מבין העובדים בישראל ובשטחים

המשך קריאה >>

תחקיר חדשות2: מסטודנטים – לפועלים זרים

אלפי סטודנטים לחקלאות ממדינות מתפתחות מגיעים לישראל מדי שנה בכדי ללמוד מהמומחים הישראלים, והם גם משלמים על כך שכר לימוד. אלא שעל פי עדותם, במקום ללמוד על שיטות חקלאיות הם נשלחים לעבוד בשדות כמו פועלים ולא כסטודנטים.

המשך קריאה >>

"דו"ח תאונות עבודה בישראל – תמונת מצב": מצג נתונים מטעה ומקומם

מינהל הבטיחות התעסוקתית במשרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי מפרסמים הבוקר דו"ח מסכם רב-שנתי בנושא תאונות עבודה בישראל. אופן מצג הנתונים בדו"ח מטעה את הקורא לחשוב כי ישראל נמצאת במגמת שיפור בעוד שלמעשה לא כך הדבר; קיימת עליה מדאיגה במספר תאונות העבודה הקטלניות במשק בהשוואה לשנים קודמות, בדגש על ענף הבניה, וקיים תת דיווח מתמשך וחמור בכל הנוגע לתאונות העבודה השוטפות. מספרם הגבוה של ההרוגים בתאונות עבודה מקרב מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים מצביע בהכרח על הפקרות קשה בשמירה על ביטחונם הבסיסי של העובדים. למרות הנתונים הזועקים המתפרסמים בזה אחר זה, עומדות הרשויות בסירובן לפעול למיגור מחדלי הפיקוח במשק; תקציבי הפיקוח הזעומים לא הוגדלו במאום, אף מפקח לא נוסף לצוות המדולל האמון על המלאכה במשרד הכלכלה, כתבי אישום לא הוגשו, חקירות אינן מתקיימות, ובאופן עקבי הדרג המדיני ממשיך להתעלם מהזעקה הציבורית הגוברת

המשך קריאה >>

ניוזלטר לציון יום האישה, 8 למרץ 2016

לקריאת הניוזלטר בדפדפן לחצו כאן

המשך קריאה >>

חשיבות היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם

הטיפול בעבירת סחר בבני אדם בישראל מתחלק בין מספר גופים ממשלתיים. תפקידה של היחידה הוא חיוני לשם התיאום בין הגופים השונים. בין היתר דואגת היחידה להדרכה וסיוע בזיהוי הקורבנות, אפשרויות הסיוע הסוציאלי והמשפטי ואף מעורבת בטיפול הפלילי בעבריינים. ללא התיאום המתבצע על ידי היחידה לא ניתן יהיה לטפל בתופעת הסחר באופן אפקטיבי, וודאי שלא ניתן יהיה למגר אותה כליל.

המשך קריאה >>

ביקור עובדי חקלאות במושב ערוגות

"תשלום מתחת לשכר מינימום, אי מתן תלושי שכר, חוסר נגישות לשירותי הבריאות, העסקה מסוכנת עם חומרי הדברה, מגורים לא ראויים, חוסר מודעות בקרב העובדים לזכויותיהם, ועוד. […] עדויות על פגיעה בעצמאותם של העובדים: לקיחת הדרכון ע"י המעסיק, שליחה לעבודה בתחום הבניין, העברת השכר ישירות לחו"ל ואי פתיחת חשבון בנק בישראל – בניגוד למתחייב כחוק, חשד של העובדים לתשלום שאינו תואם את שעות עבודתם בפועל"

המשך קריאה >>

אדם – לא רק עובד

בסוף חודש נובמבר יצא צוות תחום חקלאות של קו לעובד לביקור עובדים במושב לכיש שנמצא בצפון הנגב. בביקור נפגשנו עם קבוצה של כ-10 עובדים, המועסקת ע"י אותו מעסיק. במהלך הביקור ישבנו עם העובדים, הקשבנו לטענות השונות שהעלו ונתנו מענה לשאלות הרבות שהעלו בנוגע לזכויותיהם .

המשך קריאה >>

רכזת תחום חקלאות של קו לעובד בין 50 אנשי השנה החברתיים 2015

קו לעובד מברכים את נועה שאואר, רכזת תחום חקלאות בעמותה, שנבחרה לאחת מ-50 אנשי השנה של ידיעות האחרונות שבלטו בעשייה החברתית ב־2015! ברכות גם לכל שאר הפעילים המסורים שמופיעים ברשימה וחיזוקים על עשייתם החשובה!
נועה עושה עבודה מדהימה בתחום קשה ומאתגר במיוחד – השמירה על זכויות מהגרי העבודה בחקלאות בארץ

המשך קריאה >>

עדכוני קו לעובד לציון יום המהגר הבינלאומי – ניוזלטר, 18.12.2015

לחצו כאן לקריאת הניוזלטר

המשך קריאה >>

ביקור צוות חקלאות במושב פעמי תש"ז

בשבת ה-31.10 יצא צוות תחום חקלאות של "קו לעובד" לביקור עובדים שגרתי, הפעם במושב פעמי תש"ז שבצפון הנגב, בכדי לבחון את תנאי העסקת העובדים ואת מגוריהם. ביקור זה נעשה לאחר שפנו העובדים אל משרדינו בתלונה על מעסיקם

המשך קריאה >>

שוב הרעה בתנאי העובדים התאילנדים – כתבת חדשות2

עובדי החקלאות – מהגרי עבודה הסובלים ממגורים בתנאים ירודים, מתנאי עבודה מפרכים וקשים, ואשר המדינה מתחמקת מהפעלת סמכויות האכיפה בכדי להביא לכדי שיפור כלשהוא במצבם – על כתפיהם רוצים השרים לפתור את "משבר החקלאים" וקשיי ענף החקלאות המשווע לסובסידיות מדיניות.

המשך קריאה >>

תאילנד תבקש מישראל הסבר על פגיעה בשכר עובדיה בארץ

שר החקלאות ושר האוצר התירו למעסיקים להכפיל את הניכויים משכר העובדים התאילנדים המועסקים בחקלאות בישראל, ושגרירות תאילנד מזהירה שהעובדים עשויים להפסיק לבוא – כתבת "הארץ"

המשך קריאה >>

תובענה ייצוגית טוענת להונאת סטודנטים זרים ורשויות המדינה

תובענה ייצוגית ע"ס מעל ל-100 מליון ש"ח הוגשה מטעם קו לעובד ואזרח סנגלי כנגד חברת "אגרוסטאדיס"

המשך קריאה >>

מבקר המדינה אישש את טענות ארגוני זכויות האדם

מבקר המדינה מאשר: רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הכלכלה נכשלו באכיפת זכויותיהם של מהגרי עבודה

המשך קריאה >>

ביקור מגדלי הפלפלים בדרום – חלק ג'

חלקו האחרון של סיור צוות קו לעובד אצל מהגרי העבודה בענף החקלאות בדרום הארץ

המשך קריאה >>

ביקור מגדלי הפלפלים בדרום – חלק ב'

אנו ממשיכים בביקור צוות קו לעובד אצל עובדי החקלאות בדרום הארץ, שסיפרו לנו על החיים והקשיים של מהגרי העבודה בישראל

המשך קריאה >>

ביקור מגדלי הפלפלים בדרום – חלק א'

צוות קו לעובד יצא לפגוש את מהגרי העבודה המועסקים בענף החקלאות בדרום הארץ וגילה שורה של הפרות זכויות עובדים

המשך קריאה >>

סגירת משרדי קו לעובד בחול המועד

משרדי קו לעובד יהיו סגורים בחול המועד, בין ה- 3-11 באפריל

המשך קריאה >>

זכויות עובדים ביום הבחירות

ביום שלישי, ה- 17.3.2015, יתקיימו הבחירות לכנסת ה- 20, מה המשמעויות לעובדים?

המשך קריאה >>

דפי מידע בשפות שונות – ביטול נקודות זיכוי

בינואר 2015 נכנס לתוקף ביטול נקודות הזיכוי במס ההכנסה לעובדים שאינם ישראלים, להלן דפי מידע של "קו לעובד" בנושא

המשך קריאה >>

עסקה לא הוגנת

דו"ח חדש של ארגון Human Rights Watch קובע כי עובדי חקלאות תאילנדים בישראל סובלים מהפרות חמורות של זכויותיהם

המשך קריאה >>

פעילות עמותת קו לעובד בתקופת מבצע צוק איתן

במהלך קיץ 2014 סייעה עמותת "קו לעובד" למאות עובדים בשאלות ודילמות אשר עלו בהקשר ללחימה בדרום הארץ

המשך קריאה >>

פורסם נוהל תקופת התארגנות לעובדי חקלאות ושפים מומחים

בהתאם להתחייבותו בעתירת "קו לעובד" להורות על עדכון הנהלים הנוגעים לתקופת ההתארגנות, פרסם משרד הפנים נוהל מסודר בנושא

המשך קריאה >>

מסלול עוקף

סטודנטים לתוכניות בין לאומיות ללימודי חקלאות מועסקים כמהגרי עבודה בתת תנאים בניגוד להסכמים בילטראליים

המשך קריאה >>

דו"ח: מתחת למינימום – הפרת חוקי שכר למהגרי עבודה בחקלאות

דו"ח חדש של עמותת קו לעובד מזהיר כי קיימת סכנה שענף החקלאות בישראל הפך תלוי בהפרת חוקי השכר כלפי העובדים

המשך קריאה >>

דו"ח שנתי: פעילות עמותת קו לעובד בשנת 2013

ארגון קו לעובד מסכם את שנת 2013 בדו"ח מקיף הכולל פרטים ומידע על ליבת עשיית העמותה בתחומים שונים בעולם העבודה הישראלי

המשך קריאה >>

הכתובת הייתה על הקיר

קיטייאנגקול נאראקורן נהרג מפגיעת פצמ"ר בעת שעבד בחממה, רק שבוע לפני כן נדחתה בקשת קו לעובד למיגון עובדי החקלאות בדרום

המשך קריאה >>

כיצד השפיעו ההסכמים הבילטרליים על גיוס מהגרי עבודה בישראל?

מחקר חדש בוחן את השפעת ההסכמים הבילטרליים האחרונים על גיוס העובדים הזרים בענפי החקלאות והבנייה

המשך קריאה >>

רק הפרחים מוגנים

מגורים מחפירים, שימוש לא מוגן בחומרי הדברה הגורם לבעיות רפואיות, ועובדים המפחדים להתלונן. ביקור עובדים בכפר ויתקין 25.5.14

המשך קריאה >>

ניצול עובדים: כך המדינה מסייעת למעסיקים

לכבוד חג הפועלים, טור דעה מאת עלא ח'טיב, המספר כי עובדים רבים בישראל סובלים מהעסקה נצלנית ופוגענית

המשך קריאה >>

תאילנדים מתלוננים על חשיפה לחומרי ריסוס בלי הגנה, אך הרשויות לא מטפלות

המשך מעקב עיתון "הארץ" אחר תנאי העבודה של מהגרי העבודה בענף החקלאות מתיאלנד לאור פעילות "קו לעובד" בתחום

המשך קריאה >>

גנטיקה, תזונה או הדברה?

מותם של הפועלים התאילנדים נותר תעלומה, האם יש קשר בין תסמונת המוות הלילי לתנאי העבודה של הפועלים, אשר בין היתר חשופים לחומרי הדברה?

המשך קריאה >>

תסמונת מסתורית גובה את חייהם של עשרות פועלי חקלאות מתאילנד

עיתון הארץ חושף נתוני תמותה מדאיגים בקרב עובדי החקלאות מתיאלנד

המשך קריאה >>

יושבות לבד, בחושך: הצעות חוק למען העובדים

הצעות חוק הצפויות לשפר את מצב העובדים במשק וביניהן גם הצעת חוק מגורים נפרדים לעובדות

המשך קריאה >>

נייר עמדה לקראת דיון בנושא תמותת עובדים תאילנדים בחקלאות

נייר עמדה מטעם "קו לעובד" לקראת דיון בנושא תמותת עובדים תאילנדים בחקלאות, שהתקיים בוועדת עובדים זרים בכנסת ביום 12.5.14

המשך קריאה >>

200 אלף שקלים לחקלאי ששיכן עובדים בלול

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב גזר קנס בסך 200,000 שקלים על מעסיק אשר לא סיפק תנאי מגורים הולמים למהגרי העבודה במשקו

המשך קריאה >>

נייר עמדה: תופעות וליקויים בהעסקת מהגרי עבודה בחקלאות

נייר עמדה "מהגרי עבודה בתחום החקלאות: תופעות בולטות וליקויים בהסדרי העסקתם" לקראת דיון בוועדת עובדים זרים בתאריך 1.1.14

המשך קריאה >>

התעמרות בעובדים ותנאים מחפירים: ביקור במושבים רוויה ושדי תרומות

ביקור במושבים שדי תרומות ורוויה חשף אותנו לתנאי העבודה והמגורים המחפירים באזור, וגם לסיפורה של עובדת אחת בין עשרות עובדים

המשך קריאה >>

דו"ח בחינת יישום המלצות CEDAW לטיפול באפליית מהגרות העבודה

דו"ח קו לעובד בוחן את יישום המלצות CEDAW בשנים האחרונות בהקשר לזכויות מהגרות העבודה בישראל ומציע דרכי התמודדות לטיפול בהפרת זכויות מהגרות העבודה

המשך קריאה >>

ולקחת לך חבר

מהגרות העבודה במשקים החקלאיים סובלות מהטרדות ותקיפות מיניות על בסיס יומיומי ונאלצות "לקחת חבר" למטרות הגנה

המשך קריאה >>

העובדים: "אין לנו מה להפסיד", ביקור במושב שדי תרומות

העובדים מרססים ללא מסכות, גרים בתנאים מחפירים ושכרם מעוכב, החודש שבתו במחאה על התנאים הקשים

המשך קריאה >>

כאן גרים : רשמים מביקור עובדי החקלאות במושב יעבץ

העובדים גרים במכולה הרותחת בקיץ וקפואה בחורף, במקרים נדירים ניתנת להם גישה לשירותי רפואה כאשר רק לאחרונה צוידו באמצעי מיגון כנגד הריסוס. רשמים מביקור במושב יעבץ 25.1.14

המשך קריאה >>

סובסידיה בדמות עובד זר מנוצל

העלמת העין של משרד הכלכלה מאי ציות החקלאים לחוק שכר המינימום היא מכוונת ומהווה דרך עקיפה לתמוך בענף החקלאות באופן בלתי רשמי

המשך קריאה >>

דף עמדה – פגיעות גבוהה של מהגרות עבודה בחקלאות

נייר עמדה שהוגש על ידי ארגון "קו לעובד" לקראת ישיבת וועדת עובדים זרים בכנסת בנושא ניצול מיני של מהגרות עבודה בענף החקלאות

המשך קריאה >>