עובדים בחקלאות

המשך
סגור

כ- 24,600 מהגרי עבודה בישראל הינם עובדי חקלאות, כשמרביתם מגיעים מתאילנד ומעטים מנפאל. קו לעובד מסייעת לכ- 1,400 עובדים בשנה, אשר מתלוננים על תנאי ההעסקה או דורשים את מלוא התנאים והזכויות הסוציאליות המגיעים להם מהמעסיק. דרך סיורי השטח וקבוצת הפייסבוק בשפה התאית – מגיעה העמותה לאלפי עובדים נוספים שלומדים על זכויותיהם.

בעיות עיקריות

  • דמי תיווך: מפניות שהגיעו לקו לעובד עולה כי הסכום הממוצע שעובד חקלאות משלם על מנת להגיע לישראל עומד כיום על כ- 10,500 דולר. את הסכומים הנגבים כדמי תיווך משלמים העובדים באמצעות הלוואות, שרובן הלוואות חוץ בנקאיות בריבית גבוהה (3%-5% לחודש). התקופה הממוצעת הדרושה לעובד להשיב את סכומי ההלוואה שנטל אורכת כשנתיים. במהלך תקופה זו, העובדים חוששים להתלונן, אף במקרים של פגיעות קשות בזכויותיהם.
  • חתימת חוזים: על החוזים להיחתם בשפה אותה דובר העובד עוד בטרם הגעתו לישראל. על העובד לקבל העתק של החוזה המפרט את תנאי העבודה, משכורתו, פירוט ניכויים, שעות עבודה ופרטים נוספים. לצערנו מרבית המעסיקים מפרים את החוזים והאכיפה איננה יעילה דיו כדי לעצור את התופעה. עובדי חקלאות מתוניים לרוב על חוסר היגיינה במקום המגורים והפרת תנאי החוזה.
  • קשיי שפה: מהגרי העבודה מתאילנד אינם דוברי אנגלית ואף אינם קוראים את השפה. כך, תלויים העובדים לחלוטין במתורגמנים על מנת לתקשר עם מעסיקיהם, רופאים, אנשי קשר או רשויות המדינה. הקושי לתקשר עם רשויות המדינה ועם מעסיקיהם מחליש את העובדים שכן במרבית המקרים אין הם יודעים לאן לפנות וכיצד לתקשר.
  • ריחוק גיאוגרפי: מהגרי העבודה בענף החקלאות אינם מאוגדים ומגובשים ובכך קהילתם פגיעה יותר. העובדים מפוזרים בכל רחבי הארץ, לעיתים בישובים מרוחקים ומבודדים ובכך הם מרוחקים הן אחד מהשני והן מארגוני הסיוע. בכך הופכים העובדים לתלויים לחלוטין בגורמי הסמכות היחידים שהם מכירים: המעסיק וחברת כוח האדם.
  • כבילה הלכה למעשה: על אף שנוהלי משרד הפנים מאפשרים למהגרי עבודה בחקלאות להחליף מעסיקים – מימוש זכות זו אינו אפשרי בפועל. עובדי החקלאות תלויים באופן כמעט מוחלט בחברות כוח האדם לצורך השמה אצל מעסיק חלופי בעל היתר לעובד, אך אותן חברות מעדיפות להעסיק עובדים חדשים שמהם ייגבו דמי תיווך נוספים. לעובדים עצמם אין כל אפשרות לגלות אילו מעסיקים זקוקים לעובדים, למי מהם ניתנו היתרי ההעסקה, או כיצד להגיע אליהם. בנוסף, אחידות השכר והתנאים המוצעים למהגרי עבודה בשוק החקלאות משפיעים על נכונותם של העובדים לעזוב מקומות עבודה, בהיעדר תחרות אמיתית על כוח העבודה.
  • תלונות בנושאי שכר: העובדים מתלוננים בין היתר על הלנת שכר, עבודה ללא יום מנוחה שבועי, ללא חופשה בתשלום, אי קבלת דמי מחלה והפרת זכויות סוציאליות נוספות. שכרם הממוצע של עובדי חקלאות עומד על כ- 117 ש"ח ברוטו ליום עבודה (8 שעות), כלומר 14.6 ש"ח לשעה – 70% בלבד משכר המינימום. העובדים אף לא מתוגמלים במתן תוספת תשלום עבור שעות עבודה נוספות – השכר הממוצע לעבודה בכל שעה נוספת עומד על כ-16 ש"ח בלבד. אף על פי שמעסיקים ישראלים נדרשים לפתוח חשבון בנק עבורם בישראל – מרבית העובדים מקבלים את שכרם ישירות לחשבונות הבנק בארץ המוצא, דרך חברת התיווך הגובה חלק ממשכורתם. הם אינם מקבלים תלוש שכר ונאלצים לברר עם קרוביהם מהו גובה השכר שקיבלו. באופן זה אין הם יודעים האם נוכו כספים משכרם ובעבור מה, ותמורת כמה שעות עבודה שולם השכר.
  • שעות עבודה מרובות: עובדי החקלאות עובדים הרבה מעבר למקסימום הקבוע בחוק. העובדים מועסקים לעיתים 14 שעות ביום ואף למעלה מכך. בנוסף ישנן הפרות בוטות של כללי בטיחות בעבודה – למשל בעבודה עם חומרי הדברה אשר מסכנים את העובדים.

הישגים עיקריים של קו לעובד

  • חתימה על הסכם בילטראלי בין ממשלת ישראל וממשלת תאילנד: בשנת 2006 עתרה קו לעובד לבג"צ בבקשה להורות למדינה למנוע את התופעה של גביית דמי תיווך מופקעים ממהגרי עבודה. בית המשפט קבע כי על המדינה לעדכן בנושא פעילות אכיפה נגד מתווכים וכן בנושא קידום הסכמים עם מדינות מוצא של מהגרי העבודה. בעוד העתירה תלויה ועומדת, ממשלת ישראל וממשלת תאילנד חתמו על הסכם בילטראלי בשנת 2009, שמטרתו לקבוע הסדר גיוס חדש בענף החקלאות בפיקוח ארגון הגירה הבינלאומי (IOM). במחצית שנת 2012 הגיעו ראשוני העובדים מתאילנד במסגרת הסדר הגיוס החדש, ללא תיווך של חברת כוח אדם פרטית.
  • הארכת תקופת התארגנות לעובדים טרם עזיבה: נהלי משרד הפנים קבעו כי על מהגרי עבודה שסיימו את עבודתם בישראל לצאת מישראל בתוך 30 ימים מיום סיום העסקתם. תקופה קצרה אינה מספיקה להתארגנות עבור העובד ויוצרת בעיות חמורות- אותה תקופה קצרה משמשת תמריץ למעסיקים להימנע מתשלום שכרו וזכויותיו הסוציאליות האחרות של העובד עד שלא תהיה לו ברירה אלא לעזוב. בעקבות פגישה בין קו לעובד ומנכ"ל רשות ההגירה ובכירים במשרד הפנים, הוארכה תקופת ההתארגנות ל-60 יום, תקופה שתאפשר לעובדים למצות את זכויותיהם מול מעסיקיהם.
  • העצמת עובדים ועלייה במודעות לזכויות: חלוקת זכותונים, פתיחת עמוד הפייסבוק ופרסומים בעיתון התאילנדי הוכיחו עצמם. כיום, יותר ויותר עובדים מגיעים בכדי להתלונן על תנאי העסקתם הבסיסיים. השינוי המשמעותי ביותר ניכר בתחום מיצוי זכויות העובדים בתום תקופת העסקתם- עובדים שלא היו מודעים בעבר לזכותם לקבל פיצויי פיטורין, פדיון ימי חופשה, דמי בראה או פנסיה, מגיעים מידי שבוע ומבקשים שנערוך עבורם חישובים בתום תקופת העסקתם, אותם הם מעבירים למעסיקיהם.

תגובת הקואליציה למאבק בתאונות בניין – דוח רבעון המנהל לבטיחות תעסוקתית

"נתוני ההרוגים והפצועים מהשנה החולפת משקפים מצב חמור אף יותר מהערכותינו עם הקמת הקואליציה. מכלל הנתונים והמידע שנחשף בחודשים שחלפו מסתמן בבירור כי אין מענה פיקוחי ראוי להפקרות בענף הבניין"

המשך קריאה >>

מעקב דה-מרקר: מהגרות עבודה בחקלאות

על רשויות המדינה מוטלת האחריות לגבש באופן מיידי רשימת נהלים ברורים ומוסדרים בכל הנוגע להעסקת נשים בחקלאות, לרבות קביעת מכסה מינימלית של נשים במשק חקלאי אחד, קביעת מגורים נפרדים, שירותים ומקלחות נפרדים לנשים, וחובת יידוע הנשים על אפשרותן להתלונן. הרשויות צריכות לוודא אכיפה אפקטיבית בשפת העובדות, לקבוע בבירור מי מהגופים הממשלתיים אחראי לאכיפת נוהלי העסקת נשים בחקלאות, ולאן יש לפנות במידה שהנהלים הופרו.

המשך קריאה >>

דרוש/ה: רכז/ת תחום מהגרי עבודה בענף החקלאות

לעמותת "קו לעובד" העוסקת בהגנה על זכויות עובדים, דרוש/ה רכז/ת תחום מהגרי עבודה בענף החקלאות

המשך קריאה >>

עתירה: הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה מפקירה את העובדים

מוסד הממונה עוגן בחוק על מנת להבטיח הגנה על זכויותיהם של העובדים המוחלשים ביותר בשוק העבודה בישראל; עובדים אשר חשופים להפרה שיטתית של זכויותיהם ולניצול מחפיר של מוחלשותם. העדר הפעילות של המוסד מחייב לפיכך את התערבותו של בית המשפט

המשך קריאה >>

עתירת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ נגד "תקנת הבקעה" של שרת המשפטים שקד

תקנה הקובעת כי כלל העובדים שאינם תושבי ישראל יחוייבו להפקיד ערבות כספית בעת הגשת תביעה לביה"ד לעבודה מפלה ופוגעת ישירות בקבוצות העובדים המוחלשות ביותר מבין העובדים בישראל ובשטחים

המשך קריאה >>

תחקיר חדשות2: מסטודנטים – לפועלים זרים

אלפי סטודנטים לחקלאות ממדינות מתפתחות מגיעים לישראל מדי שנה בכדי ללמוד מהמומחים הישראלים, והם גם משלמים על כך שכר לימוד. אלא שעל פי עדותם, במקום ללמוד על שיטות חקלאיות הם נשלחים לעבוד בשדות כמו פועלים ולא כסטודנטים.

המשך קריאה >>

"דו"ח תאונות עבודה בישראל – תמונת מצב": מצג נתונים מטעה ומקומם

מינהל הבטיחות התעסוקתית במשרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי מפרסמים הבוקר דו"ח מסכם רב-שנתי בנושא תאונות עבודה בישראל. אופן מצג הנתונים בדו"ח מטעה את הקורא לחשוב כי ישראל נמצאת במגמת שיפור בעוד שלמעשה לא כך הדבר; קיימת עליה מדאיגה במספר תאונות העבודה הקטלניות במשק בהשוואה לשנים קודמות, בדגש על ענף הבניה, וקיים תת דיווח מתמשך וחמור בכל הנוגע לתאונות העבודה השוטפות. מספרם הגבוה של ההרוגים בתאונות עבודה מקרב מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים מצביע בהכרח על הפקרות קשה בשמירה על ביטחונם הבסיסי של העובדים. למרות הנתונים הזועקים המתפרסמים בזה אחר זה, עומדות הרשויות בסירובן לפעול למיגור מחדלי הפיקוח במשק; תקציבי הפיקוח הזעומים לא הוגדלו במאום, אף מפקח לא נוסף לצוות המדולל האמון על המלאכה במשרד הכלכלה, כתבי אישום לא הוגשו, חקירות אינן מתקיימות, ובאופן עקבי הדרג המדיני ממשיך להתעלם מהזעקה הציבורית הגוברת

המשך קריאה >>

ניוזלטר לציון יום האישה, 8 למרץ 2016

לקריאת הניוזלטר בדפדפן לחצו כאן

המשך קריאה >>

חשיבות היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם

הטיפול בעבירת סחר בבני אדם בישראל מתחלק בין מספר גופים ממשלתיים. תפקידה של היחידה הוא חיוני לשם התיאום בין הגופים השונים. בין היתר דואגת היחידה להדרכה וסיוע בזיהוי הקורבנות, אפשרויות הסיוע הסוציאלי והמשפטי ואף מעורבת בטיפול הפלילי בעבריינים. ללא התיאום המתבצע על ידי היחידה לא ניתן יהיה לטפל בתופעת הסחר באופן אפקטיבי, וודאי שלא ניתן יהיה למגר אותה כליל.

המשך קריאה >>

ביקור עובדי חקלאות במושב ערוגות

"תשלום מתחת לשכר מינימום, אי מתן תלושי שכר, חוסר נגישות לשירותי הבריאות, העסקה מסוכנת עם חומרי הדברה, מגורים לא ראויים, חוסר מודעות בקרב העובדים לזכויותיהם, ועוד. […] עדויות על פגיעה בעצמאותם של העובדים: לקיחת הדרכון ע"י המעסיק, שליחה לעבודה בתחום הבניין, העברת השכר ישירות לחו"ל ואי פתיחת חשבון בנק בישראל – בניגוד למתחייב כחוק, חשד של העובדים לתשלום שאינו תואם את שעות עבודתם בפועל"

המשך קריאה >>

אדם – לא רק עובד

בסוף חודש נובמבר יצא צוות תחום חקלאות של קו לעובד לביקור עובדים במושב לכיש שנמצא בצפון הנגב. בביקור נפגשנו עם קבוצה של כ-10 עובדים, המועסקת ע"י אותו מעסיק. במהלך הביקור ישבנו עם העובדים, הקשבנו לטענות השונות שהעלו ונתנו מענה לשאלות הרבות שהעלו בנוגע לזכויותיהם .

המשך קריאה >>

רכזת תחום חקלאות של קו לעובד בין 50 אנשי השנה החברתיים 2015

קו לעובד מברכים את נועה שאואר, רכזת תחום חקלאות בעמותה, שנבחרה לאחת מ-50 אנשי השנה של ידיעות האחרונות שבלטו בעשייה החברתית ב־2015! ברכות גם לכל שאר הפעילים המסורים שמופיעים ברשימה וחיזוקים על עשייתם החשובה!
נועה עושה עבודה מדהימה בתחום קשה ומאתגר במיוחד – השמירה על זכויות מהגרי העבודה בחקלאות בארץ

המשך קריאה >>

עדכוני קו לעובד לציון יום המהגר הבינלאומי – ניוזלטר, 18.12.2015

לחצו כאן לקריאת הניוזלטר

המשך קריאה >>

ביקור צוות חקלאות במושב פעמי תש"ז

בשבת ה-31.10 יצא צוות תחום חקלאות של "קו לעובד" לביקור עובדים שגרתי, הפעם במושב פעמי תש"ז שבצפון הנגב, בכדי לבחון את תנאי העסקת העובדים ואת מגוריהם. ביקור זה נעשה לאחר שפנו העובדים אל משרדינו בתלונה על מעסיקם

המשך קריאה >>

שוב הרעה בתנאי העובדים התאילנדים – כתבת חדשות2

עובדי החקלאות – מהגרי עבודה הסובלים ממגורים בתנאים ירודים, מתנאי עבודה מפרכים וקשים, ואשר המדינה מתחמקת מהפעלת סמכויות האכיפה בכדי להביא לכדי שיפור כלשהוא במצבם – על כתפיהם רוצים השרים לפתור את "משבר החקלאים" וקשיי ענף החקלאות המשווע לסובסידיות מדיניות.

המשך קריאה >>

תאילנד תבקש מישראל הסבר על פגיעה בשכר עובדיה בארץ

שר החקלאות ושר האוצר התירו למעסיקים להכפיל את הניכויים משכר העובדים התאילנדים המועסקים בחקלאות בישראל, ושגרירות תאילנד מזהירה שהעובדים עשויים להפסיק לבוא – כתבת "הארץ"

המשך קריאה >>

תובענה ייצוגית טוענת להונאת סטודנטים זרים ורשויות המדינה

תובענה ייצוגית ע"ס מעל ל-100 מליון ש"ח הוגשה מטעם קו לעובד ואזרח סנגלי כנגד חברת "אגרוסטאדיס"

המשך קריאה >>

מבקר המדינה אישש את טענות ארגוני זכויות האדם

מבקר המדינה מאשר: רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הכלכלה נכשלו באכיפת זכויותיהם של מהגרי עבודה

המשך קריאה >>

ביקור מגדלי הפלפלים בדרום – חלק ג'

חלקו האחרון של סיור צוות קו לעובד אצל מהגרי העבודה בענף החקלאות בדרום הארץ

המשך קריאה >>

ביקור מגדלי הפלפלים בדרום – חלק ב'

אנו ממשיכים בביקור צוות קו לעובד אצל עובדי החקלאות בדרום הארץ, שסיפרו לנו על החיים והקשיים של מהגרי העבודה בישראל

המשך קריאה >>

ביקור מגדלי הפלפלים בדרום – חלק א'

צוות קו לעובד יצא לפגוש את מהגרי העבודה המועסקים בענף החקלאות בדרום הארץ וגילה שורה של הפרות זכויות עובדים

המשך קריאה >>

סגירת משרדי קו לעובד בחול המועד

משרדי קו לעובד יהיו סגורים בחול המועד, בין ה- 3-11 באפריל

המשך קריאה >>

זכויות עובדים ביום הבחירות

ביום שלישי, ה- 17.3.2015, יתקיימו הבחירות לכנסת ה- 20, מה המשמעויות לעובדים?

המשך קריאה >>

דפי מידע בשפות שונות – ביטול נקודות זיכוי

בינואר 2015 נכנס לתוקף ביטול נקודות הזיכוי במס ההכנסה לעובדים שאינם ישראלים, להלן דפי מידע של "קו לעובד" בנושא

המשך קריאה >>

עסקה לא הוגנת

דו"ח חדש של ארגון Human Rights Watch קובע כי עובדי חקלאות תאילנדים בישראל סובלים מהפרות חמורות של זכויותיהם

המשך קריאה >>

פעילות עמותת קו לעובד בתקופת מבצע צוק איתן

במהלך קיץ 2014 סייעה עמותת "קו לעובד" למאות עובדים בשאלות ודילמות אשר עלו בהקשר ללחימה בדרום הארץ

המשך קריאה >>

פורסם נוהל תקופת התארגנות לעובדי חקלאות ושפים מומחים

בהתאם להתחייבותו בעתירת "קו לעובד" להורות על עדכון הנהלים הנוגעים לתקופת ההתארגנות, פרסם משרד הפנים נוהל מסודר בנושא

המשך קריאה >>

מסלול עוקף

סטודנטים לתוכניות בין לאומיות ללימודי חקלאות מועסקים כמהגרי עבודה בתת תנאים בניגוד להסכמים בילטראליים

המשך קריאה >>

דו"ח: מתחת למינימום – הפרת חוקי שכר למהגרי עבודה בחקלאות

דו"ח חדש של עמותת קו לעובד מזהיר כי קיימת סכנה שענף החקלאות בישראל הפך תלוי בהפרת חוקי השכר כלפי העובדים

המשך קריאה >>

דו"ח שנתי: פעילות עמותת קו לעובד בשנת 2013

ארגון קו לעובד מסכם את שנת 2013 בדו"ח מקיף הכולל פרטים ומידע על ליבת עשיית העמותה בתחומים שונים בעולם העבודה הישראלי

המשך קריאה >>

הכתובת הייתה על הקיר

קיטייאנגקול נאראקורן נהרג מפגיעת פצמ"ר בעת שעבד בחממה, רק שבוע לפני כן נדחתה בקשת קו לעובד למיגון עובדי החקלאות בדרום

המשך קריאה >>

כיצד השפיעו ההסכמים הבילטרליים על גיוס מהגרי עבודה בישראל?

מחקר חדש בוחן את השפעת ההסכמים הבילטרליים האחרונים על גיוס העובדים הזרים בענפי החקלאות והבנייה

המשך קריאה >>

רק הפרחים מוגנים

מגורים מחפירים, שימוש לא מוגן בחומרי הדברה הגורם לבעיות רפואיות, ועובדים המפחדים להתלונן. ביקור עובדים בכפר ויתקין 25.5.14

המשך קריאה >>

ניצול עובדים: כך המדינה מסייעת למעסיקים

לכבוד חג הפועלים, טור דעה מאת עלא ח'טיב, המספר כי עובדים רבים בישראל סובלים מהעסקה נצלנית ופוגענית

המשך קריאה >>

תאילנדים מתלוננים על חשיפה לחומרי ריסוס בלי הגנה, אך הרשויות לא מטפלות

המשך מעקב עיתון "הארץ" אחר תנאי העבודה של מהגרי העבודה בענף החקלאות מתיאלנד לאור פעילות "קו לעובד" בתחום

המשך קריאה >>

גנטיקה, תזונה או הדברה?

מותם של הפועלים התאילנדים נותר תעלומה, האם יש קשר בין תסמונת המוות הלילי לתנאי העבודה של הפועלים, אשר בין היתר חשופים לחומרי הדברה?

המשך קריאה >>

תסמונת מסתורית גובה את חייהם של עשרות פועלי חקלאות מתאילנד

עיתון הארץ חושף נתוני תמותה מדאיגים בקרב עובדי החקלאות מתיאלנד

המשך קריאה >>

יושבות לבד, בחושך: הצעות חוק למען העובדים

הצעות חוק הצפויות לשפר את מצב העובדים במשק וביניהן גם הצעת חוק מגורים נפרדים לעובדות

המשך קריאה >>

נייר עמדה לקראת דיון בנושא תמותת עובדים תאילנדים בחקלאות

נייר עמדה מטעם "קו לעובד" לקראת דיון בנושא תמותת עובדים תאילנדים בחקלאות, שהתקיים בוועדת עובדים זרים בכנסת ביום 12.5.14

המשך קריאה >>

200 אלף שקלים לחקלאי ששיכן עובדים בלול

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב גזר קנס בסך 200,000 שקלים על מעסיק אשר לא סיפק תנאי מגורים הולמים למהגרי העבודה במשקו

המשך קריאה >>

נייר עמדה: תופעות וליקויים בהעסקת מהגרי עבודה בחקלאות

נייר עמדה "מהגרי עבודה בתחום החקלאות: תופעות בולטות וליקויים בהסדרי העסקתם" לקראת דיון בוועדת עובדים זרים בתאריך 1.1.14

המשך קריאה >>

התעמרות בעובדים ותנאים מחפירים: ביקור במושבים רוויה ושדי תרומות

ביקור במושבים שדי תרומות ורוויה חשף אותנו לתנאי העבודה והמגורים המחפירים באזור, וגם לסיפורה של עובדת אחת בין עשרות עובדים

המשך קריאה >>

דו"ח בחינת יישום המלצות CEDAW לטיפול באפליית מהגרות העבודה

דו"ח קו לעובד בוחן את יישום המלצות CEDAW בשנים האחרונות בהקשר לזכויות מהגרות העבודה בישראל ומציע דרכי התמודדות לטיפול בהפרת זכויות מהגרות העבודה

המשך קריאה >>

ולקחת לך חבר

מהגרות העבודה במשקים החקלאיים סובלות מהטרדות ותקיפות מיניות על בסיס יומיומי ונאלצות "לקחת חבר" למטרות הגנה

המשך קריאה >>

העובדים: "אין לנו מה להפסיד", ביקור במושב שדי תרומות

העובדים מרססים ללא מסכות, גרים בתנאים מחפירים ושכרם מעוכב, החודש שבתו במחאה על התנאים הקשים

המשך קריאה >>

כאן גרים : רשמים מביקור עובדי החקלאות במושב יעבץ

העובדים גרים במכולה הרותחת בקיץ וקפואה בחורף, במקרים נדירים ניתנת להם גישה לשירותי רפואה כאשר רק לאחרונה צוידו באמצעי מיגון כנגד הריסוס. רשמים מביקור במושב יעבץ 25.1.14

המשך קריאה >>

סובסידיה בדמות עובד זר מנוצל

העלמת העין של משרד הכלכלה מאי ציות החקלאים לחוק שכר המינימום היא מכוונת ומהווה דרך עקיפה לתמוך בענף החקלאות באופן בלתי רשמי

המשך קריאה >>

דף עמדה – פגיעות גבוהה של מהגרות עבודה בחקלאות

נייר עמדה שהוגש על ידי ארגון "קו לעובד" לקראת ישיבת וועדת עובדים זרים בכנסת בנושא ניצול מיני של מהגרות עבודה בענף החקלאות

המשך קריאה >>