עניים עובדים

המשך
סגור

שיעור המשפחות המוגדרות כעניות בדו"ח הביטוח הלאומי לשנת 2011 מגיע ל-65%. העובדה כי כיום עבודה לא מחלצת מעוני מעידה על ליקויים חמורים בשוק העבודה. הסיבות לכך נעוצות בתשלום לפי שעה ואי מתן הזכויות הסוציאליות. כ-30%, שהם מיליון עובדים, משתכרים עד שכר מינימום. שכר המינימום הרשמי נכון להיום הוא 4,300 ש"ח לחודש, אך שכר המינימום בפועל, לרוב משתכרי שכר מינימום, הוא 3,900 ש"ח. הסיבה להבדלים בשכר המינימום היא התשלום לעובדים לפי שעה, גם כשהם עובדים משרות קבועות וממושכות. מלבד הפסד על ימי חג, עובדים המועסקים בחברות קבלן כמו ניקיון ושמירה עלולים להפסיד במשך השנה ימים נוספים – כאשר הקבלן מפסיד מכרז למשל, והם מוצאים עצמם מושבתים מעבודה ללא שכר למשך שבוע-שבועיים. הקבלן אף יכול להשעות אותם למספר ימים כצעד של ענישה, כשהמטרה הינה למעשה לגרום להם להתפטר ללא פיצויים, שהרי הם אינם יכולים לשבת בבית ללא הכנסה לאורך זמן. האפשרות להשעות עובדים ולגרום להם להפסד הכנסה בלתי צפוי, נובעת מפרצות בחוקי העבודה אותן למדו מעסיקים לנצל, ולא רק הקבלנים. העיוותים בתשלומי הזכויות הסוציאליות גם הם גורם מכריע בעוניים של העובדים. הזכויות הסוציאליות הן חלק מהתמורה לעבודה, המשולמת לעובדים בעיתות בהן נמנע מהם לעבוד אם מרצונם, כמו חופשה שנתית, או שלא מרצונם, ימי מחלה, פיטורים ופרישה לפנסיה. השכר הקובע לתשלום הזכויות הסוציאליות, כפי שהוגדר ועוגן בחוק, מאפשר למעסיקים לפטור עצמם מתשלום מלא עבור הזכויות הסוציאליות בהגדרה של רכיבים פיקטיביים כגון בונוסים, עמלות ותוספות שונות ומשתנות. כך גם לגבי השעות הנוספות שאינן נכללות בתשלום הזכויות הסוציאליות.

השינוי הנדרש: הגבלת תשלום לפי שעות רק לעובדים בזמנים משתנים ובתשלום מוגדל, ותשלום זכויות סוציאליות מכל התמורה לעבודה בין אם היא חד פעמית או חודשית. לקריאה נוספת

הפעלת קרן הפיקדון בעבור פליטים ומבקשי מקלט והשלכותיה ההרסניות

ארגוני זכויות אדם פנו במשותף לשר הפנים אריה דרעי, וליו"ר ועדת הפנים ח"כ אמסלם, כדי להזהיר על ההשלכות הצפויות אם תאושר הפעלת 'קרן הפקדון' במתכונת המוצעת עבור אוכלוסיית העובדים מקרב הפליטים ומבקשי המקלט

המשך קריאה >>

עתירת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ נגד "תקנת הבקעה" של שרת המשפטים שקד

תקנה הקובעת כי כלל העובדים שאינם תושבי ישראל יחוייבו להפקיד ערבות כספית בעת הגשת תביעה לביה"ד לעבודה מפלה ופוגעת ישירות בקבוצות העובדים המוחלשות ביותר מבין העובדים בישראל ובשטחים

המשך קריאה >>

יש דרכים פשוטות לעצור את המחדל בענף הבניין

מספר הפצועים וההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין גדל ומחמיר מדי שנה, אך שום מדיניות אכיפה ומניעה אפקטיבית אשר מנסה לשים קץ למחדל בענף הבניה ולהפקרות של חיי הפועלים לא מקודמת.

המשך קריאה >>

מתנערים מאחריות: עובדי הקבלן בירושלים נותרים ללא מענה

לאחר 3 שנים של מעקב ודיווחים לגורמים האחראים בעיריית ירושלים, ארגון קו לעובד רואה בחומרה את המשך התקשרותה של עיריית ירושלים עם חברות המפרות זכויות עובדים באופן מתמיד ומתועד, ועל אף העברת עדויות לפגיעה בעובדים לידיה במשך שנים.

המשך קריאה >>

השעיה זמנית – שיטת הניצול החדשה

מייסדת קו לעובד מספרת על התופעה המתרחבת של הפסקות כפויות והשעיית עובדים מעבודתם

המשך קריאה >>

עובדים בישראל 2015: יותר הפרות זכויות, פחות יציבות בעבודה

עמותת "קו לעובד" משיקה דו"ח המנתח מאות פניות עובדים ברבעון הראשון של שנת 2015. התחושה העולה מניתוח הפניות: עובדים ללא יציבות וביטחון בפרנסתם

המשך קריאה >>

סגירת משרדי קו לעובד בחול המועד

משרדי קו לעובד יהיו סגורים בחול המועד, בין ה- 3-11 באפריל

המשך קריאה >>

עובדות בשוליים – נשים ערביות בשוק העבודה

לרגל יום האשה הבינ"ל המצוין מדי שנה בשמיני במרץ, עמותת קו לעובד מפרסמת דו"ח בדבר מצבן בשוק העבודה של נשים ערביות, המועסקות, בעיקר, בשוק העבודה השניוני. הדו"ח משקף תמונה של הפרות מורכבות ומגוונות של זכויות העובדות ובכלל זאת הפרות רחבות של זכויות בסיסיות המובטחות על-פי משפט העבודה בישראל, לצד חוסר מודעות רב בקרב העובדות לאותן זכויות והיקפן, המאפשר הפרה באין מפריע, אפליה מחמת מגדר נגדן כנשים המנוצלות ככוח עבודה זול וזמני ללא מודעות לכתובת אליה ניתן לפעול וללא אכיפה אפקטיבית, וכן אפליה מחמת לאום.

המשך קריאה >>

היעדר נתונים לשימור ניצול עובדים

מחקר חדש מעיד כי רשויות מקומיות בישראל אינן נוהגות לאסוף ולתעד מידע על העסקת עובדי קבלן בתחומן

המשך קריאה >>

מה הבעיה עם מענק עבודה?

מייסדת עמותת "קו לעובד" מסבירה מדוע שליש מהעובדים הזכאים לא פנו לקבלת מענק עבודה בשנת 2013

המשך קריאה >>

דו"ח שנתי: פעילות עמותת קו לעובד בשנת 2013

ארגון קו לעובד מסכם את שנת 2013 בדו"ח מקיף הכולל פרטים ומידע על ליבת עשיית העמותה בתחומים שונים בעולם העבודה הישראלי

המשך קריאה >>

עבדות מודרנית: האנשים ה"שקופים" נחשפים

אתר YNET בפרוייקט צילומי לכבוד ה-1 במאי על העובדים המוחלשים ביותר במשק הישראלי

המשך קריאה >>

הצעה לרפורמה במיגור התופעה: עובדים ועניים

המאבק האחרון למען עובדי הקבלן עסק בתופעה חשובה בשוק העבודה הישראלי. לצערנו, זוהי תופעה אחת מיני רבות. בקו לעובד ניסחנו רפורמה שיישומה עשוי להעלות את רמת חייהם של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולהפוך את העבודה למקור חיי רווחה וגאווה. התוכנית מבוססת על ניסיון וידע שנצברו מהייעוץ הניתן לאלפי עובדים. בישראל מועסקים 3 מיליון עובדים. 33% […]

המשך קריאה >>

הצעה לרפורמה במיגור התופעה: עובדים ועניים

המאבק האחרון למען עובדי הקבלן עסק בתופעה חשובה בשוק העבודה הישראלי. לצערנו, זוהי תופעה אחת מיני רבות. בקו לעובד ניסחנו רפורמה שיישומה עשוי להעלות את רמת חייהם של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולהפוך את העבודה למקור חיי רווחה וגאווה. התוכנית מבוססת על ניסיון וידע שנצברו מהייעוץ הניתן לאלפי עובדים. בישראל מועסקים 3 מיליון עובדים. 33% […]

המשך קריאה >>

הממשלה תבטל חוזים עם "מודיעין אזרחי" אם לא תשלם חובותיה לעובדים

מאת: רותי סיני, הארץ החשב הכללי באוצר, שוקי אורן, הזהיר כי יחלט את הערבויות של חברת "מודיעין אזרחי" ויפסיק את כל החוזים שלה עם משרדי הממשלה, אם החברה לא תקיים התחייבות שנתנה בכתב לאוצר לשלם למאבטחים מיליוני שקלים שהיא חייבת להם. החברה היא אחת מספקיות האבטחה הגדולות של הממשלה. בעקבות התרעה התחייבה "מודיעין אזרחי" תקדימית להפקיד […]

המשך קריאה >>