נשים בעבודה

המשך
סגור

מעקב דה-מרקר: מהגרות עבודה בחקלאות

על רשויות המדינה מוטלת האחריות לגבש באופן מיידי רשימת נהלים ברורים ומוסדרים בכל הנוגע להעסקת נשים בחקלאות, לרבות קביעת מכסה מינימלית של נשים במשק חקלאי אחד, קביעת מגורים נפרדים, שירותים ומקלחות נפרדים לנשים, וחובת יידוע הנשים על אפשרותן להתלונן. הרשויות צריכות לוודא אכיפה אפקטיבית בשפת העובדות, לקבוע בבירור מי מהגופים הממשלתיים אחראי לאכיפת נוהלי העסקת נשים בחקלאות, ולאן יש לפנות במידה שהנהלים הופרו.

המשך קריאה >>

ניוזלטר לציון יום האישה, 8 למרץ 2016

לקריאת הניוזלטר בדפדפן לחצו כאן

המשך קריאה >>

למה צריך לספר למעסיקים שחוק עבודת נשים חל גם על מבקשות מקלט?

כ-20% ממס' מבקשות המקלט שפונות לקו לעובד מגיעות לאחר שפוטרו במהלך הריונן. מדובר באחוז מטריד, שמגלה התנהלות שיטתית של מעסיקים רבים, רובם המכריע דרך חברות קבלן. התנהלות זו מתאפיינת בהסתכלות על נשים מבקשות מקלט כעל כוח עבודה, והתייחסות לנשים בהריון כ"עובדות פגומות".

המשך קריאה >>

יום המטפלת הבינלאומי

"היום היינו צריכים כולנו, בנים ובנות, אחים ואחיות, הורים ונכדים, לחגוג למטפלות שדואגות ליקירינו בזמן שאנחנו לא רוצים או לא מסוגלים לעשות את זה במקומן."

המשך קריאה >>

עובדות "שקופות" בנקיון משק בית – לציון יום האישה הבינ"ל

עמותת קו לעובד מעניקה סיוע לעובדות משק בית באמצעות קבלת קהל וסדנאות במרכזים קהילתיים שונים ברחבי הארץ. במהלך שנת 2015 כ -1500 עובדות ועובדי משק בית פנו למשרדי קו לעובד לקבלת ייעוץ וסיוע, כ- 15% מהעובדים חזרו להמשך טיפול, מתוכם 83% נשים.

המשך קריאה >>

השוק הוורוד – מצבן של נשים בשוק העבודה בישראל

לקראת יום האישה הבינלאומי, ביקשנו למפות בקצרה את הפניות מעובדות ישראליות שהצטברו בחודשיים האחרונים, מתחילת שנת 2016. ביקשנו לבדוק אילו בעיות משתקפות בפניותיהן, ומה הן מעידות על מצבן של נשים בשוק העבודה הנוכחי. הסקירה הנוכחית תתמקד בהתאם בהפרות השיטתיות בהן התמקדו הפניות, ובענפים "נשיים" המועדים יותר לפורענות.

המשך קריאה >>

אפליה מסביב לשעון

השארת עובדות שמועסקות לפי שעות מחוץ להצעת החוק המבקשת השוואה בשיטת חישוב דמי הלידה בין שכירות לעצמאיות, יוצרת אפליה מעמדית מקוממת

המשך קריאה >>

אדם – לא רק עובד

בסוף חודש נובמבר יצא צוות תחום חקלאות של קו לעובד לביקור עובדים במושב לכיש שנמצא בצפון הנגב. בביקור נפגשנו עם קבוצה של כ-10 עובדים, המועסקת ע"י אותו מעסיק. במהלך הביקור ישבנו עם העובדים, הקשבנו לטענות השונות שהעלו ונתנו מענה לשאלות הרבות שהעלו בנוגע לזכויותיהם .

המשך קריאה >>

ביה"ד לעבודה: העסקת אחות דרך חברות קבלן הינה העסקה פיקטיבית

בית הדין לעבודה (23.10): "העסקת המבקשת באמצעות חברות כח אדם הייתה העסקה פיקטיבית, כאשר חברות כח האדם מהוות צינור תשלום בלבד" (עמ' 10, ס' 28); ביה"ד אסר על העירייה לקלוט עובדת חדשה במקומה; הורה על ביטול מכרז חיצוני שפרסמה העירייה והורה על פרסום מכרז פנימי בהקדם, במסגרתו תוכל אבירם להגיש מועמדות, על מנת שתיקלט כעובדת העירייה (מן המניין)

המשך קריאה >>

OurHands# קמפיין חדש לזכויות עובדי משק בית

עמותת קו לעובד לוקחת חלק בקמפיין מדיה חברתית בינ"ל לקידום זכויות עובדי משק הבית ומפרסמת חוברת זכויות חדשה למועסקים בענף הסיעוד

המשך קריאה >>

עובדות בשוליים – נשים ערביות בשוק העבודה

לרגל יום האשה הבינ"ל המצוין מדי שנה בשמיני במרץ, עמותת קו לעובד מפרסמת דו"ח בדבר מצבן בשוק העבודה של נשים ערביות, המועסקות, בעיקר, בשוק העבודה השניוני. הדו"ח משקף תמונה של הפרות מורכבות ומגוונות של זכויות העובדות ובכלל זאת הפרות רחבות של זכויות בסיסיות המובטחות על-פי משפט העבודה בישראל, לצד חוסר מודעות רב בקרב העובדות לאותן זכויות והיקפן, המאפשר הפרה באין מפריע, אפליה מחמת מגדר נגדן כנשים המנוצלות ככוח עבודה זול וזמני ללא מודעות לכתובת אליה ניתן לפעול וללא אכיפה אפקטיבית, וכן אפליה מחמת לאום.

המשך קריאה >>

מצג שווא של שוויון

למרות השוויון למראית עין בענף, נשים בענף הסיעוד חשופות ליותר סיכונים בכל הנוגע לביטחון תעסוקתי

המשך קריאה >>

تسكتيش عحقك! אל תוותרי על זכויותיך!

קו לעובד משיקה זכותון וקמפיין חדשים להעלאת מודעותן של עובדות ערביות לזכויותיהן לפי משפט העבודה

המשך קריאה >>

דו"ח תמונת מצב: מבקשות מקלט עובדות בישראל

דו"ח קו לעובד לרגל יום האישה הבינ"ל עוסק במצבן של אלפי מבקשות המקלט בישראל ומעיד כי כורח כלכלי מאלצן לעבוד בכל מחיר ובתנאי העסקה פוגעניים

המשך קריאה >>

אטימות הביטוח הלאומי כלפי עובדים שאינם ישראלים

הביטוח הלאומי מכביד על קבלת טיפול רפואיים לעובדים שאינם ישראלים, ומאלץ את עמותת קו לעובד להגיש תביעות מיותרות לבית הדין לעבודה

המשך קריאה >>

סנכרון המערכות עובד רק כנגד העובדות

חנה זהר, מייסדת עמותת "קו לעובד", מספרת על הקשיים בדרכן של שתי מבקשות מקלט עובדות להשיג את הזכויות המגיעות לכל עובדת בישראל

המשך קריאה >>

איסור על פיטורי עובדת ניקיון במשק בית בהריון

מעסיקים עובדת ניקיון בניקיון ביתכם? אתם מעסיקים לכל דבר וכפופים לחוק עבודת נשים, ללא קשר למעמדה החוקי של העובדת, לצורת ההעסקה או התשלום

המשך קריאה >>

דו"ח שנתי: פעילות עמותת קו לעובד בשנת 2013

ארגון קו לעובד מסכם את שנת 2013 בדו"ח מקיף הכולל פרטים ומידע על ליבת עשיית העמותה בתחומים שונים בעולם העבודה הישראלי

המשך קריאה >>

סטודנטים הפגינו להחזרתה לעבודה של עובדת קבלן באוניברסיטה העברית

ההפגנה נערכה ממול לבית הדין לעבודה במהלך דיון בצו מניעה שהגישה עמותת "קו לעובד" כנגד פיטורי העובדת, בתום הדיון הוחזרה העובדת לעבודתה

המשך קריאה >>

הכירו את עובדות הסיעוד שמחכות לכם בסוף הדרך

הכירו את הנשים שדואגות להורים שלנו, ומאפשרות לנו לעבוד כל כך הרבה

המשך קריאה >>

שקופות: עובדות זרות במקצוע הסיעוד

עידית לבוביץ', רכזת תחום עובדות סיעוד בקו לעובד, בטור שהתפרסם באתר YNET

המשך קריאה >>

טור דעה: בחסות הכנסת – ניצול הזרים בסיעוד יתגבר

עו"ד מיכל תג'ר בטור שהתפרסם באתר YNET

המשך קריאה >>

התעמרות בעובדים ותנאים מחפירים: ביקור במושבים רוויה ושדי תרומות

ביקור במושבים שדי תרומות ורוויה חשף אותנו לתנאי העבודה והמגורים המחפירים באזור, וגם לסיפורה של עובדת אחת בין עשרות עובדים

המשך קריאה >>

דו"ח בחינת יישום המלצות CEDAW לטיפול באפליית מהגרות העבודה

דו"ח קו לעובד בוחן את יישום המלצות CEDAW בשנים האחרונות בהקשר לזכויות מהגרות העבודה בישראל ומציע דרכי התמודדות לטיפול בהפרת זכויות מהגרות העבודה

המשך קריאה >>

ולקחת לך חבר

מהגרות העבודה במשקים החקלאיים סובלות מהטרדות ותקיפות מיניות על בסיס יומיומי ונאלצות "לקחת חבר" למטרות הגנה

המשך קריאה >>

זכויות שוות גם לפליטות – יום האישה 2014

קו לעובד מלווה מבקשת מקלט שללא ידיעתה הפכה לעובדת קבלן חסרת ותק וזכויות, כאשר נכנסה להריון פוטרה ונותרה חסרת ביטוח רפואי – טור לקראת יום האישה הבינ"ל 2014

המשך קריאה >>

העדרות בשל חופשת לידה – מהן זכויותיך?

תקציר הזכויות הנצברות לעובדת בתקופת העדרותה מעבודה בשל חופשת לידה

המשך קריאה >>

העובדים: "אין לנו מה להפסיד", ביקור במושב שדי תרומות

העובדים מרססים ללא מסכות, גרים בתנאים מחפירים ושכרם מעוכב, החודש שבתו במחאה על התנאים הקשים

המשך קריאה >>

פקטור של עבדות סיעודית

בערב זכיית רוז פוסטאנס ב"אקס פקטור" פרסם שר הפנים תקנות שכובלות עובדות סיעוד למעסיקים ומנשלות מזכויות. המרוויחות – חברות כוח האדם

המשך קריאה >>

עובד סיעוד, לא עבד: עובדי הסיעוד מבקשים זכויות שוות

לקראת מצעד עובדות הסיעוד, כתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ בה מתראיינת עידית ליבוביץ', רכזת תחום הסיעוד ב"קו לעובד"

המשך קריאה >>

הכלא השקוף של עובדות הסיעוד

רועי וגנר, חבר הועד המנהל של "קו לעובד", מספר על הכלא השקוף של עובדות הסיעוד, בטור שהתפרסם באתר "העוקץ"

המשך קריאה >>

עובדות בלי הפסקה

עובדות הסיעוד הן קבוצת העובדות היחידה שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליה. בשבת יצאו למצעד בקריאה לשוויון זכויות

המשך קריאה >>

פרסום דו"ח הביטוח הלאומי בעניין מעמדן הכלכלי חברתי של נשים בישראל בין השנים 1997-2011

מן הדו"ח עולה תמונה עגומה המצביעה על פערים חברתיים המיוחסים לאפליית נשים

המשך קריאה >>

דף עמדה – פגיעות גבוהה של מהגרות עבודה בחקלאות

נייר עמדה שהוגש על ידי ארגון "קו לעובד" לקראת ישיבת וועדת עובדים זרים בכנסת בנושא ניצול מיני של מהגרות עבודה בענף החקלאות

המשך קריאה >>

עובדות הסיעוד מבקשות זכויות שוות וקוראות לחתימה על אמנה C189

מטפלות הסיעוד יוצאות למצעד בקריאה לממשלת ישראל לאמץ את אמנת עובדות משק הבית של ארגון העבודה הבינלאומי- יום שבת 4.1.2014 בשעה 19:00

המשך קריאה >>

נשים פלסטיניות וההתמודדויות בעבודה

מאת: סלוא עלינאת, קו לעובד המצב הכלכלי המתדרדר ואחוזי האבטלה הגבוהים ברשות הפלסטינית, המגיעים לעשרות אחוזים, הם מהגורמים לכך שנשים פלסטיניות נאלצות לעבוד בהתנחלויות ובאזורי התעשייה הישראליים בגדה המערבית. העובדות באות מרקע כלכלי-חברתי קשה, רובן לא השלימו את לימודיהן בתיכון כך שסיכוייהן להשתלב במשרות ברשות הפלסטינית קלושים. משפחותיהן עיבדו בעבר את אדמותיהן, אבל יחד עם הפקעת […]

המשך קריאה >>

אל תשפכו את התינוק עם המים

מאת: עו"ד רחלי אידלביץ בעבר הסדיר נוהל עובדת זרה שילדה בישראל את נושא מעמד העובדות בתקופת חופשת לידה ובמצב בו הסתיימה העסקתן בתקופת ההיריון מכל סיבה שהיא. העובדות קיבלו אשרת תייר ל-3 חודשים עם אופציה להארכה מסיבות הומניטאריות. העובדות נהנו ממעמד חוקי בחופשת הלידה וגם במקרים של פיטורים/התפטרות, כשהסיכוי למצוא מעסיק חדש של עובדת הרה הוא […]

המשך קריאה >>

בג"ץ ביטל את הנוהל שאיפשר גירוש עובדות זרות בהריון

מאת: תומר זרחין ודנה ויילר-פולק בג"ץ ביטל ביום 13.4.2011 את הנוהל המאפשר לגרש עובדות זרות לאחר שילדו. הנוהל התייחס לעובדות זרות חוקיות אשר נמצאות בחודש השישי ואילך להריונן, והופסקה עבודתן אצל המעסיק הרשום. על פי אותו הנוהל יבוטל רשיון העבודה של העובדות בתוך 90 יום לאחר מועד הלידה, כשבמהלך תקופה זו עליהן לצאת מישראל עם הילד, […]

המשך קריאה >>

החוק לעבדות מודרנית

מאת: מרב מיכאלי, הארץ היום תעלה בוועדת הפנים של הכנסת הצעת חוק ממשלתית לכבול מהגרות עבודה סיעודיות למעסיק ולאזור מסוים. לפי משרדי הפנים והאוצר, הכבילה תפתור את בעיית "נטישת" העובדים את מעסיקיהם, תצמצם את מספר העובדים הלא חוקיים ואת מספר מהגרי העבודה בארץ. מדובר בעוד חוק עוקף בג"ץ, שקבע כי הסדר הכבילה הוא בבחינת עבדות מודרנית, […]

המשך קריאה >>

טיפול קלוקל בנפגעת אונס

מאת: אביב לביא ואסף ליברמן, גל"צ עובדת זרה מתאילנד שהגיעה לארץ על מנת לעבוד עברה אונס אכזרי על ידי מעסיקה ביום הראשון לעבודה. המעסיק ניצל את חולשתה ומצבה הפגיע, כשהיא נמצאת לגמרי לבדה בארץ, בלי משפחים, חברים או מכרים. הנאנסת החליטה להתלונן כנגד המעסיק ובתום ההליך המשפטי נגזרו עליו 8 שנות מאסר ופיצוי כספי לנאנסת על […]

המשך קריאה >>

עבד העיר ועבד הכפר

מאת: אביעד קליינברג מחר תדון ועדת הפנים של הכנסת בתיקון חדש לחוק הכניסה לישראל, במסגרתו ייקבע אזור גאוגרפי שרק בו רשאי יהיה לעסוק העובד הזר וגם מספר המעבר בין המעסיקים יוגבל. ומה יעלה בגורל העובדים? הם יימלטו, יחיו בעוני מחפיר ויגורשו יחסה של החברה הישראלית למהגרי העבודה ("עובדים זרים") הבאים בשעריה מתאפיין בצביעות ובהתחסדות. מצד אחד […]

המשך קריאה >>

שטח הפקר: מהגרות עבודה בישראל 2011

מאת: חני בן ישראל, עו"ד יום האישה הבינלאומי מצוין מדי שנה ברחבי העולם בשמונה במרץ. יום זה מוקדש לציון הישגיה של תנועת הנשים למען שוויון זכויות והזדמנויות, תנאי העסקה נאותים והשתתפות שווה בחיים החברתיים והפוליטיים עבור כל הנשים. האירועים שהובילו לכינונו של יום האישה הבינלאומי קשורים בקשר עמוק למחאה נגד תנאי ההעסקה הקשים והמפלים שהיו מנת […]

המשך קריאה >>

האו"ם מבקר את מדיניות ישראל בנושא מהגרות העבודה

מאת: דנה ויילר-פולק, "הארץ"ועדת האו"ם לביעור האפליה נגד נשים פרסמה באחרונה דו"ח תקופתי הכולל את מסקנותיה והמלצותיה ביחס לישראל. לראשונה כלל הדו"ח התייחסות וביקורת בנושא מהגרות העבודה בישראל והמדיניות השנויה במחלוקת שנוקטת המדינה כלפיהן, כמו שלילת האשרות למהגרות עבודה שילדו או ניהלו קשר רומנטי. הוועדה פועלת כאמצעי פיקוח מכוח האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים, עליה […]

המשך קריאה >>

סיכום טענות בדיון הנוסף בבג"צ שעות נוספות לעובדות סיעוד

מאת: עו"ד חני בן ישראל   ביום 1.8.2010 הגשנו לבית-המשפט העליון סיכום טענות בדיון הנוסף שנקבע כי יתקיים בפסק-דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 1678/07 גלוטן נ' בית-הדין הארצי לעבודה (פסק-דין מיום 29.11.2009). עניינו של הדיון הנוסף בשאלה, האם חוק שעות עבודה ומנוחה על חל עובדות בתחום הסיעוד הביתי. בפסק-הדין נשוא הדיון הנוסף נקבע, כי חוק שעות עבודה […]

המשך קריאה >>

ביה"ד לעבודה פסק: גם ה"ראיס" וגם המעסיק יהיו אחראים לשכר העובדות

מאת: דנה שקד, דוברתעובדות פלשתיניות שהועסקו אצל "איתן וינון חקלאות בע"מ" במושב נעמה בבקעת הירדן, תבעו את מעסיקיהן בשל אי תשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון דמי חופשה, פדיון דמי הבראה ודמי חגים. לכאורה אין חדש תחת השמש, אך בכל זאת מצאנו לנכון להעלות את סיפורן על הכתב כי לא כל יום אוזרות אומץ עובדות פלשתינאיות […]

המשך קריאה >>

לנסוע? לא בא בחשבון

מאת: אירית פורת, מתנדבת בקו לעובד מריה, אם לשלושה, עזבה את הפיליפינים לפני שלוש שנים במטרה לשבור שבר לילדיה, לבעלה המנסה להרוויח את לחמו, אולם אינו מצליח לפרנס את המשפחה ולהוריה. ההזדמנות לעבוד בישראל כמטפלת נראתה כמו חלום. שנתיים טיפלה בזקנה ולאחר שנפטרה החלה לטפל בזקנה אחרת. הגעגועים לילדיה גדולים. כבר למעלה משנתיים לא ראתה אותם. […]

המשך קריאה >>

אילו כוחות נדרשים מאישה שמתמודדת כך לבדה

מאת: אירית פורת, מתנדבת בקו לעובד אישה צעירה מנפאל עובדת כמטפלת בזקן. לפני כשנתיים הכירה צעיר ישראלי והרתה לו. היא הסתירה את הריונה מעיני המעסיק ובנו, חששה שיגרשו אותה מיד כשיגלו. החזיקה מעמד עד סוף ההיריון וכשהגיע רגע הלידה נכנסה לשירותים וילדה בעצמה את בנה הבכור. לבדה. בארץ זרה. למשפחתה בנפאל לא סיפרה דבר, הם ינדו […]

המשך קריאה >>

הסייעות המקופחות המטפלות במסירות בילדי הגנים

מאת: חנה זהר, קו לעובד שנת הלימודים מתחילה בימים הקרובים. הגנים יקלטו ילדים וילדות חדשים וההורים, יחד עם המטפלות והגננות, יתמודדו עם הקטנים שמסרבים להיפרד מהוריהם בבוקר. המודעות להתפתחות המואצת בגיל הרך הולכת וגדלה אך לא לערך הרב של עבודת הסייעות לגננות המטפלות בילדים. הגננות מוערכות יותר וזוכות לתגמול כספי בהתאם. הסייעות, לעומתן, מקבלות שכר נמוך […]

המשך קריאה >>