הפעלת קרן הפיקדון בעבור פליטים ומבקשי מקלט והשלכותיה ההרסניות

ארגוני זכויות אדם פנו במשותף לשר הפנים אריה דרעי, וליו"ר ועדת הפנים ח"כ אמסלם, כדי להזהיר על ההשלכות הצפויות אם תאושר הפעלת 'קרן הפקדון' במתכונת המוצעת עבור אוכלוסיית העובדים מקרב הפליטים ומבקשי המקלט

"מטרתה של הרפורמה להחמיר את מצבם התעסוקתי של מבקשי מקלט, להקטין מאוד את הכנסתם הדלה (על ידי הפקדת 20% משכרם של העובדים), ולייקר עד מאוד את העסקתם (על ידי הטלת חובה להפקיד 16% נוספים מעלות שכרם של העובדים על חשבון המעסיקים). מדובר בהסדר הפרשות חריג בהיקפו: 36% מהשכר יופנה לקרן הפיקדון
מדי חודש בחודשו. עוד נקבע, שמן הכספים מנוכים שיעורים ניכרים, ככל ש"המסתנן" אינו יוצא את ישראל במועד בלתי ידוע שייקבע בעתיד. […] בהסדר, אם כן, מעוגן ניכוי חסר תקדים מהשכר, אשר יותיר את מבקשי המקלט עם שכר עבודה נמוך משכר המינימום באופן ניכר, יפגע באופן דרמטי ביכולתם להתקיים בכבוד ולפרק זמן שעלול להיות ממושך ביותר (ושנכון להיום אין כל צפי לסיומו)."

לקריאת דיווח הארץ על הפניה: מבקשי מקלט יידרשו החלה מ-2017 להפקיד חמישית משכרם כתמריץ לעזיבת ישראל

***עדכון 4.1.2017***

לקריאת דיווח הארץ על אישור החוק: הכנסת אישרה: מבקשי מקלט יחויבו להפריש 20% משכרם לפיקדון כתמריץ לעזיבת ישראל

לקריאת הפניה לשר הפנים דרעי וח"כ אמסלם, יו"ר ועדת הפנים: