מידע כללי על חזון

חזונה של עמותת קו לעובד הינו חברה ישראלית בה כל העובדים, ללא הבדל מין, דת, לאום, גזע, גיל ומעמד חוקי בשוק העבודה הישראלי, זוכים ליחס של כבוד, מוערכים ותרומתם מוכרת דרך הגנה שלמה ומלאה על זכויות העובד שלהם.

משימה

עמותת קו לעובד שואפת למנוע התעללות או ניצול של עובדים באמצעות דרישה לתנאי העסקה הוגנים, אשר מתייחסים הן למקרים פרטניים והן לתופעה הכוללת של פגיעה בזכויות עובדים. קו לעובד שואפת לשפר ולחזק את:

  • מודעות העובדים: על מנת ליידע, לחנך ולהעצים עובדים להגן על זכויות העובד שלהם.
  • המדיניות הממשלתית: על מנת ליצור, לתקן ולאכוף חקיקה לשיפור תנאי העסקה ותנאים בשוק העבודה הישראלי.
  • האחריות החברתית: על מנת להשפיע על  התרבות והחברה הישראלית להכיר בזכויות עובדים מוחלשים בשוק העבודה הישראלי ולהביא לידי ביטוי ערכים של צדק חברתי.