odot_main

אודות

על העמותה

קו לעובד הינה עמותה ללא כוונת רווח, שמטרתה להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי. העמותה מסייעת לעובדים שזכויותיהם הופרו, באמצעות סיוע פרטני ופעילות ציבורית כוללת.

המשך קריאה >>

חזון

עמותת קו לעובד רואה בחזונה מצב בו המשק הישראלי יכבד את זכויות כל העובדים, ללא הבדל של מגדר, דת, לאום, גזע, גיל, ומעמד.

המשך קריאה >>

מתנדבים

חלק ניכר מהפעילות של "קו לעובד" מתאפשר בזכות המתנדבים המסורים אשר משולבים במגוון רחב של תפקידים בעמותה, בין השאר באמצעות ייעוץ טלפוני, קבלת קהל, מענה באינטרנט ועבודה בשטח.

המשך קריאה >>

הישגים

סיוע פרטני –בשנת 2011 לבדה עמותת קו לעובד סייעה לכ-35 אלף עובדים והצליחה להשיב 12 מיליון ₪ שהגיעו לעובדים על פי חוק.

המשך קריאה >>

דוחות כספיים

דו"חות רבעוניים על תרומה מישות מדינית זרה

המשך קריאה >>